جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:03:47
4 08:06:18 حدیث 00:00:18
5 08:06:36 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
6 08:06:56 اعلام برنامه 00:00:45
7 08:07:41 نقاشی کنیم 00:00:55
8 08:08:36 کلیپ‌های مهدپویا- سلام-2 00:01:25
9 08:10:01 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
10 08:10:10 ماموک 00:03:12
11 08:13:22 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
12 08:13:55 آگهی بازرگانی 00:00:45
13 08:14:40 آرم تایم (تو هدیه‌ خدایی) 00:00:20
14 08:15:00 تو هدیه‌ خدایی - قسمت 10 00:11:55
15 08:26:55 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
16 08:27:15 اوم نوم 00:01:08
17 08:28:23 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
18 08:28:56 آگهی بازرگانی 00:00:45
19 08:29:41 آرم تایم (خرگوش‌های بازیگوش) 00:00:20
20 08:30:01 خرگوش‌های بازیگوش - قسمت 54 00:05:34
21 08:35:35 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:24
22 08:35:59 کلیپ مداد رنگی 00:03:04
23 08:39:03 آنونس مجموعه موفی 00:01:30
24 08:40:33 مولانگ 00:03:27
25 08:44:00 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
26 08:44:58 آرم تایم (دوستان جنگل) 00:00:20
27 08:45:18 دوستان جنگل-4 - قسمت 19 00:06:16
28 08:51:34 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
29 08:52:27 ترو ترو 00:03:11
30 08:55:38 اعلام برنامه 00:00:35
31 08:56:13 کاردستی‌های مهدپویا-اسباب‌بازی 00:02:19
32 08:58:32 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
33 08:59:05 آگهی بازرگانی 00:00:45
34 08:59:50 آرم تایم (داربی و تیگر و پو) 00:00:20
35 09:00:10 داربی و تیگر و پو - قسمت 26 00:11:21
36 09:11:31 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
37 09:12:29 کلیپ سیاه و سفید 00:02:35
38 09:15:04 آرم تایم (موفی) 00:00:20
39 09:15:24 موفی - قسمت 21 00:04:54
40 09:20:18 اعلام برنامه 00:00:45
41 09:21:03 شن‌دونه‌ها 00:04:22
42 09:25:25 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
43 09:26:18 کلیپ تابستان 00:02:09
44 09:28:27 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
45 09:29:00 آگهی بازرگانی 00:01:15
46 09:30:15 آرم تایم (پهلوانان پویا) 00:00:20
47 09:30:35 پهلوانان پویا - قسمت 10 00:14:20
48 09:44:55 آرم تایم (ماجراهای جنگل) 00:00:20
49 09:45:15 ماجراهای جنگل-3,2 - قسمت 11 00:09:55
50 09:55:10 آنونس مجموعه شب بخیر بچه‌ها 00:01:30
51 09:56:40 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
52 09:57:38 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
53 09:58:11 آگهی بازرگانی 00:02:10
54 10:00:21 آرم تایم (مهد‌پویا) 00:00:20
55 10:00:41 مهد‌پویا - قسمت 88 00:23:53
56 10:24:34 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:24
57 10:24:58 یاپ یاپس 00:02:15
58 10:27:13 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
59 10:27:46 آگهی بازرگانی 00:02:25
60 10:30:11 آرم تایم (ماشین کوکی‌ها) 00:00:20
61 10:30:31 ماشین کوکی‌ها - قسمت 25 00:13:06
62 10:43:37 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
63 10:43:57 نقاشی کنیم 00:00:53
64 10:44:50 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
65 10:45:10 ببعی - قسمت 61 00:08:47
66 10:53:57 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
67 10:54:50 کلیپ‌های مهدپویا- چشم-1 00:01:26
68 10:56:16 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
69 10:56:49 آگهی بازرگانی 00:03:25
70 11:00:14 آرم تایم (ماجراهای سینا و لاکی) 00:00:20
71 11:00:34 ماجراهای سینا و لاکی - قسمت 32 00:08:39
72 11:09:13 آنونس مجموعه شب بخیر بچه‏‌ها 00:01:30
73 11:10:43 ماجراهای سعید 00:04:16
74 11:14:59 آرم تایم (موفی) 00:00:20
75 11:15:19 موفی - قسمت 22 00:04:54
76 11:20:13 اعلام برنامه 00:00:35
77 11:20:48 کلیپ پروانه 00:02:15
78 11:23:03 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
79 11:23:23 مولانگ 00:03:11
80 11:26:34 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
81 11:27:07 آگهی بازرگانی 00:02:45
82 11:29:52 آرم تایم (تو هدیه‌ خدایی) 00:00:20
83 11:30:12 تو هدیه‌ خدایی - قسمت 10 00:11:55
84 11:42:07 آنونس مجموعه ببعی 00:01:30
85 11:43:37 وله روابط عمومی-162 00:00:22
86 11:43:59 نقاشی کنیم 00:00:55
87 11:44:54 آرم تایم (خرگوش‌های بازیگوش) 00:00:20
88 11:45:14 خرگوش‌های بازیگوش - قسمت 55 00:05:15
89 11:50:29 اعلام برنامه 00:00:45
90 11:51:14 ترو ترو 00:03:36
91 11:54:50 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
92 11:55:48 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
93 11:56:21 آگهی بازرگانی 00:03:45
94 12:00:06 آرم تایم (داربی و تیگر و پو) 00:00:20
95 12:00:26 داربی و تیگر و پو - قسمت 27 00:11:23
96 12:11:49 وله روابط عمومی - 162 00:00:22
97 12:12:11 کلیپ عروسک قشنگ 00:02:58
98 12:15:09 آرم تایم (دهکده شمالی) 00:00:20
99 12:15:29 دهکده شمالی - قسمت 26 00:06:05
100 12:21:34 آنونس مجموعه ماجراهای سینا و لاکی 00:01:30
101 12:23:04 دیپ‌داپ 00:02:57
102 12:26:01 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
103 12:26:59 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
104 12:27:32 آگهی بازرگانی 00:02:31
105 12:30:03 آرم تایم (دوستان جنگل) 00:00:20
106 12:30:23 دوستان جنگل-4 - قسمت 20 00:07:18
107 12:37:41 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:23
108 12:38:04 بندبندی‌ها 00:01:37
109 12:39:41 آنونس مجموعه ماشین کوکی‌ها 00:01:30
110 12:41:11 وله روابط عمومی-162 00:00:22
111 12:41:33 باهم‌بازی 00:03:25
112 12:44:58 آرم تایم (ماجراهای جنگل) 00:00:20
113 12:45:18 ماجراهای جنگل-3,2 - قسمت 10 00:08:41
114 12:53:59 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
115 12:54:21 مولانگ 00:03:27
116 12:57:48 آنونس مجموعه مهدپویا 00:01:30
117 12:59:18 کلیپ گل‌های آفتاب‌گردان 00:02:17
118 13:01:35 وله رگلاژ 00:01:02
119 13:02:37 جشن نماز 00:05:23
120 13:08:00 جشن نماز 00:05:42
121 13:13:42 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
122 13:13:51 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
123 13:14:49 آرم تایم (ماجراهای سینا و لاکی) 00:00:20
124 13:15:09 ماجراهای سینا و لاکی - قسمت 31 00:08:02
125 13:23:11 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
126 13:23:33 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
127 13:25:33 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
128 13:26:06 آگهی بازرگانی 00:03:49
129 13:29:55 آرم تایم (ماشین کوکی‌ها) 00:00:20
130 13:30:15 ماشین کوکی‌ها - قسمت 24 00:12:59
131 13:43:14 کاردستی‌های مهدپویا-برنامه تغذیه روزانه 00:01:40
132 13:44:54 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
133 13:45:14 ببعی - قسمت 60 00:08:49
134 13:54:03 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
135 13:54:12 ماموک 00:03:08
136 13:57:20 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
137 13:57:53 آگهی بازرگانی 00:02:07
138 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
139 14:00:50 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
140 14:03:21 تلاوت قرآن 00:03:48
141 14:07:09 آرم تایم (سینمایی مولان-1 00:00:25
142 14:07:34 سینمایی مولان-1 00:53:36
143 15:01:10 آرم استیشن جوجه‌های آبی 00:00:38
144 15:01:48 لئون 00:02:40
145 15:04:28 آنونس سینمایی زرافه کوچک من 00:02:00
146 15:06:28 موسیقی فیلم شازده کوچولو 00:02:22
147 15:08:50 تیزر جشنواره تابستانه نهال 00:01:28
148 15:10:18 ترافیک 00:02:12
149 15:12:30 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
150 15:12:53 آگهی بازرگانی 00:01:50
151 15:14:43 آرم تایم (خانواده من) 00:00:20
152 15:15:03 خانواده من - قسمت 43 00:09:10
153 15:24:13 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
154 15:24:49 تیزر مجموعه نیکو و شمشیر نورانی 00:01:02
155 15:25:51 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
156 15:26:08 آنونس سینمایی اسباب بازی فروشی آقای مگوریوم 00:02:00
157 15:28:08 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
158 15:28:31 آگهی بازرگانی 00:01:18
159 15:29:49 آرم تایم (ریون ناقلای کوچولو) 00:00:20
160 15:30:09 ریون ناقلای کوچولو - قسمت 25 00:11:52
161 15:42:01 آنونس سینمایی زرافه کوچک من 00:02:00
162 15:44:01 تیزر بزودی دورت بگردم ایران 00:00:59
163 15:45:00 آرم تایم (خرس‌های محافظ جنگل) 00:00:20
164 15:45:20 خرس‌های محافظ جنگل - قسمت 25 00:12:11
165 15:57:31 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
166 15:57:54 آگهی بازرگانی 00:04:34
167 16:02:28 آرم تایم (کارآگاه نجار) 00:00:20
168 16:02:48 کارآگاه نجار - قسمت 15 00:21:40
169 16:24:28 تیزر بزودی رکاب‌زنان کوهستان 00:01:40
170 16:26:08 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
171 16:26:31 آگهی بازرگانی 00:03:23
172 16:29:54 آرم تایم (افسانه‌های ملل) 00:00:20
173 16:30:14 افسانه‌های ملل - قسمت 25 00:11:50
174 16:42:04 تیزر جشنواره تابستانه نهال 00:01:28
175 16:43:32 آرم تایم (قصه‌های مثنوی) 00:00:20
176 16:43:52 قصه‌های مثنوی - قسمت 8 00:14:12
177 16:58:04 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
178 16:58:27 آگهی بازرگانی 00:01:54
179 17:00:21 آرم تایم (ربات‌های مبدل) 00:00:20
180 17:00:41 ربات‌های مبدل - قسمت 24 00:21:15
181 17:21:56 اعلام برنامه 00:00:55
182 17:22:51 موسیقی فیلم پاندای کونگ‌فوکار-3 00:01:47
183 17:24:38 رالف 00:01:05
184 17:25:43 آنونس سینمایی وقتی باد بر می خیزد 00:02:00
185 17:27:43 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
186 17:28:06 آگهی بازرگانی 00:02:13
187 17:30:19 آرم تایم (پیمان دوستی) 00:00:20
188 17:30:39 پیمان دوستی - قسمت 24 00:27:27
189 17:58:06 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
190 17:58:29 آگهی بازرگانی 00:02:06
191 18:00:35 آرم تایم (باخانمان) 00:00:20
192 18:00:55 باخانمان - قسمت 26 00:21:19
193 18:22:14 تیزر بزودی دورت بگردم ایران 00:00:59
194 18:23:13 آنونس مجموعه موش خبرنگار 00:01:18
195 18:24:31 موسیقی فیلم عصر یخبندان-5 00:01:00
196 18:25:31 وله روابط عمومی-162 00:00:20
197 18:25:51 آنونس سینمایی قالیچه پرنده 00:02:00
198 18:27:51 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
199 18:28:14 آگهی بازرگانی 00:01:24
200 18:29:38 آرم تایم (کتاب وحش) 00:00:20
201 18:29:58 کتاب وحش - قسمت 8 00:20:19
202 18:50:17 آنونس مجموعه شکرستان 00:01:36
203 18:51:53 کلیپ به رنگ ایران 00:03:30
204 18:55:23 تیزر بزودی دورت بگردم ایران 00:00:59
205 18:56:22 تیزر مجموعه نیکو و شمشیر نورانی 00:01:02
206 18:57:24 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
207 18:57:47 آگهی بازرگانی 00:02:08
208 18:59:55 آرم تایم (مل‌مل) 00:00:20
209 19:00:15 مل‌مل-5 00:55:01
210 19:55:16 آنونس مجموعه موش خبرنگار 00:01:18
211 19:56:34 آنونس سینمایی زرافه کوچک من 00:02:00
212 19:58:34 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
213 19:58:57 آگهی بازرگانی 00:00:45
214 19:59:42 آرم تایم (فوتبال رباتی) 00:00:20
215 20:00:02 فوتبال رباتی - قسمت 38 00:21:14
216 20:21:16 آرم استیشن جوجه‌های آبی 00:00:38
217 20:21:54 آنونس سینمایی وقتی باد برمی خیزد 00:02:00
218 20:23:54 برنارد 00:02:53
219 20:26:47 اعلام برنامه 00:00:50
220 20:27:37 تیزر بزودی دورت بگردم ایران 00:00:59
221 20:28:36 وله رگلاژ 00:01:24
222 20:30:00 باکس تلاوت قرآن 00:15:00
223 20:45:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:15:00
224 21:00:00 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
225 21:00:23 آگهی بازرگانی 00:00:38
226 21:01:01 آرم تایم (سینمایی اسباب‌بازی فروشی عجیب آقای مگوریوم) 00:00:25
227 21:01:26 سینمایی اسباب‌بازی فروشی عجیب آقای مگوریوم 01:18:00
228 22:19:26 آنونس مجموعه فوتبال رباتی 00:01:07
229 22:20:33 رود رانر 00:05:54
230 22:26:27 آنونس سینمایی قالیچه پرنده 00:02:00
231 22:28:27 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
232 22:28:39 تیزر مجموعه نیکو و شمشیر نورانی 00:01:02
233 22:29:41 آرم تایم (رکاب‌زنان کوهستان) 00:00:20
234 22:30:01 رکاب‌زنان کوهستان - قسمت 36 00:22:00
235 22:52:01 آنونس مجموعه کارآگاه نجار 00:01:34
236 22:53:35 موسیقی فیلم کارآگاه شرلوک 00:01:23
237 22:54:58 آنونس مجموعه خانواده دکتر ارنست 00:01:34
238 22:56:32 شکرستان 00:02:05
239 22:58:37 تیزر بزودی دورت بگردم ایران 00:00:59
240 22:59:36 آرم تایم (هایـدی) 00:00:20
241 22:59:56 هایـدی - قسمت 38 00:20:17
242 23:20:13 آنونس سینمایی زرافه کوچک من 00:02:00
243 23:22:13 بره ناقلا 00:06:56
244 23:29:09 تیزر بزودی رکاب‌زنان کوهستان 00:01:40
245 23:30:49 موسیقی فیلم لگو نینجاگو 00:01:48
246 23:32:37 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
247 23:33:13 کدو بدو 00:01:27
248 23:34:40 آنونس سینمایی وقتی باد بر می خیزد 00:02:00
249 23:36:40 شب بخیر بچه‌ها - قسمت 24 00:23:06
250 23:59:46 وله شب بخیر بچه‌ها 00:00:14


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها