جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:03:41
4 08:06:12 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
5 08:06:32 ماموک 00:03:04
6 08:09:36 اعلام برنامه 00:00:45
7 08:10:21 کلیپ سلام 00:01:22
8 08:11:43 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
9 08:12:16 آگهی بازرگانی 00:02:37
10 08:14:53 آرم تایم (تو هدیه‌ خدایی) 00:00:20
11 08:15:13 تو هدیه‌ خدایی - قسمت 41 00:11:54
12 08:27:07 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
13 08:27:40 آگهی بازرگانی 00:02:10
14 08:29:50 آرم تایم (سلام توتو) 00:00:20
15 08:30:10 سلام توتو - قسمت 8 00:08:08
16 08:38:18 کلیپ‌های مهدپویا- پخت نان‎ 00:02:02
17 08:40:20 آنونس مجموعه ماهی فضایی 00:01:30
18 08:41:50 مولانگ 00:03:16
19 08:45:06 آرم تایم (اتل متل یه جنگل) 00:00:20
20 08:45:26 اتل متل یه جنگل - قسمت 25 00:08:08
21 08:53:34 اعلام برنامه 00:00:35
22 08:54:09 کلیپ پروانه 00:02:15
23 08:56:24 تیزر بزودی فسقلی‌های باغچه 00:01:15
24 08:57:39 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
25 08:58:12 آگهی بازرگانی 00:01:39
26 08:59:51 آرم تایم (ماجراهای عمو رولی) 00:00:20
27 09:00:11 ماجراهای عمو رولی - قسمت 23 00:14:01
28 09:14:12 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
29 09:15:10 آرم تایم (صندوقچه بازی) 00:00:20
30 09:15:30 صندوقچه بازی - قسمت 8 00:13:18
31 09:28:48 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
32 09:29:21 آگهی بازرگانی 00:02:42
33 09:32:03 آرم تایم (پهلوانان پویا) 00:00:20
34 09:32:23 پهلوانان پویا - قسمت 8 00:14:32
35 09:46:55 آرم تایم (پنگوئن کوچولویی به نام پورورو) 00:00:20
36 09:47:15 پنگوئن کوچولویی به نام پورورو-3 - قسمت 31 00:05:34
37 09:52:49 آنونس مجموعه شب بخیر بچه‌ها 00:01:30
38 09:54:19 کلیپ درخت-2 00:02:44
39 09:57:03 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
40 09:57:36 آگهی بازرگانی 00:02:37
41 10:00:13 آرم تایم (بچه‌های ساختمان گل‌ها) 00:00:20
42 10:00:33 بچه‌های ساختمان گل‌ها - قسمت 29 00:10:34
43 10:11:07 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
44 10:11:16 ترو ترو 00:03:32
45 10:14:48 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
46 10:15:08 ماجراهای تی‌تی - قسمت 1 00:11:07
47 10:26:15 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
48 10:26:48 آگهی بازرگانی 00:03:24
49 10:30:12 آرم تایم (ماشین کوکی‌ها) 00:00:20
50 10:30:32 ماشین کوکی‌ها-3 - قسمت 8 00:13:24
51 10:43:56 تیزر بزودی فسقلی‌های باغچه 00:01:15
52 10:45:11 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
53 10:45:31 ببعی - قسمت 93 00:08:57
54 10:54:28 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
55 10:54:50 بندبندی‌ها 00:01:21
56 10:56:11 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
57 10:56:44 آگهی بازرگانی 00:03:20
58 11:00:04 کوکو قصه امروز کو - قسمت 5 00:11:38
59 11:11:42 آنونس مجموعه بچه‌های ساختمان گل‌ها 00:01:30
60 11:13:12 کلیپ ماهی-3 00:01:49
61 11:15:01 آرم تایم (صندوقچه بازی) 00:00:20
62 11:15:21 صندوقچه بازی - قسمت 9 00:10:32
63 11:25:53 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
64 11:26:26 آگهی بازرگانی 00:04:12
65 11:30:38 آرم تایم (تو هدیه‌ خدایی) 00:00:20
66 11:30:58 تو هدیه‌ خدایی - قسمت 41 00:11:54
67 11:42:52 کلیپ‌های مهدپویا- بازی‌ها 00:02:17
68 11:45:09 آرم تایم (سلام توتو) 00:00:20
69 11:45:29 سلام توتو - قسمت 9 00:08:05
70 11:53:34 اعلام برنامه 00:00:45
71 11:54:19 اوم نوم 00:01:03
72 11:55:22 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
73 11:55:55 آگهی بازرگانی 00:03:45
74 11:59:40 آرم تایم (ماجراهای عمو رولی) 00:00:20
75 12:00:00 ماجراهای عمو رولی - قسمت 24 00:13:43
76 12:13:43 تیزر بزودی فسقلی‌های باغچه 00:01:15
77 12:14:58 آرم تایم (ماهی فضایی) 00:00:20
78 12:15:18 ماهی فضایی - قسمت 25 00:11:23
79 12:26:41 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
80 12:27:14 آگهی بازرگانی 00:04:35
81 12:31:49 اتل متل یه جنگل - قسمت 26 00:08:13
82 12:40:02 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
83 12:40:11 یاپ یاپس 00:02:15
84 12:42:26 آنونس مجموعه شب بخیر بچه‌ها 00:01:30
85 12:43:56 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
86 12:44:54 آرم تایم (پنگوئن کوچولویی به نام پورورو) 00:00:20
87 12:45:14 پنگوئن کوچولویی به نام پورورو-3 - قسمت 30 00:04:48
88 12:50:02 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
89 12:50:22 کلیپ دنیای زیبا 00:02:49
90 12:53:11 وله روابط عمومی - 162 00:00:22
91 12:53:33 شن‌دونه‌ها 00:04:04
92 12:57:37 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
93 12:58:30 ماجراهای سعید 00:05:03
94 13:03:33 آنونس مجموعه ببعی 00:01:30
95 13:05:03 وله رگلاژ 00:00:47
96 13:05:50 جشن نماز 00:05:10
97 13:11:00 جشن نماز 00:05:51
98 13:16:51 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
99 13:17:11 مولانگ 00:03:25
100 13:20:36 آنونس مجموعه اتل متل یه جنگل 00:01:30
101 13:22:06 کلیپ شاپرک 00:03:19
102 13:25:25 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
103 13:25:58 آگهی بازرگانی 00:04:02
104 13:30:00 ماشین کوکی‌ها-3 - قسمت 7 00:13:28
105 13:43:28 تیزر بزودی فسقلی‌های باغچه 00:01:15
106 13:44:43 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
107 13:45:03 ببعی - قسمت 92 00:08:36
108 13:53:39 نقاشی کنیم 00:00:50
109 13:54:29 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
110 13:55:02 آگهی بازرگانی 00:04:58
111 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:33
112 14:00:33 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
113 14:03:04 تلاوت قرآن 00:03:02
114 14:06:06 آرم تایم (سینمایی شجاع) 00:00:25
115 14:06:31 تیزر پف فیلم - قبل سینمایی 00:02:53
116 14:09:24 سینمایی شجاع 01:18:06
117 15:27:30 تیزر پف فیلم - بعد سینمایی 00:02:24
118 15:29:54 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
119 15:30:17 آگهی بازرگانی 00:03:48
120 15:34:05 آرم تایم (تعمیرکاران کوچولو) 00:00:20
121 15:34:25 تعمیرکاران کوچولو - قسمت 3 00:11:17
122 15:45:42 آرم تایم (پنگوئن‌ ببری) 00:00:20
123 15:46:02 پنگوئن‌ ببری - قسمت 4 00:10:56
124 15:56:58 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
125 15:57:21 آگهی بازرگانی 00:04:38
126 16:01:59 آرم تایم (مل‌مل) 00:00:20
127 16:02:19 مل‌مل-6 - قسمت 19 00:55:00
128 16:57:19 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
129 16:57:42 آگهی بازرگانی 00:04:47
130 17:02:29 آرم تایم (گروه نجات رباتیک) 00:00:20
131 17:02:49 گروه نجات رباتیک - قسمت 1 00:21:01
132 17:23:50 آنونس مجموعه باخانمان 00:00:54
133 17:24:44 تیزر مجموعه دورت بگردم ایران 00:00:59
134 17:25:43 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
135 17:26:06 آگهی بازرگانی 00:03:47
136 17:29:53 آرم تایم (رکاب‌زنان کوهستان) 00:00:20
137 17:30:13 رکاب‌زنان کوهستان - قسمت 50 00:23:25
138 17:53:38 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
139 17:53:48 تیزر مل مل 00:01:04
140 17:54:52 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
141 17:55:15 آگهی بازرگانی 00:04:31
142 17:59:46 آرم تایم (زنان کوچک) 00:00:20
143 18:00:06 زنان کوچک - قسمت 14 00:20:22
144 18:20:28 اعلام برنامه 00:00:55
145 18:21:23 مزه_خلاقیت - قسمت کیف 00:02:08
146 18:23:31 تیزر نمایشگاه نوشت افزار 00:03:00
147 18:26:31 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
148 18:26:54 آگهی بازرگانی 00:03:13
149 18:30:07 آرم تایم (یک‌دوسه‌خنده) 00:00:20
150 18:30:27 یک‌دوسه‌خنده - قسمت 24 00:22:39
151 18:53:06 آنونس مجموعه پنگوئن ببری 00:01:18
152 18:54:24 موسیقی فیلم عصر یخبندان-5 00:01:00
153 18:55:24 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
154 18:55:47 آگهی بازرگانی 00:04:26
155 19:00:13 آرم تایم (مهارت‌های زندگی) 00:00:20
156 19:00:33 مهارت‌های زندگی - قسمت 342 00:11:48
157 19:12:21 آنونس مجموعه پاندای کونگ فوکار 00:01:46
158 19:14:07 رالف 00:01:08
159 19:15:15 آرم تایم (شکرستان) 00:00:20
160 19:15:35 شکرستان - قسمت 43 00:14:27
161 19:30:02 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
162 19:30:25 آگهی بازرگانی 00:02:37
163 19:33:02 آرم تایم (دورت بگردم ایران) 00:00:20
164 19:33:22 دورت بگردم ایران-2 00:20:00
165 19:53:22 آنونس سینمایی دوما 00:02:00
166 19:55:22 موسیقی فیلم شازده کوچولو 00:01:59
167 19:57:21 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
168 19:57:44 آگهی بازرگانی 00:02:05
169 19:59:49 آرم تایم (برندگان کوچک‎) 00:00:20
170 20:00:09 برندگان کوچک - قسمت 12 00:18:34
171 20:18:43 اعلام برنامه 00:00:50
172 20:19:33 تیزر نمایشگاه نوشت افزار 00:03:00
173 20:22:33 وله رگلاژ 00:00:57
174 20:23:30 باکس تلاوت قرآن 00:03:30
175 20:27:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:24:30
176 20:51:30 آنونس سینمایی هاچ زنبور عسل 00:02:00
177 20:53:30 گنجینه 00:01:01
178 20:54:31 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
179 20:54:54 آگهی بازرگانی 00:02:30
180 20:57:24 آرم تایم (سینمایی غول آهنی‎) 00:00:25
181 20:57:49 تیزر پف فیلم - قبل سینمایی 00:02:21
182 21:00:10 سینمایی غول آهنی 01:15:43
183 22:15:53 تیزر پف فیلم - بعد سینمایی 00:02:27
184 22:18:20 آنونس سینمایی میمون‌های فضایی-1 00:02:00
185 22:20:20 گروه تحقیق 00:04:14
186 22:24:34 آنونس مجموعه باخانمان 00:00:54
187 22:25:28 کلیپ جهان زیبا 00:02:22
188 22:27:50 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
189 22:28:13 آگهی بازرگانی 00:01:39
190 22:29:52 آرم تایم (پاندای کونگ‌فو کار) 00:00:20
191 22:30:12 پاندای کونگ‌فو کار- پنجه‌های آتشین - قسمت 3 00:22:13
192 22:52:25 آنونس مجموعه تعمیرکاران 00:01:14
193 22:53:39 تیزر نمایشگاه نوشت افزار 00:03:00
194 22:56:39 موسیقی فیلم ترانه دریا 00:01:08
195 22:57:47 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
196 22:58:10 آگهی بازرگانی 00:02:06
197 23:00:16 آرم تایم (لاک‌پشت‌های نینجا) 00:00:20
198 23:00:36 لاک‌پشت‌های نینجا - قسمت 8 00:19:58
199 23:20:34 آنونس سینمایی دوما 00:02:00
200 23:22:34 مزه_خلاقیت - قسمت گل 00:02:09
201 23:24:43 رود رانر 00:05:27
202 23:30:10 آنونس مجموعه دیجیمون 00:01:20
203 23:31:30 ترافیک 00:02:08
204 23:33:38 آرم استیشن جعبه و خودکار 00:00:21
205 23:33:59 شهر اسباب‌بازی‌ 00:02:26
206 23:36:25 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
207 23:36:48 آگهی بازرگانی 00:02:05
208 23:38:53 شب بخیر بچه‌ها - قسمت 57 00:20:47
209 23:59:40 وله شب بخیر بچه‌ها 00:00:20


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها