جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:04:35
4 08:07:06 اعلام برنامه 00:00:45
5 08:07:51 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
6 08:09:51 کلیپ‌های مهدپویا- ورزش 00:02:09
7 08:12:00 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
8 08:12:33 آگهی بازرگانی 00:02:12
9 08:14:45 آرم تایم (تو هدیه‌ خدایی) 00:00:20
10 08:15:05 تو هدیه‌ خدایی - قسمت 43 00:11:53
11 08:26:58 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
12 08:27:31 آگهی بازرگانی 00:02:10
13 08:29:41 آرم تایم (سلام توتو) 00:00:20
14 08:30:01 سلام توتو - قسمت 10 00:08:04
15 08:38:05 آنونس مجموعه بچه‌های ساختمان گل‌ها 00:01:30
16 08:39:35 کلیپ دو دوست 00:02:38
17 08:42:13 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
18 08:42:33 یاپ یاپس 00:02:15
19 08:44:48 آرم تایم (اتل متل یه جنگل) 00:00:20
20 08:45:08 اتل متل یه جنگل - قسمت 27 00:08:02
21 08:53:10 اعلام برنامه 00:00:35
22 08:53:45 مولانگ 00:03:17
23 08:57:02 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
24 08:57:35 آگهی بازرگانی 00:02:05
25 08:59:40 آرم تایم (ماجراهای عمو رولی) 00:00:20
26 09:00:00 ماجراهای عمو رولی - قسمت 25 00:13:56
27 09:13:56 تیزر بزودی فسقلی‌های باغچه 00:01:15
28 09:15:11 آرم تایم (صندوقچه بازی) 00:00:20
29 09:15:31 صندوقچه بازی - قسمت 10 00:13:06
30 09:28:37 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
31 09:29:10 آگهی بازرگانی 00:02:42
32 09:31:52 آرم تایم (پهلوانان پویا) 00:00:20
33 09:32:12 پهلوانان پویا - قسمت 10 00:14:20
34 09:46:32 آرم تایم (پنگوئن کوچولویی به نام پورورو) 00:00:20
35 09:46:52 پنگوئن کوچولویی به نام پورورو-3 - قسمت 33 00:05:38
36 09:52:30 آنونس مجموعه ببعی 00:01:30
37 09:54:00 کلیپ چوپان و بره 00:02:23
38 09:56:23 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
39 09:56:56 آگهی بازرگانی 00:02:54
40 09:59:50 آرم تایم (بچه‌های ساختمان گل‌ها) 00:00:20
41 10:00:10 بچه‌های ساختمان گل‌ها - قسمت 31 00:12:02
42 10:12:12 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
43 10:12:32 کلیپ دوستم با طبیعت 00:02:08
44 10:14:40 آرم تایم (ماجراهای تی‌تی) 00:00:20
45 10:15:00 ماجراهای تی‌تی - قسمت 3 00:11:05
46 10:26:05 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
47 10:26:38 آگهی بازرگانی 00:03:45
48 10:30:23 ماشین کوکی‌ها-3 - قسمت 10 00:13:28
49 10:43:51 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
50 10:44:00 کاردستی‌های مهدپویا-طبل 00:00:52
51 10:44:52 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
52 10:45:12 ببعی - قسمت 95 00:09:22
53 10:54:34 تیزر بزودی فسقلی‌های باغچه 00:01:15
54 10:55:49 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
55 10:56:22 آگهی بازرگانی 00:03:21
56 10:59:43 آرم تایم (کوکو قصه امروز کو) 00:00:20
57 11:00:03 کوکو قصه امروز کو - قسمت 7 00:11:36
58 11:11:39 آنونس مجموعه ماهی فضایی 00:01:30
59 11:13:09 بندبندی‌ها 00:01:32
60 11:14:41 آرم تایم (صندوقچه بازی) 00:00:20
61 11:15:01 صندوقچه بازی - قسمت 11 00:11:51
62 11:26:52 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
63 11:27:25 آگهی بازرگانی 00:03:18
64 11:30:43 آرم تایم (تو هدیه‌ خدایی) 00:00:20
65 11:31:03 تو هدیه‌ خدایی - قسمت 43 00:11:53
66 11:42:56 کلیپ‌های مهدپویا- کتاب-2 00:02:01
67 11:44:57 آرم تایم (سلام توتو) 00:00:20
68 11:45:17 سلام توتو - قسمت 11 00:08:06
69 11:53:23 اعلام برنامه 00:00:45
70 11:54:08 کلیپ نمره بیست 00:01:52
71 11:56:00 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
72 11:56:33 آگهی بازرگانی 00:03:37
73 12:00:10 آرم تایم (ماجراهای عمو رولی) 00:00:20
74 12:00:30 ماجراهای عمو رولی - قسمت 26 00:13:32
75 12:14:02 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
76 12:15:00 آرم تایم (ماهی فضایی) 00:00:20
77 12:15:20 ماهی فضایی - قسمت 27 00:11:32
78 12:26:52 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
79 12:27:25 آگهی بازرگانی 00:04:30
80 12:31:55 آرم تایم (اتل متل یه جنگل) 00:00:20
81 12:32:15 اتل متل یه جنگل - قسمت 28 00:08:22
82 12:40:37 آنونس مجموعه ماشین کوکی‌ها 00:01:30
83 12:42:07 ماموک 00:03:08
84 12:45:15 آرم تایم (پنگوئن کوچولویی به نام پورورو) 00:00:20
85 12:45:35 پنگوئن کوچولویی به نام پورورو-3 - قسمت 32 00:05:02
86 12:50:37 کلیپ‌های مهدپویا- مزه‌ها-2 00:02:50
87 12:53:27 تیزر بزودی فسقلی‌های باغچه 00:01:15
88 12:54:42 دیپ‌داپ 00:02:53
89 12:57:35 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
90 12:57:58 ماجراهای سعید 00:04:43
91 13:02:41 آنونس مجموعه اتل متل یه جنگل 00:01:30
92 13:04:11 وله رگلاژ 00:00:39
93 13:04:50 جشن نماز 00:05:10
94 13:10:00 جشن نماز 00:05:51
95 13:15:51 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
96 13:16:11 مولانگ 00:03:19
97 13:19:30 آنونس مجموعه شب بخیر بچه‌ها 00:01:30
98 13:21:00 کلیپ ماهی-2 00:02:10
99 13:23:10 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
100 13:23:19 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
101 13:25:19 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
102 13:25:52 آگهی بازرگانی 00:04:08
103 13:30:00 آرم تایم (ماشین کوکی‌ها) 00:00:20
104 13:30:20 ماشین کوکی‌ها-3 - قسمت 9 00:13:26
105 13:43:46 تیزر بزودی فسقلی‌های باغچه 00:01:15
106 13:45:01 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
107 13:45:21 ببعی - قسمت 94 00:08:23
108 13:53:44 اوم نوم 00:01:07
109 13:54:51 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
110 13:55:24 آگهی بازرگانی 00:04:36
111 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:33
112 14:00:33 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
113 14:03:04 تلاوت قرآن 00:04:04
114 14:07:08 آرم تایم (سینمایی دوما) 00:00:25
115 14:07:33 تیزر پف فیلم - قبل سینمایی 00:03:07
116 14:10:40 سینمایی دوما 01:25:34
117 15:36:14 تیزر پف فیلم - بعد سینمایی 00:02:15
118 15:38:29 موسیقی فیلم کارآگاه شرلوک 00:01:23
119 15:39:52 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
120 15:40:15 آگهی بازرگانی 00:04:35
121 15:44:50 آرم تایم (پنگوئن ببری) 00:00:20
122 15:45:10 پنگوئن ببری - قسمت 3 00:11:15
123 15:56:25 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
124 15:56:48 آگهی بازرگانی 00:04:03
125 16:00:51 آرم تایم (مل‌مل) 00:00:20
126 16:01:11 مل‌مل-6 - قسمت 20 00:55:00
127 16:56:11 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
128 16:56:34 آگهی بازرگانی 00:03:35
129 17:00:09 آرم تایم (گروه نجات رباتیک) 00:00:20
130 17:00:29 گروه نجات رباتیک - قسمت 2 00:20:58
131 17:21:27 آنونس سینمایی میمون‌های فضایی-1 00:02:00
132 17:23:27 ترافیک 00:02:04
133 17:25:31 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
134 17:25:54 آگهی بازرگانی 00:03:47
135 17:29:41 آرم تایم (رکاب‌زنان کوهستان) 00:00:20
136 17:30:01 رکاب‌زنان کوهستان - قسمت 51 00:22:50
137 17:52:51 آنونس مجموعه باخانمان 00:00:54
138 17:53:45 شکرستان 00:01:38
139 17:55:23 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
140 17:55:46 آگهی بازرگانی 00:04:29
141 18:00:15 آرم تایم (زنان کوچک) 00:00:20
142 18:00:35 زنان کوچک - قسمت 15 00:18:18
143 18:18:53 اعلام برنامه 00:00:55
144 18:19:48 کلیپ بارکد 626 00:04:08
145 18:23:56 تیزر جشنواره تابستانه نهال 00:01:28
146 18:25:24 مورف 00:01:17
147 18:26:41 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
148 18:27:04 آگهی بازرگانی 00:02:36
149 18:29:40 آرم تایم (یک‌دوسه‌خنده) 00:00:20
150 18:30:00 یک‌دوسه‌خنده - قسمت 25 00:23:04
151 18:53:04 آرم استیشن ماشین و توپ 00:00:22
152 18:53:26 تیزر نمایشگاه نوشت افزار 00:03:00
153 18:56:26 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
154 18:56:49 آگهی بازرگانی 00:03:06
155 18:59:55 آرم تایم (کارآگاه نجار) 00:00:20
156 19:00:15 کارآگاه نجار - قسمت 24 00:18:18
157 19:18:33 آنونس سینمایی هاچ زنبور عسل 00:02:00
158 19:20:33 گروه تحقیق 00:04:26
159 19:24:59 وله روابط عمومی - 162 00:00:20
160 19:25:19 موسیقی فیلم پاندای کونگ‌فوکار-3 00:01:47
161 19:27:06 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
162 19:27:29 آگهی بازرگانی 00:02:11
163 19:29:40 آرم تایم (افسانه‌های ملل) 00:00:20
164 19:30:00 افسانه‌های ملل - قسمت 34 00:13:03
165 19:43:03 آنونس مجموعه لاک‌پشت‌های نینجا 00:01:07
166 19:44:10 تیزر مجموعه دورت بگردم ایران 00:00:59
167 19:45:09 آرم تایم (پند پارسی) 00:00:20
168 19:45:29 پند پارسی - قسمت 29 00:10:39
169 19:56:08 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
170 19:56:18 موسیقی فیلم عصر یخبندان-1 00:01:29
171 19:57:47 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
172 19:58:10 آگهی بازرگانی 00:01:39
173 19:59:49 دیجیمون - قسمت 7 00:21:15
174 20:21:04 وله رگلاژ 00:00:26
175 20:21:30 باکس تلاوت قرآن 00:03:30
176 20:25:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:24:30
177 20:49:30 آنونس مجموعه تعمیرکاران 00:01:14
178 20:50:44 تیزر نمایشگاه نوشت افزار 00:03:00
179 20:53:44 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
180 20:54:07 آگهی بازرگانی 00:02:41
181 20:56:48 آرم تایم (سینمایی ریو-2) 00:00:25
182 20:57:13 تیزر پف فیلم - قبل سینمایی 00:03:02
183 21:00:15 سینمایی ریو-2 01:16:25
184 22:16:40 تیزر پف فیلم - بعد سینمایی 00:02:04
185 22:18:44 آنونس سینمایی اژدها پیت 00:02:00
186 22:20:44 نظر شما چیه؟ 00:03:48
187 22:24:32 آنونس مجموعه زنان کوچک 00:01:09
188 22:25:41 تیزر جامع انیمیشن های سیما 00:02:12
189 22:27:53 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
190 22:28:16 آگهی بازرگانی 00:01:39
191 22:29:55 آرم تایم (کنام‌ اژدها) 00:00:20
192 22:30:15 کنام‌ اژدها-8 - قسمت 9 00:22:21
193 22:52:36 آنونس سینمایی پرطلایی 00:02:00
194 22:54:36 مزه_خلاقیت - قسمت خرس 00:02:07
195 22:56:43 رالف 00:01:08
196 22:57:51 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
197 22:58:14 آگهی بازرگانی 00:01:40
198 22:59:54 آرم تایم (باخانمان) 00:00:20
199 23:00:14 باخانمان - قسمت 35 00:20:18
200 23:20:32 آنونس مجموعه برندگان کوچک 00:01:18
201 23:21:50 موسیقی فیلم بچه رئیس 00:01:46
202 23:23:36 آنونس سینمایی میمون‌های فضایی-1 00:02:00
203 23:25:36 رود رانر 00:06:22
204 23:31:58 تیزر نمایشگاه نوشت افزار 00:03:00
205 23:34:58 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
206 23:35:21 آگهی بازرگانی 00:02:31
207 23:37:52 شب بخیر بچه‌ها - قسمت 59 00:22:05
208 23:59:57 وله شب بخیر بچه‌ها 00:00:03


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها