جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:04:11
4 08:06:42 کلیپ‌های مهدپویا- خمیر و آرد نانوایی 00:02:06
5 08:08:48 اعلام برنامه 00:00:45
6 08:09:33 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
7 08:11:33 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
8 08:12:06 آگهی بازرگانی 00:02:37
9 08:14:43 آرم تایم (تو هدیه‌ خدایی) 00:00:20
10 08:15:03 تو هدیه‌ خدایی - قسمت 39 00:11:55
11 08:26:58 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
12 08:27:31 آگهی بازرگانی 00:02:38
13 08:30:09 آرم تایم (سلام توتو) 00:00:20
14 08:30:29 سلام توتو - قسمت 5 00:08:00
15 08:38:29 آنونس مجموعه ببعی 00:01:30
16 08:39:59 کلیپ چوپان و بره 00:02:23
17 08:42:22 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
18 08:42:38 یاپ یاپس 00:02:15
19 08:44:53 آرم تایم (اتل متل یه جنگل) 00:00:20
20 08:45:13 اتل متل یه جنگل - قسمت 22 00:08:05
21 08:53:18 اعلام برنامه 00:00:35
22 08:53:53 دیپ‌داپ 00:02:55
23 08:56:48 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
24 08:57:08 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
25 08:57:41 آگهی بازرگانی 00:02:06
26 08:59:47 آرم تایم (ماجراهای عمو رولی) 00:00:20
27 09:00:07 ماجراهای عمو رولی - قسمت 20 00:10:07
28 09:10:14 آنونس مجموعه شب بخیر بچه‌ها 00:01:30
29 09:11:44 کاردستی‌های مهدپویا-آتش 00:01:47
30 09:13:31 وله روابط عمومی-162 00:00:22
31 09:13:53 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
32 09:14:51 آرم تایم (صندوقچه بازی) 00:00:20
33 09:15:11 صندوقچه بازی - قسمت 5 00:12:21
34 09:27:32 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
35 09:28:05 آگهی بازرگانی 00:03:12
36 09:31:17 آرم تایم (پهلوانان پویا) 00:00:20
37 09:31:37 پهلوانان پویا - قسمت 6 00:14:17
38 09:45:54 آرم تایم (پنگوئن کوچولویی به نام پورورو) 00:00:20
39 09:46:14 پنگوئن کوچولویی به نام پورورو-3 - قسمت 28 00:05:39
40 09:51:53 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
41 09:52:15 یاپ یاپس 00:02:02
42 09:54:17 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
43 09:54:50 آگهی بازرگانی 00:04:54
44 09:59:44 آرم تایم (بچه‌های ساختمان گل‌ها) 00:00:20
45 10:00:04 بچه‌های ساختمان گل‌ها - قسمت 26 00:11:41
46 10:11:45 آرم استیشن روز 00:00:20
47 10:12:05 کاردستی‌های مهدپویا-موش 00:02:49
48 10:14:54 آرم تایم (بیشه مثل‌ها) 00:00:20
49 10:15:14 بیشه مثل‌ها - قسمت 26 00:08:42
50 10:23:56 آنونس مجموعه شب بخیر بچه‌ها 00:01:30
51 10:25:26 نقاشی کنیم 00:00:55
52 10:26:21 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
53 10:26:54 آگهی بازرگانی 00:03:07
54 10:30:01 آرم تایم (ماشین کوکی‌ها) 00:00:20
55 10:30:21 ماشین کوکی‌ها-3 - قسمت 5 00:13:24
56 10:43:45 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
57 10:44:43 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
58 10:45:03 ببعی - قسمت 90 00:09:01
59 10:54:04 آنونس مجموعه اتل متل یه جنگل 00:01:30
60 10:55:34 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
61 10:56:07 آگهی بازرگانی 00:03:34
62 10:59:41 آرم تایم (کوکو قصه امروز کو) 00:00:20
63 11:00:01 کوکو قصه امروز کو - قسمت 2 00:11:59
64 11:12:00 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
65 11:12:26 کلیپ‌های مهدپویا- فصل تابستان-2 00:02:13
66 11:14:39 آرم تایم (صندوقچه بازی) 00:00:20
67 11:14:59 صندوقچه بازی - قسمت 6 00:12:24
68 11:27:23 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
69 11:27:56 آگهی بازرگانی 00:02:07
70 11:30:03 آرم تایم (تو هدیه‌ خدایی) 00:00:20
71 11:30:23 تو هدیه‌ خدایی - قسمت 39 00:11:55
72 11:42:18 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
73 11:42:27 کلیپ گل‌های آفتاب‌گردان 00:02:17
74 11:44:44 آرم تایم (سلام توتو) 00:00:20
75 11:45:04 سلام توتو - قسمت 6 00:07:59
76 11:53:03 اعلام برنامه 00:00:45
77 11:53:48 اوم نوم 00:01:02
78 11:54:50 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
79 11:55:23 آگهی بازرگانی 00:04:24
80 11:59:47 آرم تایم (ماجراهای عمو رولی) 00:00:20
81 12:00:07 ماجراهای عمو رولی - قسمت 21 00:14:03
82 12:14:10 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
83 12:15:08 آرم تایم (ماهی فضایی) 00:00:20
84 12:15:28 ماهی فضایی - قسمت 22 00:11:26
85 12:26:54 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
86 12:27:27 آگهی بازرگانی 00:03:51
87 12:31:18 آرم تایم (اتل متل یه جنگل) 00:00:20
88 12:31:38 اتل متل یه جنگل - قسمت 23 00:08:25
89 12:40:03 آنونس مجموعه بچه‌های ساختمان گل‌ها 00:01:30
90 12:41:33 کلیپ توپ 00:02:19
91 12:43:52 نقاشی کنیم 00:00:50
92 12:44:42 آرم تایم (پنگوئن کوچولویی به نام پورورو) 00:00:20
93 12:45:02 پنگوئن کوچولویی به نام پورورو-3 - قسمت 27 00:05:26
94 12:50:28 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
95 12:50:37 شن‌دونه‌ها 00:04:26
96 12:55:03 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
97 12:55:19 کلیپ مداد رنگی 00:03:04
98 12:58:23 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
99 12:58:45 دیپ‌داپ 00:02:48
100 13:01:33 آنونس مجموعه شب بخیر بچه‌ها 00:01:30
101 13:03:03 وله رگلاژ 00:01:32
102 13:04:35 جشن نماز 00:06:25
103 13:11:00 جشن نماز 00:05:42
104 13:16:42 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:24
105 13:17:06 مولانگ 00:03:27
106 13:20:33 آنونس مجموعه ماهی فضایی 00:01:30
107 13:22:03 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
108 13:22:29 کلیپ ماهی 00:02:10
109 13:24:39 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
110 13:25:12 آگهی بازرگانی 00:04:25
111 13:29:37 آرم تایم (ماشین کوکی‌ها) 00:00:20
112 13:29:57 ماشین کوکی‌ها-3 - قسمت 4 00:13:28
113 13:43:25 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
114 13:43:45 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
115 13:44:43 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
116 13:45:03 ببعی - قسمت 89 00:08:48
117 13:53:51 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:24
118 13:54:15 کلیپ‌های مهدپویا- وسایل شخصی-1‎ 00:01:21
119 13:55:36 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
120 13:56:09 آگهی بازرگانی 00:03:51
121 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:33
122 14:00:33 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
123 14:03:04 تلاوت قرآن 00:03:48
124 14:06:52 آرم تایم (سینمایی من شگفت‌انگیز-1) 00:00:25
125 14:07:17 تیزر پف فیلم - قبل سینمایی 00:03:16
126 14:10:33 سینمایی من شگفت‌انگیز-1 01:19:54
127 15:30:27 تیزر پف فیلم - بعد سینمایی 00:02:18
128 15:32:45 آنونس سینمایی استوارت کوچک1 00:02:00
129 15:34:45 بره قهرمان 00:01:05
130 15:35:50 تیزر بزودی نمایشگاه نوشت افزار 00:03:00
131 15:38:50 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
132 15:39:13 آگهی بازرگانی 00:04:30
133 15:43:43 آرم تایم (پنگوئن ببری) 00:00:20
134 15:44:03 پنگوئن ببری - قسمت 3 00:11:14
135 15:55:17 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
136 15:55:40 آگهی بازرگانی 00:04:26
137 16:00:06 آرم تایم (مل‌مل) 00:00:20
138 16:00:26 مل‌مل-6 - قسمت 18 00:55:00
139 16:55:26 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
140 16:55:49 آگهی بازرگانی 00:04:54
141 17:00:43 فوتبال رباتی - قسمت 51 00:27:24
142 17:28:07 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
143 17:28:30 آگهی بازرگانی 00:03:44
144 17:32:14 آرم تایم (رکاب‌زنان کوهستان) 00:00:20
145 17:32:34 رکاب‌زنان کوهستان - قسمت 49 00:22:34
146 17:55:08 تیزر در حین پخش دورت بگردم ایران 00:00:59
147 17:56:07 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
148 17:56:30 آگهی بازرگانی 00:03:46
149 18:00:16 آرم تایم (زنان کوچک) 00:00:20
150 18:00:36 زنان کوچک - قسمت 13 00:19:24
151 18:20:00 اعلام برنامه 00:00:55
152 18:20:55 تیزر بزودی نمایشگاه نوشت افزار 00:03:00
153 18:23:55 گنجینه 00:00:55
154 18:24:50 تیزر جشنواره تابستانه نهال 00:01:28
155 18:26:18 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
156 18:26:41 آگهی بازرگانی 00:03:12
157 18:29:53 آرم تایم (یک‌دوسه‌خنده) 00:00:20
158 18:30:13 یک‌دوسه‌خنده - قسمت 23 00:21:43
159 18:51:56 آنونس مجموعه برندگان کوچک 00:01:18
160 18:53:14 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
161 18:53:31 تیزر مل مل 00:01:04
162 18:54:35 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
163 18:54:58 آگهی بازرگانی 00:04:52
164 18:59:50 آرم تایم (کارآگاه نجار) 00:00:20
165 19:00:10 کارآگاه نجار - قسمت 23 00:20:31
166 19:20:41 آنونس سینمایی استوارت کوچک1 00:02:00
167 19:22:41 برنارد 00:02:40
168 19:25:21 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
169 19:25:44 آگهی بازرگانی 00:04:06
170 19:29:50 آرم تایم (افسانه‌های ملل) 00:00:20
171 19:30:10 افسانه‌های ملل - قسمت 33 00:12:07
172 19:42:17 آنونس مجموعه تعمیرکاران 00:01:14
173 19:43:31 تیزر جشنواره تابستانه نهال 00:01:28
174 19:44:59 آرم تایم (پند پارسی) 00:00:20
175 19:45:19 پند پارسی - قسمت 28 00:10:59
176 19:56:18 تیزر در حین پخش دورت بگردم ایران 00:00:59
177 19:57:17 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
178 19:57:40 آگهی بازرگانی 00:02:31
179 20:00:11 آرم تایم (دیجیمون) 00:00:20
180 20:00:31 دیجیمون - قسمت 6 00:19:22
181 20:19:53 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
182 20:20:29 شکرستان 00:01:38
183 20:22:07 اعلام برنامه 00:00:50
184 20:22:57 آنونس سینمایی غول آهنی 00:02:00
185 20:24:57 وله رگلاژ 00:01:33
186 20:26:30 باکس تلاوت قرآن 00:03:30
187 20:30:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:25:30
188 20:55:30 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
189 20:55:53 آگهی بازرگانی 00:02:32
190 20:58:25 آرم تایم (سینمایی فرار فضایی‌ها از سیاره زمین) 00:00:25
191 20:58:50 تیزر پف فیلم - قبل سینمایی 00:03:04
192 21:01:54 سینمایی فرار فضایی‌ها از سیاره زمین 01:13:03
193 22:14:57 تیزر پف فیلم - بعد سینمایی 00:01:50
194 22:16:47 تیزر بزودی نمایشگاه نوشت افزار 00:03:00
195 22:19:47 موسیقی فیلم پسر فضایی 00:01:54
196 22:21:41 آنونس مجموعه پنگوئن ببری 00:01:18
197 22:22:59 خال‌خالی 00:03:41
198 22:26:40 تیزر مل مل 00:01:04
199 22:27:44 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
200 22:28:07 آگهی بازرگانی 00:02:07
201 22:30:14 آرم تایم (کنام‌ اژدها) 00:00:20
202 22:30:34 کنام‌ اژدها-8 - قسمت 8 00:21:57
203 22:52:31 آنونس سینمایی میمون‌های فضایی 1 00:02:00
204 22:54:31 لئون 00:02:40
205 22:57:11 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
206 22:57:34 آگهی بازرگانی 00:02:31
207 23:00:05 آرم تایم (باخانمان) 00:00:20
208 23:00:25 باخانمان - قسمت 34 00:20:34
209 23:20:59 آنونس مجموعه پاندای کونگ فوکار 00:01:46
210 23:22:45 وله روابط عمومی-162 00:00:20
211 23:23:05 تیزر مجموعه دورت بگردم ایران 00:00:59
212 23:24:04 آرم استیشن ماشین و توپ 00:00:22
213 23:24:26 آنونس سینمایی میمون‌های فضایی 1 00:02:00
214 23:26:26 جان‌جان‌ها 00:06:12
215 23:32:38 آنونس سینمایی غول آهنی 00:02:00
216 23:34:38 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
217 23:35:01 آگهی بازرگانی 00:02:06
218 23:37:07 شب بخیر بچه‌ها - قسمت 53 00:22:35
219 23:59:42 وله شب بخیر بچه‌ها 00:00:18


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها