جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:04:11
4 08:06:42 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
5 08:07:02 کلیپ سلام 00:01:22
6 08:08:24 اعلام برنامه 00:00:45
7 08:09:09 ترو ترو 00:03:36
8 08:12:45 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
9 08:13:18 آگهی بازرگانی 00:01:46
10 08:15:04 آرم تایم (تو هدیه‌ خدایی) 00:00:20
11 08:15:24 تو هدیه‌ خدایی - قسمت 11 00:11:56
12 08:27:20 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
13 08:27:29 کاردستی‌های مهدپویا-صورتک 00:01:04
14 08:28:33 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
15 08:29:06 آگهی بازرگانی 00:01:13
16 08:30:19 آرم تایم (خرگوش‌های بازیگوش) 00:00:20
17 08:30:39 خرگوش‌های بازیگوش - قسمت 55 00:05:15
18 08:35:54 آنونس مجموعه ماشین کوکی‌ها 00:01:30
19 08:37:24 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
20 08:37:44 ماجراهای سعید 00:04:26
21 08:42:10 آنونس مجموعه شب بخیر بچه‌ها 00:01:30
22 08:43:40 کلیپ‌های مهدپویا- حس لامسه-1 00:01:01
23 08:44:41 آرم تایم (دوستان جنگل) 00:00:20
24 08:45:01 دوستان جنگل-4 - قسمت 20 00:07:18
25 08:52:19 اعلام برنامه 00:00:35
26 08:52:54 مولانگ 00:03:27
27 08:56:21 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
28 08:57:19 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
29 08:57:52 آگهی بازرگانی 00:02:09
30 09:00:01 آرم تایم (داربی و تیگر و پو) 00:00:20
31 09:00:21 داربی و تیگر و پو - قسمت 27 00:11:23
32 09:11:44 آنونس مجموعه مهدپویا 00:01:30
33 09:13:14 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
34 09:15:14 آرم تایم (موفی) 00:00:20
35 09:15:34 موفی - قسمت 22 00:04:54
36 09:20:28 اعلام برنامه 00:00:45
37 09:21:13 کلیپ یک بچه خوب 00:02:19
38 09:23:32 آنونس مجموعه ببعی 00:01:30
39 09:25:02 بندبندی‌ها 00:01:37
40 09:26:39 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
41 09:27:12 آگهی بازرگانی 00:02:46
42 09:29:58 آرم تایم (پهلوانان پویا) 00:00:20
43 09:30:18 پهلوانان پویا - قسمت 11 00:14:50
44 09:45:08 آرم تایم (ماجراهای جنگل) 00:00:20
45 09:45:28 ماجراهای جنگل-3,2 - قسمت 12 00:09:53
46 09:55:21 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
47 09:55:30 اوم نوم 00:01:05
48 09:56:35 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
49 09:57:08 آگهی بازرگانی 00:02:40
50 09:59:48 آرم تایم (مهد‌پویا) 00:00:20
51 10:00:08 مهد‌پویا - قسمت 89 00:22:43
52 10:22:51 آرم استیشن روز 00:00:20
53 10:23:11 یاپ یاپس 00:02:12
54 10:25:23 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
55 10:25:56 آگهی بازرگانی 00:03:50
56 10:29:46 آرم تایم (ماشین کوکی‌ها) 00:00:20
57 10:30:06 ماشین کوکی‌ها - قسمت 26 00:12:09
58 10:42:15 آرم استیشن بادکنک های رنگی 2 00:00:24
59 10:42:39 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
60 10:44:39 وله روابط عمومی-162 00:00:22
61 10:45:01 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
62 10:45:21 ببعی - قسمت 62 00:09:13
63 10:54:34 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
64 10:55:07 آگهی بازرگانی 00:04:26
65 10:59:33 آرم تایم (ماجراهای سینا و لاکی) 00:00:20
66 10:59:53 ماجراهای سینا و لاکی - قسمت 33 00:08:13
67 11:08:06 آنونس مجموعه داربی و تیگر و پو 00:01:30
68 11:09:36 شن‌دونه‌ها 00:04:31
69 11:14:07 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
70 11:15:05 آرم تایم (موفی) 00:00:20
71 11:15:25 موفی - قسمت 23 00:04:55
72 11:20:20 اعلام برنامه 00:00:35
73 11:20:55 بندبندی‌ها 00:01:35
74 11:22:30 کلیپ شاپرک 00:03:19
75 11:25:49 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
76 11:26:22 آگهی بازرگانی 00:03:23
77 11:29:45 آرم تایم (تو هدیه‌ خدایی) 00:00:20
78 11:30:05 تو هدیه‌ خدایی - قسمت 11 00:11:56
79 11:42:01 آنونس مجموعه ببعی 00:01:30
80 11:43:31 اوم نوم 00:01:09
81 11:44:40 آرم تایم (خرگوش‌های بازیگوش) 00:00:20
82 11:45:00 خرگوش‌های بازیگوش - قسمت 56 00:05:11
83 11:50:11 اعلام برنامه 00:00:45
84 11:50:56 دیپ‌داپ 00:02:57
85 11:53:53 آنونس مجموعه ماجراهای سینا و لاکی 00:01:30
86 11:55:23 وله روابط عمومی-162 00:00:22
87 11:55:45 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
88 11:56:18 آگهی بازرگانی 00:03:25
89 11:59:43 آرم تایم (داربی و تیگر و پو) 00:00:20
90 12:00:03 داربی و تیگر و پو - قسمت 28 00:11:49
91 12:11:52 آنونس مجموعه ماشین کوکی‌ها 00:01:30
92 12:13:22 کلیپ‌های مهدپویا- پا-3 00:01:35
93 12:14:57 آرم تایم (دهکده شمالی) 00:00:20
94 12:15:17 دهکده شمالی - قسمت 27 00:05:43
95 12:21:00 آنونس مجموعه شب بخیر بچه‌ها 00:01:30
96 12:22:30 باهم‌بازی 00:03:12
97 12:25:42 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
98 12:26:15 آگهی بازرگانی 00:03:30
99 12:29:45 آرم تایم (دوستان جنگل) 00:00:20
100 12:30:05 دوستان جنگل-4 - قسمت 21 00:09:23
101 12:39:28 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
102 12:40:21 شن‌دونه‌ها 00:04:25
103 12:44:46 آرم تایم (ماجراهای جنگل) 00:00:20
104 12:45:06 ماجراهای جنگل-3,2 - قسمت 11 00:09:55
105 12:55:01 کلیپ پروانه 00:02:15
106 12:57:16 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
107 12:57:25 یاپ یاپس 00:02:15
108 12:59:40 آنونس مجموعه دهکده شمالی 00:01:30
109 13:01:10 وله رگلاژ 00:01:25
110 13:02:35 جشن نماز 00:06:25
111 13:09:00 جشن نماز 00:05:42
112 13:14:42 آرم تایم (ماجراهای سینا و لاکی) 00:00:20
113 13:15:02 ماجراهای سینا و لاکی - قسمت 32 00:08:39
114 13:23:41 نقاشی کنیم 00:00:55
115 13:24:36 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
116 13:25:09 آگهی بازرگانی 00:04:44
117 13:29:53 آرم تایم (ماشین کوکی‌ها) 00:00:20
118 13:30:13 ماشین کوکی‌ها - قسمت 25 00:13:06
119 13:43:19 آرم استیشن توپ 00:00:23
120 13:43:42 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
121 13:44:40 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
122 13:45:00 ببعی - قسمت 61 00:08:47
123 13:53:47 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
124 13:53:56 کاردستی‌های مهدپویا-چراغ راهنمایی 00:02:00
125 13:55:56 وله روابط عمومی-162 00:00:22
126 13:56:18 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
127 13:56:51 آگهی بازرگانی 00:03:09
128 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:33
129 14:00:33 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
130 14:03:04 تلاوت قرآن 00:06:29
131 14:09:33 آرم تایم (سینمایی وقتی باد برمی‌خیزد) 00:00:25
132 14:09:58 سینمایی وقتی باد برمی‌خیزد 01:29:04
133 15:39:02 تیزر بزودی رکاب‌زنان کوهستان 00:01:40
134 15:40:42 آنونس سینمایی زرافه کوچک من 00:02:00
135 15:42:42 بره ناقلا 00:06:50
136 15:49:32 آنونس سینمایی قالیچه پرنده 00:02:00
137 15:51:32 کلیپ نهال 00:02:16
138 15:53:48 تیزر بزودی دورت بگردم ایران 00:00:59
139 15:54:47 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
140 15:55:10 آگهی بازرگانی 00:04:31
141 15:59:41 آرم تایم (مل‌مل) 00:00:20
142 16:00:01 مل‌مل-6 00:55:00
143 16:55:01 تیزر مجموعه نیکو و شمشیر نورانی 00:01:02
144 16:56:03 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
145 16:56:26 آگهی بازرگانی 00:03:32
146 16:59:58 آرم تایم (فوتبال رباتی) 00:00:20
147 17:00:18 فوتبال رباتی - قسمت 39 00:20:37
148 17:20:55 آنونس سینمایی زرافه کوچک من 00:02:00
149 17:22:55 گنجینه 00:01:03
150 17:23:58 موسیقی فیلم بچه رئیس 00:01:46
151 17:25:44 تیزر بزودی دورت بگردم ایران 00:00:59
152 17:26:43 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
153 17:27:06 آگهی بازرگانی 00:02:35
154 17:29:41 آرم تایم (رکاب‌زنان کوهستان) 00:00:20
155 17:30:01 رکاب‌زنان کوهستان - قسمت 37 00:22:12
156 17:52:13 اعلام برنامه 00:00:50
157 17:53:03 لاروا 00:01:23
158 17:54:26 وله راه ارتباطی نهال 00:00:18
159 17:54:44 تیزر مجموعه نیکو و شمشیر نورانی 00:01:02
160 17:55:46 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
161 17:56:09 آگهی بازرگانی 00:03:36
162 17:59:45 آرم تایم (زنان کوچک) 00:00:20
163 18:00:05 زنان کوچک - قسمت 1 00:19:08
164 18:19:13 اعلام برنامه 00:00:55
165 18:20:08 موسیقی فیلم چگونه اژدهای خود را آموزش دهید-1 00:01:50
166 18:21:58 آنونس سینمایی زرافه کوچک من 00:02:00
167 18:23:58 لئون 00:02:39
168 18:26:37 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
169 18:27:00 آگهی بازرگانی 00:02:41
170 18:29:41 آرم تایم (یک‌دوسه‌خنده) 00:00:20
171 18:30:01 یک‌دوسه‌خنده - قسمت 11 00:19:00
172 18:49:01 تیزر جشنواره تابستانه نهال 00:01:28
173 18:50:29 برنارد 00:02:48
174 18:53:17 آنونس مجموعه موش خبرنگار 00:01:18
175 18:54:35 کدو بدو 00:01:27
176 18:56:02 تیزر بزودی دورت بگردم ایران 00:00:59
177 18:57:01 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
178 18:57:24 آگهی بازرگانی 00:02:30
179 18:59:54 آرم تایم (کارآگاه نجار) 00:00:20
180 19:00:14 کارآگاه نجار - قسمت 15 00:21:40
181 19:21:54 آرم استیشن شب و روز 00:00:55
182 19:22:49 آنونس سینمایی قالیچه پرنده 00:02:00
183 19:24:49 کلیپ جهان زیبا 00:02:22
184 19:27:11 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
185 19:27:34 آگهی بازرگانی 00:02:24
186 19:29:58 آرم تایم (افسانه‌های ملل) 00:00:20
187 19:30:18 افسانه‌های ملل - قسمت 25 00:11:50
188 19:42:08 آنونس مجموعه برندگان کوچک 00:01:18
189 19:43:26 آرم تایم (قصه‌های مثنوی) 00:00:20
190 19:43:46 قصه‌های مثنوی - قسمت 8 00:14:12
191 19:57:58 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
192 19:58:21 آگهی بازرگانی 00:01:36
193 19:59:57 آرم تایم (ربات‌های مبدل) 00:00:20
194 20:00:17 ربات‌های مبدل - قسمت 24 00:21:15
195 20:21:32 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
196 20:22:08 موسیقی فیلم عملیات آجیلی 00:01:12
197 20:23:20 وله روابط عمومی-162 00:00:20
198 20:23:40 سبک زندگی 00:01:48
199 20:25:28 اعلام برنامه 00:00:50
200 20:26:18 آنونس سینمایی زرافه کوچک من 00:02:00
201 20:28:18 وله رگلاژ 00:01:42
202 20:30:00 باکس تلاوت قرآن 00:15:00
203 20:45:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:15:00
204 21:00:00 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
205 21:00:23 آگهی بازرگانی 00:01:13
206 21:01:36 آرم تایم (سینمایی مولان-1 00:00:25
207 21:02:01 سینمایی مولان-1 00:53:36
208 21:55:37 آنونس سینمایی قالیچه پرنده 00:02:00
209 21:57:37 آنونس مجموعه موش خبرنگار 00:01:18
210 21:58:55 کلیپ خواهر خورشید 00:04:55
211 22:03:50 آنونس سینمایی قالیچه پرنده 00:02:00
212 22:05:50 تیزر بزودی دورت بگردم ایران 00:00:59
213 22:06:49 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
214 22:07:25 رود رانر 00:06:22
215 22:13:47 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
216 22:14:10 آگهی بازرگانی 00:00:38
217 22:14:48 آرم تایم (خانواده من) 00:00:20
218 22:15:08 خانواده من - قسمت 43 00:09:10
219 22:24:18 آنونس مجموعه برندگان کوچک 00:01:18
220 22:25:36 شکرستان 00:02:05
221 22:27:41 تیزر مجموعه نیکو و شمشیر نورانی 00:01:02
222 22:28:43 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
223 22:29:06 آگهی بازرگانی 00:00:38
224 22:29:44 آرم تایم (پیمان دوستی) 00:00:20
225 22:30:04 پیمان دوستی - قسمت 24 00:27:27
226 22:57:31 آنونس سینمایی زرافه کوچک من 00:02:00
227 22:59:31 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
228 22:59:54 آگهی بازرگانی 00:00:38
229 23:00:32 آرم تایم (باخانمان) 00:00:20
230 23:00:52 باخانمان - قسمت 26 00:21:19
231 23:22:11 آنونس مجموعه خانواده دکتر ارنست 00:01:34
232 23:23:45 لذت دانایی 00:05:04
233 23:28:49 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
234 23:29:01 تیزر بزودی رکاب‌زنان کوهستان 00:01:40
235 23:30:41 کلیپ تبسم خورشید 3 00:02:58
236 23:33:39 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
237 23:34:02 آگهی بازرگانی 00:00:38
238 23:34:40 شب بخیر بچه‌ها - قسمت 25 00:24:59
239 23:59:39 وله شب بخیر بچه‌ها 00:00:21


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها