جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:06:29
4 08:09:00 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
5 08:09:20 کلیپ سلام 00:01:22
6 08:10:42 اعلام برنامه 00:00:45
7 08:11:27 نقاشی کنیم 00:00:50
8 08:12:17 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
9 08:12:50 آگهی بازرگانی 00:02:29
10 08:15:19 آرم تایم (تو هدیه‌ خدایی) 00:00:20
11 08:15:39 تو هدیه‌ خدایی - قسمت 5 00:11:58
12 08:27:37 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
13 08:28:10 آگهی بازرگانی 00:02:42
14 08:30:52 خرگوش‌های بازیگوش - قسمت 48 00:05:12
15 08:36:04 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:24
16 08:36:28 یاپ یاپس 00:02:15
17 08:38:43 آنونس مجموعه ببعی 00:01:30
18 08:40:13 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
19 08:41:11 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
20 08:41:31 کلیپ خرگوش کوچولو 00:03:12
21 08:44:43 آرم تایم (دوستان جنگل) 00:00:20
22 08:45:03 دوستان جنگل-4 - قسمت 13 00:07:34
23 08:52:37 اعلام برنامه 00:00:35
24 08:53:12 کلیپ دو دوست 00:02:38
25 08:55:50 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
26 08:56:23 آگهی بازرگانی 00:03:31
27 08:59:54 آرم تایم (داربی و تیگر و پو) 00:00:20
28 09:00:14 داربی و تیگر و پو - قسمت 20 00:11:00
29 09:11:14 آنونس مجموعه ماشین کوکی‌ها 00:01:30
30 09:12:44 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
31 09:14:44 آرم تایم (موفی) 00:00:20
32 09:15:04 موفی - قسمت 15 00:04:53
33 09:19:57 اعلام برنامه 00:00:45
34 09:20:42 کلیپ پروانه کوچولو 00:02:25
35 09:23:07 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
36 09:23:16 بندبندی‌ها 00:01:36
37 09:24:52 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
38 09:25:25 آگهی بازرگانی 00:04:21
39 09:29:46 آرم تایم (پهلوانان پویا) 00:00:20
40 09:30:06 پهلوانان پویا - قسمت 5 00:13:47
41 09:43:53 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
42 09:44:51 آرم تایم (ماجراهای جنگل) 00:00:20
43 09:45:11 ماجراهای جنگل-3,2 - قسمت 5 00:09:39
44 09:54:50 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
45 09:55:23 آگهی بازرگانی 00:04:50
46 10:00:13 مهد‌پویا - قسمت 82 00:23:53
47 10:24:06 آرم استیشن روز 00:00:20
48 10:24:26 اوم نوم 00:01:08
49 10:25:34 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
50 10:26:07 آگهی بازرگانی 00:03:46
51 10:29:53 آرم تایم (ماشین کوکی‌ها) 00:00:20
52 10:30:13 ماشین کوکی‌ها - قسمت 19 00:13:14
53 10:43:27 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:23
54 10:43:50 نقاشی کنیم 00:00:55
55 10:44:45 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
56 10:45:05 ببعی - قسمت 55 00:08:33
57 10:53:38 آنونس مجموعه خرگوش‌های بازیگوش 00:01:30
58 10:55:08 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
59 10:55:41 آگهی بازرگانی 00:04:33
60 11:00:14 ماجراهای سینا و لاکی - قسمت 26 00:08:54
61 11:09:08 آنونس مجموعه شب بخیر بچه‌ها 00:01:30
62 11:10:38 شن‌دونه‌ها 00:04:12
63 11:14:50 آرم تایم (موفی) 00:00:20
64 11:15:10 موفی - قسمت 16 00:04:55
65 11:20:05 اعلام برنامه 00:00:35
66 11:20:40 کاردستی‌های مهدپویا-ماشین آتش‌نشانی 00:03:54
67 11:24:34 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
68 11:25:07 آگهی بازرگانی 00:04:32
69 11:29:39 آرم تایم (تو هدیه‌ خدایی) 00:00:20
70 11:29:59 تو هدیه‌ خدایی - قسمت 5 00:11:58
71 11:41:57 آنونس مجموعه دهکده شمالی 00:01:30
72 11:43:27 وله روابط عمومی-162 00:00:22
73 11:43:49 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
74 11:45:49 آرم تایم (خرگوش‌های بازیگوش) 00:00:20
75 11:46:09 خرگوش‌های بازیگوش - قسمت 49 00:05:24
76 11:51:33 اعلام برنامه 00:00:45
77 11:52:18 دیپ‌داپ 00:01:58
78 11:54:16 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
79 11:55:14 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
80 11:55:47 آگهی بازرگانی 00:04:00
81 11:59:47 آرم تایم (داربی و تیگر و پو) 00:00:20
82 12:00:07 داربی و تیگر و پو - قسمت 21 00:09:23
83 12:09:30 آنونس مجموعه موفی 00:01:30
84 12:11:00 مولانگ 00:02:45
85 12:13:45 آرم تایم (دهکده شمالی) 00:00:20
86 12:14:05 دهکده شمالی - قسمت 20 00:05:46
87 12:19:51 آنونس مجموعه ماجراهای سینا و لاکی 00:01:30
88 12:21:21 کلیپ پیراهن پرستاره 00:03:54
89 12:25:15 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
90 12:25:48 آگهی بازرگانی 00:03:43
91 12:29:31 آرم تایم (دوستان جنگل) 00:00:20
92 12:29:51 دوستان جنگل-4 - قسمت 14 00:09:55
93 12:39:46 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
94 12:40:06 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
95 12:41:04 ترو ترو 00:03:36
96 12:44:40 آرم تایم (ماجراهای جنگل) 00:00:20
97 12:45:00 ماجراهای جنگل-3,2 - قسمت 4 00:09:39
98 12:54:39 آنونس مجموعه شب بخیر بچه‌ها 00:01:30
99 12:56:09 وله روابط عمومی-162 00:00:22
100 12:56:31 کلیپ گل‌های آفتاب‌گردان 00:02:17
101 12:58:48 حدیث 00:00:24
102 12:59:12 وله رگلاژ 00:01:23
103 13:00:35 جشن نماز 00:06:25
104 13:07:00 جشن نماز 00:05:42
105 13:12:42 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
106 13:13:02 کلیپ تابستان 00:02:09
107 13:15:11 آرم تایم (ماجراهای سینا و لاکی) 00:00:20
108 13:15:31 ماجراهای سینا و لاکی - قسمت 25 00:08:14
109 13:23:45 اوم نوم 00:01:09
110 13:24:54 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
111 13:25:27 آگهی بازرگانی 00:04:17
112 13:29:44 آرم تایم (ماشین کوکی‌ها) 00:00:20
113 13:30:04 ماشین کوکی‌ها - قسمت 18 00:13:15
114 13:43:19 آنونس مجموعه شب بخیر بچه‌ها 00:01:30
115 13:44:49 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
116 13:45:09 ببعی - قسمت 54 00:08:35
117 13:53:44 کاردستی‌های مهدپویا-تلفن-2 00:01:49
118 13:55:33 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
119 13:56:06 آگهی بازرگانی 00:03:54
120 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:33
121 14:00:33 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
122 14:03:04 تلاوت قرآن 00:03:15
123 14:06:19 آرم تایم (سینمایی خرس خاکستری) 00:00:25
124 14:06:44 سینمایی خرس خاکستری 01:07:57
125 15:14:41 آرم تایم (خانواده من) 00:00:20
126 15:15:01 خانواده من 00:06:51
127 15:21:52 تیزر جشنواره تابستانه نهال 00:01:28
128 15:23:20 موسیقی فیلم ماداگاسکار-1 00:01:12
129 15:24:32 آنونس سینمایی بی خوابی 00:02:00
130 15:26:32 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
131 15:26:55 آگهی بازرگانی 00:02:44
132 15:29:39 آرم تایم (باگز خرگوشه) 00:00:20
133 15:29:59 باگز خرگوشه - قسمت 11 00:19:31
134 15:49:30 آرم استیشن جوجه‌های آبی 00:00:38
135 15:50:08 تیزر جشنواره تابستانه نهال 00:01:28
136 15:51:36 وله روابط عمومی-162 00:00:20
137 15:51:56 تیزر بزودی رکاب زنان کوهستان 00:01:40
138 15:53:36 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
139 15:53:59 آگهی بازرگانی 00:05:58
140 15:59:57 آرم تایم (مل‌مل) 00:00:20
141 16:00:17 مل‌مل-6 - قسمت 3 00:55:03
142 16:55:20 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
143 16:55:43 آگهی بازرگانی 00:04:17
144 17:00:00 آرم تایم (فوتبال رباتی) 00:00:20
145 17:00:20 فوتبال رباتی - قسمت 36 00:21:15
146 17:21:35 آنونس سینمایی بی خوابی 00:02:00
147 17:23:35 ترافیک 00:02:11
148 17:25:46 تیزر مجموعه نیکو و شمشیر نورانی 00:01:02
149 17:26:48 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
150 17:27:11 آگهی بازرگانی 00:02:44
151 17:29:55 آرم تایم (رکاب‌زنان کوهستان) 00:00:20
152 17:30:15 رکاب‌زنان کوهستان - قسمت 34 00:21:24
153 17:51:39 اعلام برنامه 00:00:50
154 17:52:29 کلیپ یا رب 00:02:55
155 17:55:24 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
156 17:55:47 آگهی بازرگانی 00:04:21
157 18:00:08 آرم تایم (هایـدی) 00:00:20
158 18:00:28 هایـدی - قسمت 36 00:20:26
159 18:20:54 اعلام برنامه 00:00:55
160 18:21:49 برنارد 00:03:10
161 18:24:59 تیزر بزودی رکاب زنان کوهستان 00:01:40
162 18:26:39 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
163 18:27:02 آگهی بازرگانی 00:03:15
164 18:30:17 آرم تایم (یک‌دوسه‌خنده) 00:00:20
165 18:30:37 یک‌دوسه‌خنده - قسمت 9 00:20:57
166 18:51:34 تیزر جشنواره تابستانه نهال 00:01:28
167 18:53:02 موسیقی فیلم پاندای کونگ‌فوکار-3 00:01:47
168 18:54:49 تیزر مجموعه نیکو و شمشیر نورانی 00:01:02
169 18:55:51 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
170 18:56:14 آگهی بازرگانی 00:04:05
171 19:00:19 آرم تایم (کارآگاه نجار) 00:00:20
172 19:00:39 کارآگاه نجار - قسمت 13 00:19:39
173 19:20:18 آنونس مجموعه باخانمان 00:00:54
174 19:21:12 شکرستان 00:02:19
175 19:23:31 تیزر بزودی رکاب زنان کوهستان 00:01:40
176 19:25:11 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
177 19:25:34 آگهی بازرگانی 00:04:20
178 19:29:54 آرم تایم (افسانه‌های ملل) 00:00:20
179 19:30:14 افسانه‌های ملل - قسمت 11 00:11:48
180 19:42:02 آنونس سینمایی عملیات آجیلی 00:02:00
181 19:44:02 تیزر مجموعه نیکو و شمشیر نورانی 00:01:02
182 19:45:04 آرم تایم (قصه‌های مثنوی) 00:00:20
183 19:45:24 قصه‌های مثنوی - قسمت 6 00:11:11
184 19:56:35 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
185 19:56:58 آگهی بازرگانی 00:03:28
186 20:00:26 آرم تایم (ربات‌های مبدل) 00:00:20
187 20:00:46 ربات‌های مبدل - قسمت 22 00:19:55
188 20:20:41 اعلام برنامه 00:00:50
189 20:21:31 تیزر مجموعه خوش‌مزه 00:03:37
190 20:25:08 سبک زندگی 00:02:02
191 20:27:10 آنونس سینمایی بی خوابی 00:02:00
192 20:29:10 وله رگلاژ 00:00:50
193 20:30:00 باکس تلاوت قرآن 00:15:00
194 20:45:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:15:00
195 21:00:00 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
196 21:00:23 آگهی بازرگانی 00:02:45
197 21:03:08 آرم تایم (سینمایی پسر فضایی) 00:00:25
198 21:03:33 سینمایی پسر فضایی 01:15:40
199 22:19:13 آنونس سینمایی عملیات آجیلی 00:02:00
200 22:21:13 کدو بدو 00:01:17
201 22:22:30 آنونس مجموعه افسانه سه برادر 00:01:27
202 22:23:57 شهر اسباب‌بازی‌ 00:02:21
203 22:26:18 تیزر مجموعه خوش‌مزه 00:03:37
204 22:29:55 آرم تایم (پیمان دوستی) 00:00:20
205 22:30:15 پیمان دوستی - قسمت 22 00:19:02
206 22:49:17 آنونس مجموعه خانواده دکتر ارنست 00:01:34
207 22:50:51 گروه تحقیق 00:04:11
208 22:55:02 تیزر مجموعه نیکو و شمشیر نورانی 00:01:02
209 22:56:04 کلیپ جهان زیبا 00:02:22
210 22:58:26 تیزر جشنواره تابستانه نهال 00:01:28
211 22:59:54 آرم تایم (باخانمان) 00:00:20
212 23:00:14 باخانمان - قسمت 24 00:22:43
213 23:22:57 آنونس سینمایی عملیات آجیلی 00:02:00
214 23:24:57 خال‌خالی 00:03:46
215 23:28:43 تیزر جشنواره تابستانه نهال 00:01:28
216 23:30:11 موسیقی فیلم چگونه اژدهای خود را آموزش دهید-1 00:01:50
217 23:32:01 سبک زندگی 00:01:25
218 23:33:26 تیزر بزودی رکاب زنان کوهستان 00:01:40
219 23:35:06 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
220 23:35:28 شب بخیر بچه‌ها - قسمت 18 00:24:27
221 23:59:55 وله شب بخیر بچه‌ها 22:00:05


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها