جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:03:41
4 08:06:12 حدیث 00:00:17
5 08:06:29 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
6 08:06:49 مولانگ 00:03:16
7 08:10:05 اعلام برنامه 00:00:45
8 08:10:50 کلیپ یک بچه خوب 00:02:19
9 08:13:09 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
10 08:13:42 آگهی بازرگانی 00:01:14
11 08:14:56 آرم تایم (تو هدیه‌ خدایی) 00:00:20
12 08:15:16 تو هدیه‌ خدایی - قسمت 8 00:12:01
13 08:27:17 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
14 08:27:37 بندبندی‌ها 00:01:21
15 08:28:58 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
16 08:29:31 آگهی بازرگانی 00:00:44
17 08:30:15 آرم تایم (خرگوش‌های بازیگوش) 00:00:20
18 08:30:35 خرگوش‌های بازیگوش - قسمت 52 00:05:34
19 08:36:09 کلیپ‌های مهدپویا- خمیر و آرد نانوایی 00:02:06
20 08:38:15 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:24
21 08:38:39 ترو ترو 00:03:33
22 08:42:12 آنونس مجموعه موفی 00:01:30
23 08:43:42 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
24 08:44:40 آرم تایم (دوستان جنگل) 00:00:20
25 08:45:00 دوستان جنگل-4 - قسمت 17 00:08:44
26 08:53:44 اعلام برنامه 00:00:35
27 08:54:19 ترانه‌های اتل متل - دریا 00:04:28
28 08:58:47 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
29 08:59:20 آگهی بازرگانی 00:00:44
30 09:00:04 آرم تایم (داربی و تیگر و پو) 00:00:20
31 09:00:24 داربی و تیگر و پو - قسمت 24 00:12:12
32 09:12:36 وله روابط عمومی - 162 00:00:22
33 09:12:58 کلیپ ماهی-3 00:01:49
34 09:14:47 آرم تایم (موفی) 00:00:20
35 09:15:07 موفی - قسمت 19 00:04:52
36 09:19:59 اعلام برنامه 00:00:45
37 09:20:44 باهم‌بازی 00:03:25
38 09:24:09 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
39 09:24:35 یاپ یاپس 00:02:15
40 09:26:50 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
41 09:27:23 آگهی بازرگانی 00:02:29
42 09:29:52 آرم تایم (پهلوانان پویا) 00:00:20
43 09:30:12 پهلوانان پویا - قسمت 8 00:14:32
44 09:44:44 آرم تایم (ماجراهای جنگل) 00:00:20
45 09:45:04 ماجراهای جنگل-3,2 - قسمت 9 00:10:01
46 09:55:05 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
47 09:56:03 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
48 09:56:36 آگهی بازرگانی 00:03:35
49 10:00:11 آرم تایم (مهد‌پویا) 00:00:20
50 10:00:31 مهد‌پویا - قسمت 86 00:26:15
51 10:26:46 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
52 10:27:19 آگهی بازرگانی 00:03:16
53 10:30:35 ماشین کوکی‌ها - قسمت 23 00:13:14
54 10:43:49 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
55 10:44:09 اوم نوم 00:01:08
56 10:45:17 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
57 10:45:37 ببعی - قسمت 59 00:08:41
58 10:54:18 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
59 10:55:11 نقاشی کنیم 00:00:50
60 10:56:01 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
61 10:56:34 آگهی بازرگانی 00:03:19
62 10:59:53 آرم تایم (ماجراهای سینا و لاکی) 00:00:20
63 11:00:13 ماجراهای سینا و لاکی - قسمت 30 00:07:56
64 11:08:09 آنونس مجموعه شب بخیر بچه‏‌ها 00:01:30
65 11:09:39 ماموک 00:03:06
66 11:12:45 کلیپ‌های مهدپویا- فصل تابستان-1 00:02:05
67 11:14:50 آرم تایم (موفی) 00:00:20
68 11:15:10 موفی - قسمت 20 00:04:55
69 11:20:05 اعلام برنامه 00:00:35
70 11:20:40 کلیپ پروانه کوچولو 00:02:25
71 11:23:05 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
72 11:23:25 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
73 11:25:25 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
74 11:25:58 آگهی بازرگانی 00:04:01
75 11:29:59 آرم تایم (تو هدیه‌ خدایی) 00:00:20
76 11:30:19 تو هدیه‌ خدایی - قسمت 8 00:12:01
77 11:42:20 آنونس مجموعه ببعی 00:01:30
78 11:43:50 کاردستی‌های مهدپویا-طبل 00:00:52
79 11:44:42 آرم تایم (خرگوش‌های بازیگوش) 00:00:20
80 11:45:02 خرگوش‌های بازیگوش - قسمت 53 00:05:25
81 11:50:27 اعلام برنامه 00:00:45
82 11:51:12 ترانه‌های اتل متل - همسایه 00:04:13
83 11:55:25 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
84 11:56:23 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
85 11:56:56 آگهی بازرگانی 00:03:22
86 12:00:18 داربی و تیگر و پو - قسمت 25 00:11:37
87 12:11:55 وله روابط عمومی - 162 00:00:22
88 12:12:17 کلیپ چوپان و بره 00:02:23
89 12:14:40 آرم تایم (دهکده شمالی) 00:00:20
90 12:15:00 دهکده شمالی - قسمت 24 00:06:04
91 12:21:04 کلیپ‌های مهدپویا- تغذیه 00:01:47
92 12:22:51 آنونس مجموعه ماجراهای سینا و لاکی 00:01:30
93 12:24:21 دیپ‌داپ 00:02:51
94 12:27:12 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
95 12:27:45 آگهی بازرگانی 00:02:30
96 12:30:15 آرم تایم (دوستان جنگل) 00:00:20
97 12:30:35 دوستان جنگل-4 - قسمت 18 00:07:23
98 12:37:58 آنونس مجموعه ماشین کوکی‌ها 00:01:30
99 12:39:28 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
100 12:40:26 شن‌دونه‌ها 00:04:22
101 12:44:48 آرم تایم (ماجراهای جنگل) 00:00:20
102 12:45:08 ماجراهای جنگل-3,2 - قسمت 8 00:09:41
103 12:54:49 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
104 12:55:11 کلیپ دنیای زیبا 00:02:49
105 12:58:00 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
106 12:58:23 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
107 13:00:23 آنونس مجموعه مهدپویا 00:01:30
108 13:01:53 وله رگلاژ 00:00:45
109 13:02:38 جشن نماز 00:05:22
110 13:08:00 جشن نماز 00:05:49
111 13:13:49 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
112 13:14:09 اوم نوم 00:01:02
113 13:15:11 آرم تایم (ماجراهای سینا و لاکی) 00:00:20
114 13:15:31 ماجراهای سینا و لاکی - قسمت 29 00:07:55
115 13:23:26 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
116 13:23:48 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
117 13:24:46 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
118 13:25:19 آگهی بازرگانی 00:04:30
119 13:29:49 آرم تایم (ماشین کوکی‌ها) 00:00:20
120 13:30:09 ماشین کوکی‌ها - قسمت 22 00:12:59
121 13:43:08 کلیپ نمره بیست 00:01:52
122 13:45:00 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
123 13:45:20 ببعی - قسمت 58 00:08:47
124 13:54:07 آنونس مجموعه دهکده شمالی 00:01:30
125 13:55:37 بندبندی‌ها 00:01:21
126 13:56:58 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
127 13:57:31 آگهی بازرگانی 00:02:29
128 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
129 14:00:50 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
130 14:03:21 تلاوت قرآن 00:03:48
131 14:07:09 آرم تایم (سینمایی برنارد و بیانکا در نجات کودی) 00:00:25
132 14:07:34 سینمایی برنارد و بیانکا در نجات کودی 01:02:26
133 15:10:00 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
134 15:10:23 آگهی بازرگانی 00:01:13
135 15:11:36 موسیقی فیلم ملاقات با رابینسون‌ها 00:01:59
136 15:13:35 رالف 00:01:05
137 15:14:40 آرم تایم (خانواده من) 00:00:20
138 15:15:00 خانواده من - قسمت 42 00:08:55
139 15:23:55 تیزر مجموعه نیکو و شمشیر نورانی 00:01:02
140 15:24:57 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
141 15:25:20 آگهی بازرگانی 00:04:33
142 15:29:53 آرم تایم (ریون ناقلای کوچولو) 00:00:20
143 15:30:13 ریون ناقلای کوچولو - قسمت 24 00:11:46
144 15:41:59 آنونس سینمایی اسباب بازی فروشی آقای مگوریوم 00:02:00
145 15:43:59 موسیقی فیلم ترانه دریا 00:01:08
146 15:45:07 آرم تایم (خرس‌های محافظ جنگل) 00:00:20
147 15:45:27 خرس‌های محافظ جنگل - قسمت 24 00:11:52
148 15:57:19 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
149 15:57:42 آگهی بازرگانی 00:04:22
150 16:02:04 آرم تایم (کارآگاه نجار) 00:00:20
151 16:02:24 کارآگاه نجار - قسمت 14 00:19:15
152 16:21:39 آنونس مجموعه باخانمان 00:00:54
153 16:22:33 تیزر بزودی رکاب‌زنان کوهستان 00:01:40
154 16:24:13 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
155 16:24:23 دزد ناشی 00:01:18
156 16:25:41 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
157 16:26:04 آگهی بازرگانی 00:03:36
158 16:29:40 آرم تایم (افسانه‌های ملل) 00:00:20
159 16:30:00 افسانه‌های ملل - قسمت 24 00:11:52
160 16:41:52 تیزر جشنواره تابستانه نهال 00:01:28
161 16:43:20 موسیقی فیلم چگونه اژدهای خود را آموزش دهید-1 00:01:50
162 16:45:10 آرم تایم (قصه‌های مثنوی) 00:00:20
163 16:45:30 قصه‌های مثنوی - قسمت 7 00:12:46
164 16:58:16 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
165 16:58:39 آگهی بازرگانی 00:04:11
166 17:02:50 ربات‌های مبدل - قسمت 23 00:21:11
167 17:24:01 اعلام برنامه 00:00:55
168 17:24:56 مزه_خلاقیت - قسمت هواپیما 00:02:04
169 17:27:00 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
170 17:27:23 آگهی بازرگانی 00:03:00
171 17:30:23 پیمان دوستی - قسمت 23 00:20:45
172 17:51:08 آنونس سینمایی اسباب بازی فروشی آقای مگوریوم 00:02:00
173 17:53:08 کلیپ بارکد 626 00:04:08
174 17:57:16 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
175 17:57:39 آگهی بازرگانی 00:02:38
176 18:00:17 آرم تایم (باخانمان) 00:00:20
177 18:00:37 باخانمان - قسمت 25 00:18:12
178 18:18:49 اعلام برنامه 00:00:55
179 18:19:44 ترافیک 00:02:11
180 18:21:55 آنونس مجموعه افسانه سه برادر 00:01:27
181 18:23:22 بره ناقلا 00:04:48
182 18:28:10 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
183 18:28:33 آگهی بازرگانی 00:01:22
184 18:29:55 آرم تایم (کتاب وحش) 00:00:20
185 18:30:15 کتاب وحش - قسمت 7 00:20:46
186 18:51:01 آنونس مجموعه برندگان کوچک 00:01:18
187 18:52:19 تیزر مجموعه نیکو و شمشیر نورانی 00:01:02
188 18:53:21 نظر شما چیه؟ 00:03:48
189 18:57:09 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
190 18:57:32 آگهی بازرگانی 00:02:41
191 19:00:13 آرم تایم (خانه‌ ما) 00:00:20
192 19:00:33 خانه‌ ما-5 00:16:20
193 19:16:53 آنونس سینمایی اسباب بازی فروشی آقای مگوریوم 00:02:00
194 19:18:53 تیزر بزودی رکاب‌زنان کوهستان 00:01:40
195 19:20:33 رود رانر 00:06:07
196 19:26:40 آرم استیشن جعبه و خودکار 00:00:21
197 19:27:01 شکرستان 00:02:02
198 19:29:03 تیزر جشنواره تابستانه نهال 00:01:28
199 19:30:31 تندر - قسمت 28 00:20:32
200 19:51:03 اعلام برنامه 00:00:50
201 19:51:53 مزه_طبیعت - قسمت پروانه‌ها 00:01:56
202 19:53:49 وله روابط عمومی - 162 00:00:20
203 19:54:09 برنارد 00:03:03
204 19:57:12 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
205 19:57:24 گنجینه 00:00:57
206 19:58:21 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
207 19:58:44 آگهی بازرگانی 00:01:35
208 20:00:19 آرم تایم (فوتبال رباتی) 00:00:20
209 20:00:39 فوتبال رباتی - قسمت 37 00:22:10
210 20:22:49 اعلام برنامه 00:00:50
211 20:23:39 سبک زندگی 00:01:48
212 20:25:27 آرم استیشن ماشین 00:00:14
213 20:25:41 تیزر خوش‌مزه 00:03:36
214 20:29:17 وله رگلاژ 00:00:43
215 20:30:00 باکس تلاوت قرآن 00:15:00
216 20:45:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:14:00
217 20:59:00 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
218 20:59:23 آگهی بازرگانی 00:03:11
219 21:02:34 آرم تایم (سینمایی خاکستری‌ها به دنبال شهاب سنگ) 00:00:25
220 21:02:59 سینمایی خاکستری‌ها به دنبال شهاب سنگ 01:09:04
221 22:12:03 آنونس سینمایی اسباب بازی فروشی آقای مگوریوم 00:02:00
222 22:14:03 موسیقی فیلم ماداگاسکار-1 00:01:13
223 22:15:16 آرم تایم (خانواده من) 00:00:20
224 22:15:36 خانواده من - قسمت 41 00:06:43
225 22:22:19 بره قهرمان 00:01:02
226 22:23:21 آنونس مجموعه فوتبال رباتی 00:01:07
227 22:24:28 تیزر مجموعه نیکو و شمشیر نورانی 00:01:02
228 22:25:30 گروه تحقیق 00:04:22
229 22:29:52 آرم تایم (رکاب‌زنان کوهستان) 00:00:20
230 22:30:12 رکاب‌زنان کوهستان - قسمت 35 00:20:51
231 22:51:03 آنونس مجموعه کارآگاه نجار 00:01:34
232 22:52:37 کلیپ خوشا به حالت ای روستایی 00:03:10
233 22:55:47 آرم استیشن ماشین و توپ 00:00:22
234 22:56:09 دزد ناشی 00:01:27
235 22:57:36 مزه_خلاقیت - قسمت لباس 00:02:08
236 22:59:44 آرم تایم (هایـدی) 00:00:20
237 23:00:04 هایـدی - قسمت 37 00:20:45
238 23:20:49 تیزر خوش‌مزه 00:03:36
239 23:24:25 نظر شما چیه؟ 00:05:48
240 23:30:13 آنونس سینمایی اسباب بازی فروشی آقای مگوریوم 00:02:00
241 23:32:13 تیزر بزودی رکاب‌زنان کوهستان 00:01:40
242 23:33:53 مورف 00:01:17
243 23:35:10 آرم استیشن شب و روز 00:00:55
244 23:36:05 شب بخیر بچه‌ها - قسمت 23 00:23:37
245 23:59:42 وله شب بخیر بچه‌ها 00:00:18


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها