جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 02:30:00 لوگو نهال 00:04:24
2 02:34:24 تلاوت قرآن - قسمت جزء 20 00:24:56
3 02:59:20 وله ماه رمضان 00:00:20
4 02:59:40 آرم تایم (سر سفره خدا) 00:00:20
5 03:00:00 سر سفره خدا-4 - قسمت 23 01:04:00
6 04:04:00 وله رگلاژ 00:00:40
7 04:04:40 دعای سحر 00:03:41
8 04:08:21 تلاوت قرآن 00:02:39
9 04:11:00 اذان صبح به افق تهران 00:04:36
10 04:15:36 دعای روز بیستم ماه رمضان 00:01:02
11 04:16:38 سر سفره خدا-4 - قسمت 23 (ادامه) 00:33:02
12 04:49:40 وله ماه رمضان 00:00:20
13 04:50:00 ترتیل نوجوانان - قسمت جزء 20 00:55:15
14 05:45:15 لوگو نهال 02:14:19
15 07:59:34 آرم استیشن نهال به پویا 00:00:26
16 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
17 08:02:31 تلاوت قرآن 00:03:48
18 08:06:19 حدیث 00:00:17
19 08:06:36 مامان گلی - قسمت 1 00:04:52
20 08:11:28 اعلام برنامه 00:00:45
21 08:12:13 دیپ‌داپ 00:02:55
22 08:15:08 آرم تایم (نقاشی‌نقاشی) 00:00:20
23 08:15:28 نقاشی‌نقاشی - قسمت 67 00:14:50
24 08:30:18 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
25 08:30:38 ببعی - قسمت 24 00:08:45
26 08:39:23 مامان گلی - قسمت 2 00:04:23
27 08:43:46 اوم نوم 00:01:08
28 08:44:54 آرم تایم (ملوچ) 00:00:20
29 08:45:14 ملوچ - قسمت 29 00:07:09
30 08:52:23 اعلام برنامه 00:00:35
31 08:52:58 ترو ترو 00:03:33
32 08:56:31 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
33 08:56:51 باهم‌بازی 00:03:14
34 09:00:05 آرم تایم (دوست ما رمی خرسه) 00:00:20
35 09:00:25 دوست ما رمی خرسه - قسمت 40 00:05:49
36 09:06:14 مامان گلی - قسمت 3 00:03:57
37 09:10:11 یاپ یاپس 00:02:15
38 09:12:26 آنونس مجموعه موچولوها 00:01:30
39 09:13:56 نقاشی کنیم 00:00:50
40 09:14:46 آرم تایم (لامالاما) 00:00:20
41 09:15:06 لامالاما - قسمت 11 00:12:07
42 09:27:13 آنونس مجموعه داینو پنجه‌های کنجکاو 00:01:30
43 09:28:43 بندبندی‌ها 00:01:21
44 09:30:04 آرم تایم (موچولوها) 00:00:20
45 09:30:24 موچولوها - قسمت 51 00:08:48
46 09:39:12 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
47 09:39:32 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
48 09:41:32 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
49 09:41:41 ماجراهای سعید 00:03:09
50 09:44:50 آرم تایم (داینو پنجه‌های کنجکاو) 00:00:20
51 09:45:10 داینو پنجه‌های کنجکاو - قسمت 16 00:10:27
52 09:55:37 آنونس مجموعه ببعی 00:01:30
53 09:57:07 ماموک 00:02:58
54 10:00:05 آرم تایم (مهد‌پویا) 00:00:20
55 10:00:25 مهد‌پویا - قسمت 51 00:22:57
56 10:23:22 نقاشی کنیم 00:00:50
57 10:24:12 آنونس مجموعه لامالاما 00:01:30
58 10:25:42 شن‌دونه‌ها 00:04:18
59 10:30:00 آرم تایم (صندوقچه بازی) 00:00:20
60 10:30:20 صندوقچه بازی - قسمت 12 00:11:50
61 10:42:10 اعلام برنامه 00:00:35
62 10:42:45 کلیپ‌های نوید و ندا - کتاب 00:02:26
63 10:45:11 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
64 10:45:31 ببعی - قسمت 25 00:08:45
65 10:54:16 مامان گلی - قسمت 4 00:04:39
66 10:58:55 بندبندی‌ها 00:01:21
67 11:00:16 آرم تایم (خدا چه آفریده) 00:00:20
68 11:00:36 خدا چه آفریده-3 - قسمت 51 00:11:36
69 11:12:12 آنونس مجموعه خرگوش‌های بازیگوش 00:01:30
70 11:13:42 اوم نوم 00:01:08
71 11:14:50 آرم تایم (لامالاما) 00:00:20
72 11:15:10 لامالاما - قسمت 12 00:11:37
73 11:26:47 اعلام برنامه 00:00:35
74 11:27:22 دیپ‌داپ 00:02:44
75 11:30:06 آرم تایم (نقاشی نقاشی) 00:00:20
76 11:30:26 نقاشی‌نقاشی - قسمت 67 00:14:50
77 11:45:16 آرم تایم (خرگوش‌های بازیگوش) 00:00:20
78 11:45:36 خرگوش‌های بازیگوش - قسمت 19 00:05:28
79 11:51:04 آنونس مجموعه قصه‌های ریرا 00:01:30
80 11:52:34 باهم‌بازی 00:02:58
81 11:55:32 اعلام برنامه 00:00:45
82 11:56:17 مولانگ 00:03:25
83 11:59:42 آرم تایم (دوست ما رمی خرسه) 00:00:20
84 12:00:02 دوست ما رمی خرسه - قسمت 41 00:06:28
85 12:06:30 آنونس مجموعه ملوچ 00:01:30
86 12:08:00 کلیپ ماه قرآن و دعا 00:02:10
87 12:10:10 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
88 12:10:30 ماجراهای سعید 00:03:41
89 12:14:11 نقاشی کنیم 00:00:49
90 12:15:00 آرم تایم (قصه‌های ریرا) 00:00:20
91 12:15:20 قصه‌های ریرا - قسمت 51 00:10:35
92 12:25:55 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
93 12:26:11 ترو ترو 00:03:37
94 12:29:48 آرم تایم (ملوچ) 00:00:20
95 12:30:08 ملوچ - قسمت 30 00:07:35
96 12:37:43 مامان گلی - قسمت 5 00:04:47
97 12:42:30 یاپ یاپس 00:02:15
98 12:44:45 آرم تایم (آفتاب‌گردون) 00:00:20
99 12:45:05 آفتاب‌گردون - قسمت 21 00:08:18
100 12:53:23 آنونس مجموعه صندوقچه بازی 00:01:30
101 12:54:53 وله رگلاژ 00:00:45
102 12:55:38 جشن نماز 00:05:22
103 13:01:00 جشن نماز 00:05:49
104 13:06:49 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
105 13:07:09 کلیپ روزه کله گنجشکی 00:03:13
106 13:10:22 آنونس مجموعه دوست ما رمی خرسه 00:01:30
107 13:11:52 ماموک 00:03:04
108 13:14:56 آرم تایم (خدا چه آفریده) 00:00:20
109 13:15:16 خدا چه آفریده-3 - قسمت 50 00:11:52
110 13:27:08 وله روابط عمومی - 162 00:00:22
111 13:27:30 کلیپ گل‌های آفتاب‌گردان 00:02:17
112 13:29:47 آرم تایم (صندوقچه بازی) 00:00:20
113 13:30:07 صندوقچه بازی - قسمت 11 00:11:52
114 13:41:59 آنونس مجموعه لامالاما 00:01:30
115 13:43:29 نقاشی کنیم 00:00:53
116 13:44:22 آرم تایم (داینو پنجه‌های کنجکاو) 00:00:20
117 13:44:42 داینو پنجه‌های کنجکاو - قسمت 15 00:10:58
118 13:55:40 مامان گلی - قسمت 6 00:04:20
119 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:33
120 14:00:33 سرود جمهوری اسلامی 00:02:00
121 14:02:33 تلاوت قرآن 00:04:35
122 14:07:08 آرم تایم (فوتبال رباتی) 00:00:20
123 14:07:28 فوتبال رباتی - قسمت 22 00:22:47
124 14:30:15 آرم تایم (رکاب‌زنان کوهستان) 00:00:20
125 14:30:35 رکاب‌زنان کوهستان - قسمت 20 00:22:48
126 14:53:23 آنونس مجموعه سرسفره خدا 00:01:42
127 14:55:05 خال‌خالی 00:03:46
128 14:58:51 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
129 14:59:01 دزد ناشی 00:01:09
130 15:00:10 آرم تایم (صیام و تیام) 00:00:20
131 15:00:30 صیام و تیام - قسمت 9 00:28:11
132 15:28:41 آنونس مجموعه پهلوانان 00:01:20
133 15:30:01 ماجراهای دینو - قسمت 79 00:12:39
134 15:42:40 وله آیا می دانید که 00:00:47
135 15:43:27 آنونس سینمایی سربازان کوچک 00:02:00
136 15:45:27 فانوس 00:07:44
137 15:53:11 اعلام برنامه 00:00:50
138 15:54:01 برنارد 00:02:58
139 15:56:59 آنونس مجموعه بچه رئیس 00:01:07
140 15:58:06 سبک زندگی 00:01:44
141 15:59:50 آرم تایم (سر سفره خدا) 00:00:20
142 16:00:10 سر سفره خدا-4 - قسمت 23 01:22:21
143 17:22:31 اعلام برنامه 00:00:55
144 17:23:26 لذت دانایی 00:03:07
145 17:26:33 آنونس سینمایی سفر به سرزمین خون و خاکستر 00:02:00
146 17:28:33 مورف 00:01:15
147 17:29:48 آرم تایم پیمان دوستی) 00:00:20
148 17:30:08 پیمان دوستی - قسمت 13 00:22:32
149 17:52:40 آنونس مجموعه خانواده دکتر ارنست 00:01:08
150 17:53:48 کلیپ ماه رمضان -2 00:01:40
151 17:55:28 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:23
152 17:55:51 خوش به حال ما 00:01:37
153 17:57:28 آنونس سینمایی بازمانده 00:02:00
154 17:59:28 وله آیا می دانید که 00:00:51
155 18:00:19 آرم تایم (باخانمان) 00:00:19
156 18:00:38 باخانمان - قسمت 15 00:22:39
157 18:23:17 آرم استیشن ماشین و توپ 00:00:22
158 18:23:39 لئون 00:02:10
159 18:25:49 آنونس مجموعه صیام و تیام 00:01:23
160 18:27:12 خداحافظ 00:02:45
161 18:29:57 آرم تایم (خوش‌مزه) 00:00:20
162 18:30:17 خوش‌مزه-1 00:12:57
163 18:43:14 آنونس سینمایی سربازان کوچک 00:02:00
164 18:45:14 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
165 18:45:24 هزار افسان - قسمت 1 00:07:33
166 18:52:57 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:23
167 18:53:20 کلیپ امام علی (ع) 00:03:35
168 18:56:55 آنونس مجموعه پهلوانان 00:01:20
169 18:58:15 سبک زندگی 00:01:50
170 19:00:05 آرم تایم (ماجراهای دینو) 00:00:20
171 19:00:25 ماجراهای دینو - قسمت 78 00:12:42
172 19:13:07 آنونس سینمایی سفر به سرزمین خون و خاکستر 00:02:00
173 19:15:07 فانوس 00:07:24
174 19:22:31 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
175 19:22:41 سوره قدر - قسمت 3 00:00:54
176 19:23:35 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:23
177 19:23:58 کلیپ شب‌های قدر 00:03:10
178 19:27:08 آنونس سینمایی بازمانده 00:02:00
179 19:29:08 وله آیا می دانید که 00:00:51
180 19:29:59 آرم تایم (فوتبال رباتی) 00:00:20
181 19:30:19 فوتبال رباتی - قسمت 22 00:22:47
182 19:53:06 اعلام برنامه 00:00:50
183 19:53:56 لذت دانایی 00:05:44
184 19:59:40 آرم تایم (رکاب‌زنان کوهستان) 00:00:20
185 20:00:00 رکاب‌زنان کوهستان - قسمت 20 00:22:48
186 20:22:48 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:23
187 20:23:11 کلیپ ماه رمضان -2 00:01:40
188 20:24:51 آنونس سینمایی سربازان کوچک 00:02:00
189 20:26:51 وله رگلاژ 00:00:39
190 20:27:30 باکس تلاوت قرآن 00:03:30
191 20:31:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:24:30
192 20:55:30 وله شب قدر 00:00:25
193 20:55:55 آنونس سینمایی سفر به سرزمین خون و خاکستر 00:02:00
194 20:57:55 سبک زندگی 00:01:47
195 20:59:42 آرم تایم (هایـدی) 00:00:20
196 21:00:02 هایـدی - قسمت 22 00:18:15
197 21:18:17 آرم استیشن شهادت حضرت علی (ع) 00:00:23
198 21:18:40 کلیپ سکوت محض 00:04:39
199 21:23:19 آنونس سینمایی بازمانده 00:02:00
200 21:25:19 سبک زندگی 00:02:08
201 21:27:27 سوره قدر - قسمت 1 00:00:44
202 21:28:11 وله شب قدر 00:00:25
203 21:28:36 فرازی از دعای جوشن کبیر 00:02:51
204 21:31:27 آرم استیشن شهادت حضرت علی (ع) 00:00:23
205 21:31:50 بسته شبانگاهی - قسمت 246 00:26:50
206 21:58:40 لوگو نهال 00:01:20


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها