جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:04:35
4 08:07:06 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
5 08:07:26 کلیپ سلام 00:01:22
6 08:08:48 اعلام برنامه 00:00:45
7 08:09:33 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
8 08:09:53 مولانگ 00:03:27
9 08:13:20 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
10 08:13:53 آگهی بازرگانی 00:01:15
11 08:15:08 آرم تایم (تو هدیه‌ خدایی) 00:00:20
12 08:15:28 تو هدیه‌ خدایی - قسمت 17 00:11:56
13 08:27:24 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
14 08:27:57 آگهی بازرگانی 00:01:55
15 08:29:52 آرم تایم (خرگوش‌های بازیگوش) 00:00:20
16 08:30:12 خرگوش‌های بازیگوش - قسمت 61 00:05:34
17 08:35:46 آنونس مجموعه موفی 00:01:30
18 08:37:16 کلیپ بارون 00:04:03
19 08:41:19 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
20 08:41:41 باهم‌بازی 00:03:12
21 08:44:53 آرم تایم(اتل متل یه جنگل) 00:00:20
22 08:45:13 اتل متل یه جنگل - قسمت 1 00:08:24
23 08:53:37 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
24 08:53:46 کلیپ‌های مهدپویا- مزه‌ها-1 00:02:50
25 08:56:36 اعلام برنامه 00:00:35
26 08:57:11 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
27 08:58:09 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
28 08:58:42 آگهی بازرگانی 00:01:15
29 08:59:57 آرم تایم (داربی و تیگر و پو) 00:00:20
30 09:00:17 داربی و تیگر و پو - قسمت 33 00:11:55
31 09:12:12 آنونس مجموعه ببعی 00:01:30
32 09:13:42 اوم نوم 00:01:02
33 09:14:44 آرم تایم (موفی) 00:00:20
34 09:15:04 موفی - قسمت 28 00:04:42
35 09:19:46 اعلام برنامه 00:00:45
36 09:20:31 کلیپ شاپرک 00:03:19
37 09:23:50 وله روابط عمومی - 162 00:00:22
38 09:24:12 دیپ‌داپ 00:02:51
39 09:27:03 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
40 09:27:36 آگهی بازرگانی 00:02:25
41 09:30:01 آرم تایم (پهلوانان پویا) 00:00:20
42 09:30:21 پهلوانان پویا - قسمت 17 00:14:40
43 09:45:01 آرم تایم (پنگوئن کوچولویی به نام پورورو) 00:00:20
44 09:45:21 پنگوئن کوچولویی به نام پورورو-3 - قسمت 6 00:05:36
45 09:50:57 آنونس مجموعه خرگوش‌های بازیگوش 00:01:30
46 09:52:27 ماجراهای سعید 00:04:03
47 09:56:30 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
48 09:57:28 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
49 09:58:01 آگهی بازرگانی 00:01:47
50 09:59:48 آرم تایم (بچه‌های ساختمان گل‌ها) 00:00:20
51 10:00:08 بچه‌های ساختمان گل‌ها - قسمت 4 00:09:50
52 10:09:58 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
53 10:10:18 کلیپ نمره بیست 00:01:52
54 10:12:10 وله روابط عمومی-162 00:00:22
55 10:12:32 یاپ یاپس 00:02:15
56 10:14:47 آرم تایم (بیشه مثل‌ها) 00:00:20
57 10:15:07 بیشه مثل‌ها - قسمت 4 00:09:18
58 10:24:25 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
59 10:24:34 کاردستی‌های مهدپویا-عروسک نمایشی 00:01:34
60 10:26:08 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
61 10:26:41 آگهی بازرگانی 00:03:41
62 10:30:22 آرم تایم (ماشین کوکی‌ها) 00:00:20
63 10:30:42 ماشین کوکی‌ها - قسمت 32 00:13:36
64 10:44:18 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
65 10:45:16 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
66 10:45:36 ببعی - قسمت 68 00:08:34
67 10:54:10 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
68 10:54:19 کلیپ دنیای زیبا 00:02:49
69 10:57:08 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
70 10:57:41 آگهی بازرگانی 00:02:25
71 11:00:06 آرم تایم (تینگا تینگا) 00:00:20
72 11:00:26 تینگا تینگا - قسمت 2 00:11:14
73 11:11:40 آنونس مجموعه دهکده شمالی 00:01:30
74 11:13:10 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
75 11:15:10 آرم تایم (موفی) 00:00:20
76 11:15:30 موفی - قسمت 29 00:04:22
77 11:19:52 اعلام برنامه 00:00:35
78 11:20:27 کلیپ بارون 00:04:03
79 11:24:30 نقاشی کنیم 00:00:50
80 11:25:20 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
81 11:25:53 آگهی بازرگانی 00:04:07
82 11:30:00 آرم تایم (تو هدیه‌ خدایی) 00:00:20
83 11:30:20 تو هدیه‌ خدایی - قسمت 17 00:11:56
84 11:42:16 آرم استیشن روز 00:00:20
85 11:42:36 کلیپ تابستان 00:02:09
86 11:44:45 آرم تایم (خرگوش‌های بازیگوش) 00:00:20
87 11:45:05 خرگوش‌های بازیگوش - قسمت 62 00:05:29
88 11:50:34 اعلام برنامه 00:00:45
89 11:51:19 شن‌دونه‌ها 00:04:18
90 11:55:37 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
91 11:56:35 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
92 11:57:08 آگهی بازرگانی 00:02:36
93 11:59:44 آرم تایم (داربی و تیگر و پو) 00:00:20
94 12:00:04 داربی و تیگر و پو - قسمت 35 00:12:00
95 12:12:04 آنونس مجموعه شب بخیر بچه‌ها 00:01:30
96 12:13:34 اوم نوم 00:01:08
97 12:14:42 آرم تایم (ماهی فضایی) 00:00:20
98 12:15:02 ماهی فضایی - قسمت 1 00:11:31
99 12:26:33 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
100 12:27:06 آگهی بازرگانی 00:02:59
101 12:30:05 آرم تایم (اتل متل یه جنگل 00:00:20
102 12:30:25 اتل متل یه جنگل - قسمت 2 00:07:23
103 12:37:48 آنونس مجموعه ماشین کوکی‌ها 00:01:30
104 12:39:18 بندبندی‌ها 00:01:36
105 12:40:54 آنونس مجموعه موفی 00:01:30
106 12:42:24 یاپ یاپس 00:02:15
107 12:44:39 آرم تایم (پنگوئن کوچولویی به نام پورورو) 00:00:20
108 12:44:59 پنگوئن کوچولویی به نام پورورو-3 - قسمت 5 00:05:39
109 12:50:38 آنونس مجموعه داربی و تیگر و پو 00:01:30
110 12:52:08 باهم‌بازی 00:03:25
111 12:55:33 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:24
112 12:55:57 کلیپ دوستان جنگل- مسواک زدن 00:05:10
113 13:01:07 آنونس مجموعه شب بخیر بچه‌ها 00:01:30
114 13:02:37 وله رگلاژ 00:00:58
115 13:03:35 جشن نماز 00:06:25
116 13:10:00 جشن نماز 00:05:42
117 13:15:42 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
118 13:16:02 کلیپ خرگوش کوچولو 00:03:12
119 13:19:14 آنونس مجموعه ببعی 00:01:30
120 13:20:44 وله روابط عمومی-162 00:00:22
121 13:21:06 کاردستی‌های مهدپویا-صندلی‎ 00:04:17
122 13:25:23 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
123 13:25:56 آگهی بازرگانی 00:03:40
124 13:29:36 آرم تایم (ماشین کوکی‌ها) 00:00:20
125 13:29:56 ماشین کوکی‌ها - قسمت 31 00:13:33
126 13:43:29 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:23
127 13:43:52 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
128 13:44:50 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
129 13:45:10 ببعی - قسمت 67 00:08:38
130 13:53:48 آنونس مجموعه دهکده شمالی 00:01:30
131 13:55:18 کلیپ‌های مهدپویا- توپ-1 00:01:13
132 13:56:31 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
133 13:57:04 آگهی بازرگانی 00:02:56
134 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:33
135 14:00:33 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
136 14:03:04 تلاوت قرآن 00:03:02
137 14:06:06 آرم تایم (پف فیلم سینمایی باسیل موش، کارآگاه زبل) 00:00:25
138 14:06:31 پف فیلم 00:03:40
139 14:10:11 سینمایی باسیل موش، کارآگاه زبل 00:52:49
140 15:03:00 پف فیلم 00:02:52
141 15:05:52 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:27
142 15:06:19 کلیپ شب بهشت 00:04:35
143 15:10:54 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
144 15:11:17 آگهی بازرگانی 00:03:26
145 15:14:43 آرم تایم (خانواده من) 00:00:20
146 15:15:03 خانواده من 00:07:45
147 15:22:48 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
148 15:23:10 تیزر دومین جشنواره پویانمایی 00:01:12
149 15:24:22 تیزر جشنواره تابستانه نهال 00:01:28
150 15:25:50 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
151 15:26:13 آگهی بازرگانی 00:03:35
152 15:29:48 آرم تایم (باگزخرگوشه) 00:00:20
153 15:30:08 باگز خرگوشه - قسمت 15 00:21:15
154 15:51:23 وله روابط عمومی-162 00:00:20
155 15:51:43 کلیپ دهه کرامت 00:02:56
156 15:54:39 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
157 15:55:02 آگهی بازرگانی 00:04:42
158 15:59:44 آرم تایم (مل‌مل) 00:00:20
159 16:00:04 مل‌مل-6 00:54:03
160 16:54:07 کلیپ آسمان هشتم 00:03:21
161 16:57:28 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
162 16:57:51 آگهی بازرگانی 00:02:28
163 17:00:19 آرم تایم (فوتبال رباتی) 00:00:20
164 17:00:39 فوتبال رباتی - قسمت 42 00:21:14
165 17:21:53 آنونس سینمایی نیکو زنبوره 00:02:00
166 17:23:53 گنجینه 00:00:46
167 17:24:39 موسیقی فیلم چگونه اژدهای خود را آموزش دهید-1 00:01:50
168 17:26:29 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
169 17:26:52 آگهی بازرگانی 00:02:56
170 17:29:48 آرم تایم (رکاب‌زنان کوهستان) 00:00:20
171 17:30:08 رکاب‌زنان کوهستان - قسمت 40 00:20:26
172 17:50:34 سبک زندگی 00:00:50
173 17:51:24 کلیپ به رنگ ایران 00:03:30
174 17:54:54 تیزر دومین جشنواره پویانمایی 00:01:12
175 17:56:06 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
176 17:56:29 آگهی بازرگانی 00:03:49
177 18:00:18 آرم تایم (زنان کوچک) 00:00:20
178 18:00:38 زنان کوچک - قسمت 4 00:17:29
179 18:18:07 آرم استیشن شب و روز 00:00:55
180 18:19:02 شکرستان 00:02:01
181 18:21:03 کلیپ تبسم خورشید 2 00:02:50
182 18:23:53 آنونس سینمایی تندر قایق نجات 00:02:00
183 18:25:53 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
184 18:26:16 آگهی بازرگانی 00:03:24
185 18:29:40 آرم تایم (یک‌دوسه‌خنده) 00:00:20
186 18:30:00 یک‌دوسه‌خنده - قسمت 14 00:19:42
187 18:49:42 آنونس مجموعه باگز خرگوشه 00:01:22
188 18:51:04 کلیپ دهه کرامت 00:02:56
189 18:54:00 آرم استیشن دایره شیشه‌ای 00:00:10
190 18:54:10 لئون 00:02:32
191 18:56:42 تیزر جشنواره تابستانه نهال 00:01:28
192 18:58:10 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
193 18:58:33 آگهی بازرگانی 00:01:15
194 18:59:48 آرم تایم (کارآگاه نجار) 00:00:20
195 19:00:08 کارآگاه نجار - قسمت 8 00:21:22
196 19:21:30 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
197 19:21:52 آنونس سینمایی نیکو زنبوره 00:02:00
198 19:23:52 موسیقی فیلم ترانه دریا 00:01:08
199 19:25:00 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
200 19:25:17 تیزر جشنواره تابستانه نهال 00:01:28
201 19:26:45 آرم تایم (افسانه‌های ملل) 00:00:20
202 19:27:05 افسانه‌های ملل 00:12:02
203 19:39:07 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
204 19:39:30 آگهی بازرگانی 00:02:36
205 19:42:06 آرم تایم (قصه‌های مثنوی) 00:00:20
206 19:42:26 قصه‌های مثنوی 00:14:17
207 19:56:43 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
208 19:57:06 آگهی بازرگانی 00:02:30
209 19:59:36 آرم تایم (ربات‌های مبدل) 00:00:20
210 19:59:56 ربات‌های مبدل - قسمت 26 00:20:04
211 20:20:00 اعلام برنامه 00:00:50
212 20:20:50 سبک زندگی 00:02:02
213 20:22:52 کلیپ شب بهشت 00:04:35
214 20:27:27 آنونس سینمایی تندر قایق نجات 00:02:00
215 20:29:27 وله رگلاژ 00:00:33
216 20:30:00 باکس تلاوت قرآن 00:13:00
217 20:43:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:15:00
218 20:58:00 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
219 20:58:23 آگهی بازرگانی 00:01:12
220 20:59:35 آرم تایم (پف فیلم سینمایی توربو) 00:00:25
221 21:00:00 پف فیلم 00:03:40
222 21:03:40 سینمایی توربو 01:18:16
223 22:21:56 پف فیلم 00:02:52
224 22:24:48 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
225 22:25:10 تیزر دومین جشنواره پویانمایی 00:01:12
226 22:26:22 آنونس مجموعه کارگاه نجار 00:01:33
227 22:27:55 گنجینه 00:00:57
228 22:28:52 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
229 22:29:15 آگهی بازرگانی 00:00:55
230 22:30:10 آرم تایم (کنام‌ اژدها) 00:00:20
231 22:30:30 کنام‌ اژدها-8 - قسمت 2 00:21:50
232 22:52:20 آنونس سینمایی نیکو زنبوره 00:02:00
233 22:54:20 کلیپ تبسم خورشید 2 00:02:50
234 22:57:10 تیزر جشنواره تابستانه نهال 00:01:28
235 22:58:38 بعدی -آگهی‌ بازرگانی نهال 00:00:23
236 22:59:01 آگهی بازرگانی 00:00:38
237 22:59:39 آرم تایم (باخانمان) 00:00:20
238 22:59:59 باخانمان - قسمت 28 00:21:25
239 23:21:24 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
240 23:21:46 کلیپ آسمان هشتم 00:03:21
241 23:25:07 آنونس مجموعه برندگان کوچک 00:01:18
242 23:26:25 تیزر مجموعه نیکو و شمشیر نورانی 00:01:02
243 23:27:27 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
244 23:27:37 رود رانر 00:05:54
245 23:33:31 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
246 23:33:54 آگهی بازرگانی 00:00:42
247 23:34:36 شب بخیر بچه‌ها - قسمت 32 00:25:18
248 23:59:54 وله شب بخیر بچه‌ها 00:00:06


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها