جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:04:42
4 08:07:13 اعلام برنامه 00:00:45
5 08:07:58 کلیپ‌های مهدپویا- صبحانه خوردن-1 00:02:06
6 08:10:04 دیپ‌داپ 00:02:53
7 08:12:57 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
8 08:13:30 آگهی بازرگانی 00:01:15
9 08:14:45 آرم تایم (تو هدیه‌ خدایی) 00:00:20
10 08:15:05 تو هدیه‌ خدایی - قسمت 17 00:11:48
11 08:26:53 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
12 08:27:02 اوم نوم 00:00:51
13 08:27:53 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
14 08:28:26 آگهی بازرگانی 00:01:47
15 08:30:13 آرم تایم (خرگوش‌های بازیگوش) 00:00:20
16 08:30:33 خرگوش‌های بازیگوش - قسمت 61 00:05:30
17 08:36:03 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
18 08:36:56 کلیپ چوپان و بره 00:02:23
19 08:39:19 وله روابط عمومی-162 00:00:22
20 08:39:41 آنونس مجموعه موفی 00:01:30
21 08:41:11 مولانگ 00:03:27
22 08:44:38 آرم تایم (دوستان جنگل) 00:00:20
23 08:44:58 دوستان جنگل-4 - قسمت 26 00:08:17
24 08:53:15 اعلام برنامه 00:00:35
25 08:53:50 کلیپ‌های مهدپویا- آموزش اعداد 8 و 9 و 10 00:02:08
26 08:55:58 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
27 08:56:56 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
28 08:57:29 آگهی بازرگانی 00:02:30
29 08:59:59 آرم تایم (داربی و تیگر و پو) 00:00:20
30 09:00:19 داربی و تیگر و پو - قسمت 33 00:11:53
31 09:12:12 آنونس مجموعه دهکده شمالی 00:01:30
32 09:13:42 بندبندی‌ها 00:01:37
33 09:15:19 آرم تایم (موفی) 00:00:20
34 09:15:39 موفی - قسمت 28 00:04:47
35 09:20:26 اعلام برنامه 00:00:45
36 09:21:11 کلیپ پروانه 00:02:15
37 09:23:26 آنونس مجموعه شب بخیر بچه‌ها 00:01:30
38 09:24:56 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
39 09:26:56 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
40 09:27:29 آگهی بازرگانی 00:02:15
41 09:29:44 آرم تایم (پهلوانان پویا) 00:00:20
42 09:30:04 پهلوانان پویا - قسمت 17 00:14:34
43 09:44:38 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
44 09:44:47 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
45 09:45:45 آرم تایم (پنگوئن کوچولویی به نام پورورو) 00:00:20
46 09:46:05 پنگوئن کوچولویی به نام پورورو-3 - قسمت 6 00:05:39
47 09:51:44 آنونس مجموعه دهکده شمالی 00:01:30
48 09:53:14 دیپ‌داپ 00:02:31
49 09:55:45 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
50 09:56:18 آگهی بازرگانی 00:03:24
51 09:59:42 آرم تایم (بچه‌های ساختمان گل‌ها) 00:00:20
52 10:00:02 بچه‌های ساختمان گل‌ها - قسمت 4 00:11:38
53 10:11:40 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
54 10:12:33 کاردستی‌های مهدپویا-کلاغ 00:02:33
55 10:15:06 آرم تایم (بیشه مثل‌ها) 00:00:20
56 10:15:26 بیشه مثل‌ها - قسمت 4 00:09:24
57 10:24:50 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
58 10:24:59 نقاشی کنیم 00:00:55
59 10:25:54 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
60 10:26:27 آگهی بازرگانی 00:03:20
61 10:29:47 آرم تایم (ماشین کوکی‌ها) 00:00:20
62 10:30:07 ماشین کوکی‌ها - قسمت 32 00:13:33
63 10:43:40 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
64 10:44:00 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
65 10:44:58 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
66 10:45:18 ببعی - قسمت 68 00:08:38
67 10:53:56 اعلام برنامه 00:00:45
68 10:54:41 اوم نوم 00:00:55
69 10:55:36 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
70 10:56:09 آگهی بازرگانی 00:04:00
71 11:00:09 آرم تایم (تینگا تینگا) 00:00:20
72 11:00:29 تینگا تینگا - قسمت 3 00:11:18
73 11:11:47 آنونس مجموعه خرگوش‌های بازیگوش 00:01:30
74 11:13:17 کلیپ‌های مهدپویا- حس لامسه-3 00:01:52
75 11:15:09 آرم تایم (موفی) 00:00:20
76 11:15:29 موفی - قسمت 29 00:04:42
77 11:20:11 اعلام برنامه 00:00:35
78 11:20:46 باهم‌بازی 00:03:14
79 11:24:00 وله روابط عمومی-162 00:00:22
80 11:24:22 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
81 11:24:55 آگهی بازرگانی 00:04:45
82 11:29:40 آرم تایم (تو هدیه‌ خدایی) 00:00:20
83 11:30:00 تو هدیه‌ خدایی - قسمت 17 00:11:48
84 11:41:48 ‌آنونس مجموعه ماشین کوکی‌ها 00:01:30
85 11:43:18 بندبندی‌ها 00:01:21
86 11:44:39 آرم تایم (خرگوش‌های بازیگوش) 00:00:20
87 11:44:59 خرگوش‌های بازیگوش - قسمت 62 00:05:34
88 11:50:33 اعلام برنامه 00:00:45
89 11:51:18 کلیپ مداد رنگی 00:03:04
90 11:54:22 یاپ یاپس 00:02:15
91 11:56:37 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
92 11:57:10 آگهی بازرگانی 00:02:29
93 11:59:39 آرم تایم (داربی و تیگر و پو) 00:00:20
94 11:59:59 داربی و تیگر و پو - قسمت 34 00:11:55
95 12:11:54 وله روابط عمومی - 162 00:00:22
96 12:12:16 دیپ‌داپ 00:02:41
97 12:14:57 آرم تایم (دهکده شمالی) 00:00:20
98 12:15:17 دهکده شمالی - قسمت 33 00:05:57
99 12:21:14 آنونس مجموعه ببعی 00:01:30
100 12:22:44 ماموک 00:03:04
101 12:25:48 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
102 12:26:21 آگهی بازرگانی 00:03:23
103 12:29:44 آرم تایم (اتل متل یه جنگل 00:00:20
104 12:30:04 اتل متل یه جنگل - قسمت 1 00:08:24
105 12:38:28 آنونس مجموعه موفی 00:01:30
106 12:39:58 کلیپ گل‌های آفتاب‌گردان 00:02:17
107 12:42:15 کاردستی‌های مهدپویا-صفحه مرتب و نامرتب‎ 00:02:29
108 12:44:44 آرم تایم (پنگوئن کوچولویی به نام پورورو) 00:00:20
109 12:45:04 پنگوئن کوچولویی به نام پورورو-3 - قسمت 5 00:05:35
110 12:50:39 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
111 12:51:32 ماجراهای سعید 00:05:39
112 12:57:11 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
113 12:57:33 کلیپ پیراهن پرستاره 00:03:54
114 13:01:27 آنونس مجموعه داربی و تیگر و پو 00:01:30
115 13:02:57 وله رگلاژ 00:01:40
116 13:04:37 جشن نماز 00:05:23
117 13:10:00 جشن نماز 00:05:42
118 13:15:42 آنونس مجموعه شب بخیر بچه‌ها 00:01:30
119 13:17:12 کاردستی‌های مهدپویا-زنبور عسل 00:04:11
120 13:21:23 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
121 13:22:21 مولانگ 00:02:45
122 13:25:06 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
123 13:25:39 آگهی بازرگانی 00:04:03
124 13:29:42 آرم تایم (ماشین کوکی‌ها) 00:00:20
125 13:30:02 ماشین کوکی‌ها - قسمت 31 00:13:40
126 13:43:42 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
127 13:43:51 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
128 13:44:49 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
129 13:45:09 ببعی - قسمت 67 00:09:02
130 13:54:11 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
131 13:54:20 کلیپ‌های مهدپویا- استفاده صحیح از کاغذ‎ 00:02:04
132 13:56:24 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
133 13:56:57 آگهی بازرگانی 00:03:03
134 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
135 14:00:50 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
136 14:03:21 تلاوت قرآن 00:03:17
137 14:06:38 آرم تایم (پف فیلم سینمایی توربو) 00:00:25
138 14:07:03 پف فیلم 00:03:52
139 14:10:55 سینمایی توربو 01:18:16
140 15:29:11 پف فیلم 00:02:17
141 15:31:28 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
142 15:31:51 آگهی بازرگانی 00:04:08
143 15:35:59 آرم تایم (ریون ناقلای کوچولو) 00:00:20
144 15:36:19 ریون ناقلای کوچولو - قسمت 27 00:10:49
145 15:47:08 آرم تایم (خرس‌های محافظ جنگل) 00:00:20
146 15:47:28 خرس‌های محافظ جنگل - قسمت 27 00:11:48
147 15:59:16 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
148 15:59:39 آگهی بازرگانی 00:04:33
149 16:04:12 آرم تایم (کارآگاه نجار) 00:00:20
150 16:04:32 کارآگاه نجار - قسمت 17 00:21:22
151 16:25:54 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
152 16:26:17 آگهی بازرگانی 00:03:32
153 16:29:49 آرم تایم (افسانه‌های ملل) 00:00:20
154 16:30:09 افسانه‌های ملل - قسمت 27 00:12:02
155 16:42:11 آرم استیشن جوجه‌های آبی 00:00:38
156 16:42:49 آنونس مجموعه کنام اژدها 00:01:33
157 16:44:22 آرم تایم (قصه‌های مثنوی) 00:00:20
158 16:44:42 قصه‌های مثنوی - قسمت 10 00:14:17
159 16:58:59 آنونس مجموعه برندگان کوچک 00:01:17
160 17:00:16 آرم تایم (ربات‌های مبدل) 00:00:20
161 17:00:36 ربات‌های مبدل - قسمت 26 00:20:04
162 17:20:40 تیزر دومین جشنواره پویانمایی 00:01:12
163 17:21:52 کلیپ آسمان هشتم 00:03:21
164 17:25:13 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
165 17:25:36 آگهی بازرگانی 00:04:54
166 17:30:30 آرم تایم (کنام‌ اژدها) 00:00:20
167 17:30:50 کنام‌ اژدها-8 - قسمت 2 00:21:50
168 17:52:40 آنونس سینمایی چارلی و کارخانه شکلات‌سازی 00:02:00
169 17:54:40 لئون 00:02:39
170 17:57:19 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
171 17:57:42 آگهی بازرگانی 00:02:35
172 18:00:17 آرم تایم (باخانمان) 00:00:20
173 18:00:37 باخانمان - قسمت 28 00:21:25
174 18:22:02 اعلام برنامه 00:00:55
175 18:22:57 کلیپ تبسم خورشید 3 00:02:58
176 18:25:55 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
177 18:26:18 آگهی بازرگانی 00:03:33
178 18:29:51 آرم تایم (کتاب وحش) 00:00:20
179 18:30:11 کتاب وحش - قسمت 10 00:21:15
180 18:51:26 آنونس مجموعه کنام اژدها 00:01:33
181 18:52:59 رالف 00:01:08
182 18:54:07 آرم استیشن جعبه و خودکار 00:00:22
183 18:54:29 تیزر جشنواره تابستانه نهال 00:01:28
184 18:55:57 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
185 18:56:20 آگهی بازرگانی 00:03:25
186 18:59:45 آرم تایم (خانه‌ما) 00:00:20
187 19:00:05 خانه‌ ما-5 00:17:48
188 19:17:53 آرم استیشن شب و روز 00:00:55
189 19:18:48 تیزر دومین جشنواره پویانمایی 00:01:12
190 19:20:00 کلیپ شب بهشت 00:04:35
191 19:24:35 آنونس مجموعه موش خبرنگار 00:01:18
192 19:25:53 سبک زندگی 00:01:48
193 19:27:41 آنونس سینمایی تندر قایق نجات 00:02:00
194 19:29:41 آرم تایم (ماجراهای پلانکی) 00:00:20
195 19:30:01 ماجراهای پلانکی 00:07:58
196 19:37:59 ترافیک 00:02:08
197 19:40:07 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:27
198 19:40:34 آنونس سینمایی باسیل موش، کارآگاه زبل 00:02:00
199 19:42:34 آرم تایم (رنگ نیرنگ) 00:00:20
200 19:42:54 رنگ نیرنگ 00:12:37
201 19:55:31 آنونس مجموعه باخانمان 00:00:54
202 19:56:25 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
203 19:56:48 آگهی بازرگانی 00:03:13
204 20:00:01 آرم تایم (فوتبال رباتی) 00:00:20
205 20:00:21 فوتبال رباتی - قسمت 41 00:20:01
206 20:20:22 اعلام برنامه 00:00:50
207 20:21:12 شکرستان 00:02:14
208 20:23:26 آنونس سینمایی تندر قایق نجات 00:02:00
209 20:25:26 وله روابط عمومی-162 00:00:20
210 20:25:46 کلیپ تبسم خورشید 2 00:02:50
211 20:28:36 وله رگلاژ 00:01:24
212 20:30:00 باکس تلاوت قرآن 00:14:00
213 20:44:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:15:00
214 20:59:00 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
215 20:59:23 آگهی بازرگانی 00:01:56
216 21:01:19 آرم تایم (پف فیلم سینمایی چارلی و کارخانه شکلات‌سازی) 00:00:25
217 21:01:44 پف فیلم 00:03:52
218 21:05:36 سینمایی چارلی و کارخانه شکلات‌سازی 01:31:42
219 22:37:18 پف فیلم 00:02:17
220 22:39:35 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
221 22:39:58 آگهی بازرگانی 00:00:56
222 22:40:54 آرم تایم (رکاب‌زنان کوهستان) 00:00:20
223 22:41:14 رکاب‌زنان کوهستان - قسمت 39 00:22:51
224 23:04:05 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
225 23:04:28 آگهی بازرگانی 00:00:56
226 23:05:24 آرم تایم (زنان کوچک) 00:00:20
227 23:05:44 زنان کوچک - قسمت 3 00:20:57
228 23:26:41 آرم استیشن جوجه‌های آبی 00:00:38
229 23:27:19 تیزر ترک 00:03:40
230 23:30:59 کلیپ دهه کرامت 00:02:56
231 23:33:55 آنونس سینمایی تندر قایق نجات 00:02:00
232 23:35:55 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
233 23:36:18 آگهی بازرگانی 00:00:56
234 23:37:14 شب بخیر بچه‌ها - قسمت 31 00:22:30
235 23:59:44 وله شب بخیر بچه‌ها 00:00:16


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها