جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:04:11
4 08:06:42 اعلام برنامه 00:00:45
5 08:07:27 مولانگ 00:03:21
6 08:10:48 کلیپ‌های مهدپویا- صبحانه خوردن-2 00:02:03
7 08:12:51 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
8 08:13:24 آگهی بازرگانی 00:01:21
9 08:14:45 آرم تایم (تو هدیه‌ خدایی) 00:00:20
10 08:15:05 تو هدیه‌ خدایی - قسمت 37 00:11:52
11 08:26:57 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
12 08:27:30 آگهی بازرگانی 00:02:37
13 08:30:07 آرم تایم (سلام توتو) 00:00:20
14 08:30:27 سلام توتو - قسمت 3 00:08:07
15 08:38:34 آنونس مجموعه ببعی 00:01:30
16 08:40:04 کلیپ دوستان جنگل- مسواک زدن 00:05:10
17 08:45:14 آرم تایم (اتل متل یه جنگل) 00:00:20
18 08:45:34 اتل متل یه جنگل - قسمت 20 00:07:18
19 08:52:52 اعلام برنامه 00:00:35
20 08:53:27 بندبندی‌ها 00:01:35
21 08:55:02 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
22 08:55:22 کلیپ ماهی-3 00:01:49
23 08:57:11 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
24 08:57:44 آگهی بازرگانی 00:02:05
25 08:59:49 آرم تایم (ماجراهای عمو رولی) 00:00:20
26 09:00:09 ماجراهای عمو رولی - قسمت 18 00:14:01
27 09:14:10 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
28 09:14:19 نقاشی کنیم 00:00:50
29 09:15:09 آرم تایم (صندوقچه بازی) 00:00:20
30 09:15:29 صندوقچه بازی - قسمت 3 00:11:03
31 09:26:32 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
32 09:27:05 آگهی بازرگانی 00:02:36
33 09:29:41 آرم تایم (پهلوانان پویا) 00:00:20
34 09:30:01 پهلوانان پویا - قسمت 4 00:12:20
35 09:42:21 آنونس مجموعه تینگا تینگا 00:01:30
36 09:43:51 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
37 09:44:49 آرم تایم (پنگوئن کوچولویی به نام پورورو) 00:00:20
38 09:45:09 پنگوئن کوچولویی به نام پورورو-3 - قسمت 26 00:05:35
39 09:50:44 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
40 09:51:06 کلیپ سیاه و سفید 00:02:35
41 09:53:41 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
42 09:53:57 اوم نوم 00:01:08
43 09:55:05 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
44 09:55:38 آگهی بازرگانی 00:04:22
45 10:00:00 آرم تایم (بچه‌های ساختمان گل‌ها) 00:00:20
46 10:00:20 بچه‌های ساختمان گل‌ها - قسمت 24 00:11:10
47 10:11:30 آرم استیشن روز 00:00:20
48 10:11:50 دیپ‌داپ 00:02:55
49 10:14:45 آرم تایم (بیشه مثل‌ها) 00:00:20
50 10:15:05 بیشه مثل‌ها - قسمت 24 00:08:34
51 10:23:39 آنونس مجموعه شب بخیر بچه‌ها 00:01:30
52 10:25:09 کلیپ دو دوست 00:02:38
53 10:27:47 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
54 10:28:20 آگهی بازرگانی 00:01:21
55 10:29:41 آرم تایم (ماشین کوکی‌ها) 00:00:20
56 10:30:01 ماشین کوکی‌ها-3 - قسمت 3 00:13:24
57 10:43:25 کلیپ‌های مهدپویا- بادبادک-2 00:01:40
58 10:45:05 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
59 10:45:25 ببعی - قسمت 88 00:08:56
60 10:54:21 آنونس مجموعه اتل متل یه جنگل 00:01:30
61 10:55:51 بندبندی‌ها 00:01:21
62 10:57:12 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
63 10:57:45 آگهی بازرگانی 00:02:37
64 11:00:22 تینگا تینگا - قسمت 22 00:11:19
65 11:11:41 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
66 11:12:01 باهم‌بازی 00:02:58
67 11:14:59 آرم تایم (صندوقچه بازی) 00:00:20
68 11:15:19 صندوقچه بازی - قسمت 4 00:12:32
69 11:27:51 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
70 11:28:24 آگهی بازرگانی 00:04:41
71 11:33:05 آرم تایم (تو هدیه‌ خدایی) 00:00:20
72 11:33:25 تو هدیه‌ خدایی - قسمت 37 00:11:52
73 11:45:17 آرم تایم (سلام توتو) 00:00:20
74 11:45:37 سلام توتو - قسمت 4 00:08:08
75 11:53:45 اعلام برنامه 00:00:45
76 11:54:30 کاردستی‌های مهدپویا-هندوانه-1 00:02:47
77 11:57:17 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
78 11:57:50 آگهی بازرگانی 00:01:52
79 11:59:42 آرم تایم (ماجراهای عمو رولی) 00:00:20
80 12:00:02 ماجراهای عمو رولی - قسمت 19 00:13:53
81 12:13:55 آرم تایم (ماهی فضایی) 00:00:20
82 12:14:15 ماهی فضایی - قسمت 20 00:11:14
83 12:25:29 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
84 12:26:02 آگهی بازرگانی 00:04:02
85 12:30:04 آرم تایم (اتل متل یه جنگل) 00:00:20
86 12:30:24 اتل متل یه جنگل - قسمت 21 00:08:26
87 12:38:50 آنونس مجموعه بچه‌های ساختمان گل‌ها 00:01:30
88 12:40:20 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
89 12:42:20 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:24
90 12:42:44 کلیپ توپ 00:02:19
91 12:45:03 آرم تایم (پنگوئن کوچولویی به نام پورورو) 00:00:20
92 12:45:23 پنگوئن کوچولویی به نام پورورو-3 - قسمت 25 00:05:39
93 12:51:02 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
94 12:51:11 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
95 12:52:09 ترانه‌های اتل متل - درخت 00:04:07
96 12:56:16 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
97 12:56:32 ماموک 00:03:06
98 12:59:38 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
99 13:00:00 ماجراهای سعید 00:03:41
100 13:03:41 آنونس مجموعه شب بخیر بچه‌ها 00:01:30
101 13:05:11 وله رگلاژ 00:00:39
102 13:05:50 جشن نماز 00:05:10
103 13:11:00 جشن نماز 00:05:51
104 13:16:51 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
105 13:17:11 ترو ترو 00:03:33
106 13:20:44 آنونس مجموعه ماهی فضایی 00:01:30
107 13:22:14 کلیپ باد 00:02:55
108 13:25:09 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
109 13:25:42 آگهی بازرگانی 00:04:07
110 13:29:49 آرم تایم (ماشین کوکی‌ها) 00:00:20
111 13:30:09 ماشین کوکی‌ها-3 - قسمت 2 00:13:28
112 13:43:37 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
113 13:43:46 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
114 13:44:44 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
115 13:45:04 ببعی - قسمت 87 00:08:55
116 13:53:59 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
117 13:54:22 اوم نوم 00:01:05
118 13:55:27 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
119 13:56:00 آگهی بازرگانی 00:04:00
120 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:33
121 14:00:33 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
122 14:03:04 تلاوت قرآن 00:03:48
123 14:06:52 آرم تایم (سینمایی دنیای وحش) 00:00:25
124 14:07:17 تیزر پف فیلم - قبل سینمایی 00:02:45
125 14:10:02 سینمایی دنیای وحش 01:09:30
126 15:19:32 تیزر پف فیلم - بعد سینمایی 00:02:31
127 15:22:03 آنونس سینمایی فرار فضایی‌ها از سیاره زمین 00:02:00
128 15:24:03 دزد ناشی 00:01:18
129 15:25:21 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
130 15:25:44 آگهی بازرگانی 00:04:20
131 15:30:04 آرم تایم (تعمیرکاران کوچولو) 00:00:20
132 15:30:24 تعمیرکاران کوچولو - قسمت 2 00:10:27
133 15:40:51 آنونس مجموعه دیجیمون 00:01:20
134 15:42:11 تیزر مل مل 00:01:04
135 15:43:15 موسیقی فیلم چگونه اژدهای خود را آموزش دهید-1 00:01:50
136 15:45:05 آرم تایم (پنگوئن ببری) 00:00:20
137 15:45:25 پنگوئن ببری - قسمت 2 00:11:15
138 15:56:40 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
139 15:57:03 آگهی بازرگانی 00:04:57
140 16:02:00 آرم تایم (مل‌مل) 00:00:20
141 16:02:20 مل‌مل-6 - قسمت 17 00:55:00
142 16:57:20 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
143 16:57:43 آگهی بازرگانی 00:04:17
144 17:02:00 فوتبال رباتی - قسمت 50 00:22:04
145 17:24:04 تیزر مجموعه دورت بگردم ایران 00:00:59
146 17:25:03 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
147 17:25:26 آگهی بازرگانی 00:04:28
148 17:29:54 آرم تایم (رکاب‌زنان کوهستان) 00:00:20
149 17:30:14 رکاب‌زنان کوهستان - قسمت 48 00:21:54
150 17:52:08 آنونس مجموعه پاندای کونگ فوکار 00:01:46
151 17:53:54 شکرستان 00:01:48
152 17:55:42 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
153 17:56:05 آگهی بازرگانی 00:03:37
154 17:59:42 آرم تایم (زنان کوچک) 00:00:20
155 18:00:02 زنان کوچک - قسمت 12 00:18:51
156 18:18:53 اعلام برنامه 00:00:55
157 18:19:48 کلیپ بسم الله 00:03:33
158 18:23:21 تیزر جشنواره تابستانه نهال 00:01:28
159 18:24:49 ترافیک 00:01:50
160 18:26:39 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
161 18:27:02 آگهی بازرگانی 00:03:07
162 18:30:09 آرم تایم (یک‌دوسه‌خنده) 00:00:20
163 18:30:29 یک‌دوسه‌خنده - قسمت 22 00:20:12
164 18:50:41 آنونس مجموعه برندگان کوچک 00:01:18
165 18:51:59 تیزر مل مل 00:01:04
166 18:53:03 برنارد 00:02:47
167 18:55:50 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
168 18:56:13 آگهی بازرگانی 00:03:57
169 19:00:10 آرم تایم (کارآگاه نجار) 00:00:20
170 19:00:30 کارآگاه نجار - قسمت 22 00:21:37
171 19:22:07 آنونس سینمایی من شگفت انگیز-1 00:02:00
172 19:24:07 شهر اسباب‌بازی‌ 00:02:38
173 19:26:45 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
174 19:27:08 آگهی بازرگانی 00:02:36
175 19:29:44 آرم تایم (افسانه‌های ملل) 00:00:20
176 19:30:04 افسانه‌های ملل - قسمت 32 00:11:21
177 19:41:25 آنونس مجموعه تعمیرکاران 00:01:14
178 19:42:39 رود رانر 00:02:39
179 19:45:18 آرم تایم (پند پارسی) 00:00:20
180 19:45:38 پند پارسی - قسمت 27 00:10:37
181 19:56:15 آرم استیشن جعبه و خودکار 00:00:21
182 19:56:36 رالف 00:01:08
183 19:57:44 موسیقی فیلم عصر یخبندان-5 00:01:00
184 19:58:44 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
185 19:59:07 آگهی بازرگانی 00:00:50
186 19:59:57 آرم تایم (دیجیمون) 00:00:20
187 20:00:17 دیجیمون - قسمت 5 00:21:28
188 20:21:45 اعلام برنامه 00:00:50
189 20:22:35 مزه_خلاقیت - قسمت سبد 00:02:08
190 20:24:43 مورف 00:01:16
191 20:25:59 آنونس سینمایی فرار فضایی‌ها از سیاره زمین 00:02:00
192 20:27:59 وله رگلاژ 00:00:31
193 20:28:30 باکس تلاوت قرآن 00:03:30
194 20:32:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:23:30
195 20:55:30 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
196 20:55:53 آگهی بازرگانی 00:02:05
197 20:57:58 آرم تایم (سینمایی ریو-1) 00:00:25
198 20:58:23 تیزر پف فیلم - قبل سینمایی 00:03:25
199 21:01:48 سینمایی ریو-1 01:03:26
200 22:05:14 تیزر پف فیلم - بعد سینمایی 00:02:28
201 22:07:42 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
202 22:08:05 آگهی بازرگانی 00:02:05
203 22:10:10 نظر شما چیه؟ 00:05:43
204 22:15:53 آنونس مجموعه پنگوئن ببری 00:01:18
205 22:17:11 تیزر مل مل 00:01:04
206 22:18:15 بره ناقلا 00:06:56
207 22:25:11 وله روابط عمومی - 162 00:00:20
208 22:25:31 کلیپ خوشا به حالت ای روستایی 00:03:10
209 22:28:41 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
210 22:29:04 آگهی بازرگانی 00:00:50
211 22:29:54 آرم تایم (کنام‌ اژدها) 00:00:20
212 22:30:14 کنام‌ اژدها-8 - قسمت 7 00:21:32
213 22:51:46 آنونس سینمایی من شگفت انگیز-1 00:02:00
214 22:53:46 مزه_خلاقیت - قسمت پروانه 00:02:08
215 22:55:54 دزد ناشی 00:01:30
216 22:57:24 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
217 22:57:47 آگهی بازرگانی 00:02:05
218 22:59:52 آرم تایم (باخانمان) 00:00:20
219 23:00:12 باخانمان - قسمت 33 00:22:58
220 23:23:10 آنونس مجموعه پاندای کونگ فوکار 00:01:46
221 23:24:56 تیزر مجموعه دورت بگردم ایران 00:00:59
222 23:25:55 ترافیک 00:02:14
223 23:28:09 آرم استیشن ماشین و توپ 00:00:22
224 23:28:31 رود رانر 00:05:56
225 23:34:27 آنونس سینمایی فرار فضایی‌ها از سیاره زمین 00:02:00
226 23:36:27 موسیقی فیلم ملاقات با رابینسون‌ها 00:01:59
227 23:38:26 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
228 23:38:49 آگهی بازرگانی 00:00:50
229 23:39:39 شب بخیر بچه‌ها - قسمت 52 00:20:18
230 23:59:57 وله شب بخیر بچه‌ها 00:00:03


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها