جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:04:11
4 08:06:42 کلیپ‌های مهدپویا- صبحانه خوردن-2 00:02:03
5 08:08:45 اعلام برنامه 00:00:45
6 08:09:30 یاپ یاپس 00:02:15
7 08:11:45 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
8 08:12:18 آگهی بازرگانی 00:02:37
9 08:14:55 آرم تایم (تو هدیه‌ خدایی) 00:00:20
10 08:15:15 تو هدیه‌ خدایی - قسمت 45 00:11:50
11 08:27:05 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
12 08:27:38 آگهی بازرگانی 00:02:50
13 08:30:28 آرم تایم (سلام توتو) 00:00:20
14 08:30:48 سلام توتو - قسمت 12 00:08:07
15 08:38:55 آنونس مجموعه بچه‌های ساختمان گل‌ها 00:01:30
16 08:40:25 کلیپ خرگوش کوچولو 00:03:12
17 08:43:37 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
18 08:43:57 نقاشی کنیم 00:00:50
19 08:44:47 آرم تایم (اتل متل یه جنگل) 00:00:20
20 08:45:07 اتل متل یه جنگل - قسمت 29 00:07:19
21 08:52:26 اعلام برنامه 00:00:35
22 08:53:01 کاردستی‌های مهدپویا-نقاشی با مرکب 00:03:20
23 08:56:21 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
24 08:57:19 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
25 08:57:52 آگهی بازرگانی 00:02:10
26 09:00:02 آرم تایم (ماجراهای عمو رولی) 00:00:20
27 09:00:22 ماجراهای عمو رولی - قسمت 27 00:14:00
28 09:14:22 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
29 09:14:31 اوم نوم 00:00:51
30 09:15:22 آرم تایم (صندوقچه بازی) 00:00:20
31 09:15:42 صندوقچه بازی - قسمت 12 00:14:14
32 09:29:56 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
33 09:30:29 آگهی بازرگانی 00:03:48
34 09:34:17 آرم تایم (پهلوانان پویا) 00:00:20
35 09:34:37 پهلوانان پویا - قسمت 12 00:14:28
36 09:49:05 آرم تایم (پنگوئن کوچولویی به نام پورورو) 00:00:20
37 09:49:25 پنگوئن کوچولویی به نام پورورو-3 - قسمت 35 00:05:07
38 09:54:32 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
39 09:55:05 آگهی بازرگانی 00:04:46
40 09:59:51 آرم تایم (بچه‌های ساختمان گل‌ها) 00:00:20
41 10:00:11 بچه‌های ساختمان گل‌ها - قسمت 33 00:11:13
42 10:11:24 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
43 10:11:44 دیپ‌داپ 00:02:56
44 10:14:40 آرم تایم (ماجراهای تی‌تی) 00:00:20
45 10:15:00 ماجراهای تی‌تی - قسمت 5 00:11:02
46 10:26:02 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
47 10:26:35 آگهی بازرگانی 00:04:58
48 10:31:33 ماشین کوکی‌ها-3 - قسمت 12 00:13:28
49 10:45:01 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
50 10:45:21 ببعی - قسمت 97 00:09:16
51 10:54:37 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
52 10:55:10 آگهی بازرگانی 00:04:50
53 11:00:00 آرم تایم (کوکو قصه امروز کو) 00:00:20
54 11:00:20 کو؟ کو؟ قصه امروز کو؟... - قسمت 9 00:11:50
55 11:12:10 آنونس مجموعه ماهی فضایی 00:01:30
56 11:13:40 تیزر بزودی فسقلی‌های باغچه 00:01:15
57 11:14:55 آرم تایم (صندوقچه بازی) 00:00:20
58 11:15:15 صندوقچه بازی - قسمت 13 00:11:26
59 11:26:41 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
60 11:27:14 آگهی بازرگانی 00:02:55
61 11:30:09 آرم تایم (تو هدیه‌ خدایی) 00:00:20
62 11:30:29 تو هدیه‌ خدایی - قسمت 45 00:11:50
63 11:42:19 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:24
64 11:42:43 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
65 11:44:43 آرم تایم (سلام توتو) 00:00:20
66 11:45:03 سلام توتو - قسمت 13 00:07:12
67 11:52:15 اعلام برنامه 00:00:45
68 11:53:00 تیزر بزودی فسقلی‌های باغچه 00:01:15
69 11:54:15 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
70 11:54:48 آگهی بازرگانی 00:04:51
71 11:59:39 آرم تایم (ماجراهای عمو رولی) 00:00:20
72 11:59:59 ماجراهای عمو رولی - قسمت 28 00:14:06
73 12:14:05 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
74 12:15:03 آرم تایم (ماهی فضایی) 00:00:20
75 12:15:23 ماهی فضایی - قسمت 29 00:11:33
76 12:26:56 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
77 12:27:29 آگهی بازرگانی 00:04:46
78 12:32:15 آرم تایم (اتل متل یه جنگل) 00:00:20
79 12:32:35 اتل متل یه جنگل - قسمت 30 00:08:24
80 12:40:59 آنونس مجموعه ماشین کوکی‌ها 00:01:30
81 12:42:29 کلیپ‌های مهدپویا- عقب و جلو 00:02:09
82 12:44:38 آرم تایم (پنگوئن کوچولویی به نام پورورو) 00:00:20
83 12:44:58 پنگوئن کوچولویی به نام پورورو-3 - قسمت 34 00:05:28
84 12:50:26 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
85 12:50:48 شن‌دونه‌ها 00:04:21
86 12:55:09 تیزر بزودی فسقلی‌های باغچه 00:01:15
87 12:56:24 کلیپ شاپرک 00:03:19
88 12:59:43 باهم‌بازی 00:03:05
89 13:02:48 وله رگلاژ 00:00:47
90 13:03:35 جشن نماز 00:06:25
91 13:10:00 جشن نماز 00:05:42
92 13:15:42 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
93 13:16:02 ماجراهای سعید 00:04:56
94 13:20:58 آنونس مجموعه شب بخیر بچه‌ها 00:01:30
95 13:22:28 کلیپ‌های مهدپویا- گیاهان-1‎ 00:02:26
96 13:24:54 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
97 13:25:27 آگهی بازرگانی 00:04:38
98 13:30:05 آرم تایم (ماشین کوکی‌ها) 00:00:20
99 13:30:25 ماشین کوکی‌ها-3 - قسمت 11 00:13:28
100 13:43:53 آرم استیشن روز 00:00:20
101 13:44:13 تیزر بزودی فسقلی‌های باغچه 00:01:15
102 13:45:28 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
103 13:45:48 ببعی - قسمت 96 00:08:50
104 13:54:38 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
105 13:55:11 آگهی بازرگانی 00:04:49
106 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:33
107 14:00:33 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
108 14:03:04 تلاوت قرآن 00:04:42
109 14:07:46 آرم تایم (سینمایی من شگفت‌انگیز-2) 00:00:25
110 14:08:11 تیزر پف فیلم - قبل سینمایی 00:02:51
111 14:11:02 سینمایی من شگفت‌انگیز-2 01:08:58
112 15:20:00 تیزر پف فیلم - بعد سینمایی 00:01:34
113 15:21:34 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
114 15:22:10 آنونس سینمایی پرطلایی 00:02:00
115 15:24:10 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
116 15:24:33 آگهی بازرگانی 00:05:22
117 15:29:55 آرم تایم (تعمیرکاران کوچولو) 00:00:20
118 15:30:15 تعمیرکاران کوچولو - قسمت 4 00:11:23
119 15:41:38 موسیقی فیلم عملیات آجیلی 00:01:12
120 15:42:50 آرم تایم (پنگوئن ببری) 00:00:20
121 15:43:10 پنگوئن ببری - قسمت 6 00:10:20
122 15:53:30 اعلام برنامه 00:00:50
123 15:54:20 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
124 15:54:43 آگهی بازرگانی 00:04:57
125 15:59:40 آرم تایم (مل‌مل) 00:00:20
126 16:00:00 مل‌مل-6 - قسمت 22 00:55:05
127 16:55:05 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
128 16:55:28 آگهی بازرگانی 00:04:29
129 16:59:57 آرم تایم (گروه نجات رباتیک) 00:00:20
130 17:00:17 گروه نجات رباتیک - قسمت 3 00:19:45
131 17:20:02 آرم استیشن دایره شیشه‌ای 00:00:10
132 17:20:12 آنونس سینمایی اژدها پیت 00:02:00
133 17:22:12 لئون 00:02:39
134 17:24:51 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
135 17:25:14 آگهی بازرگانی 00:04:33
136 17:29:47 آرم تایم (رکاب‌زنان کوهستان) 00:00:20
137 17:30:07 رکاب‌زنان کوهستان - قسمت 52 00:22:35
138 17:52:42 آنونس مجموعه باخانمان 00:00:54
139 17:53:36 موسیقی فیلم رامکال 00:01:17
140 17:54:53 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
141 17:55:16 آگهی بازرگانی 00:04:26
142 17:59:42 آرم تایم (زنان کوچک) 00:00:20
143 18:00:02 زنان کوچک - قسمت 16 00:18:57
144 18:18:59 اعلام برنامه 00:00:55
145 18:19:54 تیزر ترک 00:03:40
146 18:23:34 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
147 18:23:51 تیزر جشنواره تابستانه نهال 00:01:28
148 18:25:19 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
149 18:25:42 آگهی بازرگانی 00:04:03
150 18:29:45 آرم تایم (یک‌دوسه‌خنده) 00:00:20
151 18:30:05 یک‌دوسه‌خنده - قسمت 26 00:22:18
152 18:52:23 آرم استیشن ماشین و توپ 00:00:22
153 18:52:45 جورواجور 00:02:36
154 18:55:21 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
155 18:55:44 آگهی بازرگانی 00:04:12
156 18:59:56 آرم تایم (مل‌مل) 00:00:20
157 19:00:16 مل‌مل-6 - قسمت 21 00:55:00
158 19:55:16 آنونس سینمایی هاچ زنبور عسل 00:02:00
159 19:57:16 سبک زندگی 00:01:47
160 19:59:03 وله رگلاژ 00:00:57
161 20:00:00 باکس تلاوت قرآن 00:23:00
162 20:23:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:06:00
163 20:29:00 تیزر مجموعه دورت بگردم ایران 00:00:59
164 20:29:59 بعدی -آگهی‌ بازرگانی نهال 00:00:23
165 20:30:22 آگهی بازرگانی 00:02:48
166 20:33:10 آرم تایم (دیجیمون) 00:00:20
167 20:33:30 دیجیمون - قسمت 8 00:18:18
168 20:51:48 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
169 20:52:00 تیزر جشنواره تابستانه نهال 00:01:28
170 20:53:28 آنونس مجموعه زنان کوچک 00:01:09
171 20:54:37 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
172 20:55:00 آگهی بازرگانی 00:02:06
173 20:57:06 آرم تایم (سینمایی میمون‌های فضایی) 00:00:25
174 20:57:31 تیزر پف فیلم - قبل سینمایی 00:02:38
175 21:00:09 سینمایی میمون‌های فضایی-1 01:03:12
176 22:03:21 تیزر پف فیلم - بعد سینمایی 00:02:02
177 22:05:23 آنونس سینمایی اژدها پیت 00:02:00
178 22:07:23 موسیقی فیلم شازده کوچولو 00:01:59
179 22:09:22 آنونس مجموعه پاندای کونگ فوکار 00:01:47
180 22:11:09 رود رانر 00:06:17
181 22:17:26 تیزر جشنواره تابستانه نهال 00:01:28
182 22:18:54 گروه تحقیق 00:04:40
183 22:23:34 وله روابط عمومی-162 00:00:20
184 22:23:54 آنونس سینمایی پرطلایی 00:02:00
185 22:25:54 گنجینه 00:00:46
186 22:26:40 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
187 22:27:03 آگهی بازرگانی 00:02:49
188 22:29:52 آرم تایم (کنام‌ اژدها) 00:00:20
189 22:30:12 کنام‌ اژدها-8 - قسمت 10 00:20:21
190 22:50:33 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
191 22:51:09 آنونس سینمایی اژدها پیت 00:02:00
192 22:53:09 لذت دانایی 00:04:34
193 22:57:43 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
194 22:58:06 آگهی بازرگانی 00:01:40
195 22:59:46 آرم تایم (باخانمان) 00:00:20
196 23:00:06 باخانمان - قسمت 36 00:22:23
197 23:22:29 آنونس مجموعه برندگان کوچک 00:01:18
198 23:23:47 موسیقی فیلم بچه رئیس 00:01:46
199 23:25:33 دزد ناشی 00:01:23
200 23:26:56 آنونس سینمایی هاچ زنبور عسل 00:02:00
201 23:28:56 کلیپ بارکد 626 00:04:08
202 23:33:04 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
203 23:33:27 آگهی بازرگانی 00:02:05
204 23:35:32 شب بخیر بچه‌ها - قسمت 61 00:24:04
205 23:59:36 وله شب بخیر بچه‌ها 00:00:24


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها