جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:04:11
4 08:06:42 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
5 08:07:02 کلیپ عروسک قشنگ 00:02:58
6 08:10:00 اعلام برنامه 00:00:45
7 08:10:45 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
8 08:12:45 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
9 08:13:18 آگهی بازرگانی 00:01:39
10 08:14:57 آرم تایم (تو هدیه‌ خدایی) 00:00:20
11 08:15:17 تو هدیه‌ خدایی - قسمت 9 00:11:54
12 08:27:11 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
13 08:27:44 آگهی بازرگانی 00:02:00
14 08:29:44 آرم تایم (خرگوش‌های بازیگوش) 00:00:20
15 08:30:04 خرگوش‌های بازیگوش - قسمت 53 00:05:25
16 08:35:29 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
17 08:35:49 کاردستی‌های مهدپویا-برنامه تغذیه روزانه 00:01:40
18 08:37:29 آنونس مجموعه شب بخیر بچه‌ها 00:01:30
19 08:38:59 مولانگ 00:03:12
20 08:42:11 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
21 08:42:33 کلیپ دوستم با طبیعت 00:02:08
22 08:44:41 آرم تایم (دوستان جنگل) 00:00:20
23 08:45:01 دوستان جنگل-4 - قسمت 18 00:07:23
24 08:52:24 آرم استیشن روز 00:00:20
25 08:52:44 اوم نوم 00:01:08
26 08:53:52 اعلام برنامه 00:00:35
27 08:54:27 ترانه‌های اتل متل - راستگویی 00:03:18
28 08:57:45 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
29 08:58:18 آگهی بازرگانی 00:01:59
30 09:00:17 آرم تایم (داربی و تیگر و پو) 00:00:20
31 09:00:37 داربی و تیگر و پو - قسمت 25 00:11:37
32 09:12:14 آنونس مجموعه مهدپویا 00:01:30
33 09:13:44 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
34 09:14:42 آرم تایم (موفی) 00:00:20
35 09:15:02 موفی - قسمت 20 00:04:55
36 09:19:57 اعلام برنامه 00:00:45
37 09:20:42 کلیپ سیاه و سفید 00:02:35
38 09:23:17 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
39 09:23:26 شن‌دونه‌ها 00:04:26
40 09:27:52 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
41 09:28:25 آگهی بازرگانی 00:01:44
42 09:30:09 آرم تایم (پهلوانان پویا) 00:00:20
43 09:30:29 پهلوانان پویا - قسمت 9 00:14:39
44 09:45:08 آرم تایم (ماجراهای جنگل) 00:00:20
45 09:45:28 ماجراهای جنگل-3,2 - قسمت 10 00:08:41
46 09:54:09 بندبندی‌ها 00:01:21
47 09:55:30 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
48 09:56:03 آگهی بازرگانی 00:04:05
49 10:00:08 آرم تایم (مهد‌پویا) 00:00:20
50 10:00:28 مهد‌پویا - قسمت 87 00:25:23
51 10:25:51 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
52 10:26:11 نقاشی کنیم 00:00:55
53 10:27:06 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
54 10:27:39 آگهی بازرگانی 00:02:08
55 10:29:47 آرم تایم (ماشین کوکی‌ها) 00:00:20
56 10:30:07 ماشین کوکی‌ها - قسمت 24 00:12:59
57 10:43:06 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
58 10:43:32 اوم نوم 00:01:08
59 10:44:40 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
60 10:45:00 ببعی - قسمت 60 00:08:49
61 10:53:49 آنونس مجموعه موفی 00:01:30
62 10:55:19 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
63 10:56:17 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
64 10:56:50 آگهی بازرگانی 00:03:25
65 11:00:15 ماجراهای سینا و لاکی - قسمت 31 00:08:02
66 11:08:17 یاپ یاپس 00:02:15
67 11:10:32 آنونس مجموعه داربی و تیگر و پو 00:01:30
68 11:12:02 کلیپ دو دوست 00:02:38
69 11:14:40 آرم تایم (موفی) 00:00:20
70 11:15:00 موفی - قسمت 21 00:04:54
71 11:19:54 اعلام برنامه 00:00:35
72 11:20:29 باهم‌بازی 00:03:07
73 11:23:36 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
74 11:25:36 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
75 11:26:09 آگهی بازرگانی 00:03:33
76 11:29:42 آرم تایم (تو هدیه‌ خدایی) 00:00:20
77 11:30:02 تو هدیه‌ خدایی - قسمت 9 00:11:54
78 11:41:56 آنونس مجموعه ببعی 00:01:30
79 11:43:26 کاردستی‌های مهدپویا-نقاشی میوه 00:01:39
80 11:45:05 آرم تایم (خرگوش‌های بازیگوش) 00:00:20
81 11:45:25 خرگوش‌های بازیگوش - قسمت 54 00:05:34
82 11:50:59 اعلام برنامه 00:00:45
83 11:51:44 کلیپ تابستان 00:02:09
84 11:53:53 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
85 11:54:13 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
86 11:55:11 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
87 11:55:44 آگهی بازرگانی 00:03:56
88 11:59:40 آرم تایم (داربی و تیگر و پو) 00:00:20
89 12:00:00 داربی و تیگر و پو - قسمت 26 00:11:21
90 12:11:21 آنونس مجموعه ماشین کوکی‌ها 00:01:30
91 12:12:51 کلیپ ماهی-2 00:02:10
92 12:15:01 آرم تایم (دهکده شمالی) 00:00:20
93 12:15:21 دهکده شمالی - قسمت 25 00:05:53
94 12:21:14 کلیپ‌های مهدپویا- میوه‌ها و خواص آنها‎ 00:02:10
95 12:23:24 آنونس مجموعه شب بخیر بچه‌ها 00:01:30
96 12:24:54 یاپ یاپس 00:02:02
97 12:26:56 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
98 12:27:29 آگهی بازرگانی 00:02:36
99 12:30:05 آرم تایم (دوستان جنگل) 00:00:20
100 12:30:25 دوستان جنگل-4 - قسمت 19 00:06:16
101 12:36:41 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
102 12:37:01 ماموک 00:03:12
103 12:40:13 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
104 12:41:06 ترانه‌های اتل متل - خورشید 00:03:43
105 12:44:49 آرم تایم (ماجراهای جنگل) 00:00:20
106 12:45:09 ماجراهای جنگل-3,2 - قسمت 9 00:10:01
107 12:55:10 کلیپ پروانه 00:02:15
108 12:57:25 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
109 12:57:34 ترو ترو 00:03:11
110 13:00:45 آنونس مجموعه دهکده شمالی 00:01:30
111 13:02:15 وله رگلاژ 00:00:35
112 13:02:50 جشن نماز 00:05:10
113 13:08:00 جشن نماز 00:05:51
114 13:13:51 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
115 13:14:11 نقاشی کنیم 00:00:50
116 13:15:01 آرم تایم (ماجراهای سینا و لاکی) 00:00:20
117 13:15:21 ماجراهای سینا و لاکی - قسمت 30 00:07:56
118 13:23:17 بندبندی‌ها 00:01:36
119 13:24:53 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
120 13:25:26 آگهی بازرگانی 00:04:42
121 13:30:08 ماشین کوکی‌ها - قسمت 23 00:13:14
122 13:43:22 وله روابط عمومی - 162 00:00:22
123 13:43:44 اوم نوم 00:01:08
124 13:44:52 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
125 13:45:12 ببعی - قسمت 59 00:08:41
126 13:53:53 کلیپ باد 00:02:55
127 13:56:48 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
128 13:57:21 آگهی بازرگانی 00:02:39
129 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:33
130 14:00:33 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
131 14:03:04 تلاوت قرآن 00:03:02
132 14:06:06 آرم تایم (سینمایی اسباب‌بازی فروشی عجیب آقای مگوریوم) 00:00:25
133 14:06:31 سینمایی اسباب‌بازی فروشی عجیب آقای مگوریوم 01:18:00
134 15:24:31 تیزر بزودی رکاب‌زنان کوهستان 00:01:40
135 15:26:11 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
136 15:26:34 آگهی بازرگانی 00:03:53
137 15:30:27 باگز خرگوشه - قسمت 12 00:20:44
138 15:51:11 آنونس سینمایی قالیچه پرنده 00:02:00
139 15:53:11 کلیپ نهال 00:02:16
140 15:55:27 رالف 00:01:06
141 15:56:33 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
142 15:56:56 آگهی بازرگانی 00:03:08
143 16:00:04 آرم تایم (مل‌مل) 00:00:20
144 16:00:24 مل‌مل-6 - قسمت 4 00:55:00
145 16:55:24 تیزر مجموعه نیکو و شمشیر نورانی 00:01:02
146 16:56:26 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
147 16:56:49 آگهی بازرگانی 00:02:55
148 16:59:44 آرم تایم (فوتبال رباتی) 00:00:20
149 17:00:04 فوتبال رباتی - قسمت 38 00:21:14
150 17:21:18 آنونس مجموعه هایدی 00:01:18
151 17:22:36 مزه_خلاقیت - قسمت درخت 00:02:06
152 17:24:42 موسیقی فیلم کارآگاه شرلوک 00:01:23
153 17:26:05 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
154 17:26:28 آگهی بازرگانی 00:03:50
155 17:30:18 آرم تایم (رکاب‌زنان کوهستان) 00:00:20
156 17:30:38 رکاب‌زنان کوهستان - قسمت 36 00:22:00
157 17:52:38 اعلام برنامه 00:00:50
158 17:53:28 کلیپ بسم الله 00:03:33
159 17:57:01 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
160 17:57:24 آگهی بازرگانی 00:02:41
161 18:00:05 آرم تایم (هایـدی) 00:00:20
162 18:00:25 هایـدی - قسمت 38 00:20:17
163 18:20:42 اعلام برنامه 00:00:55
164 18:21:37 شکرستان 00:01:39
165 18:23:16 آنونس سینمایی زرافه کوچک من 00:02:00
166 18:25:16 بره قهرمان 00:01:05
167 18:26:21 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
168 18:26:44 آگهی بازرگانی 00:03:28
169 18:30:12 آرم تایم (یک‌دوسه‌خنده) 00:00:20
170 18:30:32 یک‌دوسه‌خنده - قسمت 10 00:18:49
171 18:49:21 تیزر جشنواره تابستانه نهال 00:01:28
172 18:50:49 شهر اسباب‌بازی‌ 00:02:26
173 18:53:15 آنونس مجموعه موش خبرنگار 00:01:18
174 18:54:33 ترافیک 00:02:09
175 18:56:42 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
176 18:57:05 آگهی بازرگانی 00:02:46
177 18:59:51 آرم تایم (کارآگاه نجار) 00:00:20
178 19:00:11 کارآگاه نجار - قسمت 14 00:19:15
179 19:19:26 آنونس سینمایی قالیچه پرنده 00:02:00
180 19:21:26 برنارد 00:03:10
181 19:24:36 آرم استیشن جعبه و خودکار 00:00:21
182 19:24:57 کلیپ جهان زیبا 00:02:22
183 19:27:19 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
184 19:27:42 آگهی بازرگانی 00:02:10
185 19:29:52 آرم تایم (افسانه‌های ملل) 00:00:20
186 19:30:12 افسانه‌های ملل - قسمت 24 00:11:52
187 19:42:04 آنونس مجموعه برندگان کوچک 00:01:18
188 19:43:22 موسیقی فیلم پاندای کونگ‌فوکار-3 00:01:47
189 19:45:09 آرم تایم (قصه‌های مثنوی) 00:00:20
190 19:45:29 قصه‌های مثنوی - قسمت 7 00:12:46
191 19:58:15 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
192 19:58:38 آگهی بازرگانی 00:01:16
193 19:59:54 آرم تایم (ربات‌های مبدل) 00:00:20
194 20:00:14 ربات‌های مبدل - قسمت 23 00:21:11
195 20:21:25 اعلام برنامه 00:00:50
196 20:22:15 سبک زندگی 00:01:23
197 20:23:38 تیزر خوش‌مزه 00:03:42
198 20:27:20 آنونس سینمایی زرافه کوچک من 00:02:00
199 20:29:20 وله رگلاژ 00:00:40
200 20:30:00 باکس تلاوت قرآن 00:15:00
201 20:45:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:14:00
202 20:59:00 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
203 20:59:23 آگهی بازرگانی 00:02:32
204 21:01:55 آرم تایم (سینمایی برنارد و بیانکا در نجات کودی) 00:00:25
205 21:02:20 سینمایی برنارد و بیانکا در نجات کودی 01:02:26
206 22:04:46 آنونس سینمایی قالیچه پرنده 00:02:00
207 22:06:46 مزه_خلاقیت - قسمت هواپیما 00:02:09
208 22:08:55 آنونس مجموعه موش خبرنگار 00:01:18
209 22:10:13 گروه تحقیق 00:04:35
210 22:14:48 آرم تایم (خانواده من) 00:00:20
211 22:15:08 خانواده من - قسمت 42 00:08:55
212 22:24:03 آنونس مجموعه برندگان کوچک 00:01:18
213 22:25:21 تیزر خوش‌مزه 00:03:42
214 22:29:03 موسیقی فیلم عملیات آجیلی 00:01:12
215 22:30:15 آرم تایم (پیمان دوستی) 00:00:20
216 22:30:35 پیمان دوستی - قسمت 23 00:20:45
217 22:51:20 آنونس سینمایی زرافه کوچک من 00:02:00
218 22:53:20 شکرستان 00:02:14
219 22:55:34 آرم استیشن ماشین و توپ 00:00:22
220 22:55:56 گروه تحقیق 00:04:14
221 23:00:10 آرم تایم (باخانمان) 00:00:20
222 23:00:30 باخانمان - قسمت 25 00:18:12
223 23:18:42 موسیقی فیلم غول‌های پاکتی 00:01:37
224 23:20:19 آنونس مجموعه خانواده دکتر ارنست 00:01:34
225 23:21:53 تیزر بزودی رکاب‌زنان کوهستان 00:01:40
226 23:23:33 نظر شما چیه؟ 00:05:04
227 23:28:37 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
228 23:28:54 رود رانر 00:05:47
229 23:34:41 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
230 23:35:03 شب بخیر بچه‌ها - قسمت 24 00:24:30
231 23:59:33 وله شب بخیر بچه‌ها 00:00:27


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها