جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:04:35
4 08:07:06 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
5 08:07:26 کاردستی‌های مهدپویا-برنامه تغذیه روزانه 00:01:40
6 08:09:06 اعلام برنامه 00:00:45
7 08:09:51 ترو ترو 00:03:35
8 08:13:26 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
9 08:13:59 آگهی بازرگانی 00:00:42
10 08:14:41 آرم تایم (تو هدیه‌ خدایی) 00:00:20
11 08:15:01 تو هدیه‌ خدایی - قسمت 16 00:11:50
12 08:26:51 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
13 08:27:11 کلیپ سلام 00:01:22
14 08:28:33 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
15 08:29:06 آگهی بازرگانی 00:00:37
16 08:29:43 آرم تایم (خرگوش‌های بازیگوش) 00:00:20
17 08:30:03 خرگوش‌های بازیگوش - قسمت 60 00:05:34
18 08:35:37 آنونس مجموعه موفی 00:01:30
19 08:37:07 کلیپ خرگوش کوچولو 00:03:12
20 08:40:19 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
21 08:40:41 شن‌دونه‌ها 00:04:22
22 08:45:03 آرم تایم (دوستان جنگل) 00:00:20
23 08:45:23 دوستان جنگل-4 - قسمت 25 00:09:52
24 08:55:15 نقاشی کنیم 00:00:48
25 08:56:03 اعلام برنامه 00:00:35
26 08:56:38 کلیپ ماهی-2 00:02:10
27 08:58:48 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
28 08:59:21 آگهی بازرگانی 00:00:44
29 09:00:05 آرم تایم (داربی و تیگر و پو) 00:00:20
30 09:00:25 داربی و تیگر و پو - قسمت 32 00:10:03
31 09:10:28 کلیپ‌های مهدپویا- خمیر و آرد نانوایی 00:02:06
32 09:12:34 آنونس مجموعه ببعی 00:01:30
33 09:14:04 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
34 09:15:02 آرم تایم (موفی) 00:00:20
35 09:15:22 موفی - قسمت 27 00:04:53
36 09:20:15 اعلام برنامه 00:00:45
37 09:21:00 باهم‌بازی 00:03:29
38 09:24:29 وله روابط عمومی - 162 00:00:22
39 09:24:51 مولانگ 00:03:27
40 09:28:18 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
41 09:28:51 آگهی بازرگانی 00:01:14
42 09:30:05 آرم تایم (پهلوانان پویا) 00:00:20
43 09:30:25 پهلوانان پویا - قسمت 16 00:14:16
44 09:44:41 آرم تایم (پنگوئن کوچولویی به نام پورورو) 00:00:20
45 09:45:01 پنگوئن کوچولویی به نام پورورو-3 - قسمت 5 00:05:35
46 09:50:36 آنونس مجموعه خرگوش‌های بازیگوش 00:01:30
47 09:52:06 کلیپ مداد رنگی 00:03:04
48 09:55:10 آرم استیشن روز 00:00:20
49 09:55:30 یاپ یاپس 00:02:15
50 09:57:45 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
51 09:58:18 آگهی بازرگانی 00:01:28
52 09:59:46 آرم تایم (بچه‌های ساختمان گل‌ها) 00:00:20
53 10:00:06 بچه‌های ساختمان گل‌ها - قسمت 3 00:12:14
54 10:12:20 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
55 10:12:40 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
56 10:14:40 آرم تایم (بیشه مثل‌ها) 00:00:20
57 10:15:00 بیشه مثل‌ها - قسمت 3 00:09:40
58 10:24:40 آنونس مجموعه داربی و تیگر و پو 00:01:30
59 10:26:10 بندبندی‌ها 00:01:21
60 10:27:31 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
61 10:28:04 آگهی بازرگانی 00:01:58
62 10:30:02 آرم تایم (ماشین کوکی‌ها) 00:00:20
63 10:30:22 ماشین کوکی‌ها - قسمت 31 00:13:40
64 10:44:02 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
65 10:45:00 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
66 10:45:20 ببعی - قسمت 67 00:09:02
67 10:54:22 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
68 10:54:31 کلیپ دنیای زیبا 00:02:49
69 10:57:20 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
70 10:57:53 آگهی بازرگانی 00:02:14
71 11:00:07 آرم تایم (تینگا تینگا) 00:00:20
72 11:00:27 تینگا تینگا - قسمت 1 00:11:17
73 11:11:44 آنونس مجموعه دهکده شمالی 00:01:30
74 11:13:14 کاردستی‌های مهدپویا-سیب-2 00:01:47
75 11:15:01 آرم تایم (موفی) 00:00:20
76 11:15:21 موفی - قسمت 28 00:04:47
77 11:20:08 اعلام برنامه 00:00:35
78 11:20:43 کلیپ تابستان 00:02:09
79 11:22:52 دیپ‌داپ 00:02:50
80 11:25:42 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
81 11:26:15 آگهی بازرگانی 00:03:58
82 11:30:13 آرم تایم (تو هدیه‌ خدایی) 00:00:20
83 11:30:33 تو هدیه‌ خدایی - قسمت 16 00:11:50
84 11:42:23 کلیپ‌های مهدپویا- مزه‌ها-1 00:02:35
85 11:44:58 آرم تایم (خرگوش‌های بازیگوش) 00:00:20
86 11:45:18 خرگوش‌های بازیگوش - قسمت 61 00:05:30
87 11:50:48 اعلام برنامه 00:00:45
88 11:51:33 ترانه‌های اتل متل - راستگویی 00:03:18
89 11:54:51 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
90 11:55:07 بندبندی‌ها 00:01:36
91 11:56:43 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
92 11:57:41 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
93 11:58:14 آگهی بازرگانی 00:01:28
94 11:59:42 آرم تایم (داربی و تیگر و پو) 00:00:20
95 12:00:02 داربی و تیگر و پو - قسمت 33 00:11:53
96 12:11:55 آنونس مجموعه شب بخیر بچه‌ها 00:01:30
97 12:13:25 کاردستی‌های مهدپویا-نقاشی کف دست 00:01:47
98 12:15:12 آرم تایم (دهکده شمالی) 00:00:20
99 12:15:32 دهکده شمالی - قسمت 31 00:05:56
100 12:21:28 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
101 12:21:48 کلیپ سیاه و سفید 00:02:35
102 12:24:23 یاپ یاپس 00:02:15
103 12:26:38 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
104 12:27:11 آگهی بازرگانی 00:02:37
105 12:29:48 آرم تایم (دوستان جنگل) 00:00:20
106 12:30:08 دوستان جنگل-4 - قسمت 26 00:08:17
107 12:38:25 آنونس مجموعه ماشین کوکی‌ها 00:01:30
108 12:39:55 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
109 12:41:55 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
110 12:42:18 کلیپ پروانه کوچولو 00:02:25
111 12:44:43 آرم تایم (پنگوئن کوچولویی به نام پورورو) 00:00:20
112 12:45:03 پنگوئن کوچولویی به نام پورورو-3 - قسمت 4 00:05:38
113 12:50:41 آنونس مجموعه موفی 00:01:30
114 12:52:11 ترو ترو 00:03:36
115 12:55:47 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
116 12:56:40 ماجراهای سعید 00:04:57
117 13:01:37 آنونس مجموعه شب بخیر بچه‌ها 00:01:30
118 13:03:07 وله رگلاژ 00:00:43
119 13:03:50 جشن نماز 00:05:10
120 13:09:00 جشن نماز 00:05:51
121 13:14:51 آرم تایم (ماجراهای سینا و لاکی) 00:00:20
122 13:15:11 ماجراهای سینا و لاکی - قسمت 37 00:09:01
123 13:24:12 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
124 13:24:32 اوم نوم 00:01:09
125 13:25:41 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
126 13:26:14 آگهی بازرگانی 00:04:09
127 13:30:23 ماشین کوکی‌ها - قسمت 30 00:13:32
128 13:43:55 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
129 13:44:53 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
130 13:45:13 ببعی - قسمت 66 00:08:36
131 13:53:49 آنونس مجموعه دهکده شمالی 00:01:30
132 13:55:19 مولانگ 00:02:45
133 13:58:04 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
134 13:58:37 آگهی بازرگانی 00:01:23
135 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:33
136 14:00:33 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
137 14:03:04 تلاوت قرآن 00:03:02
138 14:06:06 آرم تایم (سینمایی چارلی و کارخانه شکلات‌سازی) 00:00:25
139 14:06:31 سینمایی چارلی و کارخانه شکلات‌سازی 01:31:42
140 15:38:13 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
141 15:38:36 آگهی بازرگانی 00:02:44
142 15:41:20 باگز خرگوشه - قسمت 14 00:21:31
143 16:02:51 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
144 16:03:14 آگهی بازرگانی 00:03:33
145 16:06:47 آرم تایم (کارآگاه نجار) 00:00:20
146 16:07:07 کارآگاه نجار - قسمت 16 00:22:02
147 16:29:09 تیزر مجموعه نیکو و شمشیر نورانی 00:01:02
148 16:30:11 آرم تایم (مل‌مل) 00:00:20
149 16:30:31 مل‌مل-6 - قسمت 8 00:30:00
150 17:00:31 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
151 17:00:54 آگهی بازرگانی 00:01:14
152 17:02:08 فوتبال رباتی - قسمت 41 00:20:01
153 17:22:09 شکرستان 00:01:38
154 17:23:47 آنونس سینمایی توربو 00:02:00
155 17:25:47 موسیقی فیلم چگونه اژدهای خود را آموزش دهید-1 00:01:50
156 17:27:37 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
157 17:28:00 آگهی بازرگانی 00:02:23
158 17:30:23 آرم تایم (رکاب‌زنان کوهستان) 00:00:20
159 17:30:43 رکاب‌زنان کوهستان - قسمت 39 00:22:51
160 17:53:34 اعلام برنامه 00:00:50
161 17:54:24 کلیپ به رنگ ایران 00:03:30
162 17:57:54 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
163 17:58:17 آگهی بازرگانی 00:01:23
164 17:59:40 آرم تایم (زنان کوچک) 00:00:20
165 18:00:00 زنان کوچک - قسمت 3 00:20:57
166 18:20:57 بره قهرمان 00:01:02
167 18:21:59 اعلام برنامه 00:00:55
168 18:22:54 کلیپ شهر بهشت 00:04:35
169 18:27:29 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
170 18:27:52 آگهی بازرگانی 00:02:13
171 18:30:05 آرم تایم (یک‌دوسه‌خنده) 00:00:20
172 18:30:25 یک‌دوسه‌خنده - قسمت 13 00:18:51
173 18:49:16 آنونس مجموعه باگز خرگوشه 00:01:22
174 18:50:38 گروه تحقیق 00:04:24
175 18:55:02 تیزر جشنواره تابستانه نهال 00:01:28
176 18:56:30 ترافیک 00:02:15
177 18:58:45 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
178 18:59:08 آگهی بازرگانی 00:00:44
179 18:59:52 آرم تایم (مل‌مل) 00:00:20
180 19:00:12 مل‌مل-6 - قسمت 7 00:55:00
181 19:55:12 آنونس سینمایی باسیل موش، کارآگاه زبل 00:02:00
182 19:57:12 موسیقی فیلم پاندای کونگ‌فوکار-3 00:01:47
183 19:58:59 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
184 19:59:22 آگهی بازرگانی 00:00:44
185 20:00:06 آرم تایم (ربات‌های مبدل) 00:00:20
186 20:00:26 ربات‌های مبدل - قسمت 25 00:21:08
187 20:21:34 اعلام برنامه 00:00:50
188 20:22:24 نظر شما چیه؟ 00:04:52
189 20:27:16 آنونس سینمایی تندر قایق نجات 00:02:00
190 20:29:16 وله رگلاژ 00:00:44
191 20:30:00 باکس تلاوت قرآن 00:14:00
192 20:44:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:13:00
193 20:57:00 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
194 20:57:22 تیزر دومین جشنواره پویانمایی 00:01:12
195 20:58:34 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
196 20:58:57 آگهی بازرگانی 00:00:55
197 20:59:52 آرم تایم (سینمایی کتابخانه اسرارآمیز) 00:00:25
198 21:00:17 سینمایی کتابخانه اسرارآمیز 00:59:15
199 21:59:32 آنونس سینمایی توربو 00:02:00
200 22:01:32 مزه_خلاقیت - قسمت هدیه 00:02:08
201 22:03:40 بره ناقلا 00:06:39
202 22:10:19 آنونس مجموعه کنام اژدها 00:01:33
203 22:11:52 کلیپ دهه کرامت 00:02:56
204 22:14:48 آرم تایم (خانواده من) 00:00:20
205 22:15:08 خانواده من - قسمت 47 00:07:08
206 22:22:16 آنونس مجموعه موش خبرنگار 00:01:18
207 22:23:34 تیزر مجموعه نیکو و شمشیر نورانی 00:01:02
208 22:24:36 شهر اسباب‌بازی‌ 00:02:38
209 22:27:14 آرم استیشن جعبه و خودکار 00:00:21
210 22:27:35 کلیپ جهان زیبا 00:02:22
211 22:29:57 آرم تایم (کنام‌ اژدها) 00:00:20
212 22:30:17 کنام‌ اژدها-8 - قسمت 1 00:22:00
213 22:52:17 آنونس سینمایی نیکو زنبوره 00:02:00
214 22:54:17 برنارد 00:02:53
215 22:57:10 آرم استیشن ماشین و توپ 00:00:22
216 22:57:32 شکرستان 00:02:10
217 22:59:42 آرم تایم (باخانمان) 00:00:20
218 23:00:02 باخانمان - قسمت 27 00:22:30
219 23:22:32 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
220 23:22:54 کلیپ آسمان هشتم 00:03:21
221 23:26:15 آنونس مجموعه برندگان کوچک 00:01:18
222 23:27:33 تیزر مجموعه نیکو و شمشیر نورانی 00:01:02
223 23:28:35 نظر شما چیه؟ 00:04:25
224 23:33:00 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:27
225 23:33:27 رود رانر 00:02:30
226 23:35:57 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
227 23:36:07 شب بخیر بچه‌ها - قسمت 31 00:23:47
228 23:59:54 وله شب بخیر بچه‌ها 00:00:06


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها