جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 02:33:21 لوگو نهال 00:04:24
2 02:37:45 تلاوت قرآن - قسمت جزء 22 00:21:35
3 02:59:20 وله ماه رمضان 00:00:20
4 02:59:40 آرم تایم (سر سفره خدا) 00:00:20
5 03:00:00 سر سفره خدا-4 - قسمت 25 01:03:17
6 04:03:17 وله رگلاژ 00:00:40
7 04:03:57 دعای سحر 00:02:24
8 04:06:21 تلاوت قرآن 00:02:39
9 04:09:00 اذان صبح به افق تهران 00:04:36
10 04:13:36 دعای روز بیستم و دوم ماه رمضان 00:01:04
11 04:14:40 سر سفره خدا-4 - قسمت (ادامه)25 00:33:02
12 04:47:42 وله ماه رمضان 00:00:20
13 04:48:02 ترتیل نوجوانان - قسمت جزء 22 01:08:03
14 05:56:05 لوگو نهال 02:03:29
15 07:59:34 آرم استیشن نهال به پویا 00:00:26
16 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
17 08:02:31 تلاوت قرآن 00:03:48
18 08:06:19 حدیث 00:00:17
19 08:06:36 مامان گلی - قسمت 1 00:04:17
20 08:10:53 اعلام برنامه 00:00:45
21 08:11:38 ماموک 00:03:06
22 08:14:44 آرم تایم (نقاشی‌نقاشی) 00:00:20
23 08:15:04 نقاشی‌نقاشی - قسمت 69 00:14:07
24 08:29:11 اوم نوم 00:00:51
25 08:30:02 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
26 08:30:22 ببعی - قسمت 26 00:08:44
27 08:39:06 مامان گلی - قسمت 2 00:04:38
28 08:43:44 نقاشی کنیم 00:00:55
29 08:44:39 آرم تایم (ملوچ) 00:00:20
30 08:44:59 ملوچ - قسمت 31 00:09:20
31 08:54:19 اعلام برنامه 00:00:35
32 08:54:54 ماجراهای سعید 00:04:41
33 08:59:35 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
34 08:59:55 آرم تایم (دوست ما رمی خرسه) 00:00:20
35 09:00:15 دوست ما رمی خرسه - قسمت 42 00:06:28
36 09:06:43 آرم استیشن روز 00:00:20
37 09:07:03 مامان گلی - قسمت 3 00:03:44
38 09:10:47 یاپ یاپس 00:02:15
39 09:13:02 آنونس مجموعه خدا چه آفریده 00:01:30
40 09:14:32 وله روابط عمومی-162 00:00:22
41 09:14:54 آرم تایم (لامالاما) 00:00:20
42 09:15:14 لامالاما - قسمت 13 00:12:01
43 09:27:15 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
44 09:27:35 بندبندی‌ها 00:01:21
45 09:28:56 آنونس مجموعه داینو پنجه‌های کنجکاو 00:01:30
46 09:30:26 ماجراهای فیل کوچولو - قسمت 2 00:07:39
47 09:38:05 آرم استیشن روز 00:00:20
48 09:38:25 ترو ترو 00:03:36
49 09:42:01 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
50 09:42:10 دیپ‌داپ 00:02:31
51 09:44:41 آرم تایم (داینو پنجه‌های کنجکاو) 00:00:20
52 09:45:01 داینو پنجه‌های کنجکاو - قسمت 18 00:11:06
53 09:56:07 آنونس مجموعه ببعی 00:01:30
54 09:57:37 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
55 09:59:37 آرم تایم (مهد‌پویا) 00:00:20
56 09:59:57 مهد‌پویا - قسمت 53 00:22:43
57 10:22:40 نقاشی کنیم 00:00:50
58 10:23:30 آنونس مجموعه داینو پنجه‌های کنجکاو 00:01:30
59 10:25:00 وله روابط عمومی-162 00:00:22
60 10:25:22 شن‌دونه‌ها 00:04:18
61 10:29:40 آرم تایم (صندوقچه بازی) 00:00:20
62 10:30:00 صندوقچه بازی - قسمت 14 00:10:55
63 10:40:55 اعلام برنامه 00:00:35
64 10:41:30 مولانگ 00:03:27
65 10:44:57 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
66 10:45:17 ببعی - قسمت 27 00:08:46
67 10:54:03 آنونس مجموعه لاما لاما 00:01:30
68 10:55:33 مامان گلی - قسمت 4 00:04:15
69 10:59:48 آرم تایم (خدا چه آفریده) 00:00:20
70 11:00:08 خدا چه آفریده-3 - قسمت 53 00:11:48
71 11:11:56 آنونس مجموعه خرگوش‌های بازیگوش 00:01:30
72 11:13:26 اوم نوم 00:01:08
73 11:14:34 آرم تایم (لامالاما) 00:00:20
74 11:14:54 لامالاما - قسمت 14 00:12:07
75 11:27:01 اعلام برنامه 00:00:35
76 11:27:36 کاردستی‌های مهدپویا-کلاغ 00:02:33
77 11:30:09 آرم تایم (نقاشی نقاشی) 00:00:20
78 11:30:29 نقاشی‌نقاشی - قسمت 69 00:14:07
79 11:44:36 آرم تایم (خرگوش‌های بازیگوش) 00:00:20
80 11:44:56 خرگوش‌های بازیگوش - قسمت 21 00:05:32
81 11:50:28 آنونس مجموعه قصه‌های ریرا 00:01:30
82 11:51:58 ترو ترو 00:03:26
83 11:55:24 اعلام برنامه 00:00:45
84 11:56:09 مولانگ 00:03:22
85 11:59:31 آرم تایم (دوست ما رمی خرسه) 00:00:20
86 11:59:51 دوست ما رمی خرسه - قسمت 43 00:06:16
87 12:06:07 آنونس مجموعه ملوچ 00:01:30
88 12:07:37 کلیپ روزه کله گنجشکی 00:03:13
89 12:10:50 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
90 12:11:10 کاردستی‌های مهدپویا-ماشین پلیس 00:03:43
91 12:14:53 آرم تایم (قصه‌های ریرا) 00:00:20
92 12:15:13 قصه‌های ریرا - قسمت 53 00:09:59
93 12:25:12 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
94 12:26:05 ترو ترو 00:03:37
95 12:29:42 آرم تایم (ملوچ) 00:00:20
96 12:30:02 ملوچ - قسمت 32 00:06:44
97 12:36:46 مامان گلی - قسمت 5 00:04:29
98 12:41:15 آنونس مجموعه قصه‌های ریرا 00:01:30
99 12:42:45 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
100 12:44:45 آرم تایم (آفتاب‌گردون) 00:00:20
101 12:45:05 آفتاب‌گردون - قسمت 23 00:08:07
102 12:53:12 آنونس مجموعه صندوقچه بازی 00:01:30
103 12:54:42 وله رگلاژ 00:01:55
104 12:56:37 جشن نماز 00:05:23
105 13:02:00 جشن نماز 00:05:42
106 13:07:42 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
107 13:08:02 کلیپ ماه قرآن و دعا 00:02:10
108 13:10:12 آنونس مجموعه دوست ما رمی خرسه 00:01:30
109 13:11:42 ماموک 00:03:07
110 13:14:49 آرم تایم (خدا چه آفریده) 00:00:20
111 13:15:09 خدا چه آفریده-3 - قسمت 52 00:11:24
112 13:26:33 وله روابط عمومی - 162 00:00:22
113 13:26:55 دیپ‌داپ 00:02:51
114 13:29:46 آرم تایم (صندوقچه بازی) 00:00:20
115 13:30:06 صندوقچه بازی - قسمت 13 00:12:30
116 13:42:36 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
117 13:42:58 نقاشی کنیم 00:01:00
118 13:43:58 آرم تایم (داینو پنجه‌های کنجکاو) 00:00:20
119 13:44:18 داینو پنجه‌های کنجکاو - قسمت 17 00:11:06
120 13:55:24 مامان گلی - قسمت 6 00:04:36
121 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:33
122 14:00:33 سرود جمهوری اسلامی 00:02:00
123 14:02:33 تلاوت قرآن 00:04:35
124 14:07:08 آرم تایم (فوتبال رباتی) 00:00:20
125 14:07:28 فوتبال رباتی - قسمت 23 00:22:32
126 14:30:00 آرم تایم (رکاب‌زنان کوهستان) 00:00:20
127 14:30:20 رکاب‌زنان کوهستان - قسمت 21 00:22:30
128 14:52:50 آنونس مجموعه سرسفره خدا 00:01:42
129 14:54:32 خانواده ایرانی 00:03:08
130 14:57:40 آرم استیشن جوجه‌های آبی 00:00:38
131 14:58:18 دزد ناشی 00:01:26
132 14:59:44 آرم تایم (صیام و تیام) 00:00:20
133 15:00:04 صیام و تیام - قسمت 10 00:27:12
134 15:27:16 آنونس مجموعه پهلوانان 00:01:20
135 15:28:36 آنونس مجموعه پیمان دوستی 00:01:30
136 15:30:06 ریون ناقلای کوچولو - قسمت 15 00:11:57
137 15:42:03 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
138 15:42:39 وله آیا می دانید که 00:00:47
139 15:43:26 کدو بدو 00:01:46
140 15:45:12 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
141 15:45:29 خرس‌های محافظ جنگل - قسمت 5 00:11:59
142 15:57:28 اعلام برنامه 00:00:50
143 15:58:18 سبک زندگی 00:01:40
144 15:59:58 آرم تایم (سر سفره خدا) 00:00:20
145 16:00:18 سر سفره خدا-4 - قسمت 25 01:20:32
146 17:20:50 آرم استیشن شب و روز 00:00:55
147 17:21:45 آنونس مجموعه پیمان دوستی 00:01:24
148 17:23:09 خال‌خالی 00:03:47
149 17:26:56 اعلام برنامه 00:00:55
150 17:27:51 آنونس سینمایی سفر به سرزمین خون و خاکستر 00:02:00
151 17:29:51 آرم تایم پیمان دوستی) 00:00:20
152 17:30:11 پیمان دوستی - قسمت 14 00:21:58
153 17:52:09 آنونس مجموعه خانواده دکتر ارنست 00:01:08
154 17:53:17 کلیپ ماه رمضان -2 00:01:40
155 17:54:57 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:27
156 17:55:24 خوش به حال ما 00:01:24
157 17:56:48 آنونس سینمایی بازمانده 00:02:00
158 17:58:48 پیام سلامت 00:00:55
159 17:59:43 آرم تایم (باخانمان) 00:00:20
160 18:00:03 باخانمان - قسمت 16 00:22:59
161 18:23:02 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
162 18:23:24 سبک زندگی 00:01:26
163 18:24:50 آنونس مجموعه صیام و تیام 00:01:23
164 18:26:13 سوره قدر 00:00:54
165 18:27:07 خداحافظ 00:03:06
166 18:30:13 آرم تایم (خوش‌مزه) 00:00:20
167 18:30:33 خوش‌مزه-1 00:13:01
168 18:43:34 برنارد 00:02:01
169 18:45:35 هزار افسان - قسمت 2 00:07:11
170 18:52:46 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
171 18:53:08 کلیپ شب‌های قدر 00:03:10
172 18:56:18 آنونس مجموعه پهلوانان 00:01:20
173 18:57:38 ترافیک 00:02:16
174 18:59:54 آرم تایم (ماجراهای دینو) 00:00:20
175 19:00:14 ماجراهای دینو - قسمت 80 00:12:42
176 19:12:56 آنونس سینمایی بازمانده 00:02:00
177 19:14:56 فانوس 00:06:33
178 19:21:29 آنونس مجموعه سرسفره خدا 00:01:42
179 19:23:11 سوره قدر 00:00:44
180 19:23:55 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:27
181 19:24:22 خداحافظ 00:02:24
182 19:26:46 آنونس سینمایی سفر به سرزمین خون و خاکستر 00:02:00
183 19:28:46 دزد ناشی 00:01:18
184 19:30:04 آرم تایم (فوتبال رباتی) 00:00:20
185 19:30:24 فوتبال رباتی - قسمت 23 00:22:32
186 19:52:56 اعلام برنامه 00:00:50
187 19:53:46 وله روابط عمومی-162 00:00:20
188 19:54:06 لذت دانایی 00:05:46
189 19:59:52 آرم تایم (رکاب‌زنان کوهستان) 00:00:20
190 20:00:12 رکاب‌زنان کوهستان - قسمت 21 00:22:30
191 20:22:42 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:23
192 20:23:05 کلیپ ماه رمضان -2 00:01:40
193 20:24:45 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
194 20:24:57 سبک زندگی 00:01:25
195 20:26:22 آنونس سینمایی بازمانده 00:02:00
196 20:28:22 وله رگلاژ 00:01:08
197 20:29:30 باکس تلاوت قرآن 00:03:30
198 20:33:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:23:30
199 20:56:30 وله شب قدر 00:00:25
200 20:56:55 آنونس سینمایی سفر به سرزمین خون و خاکستر 00:02:00
201 20:58:55 پیام سلامت 00:00:51
202 20:59:46 آرم تایم (هایـدی) 00:00:20
203 21:00:06 هایـدی - قسمت 23 00:19:39
204 21:19:45 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
205 21:20:21 فرازی از دعای جوشن کبیر 00:02:51
206 21:23:12 آنونس سینمایی بازمانده 00:02:00
207 21:25:12 لذت دانایی 00:05:44
208 21:30:56 آنونس مجموعه باخانمان 00:01:24
209 21:32:20 سوره قدر - قسمت 2 00:00:34
210 21:32:54 وله شب قدر 00:00:25
211 21:33:19 بسته شبانگاهی - قسمت 248 00:26:38
212 21:59:57 لوگو نهال 00:00:03


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها