جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:03:47
4 08:06:18 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
5 08:06:38 کلیپ نمره بیست 00:01:52
6 08:08:30 اعلام برنامه 00:00:45
7 08:09:15 نقاشی کنیم 00:00:49
8 08:10:04 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
9 08:10:37 آگهی بازرگانی 00:04:20
10 08:14:57 آرم تایم (تو هدیه‌ خدایی) 00:00:20
11 08:15:17 تو هدیه‌ خدایی - قسمت 3 00:11:56
12 08:27:13 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
13 08:27:46 آگهی بازرگانی 00:02:28
14 08:30:14 آرم تایم (خرگوش‌های بازیگوش) 00:00:20
15 08:30:34 خرگوش‌های بازیگوش - قسمت 46 00:05:21
16 08:35:55 کلیپ‌های مهدپویا- فصل تابستان-2 00:02:13
17 08:38:08 آنونس مجموعه ببعی 00:01:30
18 08:39:38 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
19 08:40:36 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
20 08:40:56 شن‌دونه‌ها 00:04:04
21 08:45:00 آرم تایم (دوستان جنگل) 00:00:20
22 08:45:20 دوستان جنگل-4 - قسمت 11 00:07:36
23 08:52:56 اعلام برنامه 00:00:35
24 08:53:31 کلیپ شاپرک 00:03:19
25 08:56:50 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
26 08:57:23 آگهی بازرگانی 00:02:50
27 09:00:13 آرم تایم (داربی و تیگر و پو) 00:00:20
28 09:00:33 داربی و تیگر و پو - قسمت 18 00:11:34
29 09:12:07 آنونس مجموعه ماشین کوکی‌ها 00:01:30
30 09:13:37 بندبندی‌ها 00:01:21
31 09:14:58 آرم تایم (موفی) 00:00:20
32 09:15:18 موفی - قسمت 13 00:04:55
33 09:20:13 اعلام برنامه 00:00:45
34 09:20:58 کلیپ پروانه کوچولو 00:02:25
35 09:23:23 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
36 09:23:32 دیپ‌داپ 00:02:53
37 09:26:25 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
38 09:26:58 آگهی بازرگانی 00:03:11
39 09:30:09 آرم تایم (پهلوانان پویا) 00:00:20
40 09:30:29 پهلوانان پویا - قسمت 3 00:14:17
41 09:44:46 آرم تایم (ماجراهای جنگل) 00:00:20
42 09:45:06 ماجراهای جنگل-3,2 - قسمت 3 00:10:04
43 09:55:10 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
44 09:55:43 آگهی بازرگانی 00:04:50
45 10:00:33 مهد‌پویا - قسمت 80 00:24:14
46 10:24:47 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
47 10:25:45 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
48 10:26:18 آگهی بازرگانی 00:04:03
49 10:30:21 ماشین کوکی‌ها - قسمت 17 00:13:15
50 10:43:36 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
51 10:43:56 اوم نوم 00:00:55
52 10:44:51 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
53 10:45:11 ببعی - قسمت 53 00:08:40
54 10:53:51 آنونس مجموعه خرگوش‌های بازیگوش 00:01:30
55 10:55:21 نقاشی کنیم 00:00:50
56 10:56:11 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
57 10:56:44 آگهی بازرگانی 00:03:49
58 11:00:33 ماجراهای سینا و لاکی - قسمت 24 00:08:53
59 11:09:26 بندبندی‌ها 00:01:21
60 11:10:47 آنونس مجموعه شب بخیر بچه‌ها 00:01:30
61 11:12:17 کلیپ چوپان و بره 00:02:23
62 11:14:40 آرم تایم (موفی) 00:00:20
63 11:15:00 موفی - قسمت 14 00:04:53
64 11:19:53 اعلام برنامه 00:00:35
65 11:20:28 ترانه‌های اتل متل - درخت 00:04:07
66 11:24:35 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
67 11:25:08 آگهی بازرگانی 00:04:56
68 11:30:04 آرم تایم (تو هدیه‌ خدایی) 00:00:20
69 11:30:24 تو هدیه‌ خدایی - قسمت 3 00:11:56
70 11:42:20 آنونس مجموعه دهکده شمالی 00:01:30
71 11:43:50 کاردستی‌های مهدپویا-بلندی و کوتاهی 00:01:24
72 11:45:14 آرم تایم (خرگوش‌های بازیگوش) 00:00:20
73 11:45:34 خرگوش‌های بازیگوش - قسمت 47 00:05:24
74 11:50:58 اعلام برنامه 00:00:45
75 11:51:43 باهم‌بازی 00:02:54
76 11:54:37 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
77 11:55:35 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
78 11:56:08 آگهی بازرگانی 00:03:34
79 11:59:42 آرم تایم (داربی و تیگر و پو) 00:00:20
80 12:00:02 داربی و تیگر و پو - قسمت 19 00:09:45
81 12:09:47 کلیپ‌های مهدپویا- میوه‌ها و فواید خوردن 00:01:53
82 12:11:40 آنونس مجموعه موفی 00:01:30
83 12:13:10 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
84 12:15:10 آرم تایم (دهکده شمالی) 00:00:20
85 12:15:30 دهکده شمالی - قسمت 18 00:06:01
86 12:21:31 آنونس مجموعه ماجراهای سینا و لاکی 00:01:30
87 12:23:01 کلیپ تابستان 00:02:09
88 12:25:10 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
89 12:25:43 آگهی بازرگانی 00:04:34
90 12:30:17 آرم تایم (دوستان جنگل) 00:00:20
91 12:30:37 دوستان جنگل-4 - قسمت 12 00:08:20
92 12:38:57 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
93 12:39:17 مولانگ 00:03:19
94 12:42:36 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
95 12:42:58 کلیپ توپ 00:02:19
96 12:45:17 آرم تایم (ماجراهای جنگل) 00:00:20
97 12:45:37 ماجراهای جنگل-3,2 - قسمت 2 00:09:52
98 12:55:29 آنونس مجموعه شب بخیر بچه‌ها 00:01:30
99 12:56:59 ترو ترو 00:03:32
100 13:00:31 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
101 13:01:29 وله رگلاژ 00:00:21
102 13:01:50 جشن نماز 00:05:10
103 13:07:00 جشن نماز 00:05:51
104 13:12:51 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
105 13:13:11 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
106 13:15:11 آرم تایم (ماجراهای سینا و لاکی) 00:00:20
107 13:15:31 ماجراهای سینا و لاکی - قسمت 23 00:08:36
108 13:24:07 اوم نوم 00:01:05
109 13:25:12 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
110 13:25:45 آگهی بازرگانی 00:04:16
111 13:30:01 ماشین کوکی‌ها - قسمت 16 00:13:13
112 13:43:14 کلیپ‌های مهدپویا- فصل تابستان-1 00:02:05
113 13:45:19 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
114 13:45:39 ببعی - قسمت 52 00:08:54
115 13:54:33 بندبندی‌ها 00:01:34
116 13:56:07 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
117 13:56:40 آگهی بازرگانی 00:03:20
118 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:33
119 14:00:33 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
120 14:03:04 تلاوت قرآن 00:03:15
121 14:06:19 آرم تایم (سینمایی دنیای بندانگشتی‌ها) 00:00:25
122 14:06:44 سینمایی دنیای بندانگشتی‌ها 01:21:03
123 15:27:47 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
124 15:28:10 آگهی بازرگانی 00:03:46
125 15:31:56 باگز خرگوشه - قسمت 10 00:21:53
126 15:53:49 موسیقی فیلم عصر یخبندان-1 00:01:29
127 15:55:18 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
128 15:55:41 آگهی بازرگانی 00:04:08
129 15:59:49 آرم تایم (مل‌مل) 00:00:20
130 16:00:09 مل‌مل-6 - قسمت 2 00:55:00
131 16:55:09 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
132 16:55:32 آگهی بازرگانی 00:04:16
133 16:59:48 آرم تایم (فوتبال رباتی) 00:00:20
134 17:00:08 فوتبال رباتی - قسمت 35 00:21:37
135 17:21:45 آنونس سینمایی پسر فضایی 00:02:00
136 17:23:45 مزه_خلاقیت - قسمت پروانه 00:02:08
137 17:25:53 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
138 17:26:16 آگهی بازرگانی 00:03:24
139 17:29:40 آرم تایم (رکاب‌زنان کوهستان) 00:00:20
140 17:30:00 رکاب‌زنان کوهستان - قسمت 33 00:21:49
141 17:51:49 اعلام برنامه 00:00:50
142 17:52:39 کلیپ یا رب 00:02:55
143 17:55:34 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
144 17:55:57 آگهی بازرگانی 00:03:51
145 17:59:48 آرم تایم (هایـدی) 00:00:20
146 18:00:08 هایـدی - قسمت 35 00:21:00
147 18:21:08 اعلام برنامه 00:00:55
148 18:22:03 شکرستان 00:01:42
149 18:23:45 آرم استیشن جعبه و خودکار 00:00:21
150 18:24:06 رالف 00:01:08
151 18:25:14 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
152 18:25:37 آگهی بازرگانی 00:04:20
153 18:29:57 آرم تایم (یک‌دوسه‌خنده) 00:00:20
154 18:30:17 یک‌دوسه‌خنده - قسمت 8 00:21:49
155 18:52:06 تیزر جشنواره تابستانه نهال 00:01:28
156 18:53:34 موسیقی فیلم غول‌های پاکتی 00:01:37
157 18:55:11 تیزر مجموعه نیکو و شمشیر نورانی 00:01:02
158 18:56:13 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
159 18:56:36 آگهی بازرگانی 00:03:34
160 19:00:10 آرم تایم (کارآگاه نجار) 00:00:20
161 19:00:30 کارآگاه نجار - قسمت 12 00:21:06
162 19:21:36 آنونس مجموعه باخانمان 00:00:54
163 19:22:30 گروه تحقیق 00:04:22
164 19:26:52 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
165 19:27:15 آگهی بازرگانی 00:02:44
166 19:29:59 آرم تایم (افسانه‌های ملل) 00:00:20
167 19:30:19 افسانه‌های ملل - قسمت 10 00:12:07
168 19:42:26 آنونس مجموعه باگز خرگوشه 00:01:22
169 19:43:48 بره قهرمان 00:01:05
170 19:44:53 آرم تایم (قصه‌های مثنوی) 00:00:20
171 19:45:13 قصه‌های مثنوی - قسمت 5 00:10:02
172 19:55:15 تیزر مجموعه نیکو و شمشیر نورانی 00:01:02
173 19:56:17 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
174 19:56:40 آگهی بازرگانی 00:03:00
175 19:59:40 آرم تایم (ربات‌های مبدل) 00:00:20
176 20:00:00 ربات‌های مبدل - قسمت 21 00:21:03
177 20:21:03 اعلام برنامه 00:00:50
178 20:21:53 سبک زندگی 00:02:02
179 20:23:55 تیزر خوش‌مزه 00:03:36
180 20:27:31 آنونس سینمایی خرس خاکستری 00:02:00
181 20:29:31 وله رگلاژ 00:00:29
182 20:30:00 باکس تلاوت قرآن 00:15:00
183 20:45:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:14:00
184 20:59:00 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
185 20:59:23 آگهی بازرگانی 00:02:09
186 21:01:32 آرم تایم (سینمایی برنارد و بیانکا در نجات پنی) 00:00:25
187 21:01:57 سینمایی برنارد و بیانکا در نجات پنی 00:59:46
188 22:01:43 آنونس سینمایی عملیات آجیلی 00:02:00
189 22:03:43 مزه_خلاقیت - قسمت کارت هدیه 00:02:07
190 22:05:50 آنونس مجموعه افسانه سه برادر 00:01:27
191 22:07:17 بره ناقلا 00:05:40
192 22:12:57 موسیقی فیلم شازده کوچولو 00:02:22
193 22:15:19 آرم تایم (خانواده من) 00:00:20
194 22:15:39 خانواده من - قسمت 38 00:08:40
195 22:24:19 آنونس سینمایی پسر فضایی 00:02:00
196 22:26:19 تیزر خوش‌مزه 00:03:36
197 22:29:55 آرم تایم (پیمان دوستی) 00:00:20
198 22:30:15 پیمان دوستی - قسمت 21 00:20:39
199 22:50:54 آنونس مجموعه خانواده دکتر ارنست 00:01:34
200 22:52:28 تیزر مجموعه نیکو و شمشیر نورانی 00:01:02
201 22:53:30 کلیپ جهان زیبا 00:02:22
202 22:55:52 تیزر جشنواره تابستانه نهال 00:01:28
203 22:57:20 شکرستان 00:02:44
204 23:00:04 آرم تایم (باخانمان) 00:00:20
205 23:00:24 باخانمان - قسمت 23 00:22:39
206 23:23:03 آنونس سینمایی خرس خاکستری 00:02:00
207 23:25:03 نظر شما چیه؟ 00:05:43
208 23:30:46 موسیقی فیلم ملاقات با رابینسون‌ها 00:01:59
209 23:32:45 رود رانر 00:02:30
210 23:35:15 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
211 23:35:37 شب بخیر بچه‌ها - قسمت 17 00:23:41
212 23:59:18 وله شب بخیر بچه‌ها 22:00:42


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها