جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:04:04
4 08:06:35 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
5 08:06:55 بندبندی‌ها 00:01:21
6 08:08:16 اعلام برنامه 00:00:45
7 08:09:01 کلیپ عروسک قشنگ 00:02:58
8 08:11:59 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
9 08:12:32 آگهی بازرگانی 00:02:11
10 08:14:43 آرم تایم (تو هدیه‌ خدایی) 00:00:20
11 08:15:03 تو هدیه‌ خدایی - قسمت 47 00:11:50
12 08:26:53 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
13 08:27:26 آگهی بازرگانی 00:02:16
14 08:29:42 آرم تایم (سلام توتو) 00:00:20
15 08:30:02 سلام توتو - قسمت 15 00:08:06
16 08:38:08 کلیپ‌های مهدپویا- بادبادک-1 00:02:01
17 08:40:09 آنونس مجموعه شب بخیر بچه‌ها 00:01:30
18 08:41:39 مولانگ 00:03:12
19 08:44:51 آرم تایم (اتل متل یه جنگل) 00:00:20
20 08:45:11 اتل متل یه جنگل - قسمت 32 00:08:09
21 08:53:20 اعلام برنامه 00:00:35
22 08:53:55 کلیپ دوستم با طبیعت 00:02:08
23 08:56:03 تیزر بزودی فسقلی‌های باغچه 00:01:15
24 08:57:18 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
25 08:57:51 آگهی بازرگانی 00:01:57
26 08:59:48 آرم تایم (ماجراهای عمو رولی) 00:00:20
27 09:00:08 ماجراهای عمو رولی - قسمت 30 00:13:54
28 09:14:02 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
29 09:15:00 آرم تایم (صندوقچه بازی) 00:00:20
30 09:15:20 صندوقچه بازی - قسمت 15 00:11:50
31 09:27:10 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
32 09:27:43 آگهی بازرگانی 00:02:40
33 09:30:23 پهلوانان پویا - قسمت 14 00:14:47
34 09:45:10 آرم تایم (نیکا و داداشی) 00:00:20
35 09:45:30 نیکا و داداشی - قسمت 2 00:07:34
36 09:53:04 آنونس مجموعه بچه‌های ساختمان گل‌ها 00:01:30
37 09:54:34 کلیپ ماهی-3 00:01:49
38 09:56:23 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
39 09:56:56 آگهی بازرگانی 00:02:49
40 09:59:45 آرم تایم (بچه‌های ساختمان گل‌ها) 00:00:20
41 10:00:05 بچه‌های ساختمان گل‌ها - قسمت 36 00:10:56
42 10:11:01 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
43 10:11:10 ترو ترو 00:03:30
44 10:14:40 آرم تایم (ماجراهای تی‌تی) 00:00:20
45 10:15:00 ماجراهای تی‌تی - قسمت 8 00:10:33
46 10:25:33 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
47 10:26:06 آگهی بازرگانی 00:04:33
48 10:30:39 ماشین کوکی‌ها-3 - قسمت 15 00:13:28
49 10:44:07 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
50 10:45:05 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
51 10:45:25 ببعی - قسمت 100 00:08:49
52 10:54:14 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
53 10:54:36 بندبندی‌ها 00:01:34
54 10:56:10 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
55 10:56:43 آگهی بازرگانی 00:03:22
56 11:00:05 آرم تایم (کو؟ کو؟ قصه امروز کو؟...) 00:00:20
57 11:00:25 کو؟ کو؟ قصه امروز کو؟... - قسمت 12 00:11:40
58 11:12:05 آنونس مجموعه ماهی فضایی 00:01:30
59 11:13:35 تیزر بزودی فسقلی‌های باغچه 00:01:15
60 11:14:50 آرم تایم (صندوقچه بازی) 00:00:20
61 11:15:10 صندوقچه بازی - قسمت 16 00:12:23
62 11:27:33 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
63 11:28:06 آگهی بازرگانی 00:03:15
64 11:31:21 آرم تایم (تو هدیه‌ خدایی) 00:00:20
65 11:31:41 تو هدیه‌ خدایی - قسمت 47 00:11:50
66 11:43:31 کلیپ‌های مهدپویا- وسایل شخصی-3‎ 00:01:26
67 11:44:57 آرم تایم (سلام توتو) 00:00:20
68 11:45:17 سلام توتو - قسمت 16 00:07:57
69 11:53:14 اعلام برنامه 00:00:45
70 11:53:59 کاردستی‌های مهدپویا-طبل 00:00:52
71 11:54:51 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
72 11:55:24 آگهی بازرگانی 00:04:49
73 12:00:13 آرم تایم (ماجراهای عمو رولی) 00:00:20
74 12:00:33 ماجراهای عمو رولی - قسمت 31 00:13:25
75 12:13:58 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
76 12:14:56 آرم تایم (ماهی فضایی) 00:00:20
77 12:15:16 ماهی فضایی - قسمت 32 00:10:13
78 12:25:29 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
79 12:26:02 آگهی بازرگانی 00:05:03
80 12:31:05 اتل متل یه جنگل - قسمت 33 00:08:10
81 12:39:15 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
82 12:39:35 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
83 12:41:35 آنونس مجموعه ببعی 00:01:30
84 12:43:05 کلیپ تابستان 00:02:09
85 12:45:14 آرم تایم (نیکا و داداشی) 00:00:20
86 12:45:34 نیکا و داداشی - قسمت 1 00:10:49
87 12:56:23 کلیپ شاپرک 00:03:19
88 12:59:42 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
89 12:59:58 دیپ‌داپ 00:02:52
90 13:02:50 آنونس مجموعه ماشین کوکی‌‌ها 00:01:30
91 13:04:20 وله رگلاژ 00:00:30
92 13:04:50 جشن نماز 00:05:10
93 13:10:00 جشن نماز 00:05:51
94 13:15:51 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
95 13:16:11 مولانگ 00:03:27
96 13:19:38 آنونس مجموعه اتل متل یه جنگل 00:01:30
97 13:21:08 ترانه‌های اتل متل - همسایه 00:04:13
98 13:25:21 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
99 13:25:54 آگهی بازرگانی 00:04:04
100 13:29:58 آرم تایم (ماشین کوکی‌ها) 00:00:20
101 13:30:18 ماشین کوکی‌ها-3 - قسمت 14 00:13:28
102 13:43:46 تیزر بزودی فسقلی‌های باغچه 00:01:15
103 13:45:01 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
104 13:45:21 ببعی - قسمت 99 00:08:15
105 13:53:36 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
106 13:53:58 اوم نوم 00:01:03
107 13:55:01 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
108 13:55:34 آگهی بازرگانی 00:04:26
109 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:33
110 14:00:33 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
111 14:03:04 تلاوت قرآن 00:03:34
112 14:06:38 آرم تایم (سینمایی لگو نینجاگو) 00:00:25
113 14:07:03 تیزر پف فیلم - قبل سینمایی 00:03:06
114 14:10:09 سینمایی لگو نینجاگو 01:31:29
115 15:41:38 تیزر پف فیلم - بعد سینمایی 00:02:17
116 15:43:55 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
117 15:44:18 آگهی بازرگانی 00:04:58
118 15:49:16 آرم تایم (پنگوئن ببری) 00:00:20
119 15:49:36 پنگوئن ببری - قسمت 7 00:11:14
120 16:00:50 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
121 16:01:13 آگهی بازرگانی 00:04:54
122 16:06:07 آرم تایم (مل‌مل) 00:00:20
123 16:06:27 مل‌مل-6 - قسمت 25 00:55:00
124 17:01:27 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
125 17:01:50 آگهی بازرگانی 00:04:37
126 17:06:27 گروه نجات رباتیک - قسمت 4 00:20:23
127 17:26:50 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
128 17:27:13 آگهی بازرگانی 00:05:01
129 17:32:14 رکاب‌زنان کوهستان - قسمت 53 00:21:10
130 17:53:24 آنونس سینمایی اژدها پیت 00:02:00
131 17:55:24 گنجینه 00:00:41
132 17:56:05 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
133 17:56:28 آگهی بازرگانی 00:03:49
134 18:00:17 آرم تایم (زنان کوچک) 00:00:20
135 18:00:37 زنان کوچک - قسمت 17 00:21:23
136 18:22:00 اعلام برنامه 00:00:55
137 18:22:55 شکرستان 00:01:48
138 18:24:43 آرم استیشن جعبه و خودکار 00:00:21
139 18:25:04 رالف 00:01:08
140 18:26:12 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
141 18:26:35 آگهی بازرگانی 00:03:13
142 18:29:48 آرم تایم (یک‌دوسه‌خنده) 00:00:20
143 18:30:08 یک‌دوسه‌خنده - قسمت 27 00:22:46
144 18:52:54 آنونس مجموعه پاندای کونگ فوکار 00:01:46
145 18:54:40 موسیقی فیلم ماداگاسکار-1 00:01:13
146 18:55:53 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
147 18:56:16 آگهی بازرگانی 00:03:25
148 18:59:41 آرم تایم (مل‌مل) 00:00:20
149 19:00:01 مل‌مل-6 - قسمت 23 00:55:00
150 19:55:01 اعلام برنامه 00:00:50
151 19:55:51 مورف 00:01:29
152 19:57:20 آنونس سینمایی میمون‌های فضایی-2 00:02:00
153 19:59:20 وله رگلاژ 00:00:40
154 20:00:00 باکس تلاوت قرآن 00:19:00
155 20:19:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:09:00
156 20:28:00 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
157 20:28:23 آگهی بازرگانی 00:01:41
158 20:30:04 آرم تایم (برندگان کوچک‎) 00:00:20
159 20:30:24 برندگان کوچک - قسمت 14 00:21:57
160 20:52:21 موسیقی فیلم غول‌های پاکتی 00:01:37
161 20:53:58 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
162 20:54:21 آگهی بازرگانی 00:03:32
163 20:57:53 آرم تایم (سینمایی هاچ زنبور عسل‎) 00:00:25
164 20:58:18 تیزر پف فیلم - قبل سینمایی 00:02:15
165 21:00:33 سینمایی هاچ زنبور عسل 01:30:35
166 22:31:08 تیزر پف فیلم - بعد سینمایی 00:01:50
167 22:32:58 آنونس سینمایی اژدها پیت 00:02:00
168 22:34:58 مزه_خلاقیت - قسمت کارت هدیه 00:02:07
169 22:37:05 بره ناقلا 00:05:40
170 22:42:45 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
171 22:43:08 آگهی بازرگانی 00:01:40
172 22:44:48 آرم تایم (فرمانروایان دریایی) 00:00:20
173 22:45:08 فرمانروایان دریایی - قسمت 2 00:11:00
174 22:56:08 وله آیا می دانید که 00:00:50
175 22:56:58 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
176 22:57:21 آگهی بازرگانی 00:02:42
177 23:00:03 آرم تایم (لاک‌پشت‌های نینجا) 00:00:20
178 23:00:23 لاک‌پشت‌های نینجا - قسمت 10 00:19:01
179 23:19:24 آنونس مجموعه افسانه سه برادر 00:01:27
180 23:20:51 کلیپ خوشا به حالت ای روستایی 00:03:10
181 23:24:01 وله روابط عمومی - 162 00:00:20
182 23:24:21 رود رانر 00:05:56
183 23:30:17 آرم استیشن ماشین و توپ 00:00:22
184 23:30:39 شکرستان 00:02:05
185 23:32:44 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
186 23:33:07 آگهی بازرگانی 00:01:19
187 23:34:26 شب بخیر بچه‌ها - قسمت 64 00:25:03
188 23:59:29 وله شب بخیر بچه‌ها 00:00:31


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها