جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:04:42
4 08:07:13 اعلام برنامه 00:00:45
5 08:07:58 یاپ یاپس 00:02:15
6 08:10:13 کلیپ‌های مهدپویا- صبحانه خوردن-1 00:02:06
7 08:12:19 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
8 08:12:52 آگهی بازرگانی 00:02:11
9 08:15:03 آرم تایم (تو هدیه‌ خدایی) 00:00:20
10 08:15:23 تو هدیه‌ خدایی - قسمت 49 00:12:10
11 08:27:33 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
12 08:28:06 آگهی بازرگانی 00:02:00
13 08:30:06 آرم تایم (سلام توتو) 00:00:20
14 08:30:26 سلام توتو - قسمت 17 00:07:31
15 08:37:57 آنونس مجموعه ماشین کوکی‌ها 00:01:30
16 08:39:27 کلیپ درخت-2 00:02:44
17 08:42:11 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
18 08:42:31 دیپ‌داپ 00:02:44
19 08:45:15 آرم تایم (اتل متل یه جنگل) 00:00:20
20 08:45:35 اتل متل یه جنگل - قسمت 34 00:08:13
21 08:53:48 اعلام برنامه 00:00:35
22 08:54:23 کلیپ خرگوش کوچولو 00:03:12
23 08:57:35 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
24 08:58:08 آگهی بازرگانی 00:01:48
25 08:59:56 آرم تایم (ماجراهای عمو رولی) 00:00:20
26 09:00:16 ماجراهای عمو رولی - قسمت 32 00:12:47
27 09:13:03 وله عید قربان 00:00:35
28 09:13:38 تیزر بزودی فسقلی‌های باغچه 00:01:15
29 09:14:53 آرم تایم (صندوقچه بازی) 00:00:20
30 09:15:13 صندوقچه بازی - قسمت 17 00:11:32
31 09:26:45 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
32 09:27:18 آگهی بازرگانی 00:02:40
33 09:29:58 آرم تایم (پهلوانان پویا) 00:00:20
34 09:30:18 پهلوانان پویا - قسمت 16 00:14:16
35 09:44:34 وله عید قربان 00:00:35
36 09:45:09 آرم تایم (نیکا و داداشی) 00:00:20
37 09:45:29 نیکا و داداشی - قسمت 4 00:09:57
38 09:55:26 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
39 09:55:59 آگهی بازرگانی 00:03:41
40 09:59:40 آرم تایم (بچه‌های ساختمان گل‌ها) 00:00:20
41 10:00:00 بچه‌های ساختمان گل‌ها - قسمت 38 00:12:57
42 10:12:57 آرم استیشن عید 00:00:22
43 10:13:19 بندبندی‌ها 00:01:21
44 10:14:40 آرم تایم (ماجراهای تی‌تی) 00:00:20
45 10:15:00 ماجراهای تی‌تی - قسمت 10 00:10:58
46 10:25:58 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
47 10:26:31 آگهی بازرگانی 00:03:46
48 10:30:17 آرم تایم (ماشین کوکی‌ها) 00:00:20
49 10:30:37 ماشین کوکی‌ها-3 - قسمت 17 00:13:28
50 10:44:05 وله عید قربان 00:00:35
51 10:44:40 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
52 10:45:00 ببعی - قسمت 102 00:08:47
53 10:53:47 آرم استیشن عید 00:00:22
54 10:54:09 کلیپ تابستان 00:02:09
55 10:56:18 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
56 10:56:51 آگهی بازرگانی 00:03:23
57 11:00:14 کو؟ کو؟ قصه امروز کو؟... - قسمت 14 00:11:45
58 11:11:59 آنونس مجموعه شب بخیر بچه‌ها 00:01:30
59 11:13:29 اوم نوم 00:01:14
60 11:14:43 آرم تایم (صندوقچه بازی) 00:00:20
61 11:15:03 صندوقچه بازی - قسمت 18 00:11:20
62 11:26:23 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
63 11:26:56 آگهی بازرگانی 00:04:49
64 11:31:45 آرم تایم (تو هدیه‌ خدایی) 00:00:20
65 11:32:05 تو هدیه‌ خدایی - قسمت 49 00:12:10
66 11:44:15 وله عید قربان 00:00:35
67 11:44:50 آرم تایم (سلام توتو) 00:00:20
68 11:45:10 سلام توتو - قسمت 18 00:08:08
69 11:53:18 کلیپ‌های مهدپویا- وسایل نقلیه-2‎ 00:01:21
70 11:54:39 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
71 11:55:12 آگهی بازرگانی 00:04:28
72 11:59:40 آرم تایم (ماجراهای عمو رولی) 00:00:20
73 12:00:00 ماجراهای عمو رولی - قسمت 33 00:14:06
74 12:14:06 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
75 12:15:04 آرم تایم (ماهی فضایی) 00:00:20
76 12:15:24 ماهی فضایی - قسمت 34 00:11:15
77 12:26:39 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
78 12:27:12 آگهی بازرگانی 00:04:58
79 12:32:10 آرم تایم (اتل متل یه جنگل) 00:00:20
80 12:32:30 اتل متل یه جنگل - قسمت 35 00:07:16
81 12:39:46 آنونس مجموعه بچه‌های ساختمان گل‌ها 00:01:30
82 12:41:16 مولانگ 00:03:27
83 12:44:43 آرم تایم (نیکا و داداشی) 00:00:20
84 12:45:03 نیکا و داداشی - قسمت 3 00:09:49
85 12:54:52 وله عید قربان 00:00:35
86 12:55:27 کلیپ پروانه کوچولو 00:02:25
87 12:57:52 آرم استیشن عید 00:00:22
88 12:58:14 ترو ترو 00:03:33
89 13:01:47 آنونس مجموعه ماهی فضایی 00:01:30
90 13:03:17 وله رگلاژ 00:00:33
91 13:03:50 جشن نماز 00:05:10
92 13:09:00 جشن نماز 00:05:51
93 13:14:51 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
94 13:15:11 ماموک 00:03:06
95 13:18:17 آنونس مجموعه ببعی 00:01:30
96 13:19:47 کلیپ دنیای زیبا 00:02:49
97 13:22:36 آرم استیشن عید 00:00:22
98 13:22:58 بندبندی‌ها 00:01:37
99 13:24:35 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
100 13:25:08 آگهی بازرگانی 00:04:32
101 13:29:40 آرم تایم (ماشین کوکی‌ها) 00:00:20
102 13:30:00 ماشین کوکی‌ها-3 - قسمت 16 00:13:28
103 13:43:28 تیزر بزودی فسقلی‌های باغچه 00:01:15
104 13:44:43 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
105 13:45:03 ببعی - قسمت 101 00:08:54
106 13:53:57 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
107 13:54:06 نقاشی کنیم 00:00:55
108 13:55:01 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
109 13:55:34 آگهی بازرگانی 00:04:26
110 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:33
111 14:00:33 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
112 14:03:04 تلاوت قرآن 00:03:02
113 14:06:06 آرم تایم (سینمایی کریستوفر رابین) 00:00:25
114 14:06:31 تیزر پف فیلم - قبل سینمایی 00:02:46
115 14:09:17 سینمایی کریستوفر رابین 01:34:23
116 15:43:40 تیزر پف فیلم - بعد سینمایی 00:02:20
117 15:46:00 وله عید قربان 00:00:35
118 15:46:35 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
119 15:46:58 آگهی بازرگانی 00:06:01
120 15:52:59 بره قهرمان 00:01:03
121 15:54:02 موسیقی فیلم عصر یخبندان-5 00:01:00
122 15:55:02 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
123 15:55:25 آگهی بازرگانی 00:04:53
124 16:00:18 آرم تایم (مل‌مل) 00:00:20
125 16:00:38 مل‌مل-6 - قسمت 27 00:55:00
126 16:55:38 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
127 16:56:01 آگهی بازرگانی 00:03:57
128 16:59:58 آرم تایم (گروه نجات رباتیک) 00:00:20
129 17:00:18 گروه نجات رباتیک - قسمت 5 00:20:56
130 17:21:14 آنونس سینمایی میمون‌های فضایی-2 00:02:00
131 17:23:14 ترافیک 00:02:02
132 17:25:16 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
133 17:25:39 آگهی بازرگانی 00:04:19
134 17:29:58 آرم تایم (رکاب‌زنان کوهستان) 00:00:20
135 17:30:18 رکاب‌زنان کوهستان - قسمت 54 00:21:51
136 17:52:09 آرم استیشن عید 00:00:17
137 17:52:26 کلیپ عید 00:03:13
138 17:55:39 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
139 17:56:02 آگهی بازرگانی 00:04:23
140 18:00:25 زنان کوچک - قسمت 18 00:16:31
141 18:16:56 اعلام برنامه 00:00:55
142 18:17:51 شکرستان 00:02:01
143 18:19:52 وله عید قربان 00:00:35
144 18:20:27 آنونس سینمایی در جستجوی نمو 00:02:00
145 18:22:27 گروه تحقیق 00:04:11
146 18:26:38 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
147 18:27:01 آگهی بازرگانی 00:03:11
148 18:30:12 آرم تایم (یک‌دوسه‌خنده) 00:00:20
149 18:30:32 یک‌دوسه‌خنده - قسمت 28 00:22:34
150 18:53:06 آرم استیشن عید 00:00:17
151 18:53:23 رود رانر 00:02:30
152 18:55:53 تیزر پف فیلم 00:00:51
153 18:56:44 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
154 18:57:07 آگهی بازرگانی 00:02:41
155 18:59:48 آرم تایم (مل‌مل) 00:00:20
156 19:00:08 مل‌مل-6 - قسمت 26 00:55:00
157 19:55:08 اعلام برنامه 00:00:50
158 19:55:58 مزه_طبیعت - قسمت پروانه-2 00:01:55
159 19:57:53 آنونس مجموعه نگهبانان شیردل 00:01:32
160 19:59:25 وله رگلاژ 00:00:35
161 20:00:00 باکس تلاوت قرآن 00:17:00
162 20:17:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:13:00
163 20:30:00 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
164 20:30:23 آگهی بازرگانی 00:01:20
165 20:31:43 آرم تایم (دیجیمون) 00:00:20
166 20:32:03 دیجیمون - قسمت 9 00:21:16
167 20:53:19 وله آیا می دانید که 00:00:52
168 20:54:11 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
169 20:54:34 آگهی بازرگانی 00:01:53
170 20:56:27 آرم تایم (سینمایی اژدهای پیت) 00:00:25
171 20:56:52 تیزر پف فیلم - قبل سینمایی 00:03:08
172 21:00:00 سینمایی اژدهای پیت 01:31:06
173 22:31:06 تیزر پف فیلم - بعد سینمایی 00:02:18
174 22:33:24 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
175 22:33:47 آگهی بازرگانی 00:01:41
176 22:35:28 آرم تایم (نگهبانان شیردل) 00:00:20
177 22:35:48 نگهبانان شیردل - قسمت 1 00:17:57
178 22:53:45 آنونس سینمایی میمون‌های فضایی-2 00:02:00
179 22:55:45 موسیقی فیلم پسر فضایی 00:01:54
180 22:57:39 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
181 22:58:02 آگهی بازرگانی 00:01:40
182 22:59:42 آرم تایم (باخانمان) 00:00:20
183 23:00:02 باخانمان - قسمت 37 00:23:16
184 23:23:18 آنونس مجموعه برندگان کوچک 00:01:18
185 23:24:36 مزه_خلاقیت - قسمت سبد 00:02:08
186 23:26:44 آنونس سینمایی در جستجوی نمو 00:02:00
187 23:28:44 رود رانر 00:06:13
188 23:34:57 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
189 23:35:20 آگهی بازرگانی 00:01:19
190 23:36:39 شب بخیر بچه‌ها - قسمت 66 00:22:41
191 23:59:20 وله شب بخیر بچه‌ها 00:00:40


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها