جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 02:28:51 لوگو نهال 00:04:24
2 02:33:15 تلاوت قرآن - قسمت جزء 23 00:26:05
3 02:59:20 وله ماه رمضان 00:00:20
4 02:59:40 آرم تایم (سر سفره خدا) 00:00:20
5 03:00:00 سر سفره خدا-4 - قسمت 26 01:01:58
6 04:01:58 وله رگلاژ 00:00:40
7 04:02:38 دعای سحر 00:02:20
8 04:04:58 تلاوت قرآن 00:03:02
9 04:08:00 اذان صبح به افق تهران 00:04:36
10 04:12:36 دعای روز بیستم و سوم ماه رمضان 00:00:59
11 04:13:35 سر سفره خدا-4 - قسمت (ادامه)26 00:33:02
12 04:46:37 وله ماه رمضان 00:00:20
13 04:46:57 ترتیل نوجوانان - قسمت جزء 23 01:14:41
14 06:01:38 لوگو نهال 01:58:22
15 08:00:00 آرم استیشن نهال به پویا 00:00:26
16 08:00:26 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
17 08:02:57 تلاوت قرآن 00:04:11
18 08:07:08 حدیث 00:00:17
19 08:07:25 مامان گلی - قسمت 1 00:04:17
20 08:11:42 اعلام برنامه 00:00:45
21 08:12:27 یاپ یاپس 00:02:15
22 08:14:42 آرم تایم (نقاشی‌نقاشی) 00:00:20
23 08:15:02 نقاشی‌نقاشی - قسمت 70 00:14:08
24 08:29:10 اوم نوم 00:00:55
25 08:30:05 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
26 08:30:25 ببعی - قسمت 27 00:08:46
27 08:39:11 آنونس مجموعه مهدپویا 00:01:30
28 08:40:41 مامان گلی - قسمت 2 00:04:16
29 08:44:57 آرم تایم (ملوچ) 00:00:20
30 08:45:17 ملوچ - قسمت 32 00:06:44
31 08:52:01 اعلام برنامه 00:00:35
32 08:52:36 کاردستی های مهدپویا-جنگل-2 00:05:52
33 08:58:28 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
34 08:58:48 نقاشی کنیم 00:00:53
35 08:59:41 آرم تایم (دوست ما رمی خرسه) 00:00:20
36 09:00:01 دوست ما رمی خرسه - قسمت 43 00:06:16
37 09:06:17 آرم استیشن روز 00:00:20
38 09:06:37 مامان گلی - قسمت 4 00:04:24
39 09:11:01 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
40 09:13:01 آنونس مجموعه خدا چه آفریده 00:01:30
41 09:14:31 وله روابط عمومی-162 00:00:22
42 09:14:53 آرم تایم (لامالاما) 00:00:20
43 09:15:13 لامالاما - قسمت 14 00:12:07
44 09:27:20 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
45 09:27:40 اوم نوم 00:01:02
46 09:28:42 آنونس مجموعه داینو پنجه‌های کنجکاو 00:01:30
47 09:30:12 آرم تایم (ماجراهای فیل کوچولو ) 00:00:20
48 09:30:32 ماجراهای فیل کوچولو - قسمت 3 00:07:07
49 09:37:39 آنونس مجموعه خدا چه آفریده 00:01:30
50 09:39:09 ماجراهای سعید 00:05:48
51 09:44:57 آرم تایم (داینو پنجه‌های کنجکاو) 00:00:20
52 09:45:17 داینو پنجه‌های کنجکاو - قسمت 19 00:10:59
53 09:56:16 آنونس مجموعه ببعی 00:01:30
54 09:57:46 یاپ یاپس 00:02:15
55 10:00:01 آرم تایم (مهد‌پویا) 00:00:20
56 10:00:21 مهد‌پویا - قسمت 54 00:24:21
57 10:24:42 آنونس مجموعه داینو پنجه‌های کنجکاو 00:01:30
58 10:26:12 شن‌دونه‌ها 00:04:04
59 10:30:16 آرم تایم (صندوقچه بازی) 00:00:20
60 10:30:36 صندوقچه بازی - قسمت 15 00:12:02
61 10:42:38 اعلام برنامه 00:00:35
62 10:43:13 وله روابط عمومی-162 00:00:22
63 10:43:35 اوم نوم 00:01:14
64 10:44:49 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
65 10:45:09 ببعی - قسمت 28 00:09:00
66 10:54:09 آنونس مجموعه لاما لاما 00:01:30
67 10:55:39 وله راه ارتباطی نهال 00:00:16
68 10:55:55 مامان گلی - قسمت 4 00:03:44
69 10:59:39 آرم تایم (خدا چه آفریده) 00:00:20
70 10:59:59 خدا چه آفریده-3 - قسمت 54 00:11:21
71 11:11:20 آنونس مجموعه خرگوش‌های بازیگوش 00:01:30
72 11:12:50 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
73 11:14:50 آرم تایم (لامالاما) 00:00:20
74 11:15:10 لامالاما - قسمت 15 00:12:08
75 11:27:18 اعلام برنامه 00:00:35
76 11:27:53 بندبندی‌ها 00:01:37
77 11:29:30 وله روابط عمومی-162 00:00:22
78 11:29:52 آرم تایم (نقاشی نقاشی) 00:00:20
79 11:30:12 نقاشی‌نقاشی - قسمت 70 00:14:08
80 11:44:20 کلیپ‌های مهدپویا- پا-1 00:00:41
81 11:45:01 آرم تایم (خرگوش‌های بازیگوش) 00:00:20
82 11:45:21 خرگوش‌های بازیگوش - قسمت 22 00:05:32
83 11:50:53 آنونس مجموعه قصه‌های ریرا 00:01:30
84 11:52:23 شن‌دونه‌ها 00:04:26
85 11:56:49 اعلام برنامه 00:00:45
86 11:57:34 یاپ یاپس 00:02:15
87 11:59:49 آرم تایم (دوست ما رمی خرسه) 00:00:20
88 12:00:09 دوست ما رمی خرسه - قسمت 44 00:06:28
89 12:06:37 آنونس مجموعه ملوچ 00:01:30
90 12:08:07 کلیپ روزه کله گنجشکی 00:03:13
91 12:11:20 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
92 12:11:40 ترو ترو 00:03:30
93 12:15:10 آرم تایم (قصه‌های ریرا) 00:00:20
94 12:15:30 قصه‌های ریرا - قسمت 54 00:09:50
95 12:25:20 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
96 12:26:13 تیزر مجموعه شب بخیر کوچولو 00:01:16
97 12:27:29 آنونس مجموعه خرگوش‌های بازیگوش 00:01:30
98 12:28:59 نقاشی کنیم 00:00:50
99 12:29:49 آرم تایم (ملوچ) 00:00:20
100 12:30:09 ملوچ - قسمت 33 00:08:11
101 12:38:20 مامان گلی - قسمت 5 00:04:09
102 12:42:29 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
103 12:42:49 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
104 12:44:49 آرم تایم (آفتاب‌گردون) 00:00:20
105 12:45:09 آفتاب‌گردون - قسمت 24 00:07:16
106 12:52:25 آنونس مجموعه صندوقچه بازی 00:01:30
107 12:53:55 تیزر مجموعه شب بخیر کوچولو 00:01:16
108 12:55:11 وله رگلاژ 00:00:25
109 12:55:36 جشن نماز 00:06:24
110 13:02:00 جشن نماز 00:05:42
111 13:07:42 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
112 13:08:02 کلیپ ماه قرآن و دعا 00:02:10
113 13:10:12 آنونس مجموعه دوست ما رمی خرسه 00:01:30
114 13:11:42 مولانگ 00:03:24
115 13:15:06 آرم تایم (خدا چه آفریده) 00:00:20
116 13:15:26 خدا چه آفریده-3 - قسمت 53 00:11:48
117 13:27:14 وله روابط عمومی - 162 00:00:22
118 13:27:36 تیزر مجموعه شب بخیر کوچولو 00:01:16
119 13:28:52 آرم تایم (صندوقچه بازی) 00:00:20
120 13:29:12 صندوقچه بازی - قسمت 14 00:10:55
121 13:40:07 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
122 13:40:29 ماجراهای سعید 00:03:33
123 13:44:02 آرم تایم (داینو پنجه‌های کنجکاو) 00:00:20
124 13:44:22 داینو پنجه‌های کنجکاو - قسمت 18 00:11:06
125 13:55:28 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
126 13:55:37 مامان گلی - قسمت 6 00:04:23
127 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:33
128 14:00:33 سرود جمهوری اسلامی 00:02:00
129 14:02:33 تلاوت قرآن 00:04:11
130 14:06:44 آرم تایم (ربات‌های مبدل) 00:00:20
131 14:07:04 ربات‌های مبدل - قسمت 14 00:21:22
132 14:28:26 آرم تایم (پیمان دوستی) 00:00:20
133 14:28:46 پیمان دوستی - قسمت 14 00:21:58
134 14:50:44 آرم استیشن جوجه‌های آبی 00:00:38
135 14:51:22 دزد ناشی 00:01:09
136 14:52:31 آنونس مجموعه باخانمان 00:01:24
137 14:53:55 آنونس مجموعه پیمان دوستی 00:01:30
138 14:55:25 کلیپ سکوت محض 00:04:39
139 15:00:04 آرم تایم (خوش‌مزه) 00:00:20
140 15:00:24 خوش‌مزه-1 00:13:01
141 15:13:25 آنونس مجموعه پهلوانان 00:01:20
142 15:14:45 پیام سلامت 00:00:44
143 15:15:29 هزار افسان 00:07:11
144 15:22:40 آنونس مجموعه سرسفره خدا 00:01:42
145 15:24:22 وله روابط عمومی-162 00:00:20
146 15:24:42 کلیپ عمار 00:05:03
147 15:29:45 آرم تایم (اسکروج و جوجه اردک‌ها ) 00:00:20
148 15:30:05 اسکروج و جوجه اردک‌ها 00:20:06
149 15:50:11 آرم استیشن شب و روز 00:00:55
150 15:51:06 خانواده ایرانی 00:03:15
151 15:54:21 اعلام برنامه 00:00:50
152 15:55:11 لئون 00:02:40
153 15:57:51 وله روابط عمومی-162 00:00:20
154 15:58:11 آنونس مجموعه پیمان دوستی 00:01:30
155 15:59:41 آرم تایم (سر سفره خدا) 00:00:20
156 16:00:01 سر سفره خدا-4 - قسمت 26 01:20:02
157 17:20:03 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
158 17:20:39 گروه تحقیق 00:05:11
159 17:25:50 اعلام برنامه 00:00:55
160 17:26:45 آنونس سینمایی سفری به سرزمین خون و خاکستر 00:02:00
161 17:28:45 آنونس مجموعه ریون،ناقلای کوچولو 00:01:03
162 17:29:48 آرم تایم (رکاب‌زنان کوهستان) 00:00:20
163 17:30:08 رکاب‌زنان کوهستان - قسمت 22 00:19:06
164 17:49:14 آنونس مجموعه خانواده دکتر ارنست 00:01:08
165 17:50:22 خال‌خالی 00:03:46
166 17:54:08 کلیپ ماه رمضان -2 00:01:40
167 17:55:48 آنونس مجموعه تارا، کره اسب قهرمان 00:01:19
168 17:57:07 آنونس سینمایی بازمانده 00:02:00
169 17:59:07 کدو بدو 00:01:17
170 18:00:24 آرم تایم (هایـدی) 00:00:20
171 18:00:44 هایـدی - قسمت 24 00:21:26
172 18:22:10 پیام سلامت 00:00:45
173 18:22:55 آنونس مجموعه سرسفره خدا 00:01:42
174 18:24:37 کلیپ سوره ناس 00:05:31
175 18:30:08 آرم تایم (صیام و تیام) 00:00:20
176 18:30:28 صیام و تیام - قسمت 11 00:29:44
177 19:00:12 آرم تایم (ریون ناقلای کوچولو) 00:00:20
178 19:00:32 ریون ناقلای کوچولو - قسمت 15 00:11:57
179 19:12:29 آنونس سینمایی بازمانده 00:02:00
180 19:14:29 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
181 19:15:05 خرس‌های محافظ جنگل - قسمت 5 00:11:59
182 19:27:04 سوره قدر 00:00:44
183 19:27:48 وله روابط عمومی-162 00:00:20
184 19:28:08 سبک زندگی 00:01:50
185 19:29:58 آرم تایم (ربات‌های مبدل) 00:00:20
186 19:30:18 ربات‌های مبدل - قسمت 14 00:21:22
187 19:51:40 اعلام برنامه 00:00:50
188 19:52:30 رالف 00:01:05
189 19:53:35 آنونس مجموعه پیمان دوستی 00:01:30
190 19:55:05 کلیپ عمار 00:05:03
191 20:00:08 روزه اولی‌ها 00:25:15
192 20:25:23 کلیپ ماه رمضان -2 00:01:40
193 20:27:03 آنونس مجموعه رکاب‌زنان کوهستان 00:01:16
194 20:28:19 وله رگلاژ 00:01:11
195 20:29:30 باکس تلاوت قرآن 00:03:30
196 20:33:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:23:29
197 20:56:29 وله روز قدس 00:00:28
198 20:56:57 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
199 20:57:20 آگهی بازرگانی 00:02:45
200 21:00:05 آرم تایم (باخانمان) 00:00:20
201 21:00:25 باخانمان - قسمت 16 00:22:59
202 21:23:24 وله روز قدس 00:00:28
203 21:23:52 آنونس سینمایی بازمانده 00:02:00
204 21:25:52 کلیپ عمار 00:05:03
205 21:30:55 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
206 21:31:18 آگهی بازرگانی 00:02:12
207 21:33:30 بسته شبانگاهی - قسمت 249 00:26:12
208 21:59:42 لوگو نهال 00:00:18


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها