جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 02:30:00 لوگو نهال 00:05:19
2 02:35:19 وله شب قدر 00:00:25
3 02:35:44 تلاوت قرآن - قسمت جزء 21 00:23:56
4 02:59:40 آرم تایم (سر سفره خدا) 00:00:20
5 03:00:00 سر سفره خدا-4 - قسمت 24 01:03:30
6 04:03:30 وله رگلاژ 00:00:39
7 04:04:09 دعای سحر 00:03:06
8 04:07:15 تلاوت قرآن 00:02:45
9 04:10:00 اذان صبح به افق تهران 00:04:04
10 04:14:04 دعای روز بیست و یکم ماه رمضان 00:01:00
11 04:15:04 آرم استیشن شهادت حضرت علی (ع) 00:00:23
12 04:15:27 سر سفره خدا-4 - قسمت 24 (ادامه) 00:34:13
13 04:49:40 وله ماه رمضان 00:00:20
14 04:50:00 ترتیل نوجوانان - قسمت جزء 21 01:04:32
15 05:54:32 لوگو نهال 02:05:02
16 07:59:34 آرم استیشن نهال به پویا 00:00:26
17 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
18 08:02:31 تلاوت قرآن 00:04:42
19 08:07:13 حدیث 00:00:24
20 08:07:37 مامان گلی - قسمت 1 00:04:50
21 08:12:27 اعلام برنامه 00:00:45
22 08:13:12 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
23 08:15:12 آرم تایم (نقاشی‌نقاشی) 00:00:20
24 08:15:32 نقاشی‌نقاشی - قسمت 68 00:14:16
25 08:29:48 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
26 08:30:08 ببعی - قسمت 25 00:08:45
27 08:38:53 مامان گلی - قسمت 2 00:04:42
28 08:43:35 بندبندی‌ها 00:01:36
29 08:45:11 آرم تایم (ملوچ) 00:00:20
30 08:45:31 ملوچ - قسمت 30 00:07:35
31 08:53:06 اعلام برنامه 00:00:35
32 08:53:41 یاپ یاپس 00:02:15
33 08:55:56 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
34 08:56:16 ماجراهای سعید 00:03:25
35 08:59:41 آرم تایم (دوست ما رمی خرسه) 00:00:20
36 09:00:01 دوست ما رمی خرسه - قسمت 41 00:06:28
37 09:06:29 مامان گلی - قسمت 3 00:04:19
38 09:10:48 شن‌دونه‌ها 00:04:22
39 09:15:10 آرم تایم (لامالاما) 00:00:20
40 09:15:30 لامالاما - قسمت 12 00:11:37
41 09:27:07 اعلام برنامه 00:00:45
42 09:27:52 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
43 09:29:52 آرم استیشن روز 00:00:20
44 09:30:12 ماجراهای فیل کوچولو - قسمت 1 00:06:34
45 09:36:46 آنونس مجموعه مهدپویا 00:01:30
46 09:38:16 ترو ترو 00:03:33
47 09:41:49 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
48 09:42:42 کلیپ گل‌های آفتاب‌گردان 00:02:17
49 09:44:59 آرم تایم (داینو پنجه‌های کنجکاو) 00:00:20
50 09:45:19 داینو پنجه‌های کنجکاو - قسمت 17 00:11:06
51 09:56:25 آنونس مجموعه ببعی 00:01:30
52 09:57:55 یاپ یاپس 00:02:15
53 10:00:10 آرم تایم (مهد‌پویا) 00:00:20
54 10:00:30 مهد‌پویا - قسمت 52 00:23:54
55 10:24:24 نقاشی کنیم 00:00:50
56 10:25:14 آنونس مجموعه لامالاما 00:01:30
57 10:26:44 ماموک 00:03:11
58 10:29:55 آرم تایم (صندوقچه بازی) 00:00:20
59 10:30:15 صندوقچه بازی - قسمت 13 00:12:30
60 10:42:45 اعلام برنامه 00:00:35
61 10:43:20 بندبندی‌ها 00:01:35
62 10:44:55 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
63 10:45:15 ببعی - قسمت 26 00:08:44
64 10:53:59 اعلام برنامه 00:00:45
65 10:54:44 مامان گلی - قسمت 4 00:03:55
66 10:58:39 اوم نوم 00:01:08
67 10:59:47 آرم تایم (خدا چه آفریده) 00:00:20
68 11:00:07 خدا چه آفریده-3 - قسمت 52 00:11:24
69 11:11:31 آنونس مجموعه خرگوش‌های بازیگوش 00:01:30
70 11:13:01 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
71 11:15:01 آرم تایم (لامالاما) 00:00:20
72 11:15:21 لامالاما - قسمت 13 00:12:01
73 11:27:22 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
74 11:27:42 کلیپ ماه قرآن و دعا 00:02:10
75 11:29:52 آرم تایم (نقاشی‌نقاشی) 00:00:20
76 11:30:12 نقاشی‌نقاشی - قسمت 68 00:14:16
77 11:44:28 آرم تایم (خرگوش‌های بازیگوش) 00:00:20
78 11:44:48 خرگوش‌های بازیگوش - قسمت 20 00:05:28
79 11:50:16 اعلام برنامه 00:00:45
80 11:51:01 ماجراهای سعید 00:05:03
81 11:56:04 وله روابط عمومی - 162 00:00:22
82 11:56:26 مولانگ 00:03:27
83 11:59:53 آرم تایم (دوست ما رمی خرسه) 00:00:20
84 12:00:13 دوست ما رمی خرسه - قسمت 42 00:06:28
85 12:06:41 آنونس مجموعه داینو پنجه‌های کنجکاو 00:01:30
86 12:08:11 کلیپ‌های نوید و ندا - کتاب 00:02:26
87 12:10:37 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
88 12:10:46 شن‌دونه‌ها 00:04:27
89 12:15:13 آرم تایم (قصه‌های ریرا) 00:00:20
90 12:15:33 قصه‌های ریرا - قسمت 52 00:10:26
91 12:25:59 آنونس مجموعه صندوقچه بازی 00:01:30
92 12:27:29 دیپ‌داپ 00:02:45
93 12:30:14 آرم تایم (ملوچ) 00:00:20
94 12:30:34 ملوچ - قسمت 31 00:09:20
95 12:39:54 مامان گلی - قسمت 5 00:03:38
96 12:43:32 بندبندی‌ها 00:01:21
97 12:44:53 آرم تایم (آفتاب‌گردون) 00:00:20
98 12:45:13 آفتاب‌گردون - قسمت 22 00:07:08
99 12:52:21 اوم نوم 00:01:08
100 12:53:29 آنونس مجموعه دوست ما رمی خرسه 00:01:30
101 12:54:59 حدیث 00:00:22
102 12:55:21 وله رگلاژ 00:00:14
103 12:55:35 جشن نماز 00:05:25
104 13:01:00 جشن نماز 00:05:51
105 13:06:51 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
106 13:07:11 کاردستی‌های مهدپویا-خورشید-1 00:02:41
107 13:09:52 آنونس مجموعه قصه‌های ریرا 00:01:30
108 13:11:22 ترو ترو 00:03:32
109 13:14:54 آرم تایم (خدا چه آفریده) 00:00:20
110 13:15:14 خدا چه آفریده-3 - قسمت 51 00:11:36
111 13:26:50 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
112 13:27:12 دیپ‌داپ 00:02:53
113 13:30:05 آرم تایم (صندوقچه بازی) 00:00:20
114 13:30:25 صندوقچه بازی - قسمت 12 00:11:50
115 13:42:15 آنونس مجموعه ملوچ 00:01:30
116 13:43:45 اوم نوم 00:00:55
117 13:44:40 آرم تایم (داینو پنجه‌های کنجکاو) 00:00:20
118 13:45:00 داینو پنجه‌های کنجکاو - قسمت 16 00:10:27
119 13:55:27 نقاشی کنیم 00:00:48
120 13:56:15 مامان گلی - قسمت 6 00:03:45
121 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:33
122 14:00:33 سرود جمهوری اسلامی 00:02:00
123 14:02:33 تلاوت قرآن 00:03:02
124 14:05:35 آرم تایم (سربازان کوچک) 00:00:25
125 14:06:00 سینمایی سربازان کوچک 01:24:36
126 15:30:36 آرم تایم (ماجراهای دینو) 00:00:20
127 15:30:56 ماجراهای دینو - قسمت 80 00:12:42
128 15:43:38 آنونس سینمایی سفر به سرزمین خون و خاکستر 00:02:00
129 15:45:38 فانوس 00:06:33
130 15:52:11 اعلام برنامه 00:00:50
131 15:53:01 کلیپ سکوت محض 00:04:39
132 15:57:40 آنونس مجموعه پهلوانان 00:01:20
133 15:59:00 وله آیا می دانید که 00:00:51
134 15:59:51 آرم تایم (سر سفره خدا) 00:00:20
135 16:00:11 سر سفره خدا-4 - قسمت 24 01:21:00
136 17:21:11 اعلام برنامه 00:00:55
137 17:22:06 لذت دانایی 00:04:28
138 17:26:34 آنونس سینمایی بازمانده 00:02:00
139 17:28:34 دزد ناشی 00:01:30
140 17:30:04 آرم تایم (رکاب‌زنان کوهستان) 00:00:20
141 17:30:24 رکاب‌زنان کوهستان - قسمت 21 00:22:30
142 17:52:54 آنونس مجموعه سر سفره خدا 00:01:42
143 17:54:36 خوش به حال ما 00:01:13
144 17:55:49 آرم استیشن شهادت امام علی (ع) 00:00:23
145 17:56:12 کلیپ امام علی (ع) 00:03:35
146 17:59:47 آرم تایم (هایـدی) 00:00:20
147 18:00:07 هایـدی - قسمت 23 00:19:39
148 18:19:46 وله آیا می دانید که 00:00:47
149 18:20:33 اعلام برنامه 00:00:55
150 18:21:28 خال‌خالی 00:03:45
151 18:25:13 آنونس سینمایی سفر به سرزمین خون و خاکستر 00:02:00
152 18:27:13 برنارد 00:02:53
153 18:30:06 آرم تایم (صیام و تیام) 00:00:20
154 18:30:26 صیام و تیام - قسمت 10 00:27:12
155 18:57:38 آنونس مجموعه خانواده دکتر ارنست 00:01:08
156 18:58:46 سبک زندگی 00:01:16
157 19:00:02 آرم تایم (ماجراهای دینو) 00:00:20
158 19:00:22 ماجراهای دینو - قسمت 79 00:12:39
159 19:13:01 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:23
160 19:13:24 کلیپ ماه رمضان -2 00:01:40
161 19:15:04 آرم استیشن شهادت امام علی (ع) 00:00:23
162 19:15:27 فانوس 00:07:44
163 19:23:11 آنونس سینمایی بازمانده 00:02:00
164 19:25:11 آنونس مجموعه باخانمان 00:01:25
165 19:26:36 خانواده ایرانی 00:03:06
166 19:29:42 آرم تایم (ربات‌های مبدل) 00:00:20
167 19:30:02 ربات‌های مبدل - قسمت 13 00:21:27
168 19:51:29 آرم استیشن شهادت امام علی (ع) 00:00:23
169 19:51:52 کلیپ سکوت محض 00:04:39
170 19:56:31 آنونس سینمایی سفر به سرزمین خون و خاکستر 00:02:00
171 19:58:31 سبک زندگی 00:01:20
172 19:59:51 آرم تایم (پیمان دوستی) 00:00:20
173 20:00:11 پیمان دوستی - قسمت 13 00:22:32
174 20:22:43 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:23
175 20:23:06 خال‌خالی 00:03:45
176 20:26:51 آنونس مجموعه صیام و تیام 00:01:23
177 20:28:14 وله رگلاژ 00:00:16
178 20:28:30 باکس تلاوت قرآن 00:03:30
179 20:32:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:21:30
180 20:53:30 آنونس سینمایی بازمانده 00:02:00
181 20:55:30 خانواده ایرانی 00:03:09
182 20:58:39 آنونس مجموعه سر سفره خدا 00:01:42
183 21:00:21 باخانمان - قسمت 15 00:22:39
184 21:23:00 آنونس سینمایی سفر به سرزمین خون و خاکستر 00:02:00
185 21:25:00 سبک زندگی 00:01:44
186 21:26:44 آرم استیشن شهادت امام علی (ع) 00:00:23
187 21:27:07 کلیپ شام غریبان 00:02:59
188 21:30:06 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:23
189 21:30:29 بسته شبانگاهی - قسمت 247 00:21:42
190 21:52:11 لوگو نهال 00:08:49


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها