جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:04:11
4 08:06:42 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
5 08:07:02 کلیپ‌های مهدپویا- صبحانه خوردن-1 00:02:06
6 08:09:08 اعلام برنامه 00:00:45
7 08:09:53 یاپ یاپس 00:02:15
8 08:12:08 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
9 08:12:41 آگهی بازرگانی 00:02:00
10 08:14:41 آرم تایم (تو هدیه‌ خدایی) 00:00:20
11 08:15:01 تو هدیه‌ خدایی - قسمت 51 00:11:47
12 08:26:48 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
13 08:27:21 آگهی بازرگانی 00:02:49
14 08:30:10 آرم تایم (سلام توتو) 00:00:20
15 08:30:30 سلام توتو - قسمت 19 00:08:08
16 08:38:38 آنونس مجموعه بچه‌های ساختمان گل‌ها 00:01:30
17 08:40:08 کلیپ یک بچه خوب 00:02:19
18 08:42:27 دیپ‌داپ 00:02:44
19 08:45:11 آرم تایم (اتل متل یه جنگل) 00:00:20
20 08:45:31 اتل متل یه جنگل - قسمت 36 00:07:12
21 08:52:43 اعلام برنامه 00:00:35
22 08:53:18 ترو ترو 00:03:33
23 08:56:51 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
24 08:57:24 آگهی بازرگانی 00:02:19
25 08:59:43 آرم تایم (ماجراهای عمو رولی) 00:00:20
26 09:00:03 ماجراهای عمو رولی - قسمت 34 00:13:30
27 09:13:33 تیزر بزودی فسقلی‌های باغچه 00:01:15
28 09:14:48 آرم تایم (صندوقچه بازی) 00:00:20
29 09:15:08 صندوقچه بازی - قسمت 19 00:12:10
30 09:27:18 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
31 09:27:51 آگهی بازرگانی 00:03:19
32 09:31:10 آرم تایم (پهلوانان پویا) 00:00:20
33 09:31:30 پهلوانان پویا - قسمت 18 00:14:40
34 09:46:10 آرم تایم (نیکا و داداشی) 00:00:20
35 09:46:30 نیکا و داداشی - قسمت 6 00:11:03
36 09:57:33 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
37 09:58:06 آگهی بازرگانی 00:04:24
38 10:02:30 آرم تایم (بچه‌های ساختمان گل‌ها) 00:00:20
39 10:02:50 بچه‌های ساختمان گل‌ها - قسمت 40 00:13:02
40 10:15:52 آرم تایم (ماجراهای تی‌تی) 00:00:20
41 10:16:12 ماجراهای تی‌تی - قسمت 12 00:11:06
42 10:27:18 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
43 10:27:51 آگهی بازرگانی 00:03:41
44 10:31:32 آرم تایم (ماشین کوکی‌ها) 00:00:20
45 10:31:52 ماشین کوکی‌ها-3 - قسمت 19 00:12:56
46 10:44:48 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
47 10:45:08 ببعی - قسمت 104 00:08:05
48 10:53:13 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
49 10:53:22 کاردستی‌های مهدپویا-عروسک نمایشی 00:01:34
50 10:54:56 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
51 10:55:29 آگهی بازرگانی 00:04:43
52 11:00:12 آرم تایم (کو؟ کو؟ قصه امروز کو؟...) 00:00:20
53 11:00:32 کو؟ کو؟ قصه امروز کو؟... - قسمت 16 00:11:16
54 11:11:48 آنونس مجموعه ماهی فضایی 00:01:30
55 11:13:18 نقاشی کنیم 00:00:51
56 11:14:09 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
57 11:15:07 آرم تایم (صندوقچه بازی) 00:00:20
58 11:15:27 صندوقچه بازی - قسمت 20 00:12:31
59 11:27:58 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
60 11:28:31 آگهی بازرگانی 00:04:39
61 11:33:10 آرم تایم (تو هدیه‌ خدایی) 00:00:20
62 11:33:30 تو هدیه‌ خدایی - قسمت 51 00:11:47
63 11:45:17 آرم تایم (سلام توتو) 00:00:20
64 11:45:37 سلام توتو - قسمت 20 00:08:08
65 11:53:45 اعلام برنامه 00:00:45
66 11:54:30 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
67 11:55:03 آگهی بازرگانی 00:04:57
68 12:00:00 آرم تایم (ماجراهای عمو رولی) 00:00:20
69 12:00:20 ماجراهای عمو رولی - قسمت 35 00:13:39
70 12:13:59 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
71 12:14:57 آرم تایم (ماهی فضایی) 00:00:20
72 12:15:17 ماهی فضایی - قسمت 36 00:10:11
73 12:25:28 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
74 12:26:01 آگهی بازرگانی 00:04:46
75 12:30:47 آرم تایم(اتل متل یه جنگل) 00:00:20
76 12:31:07 اتل متل یه جنگل - قسمت 37 00:07:59
77 12:39:06 آنونس مجموعه ببعی 00:01:30
78 12:40:36 نقاشی کنیم 00:00:49
79 12:41:25 وله روابط عمومی-162 00:00:22
80 12:41:47 کلیپ مداد رنگی 00:03:04
81 12:44:51 آرم تایم (نیکا و داداشی) 00:00:20
82 12:45:11 نیکا و داداشی - قسمت 5 00:08:10
83 12:53:21 آرم اسییشن لوگو آویز 00:00:22
84 12:53:43 باهم‌بازی 00:03:20
85 12:57:03 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
86 12:57:19 شن‌دونه‌ها 00:04:22
87 13:01:41 وله رگلاژ 00:00:54
88 13:02:35 جشن نماز 00:06:25
89 13:09:00 جشن نماز 00:05:42
90 13:14:42 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
91 13:15:02 کلیپ‌های مهدپویا- شکل کره 00:02:17
92 13:17:19 تیزر بزودی فسقلی‌های باغچه 00:01:15
93 13:18:34 ترو ترو 00:03:35
94 13:22:09 آنونس مجموعه شب بخیر بچه‌ها 00:01:30
95 13:23:39 نقاشی کنیم 00:00:50
96 13:24:29 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
97 13:25:02 آگهی بازرگانی 00:05:00
98 13:30:02 آرم تایم (ماشین کوکی‌ها) 00:00:20
99 13:30:22 ماشین کوکی‌ها-3 - قسمت 18 00:13:14
100 13:43:36 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:24
101 13:44:00 اوم نوم 00:01:14
102 13:45:14 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
103 13:45:34 ببعی - قسمت 103 00:08:57
104 13:54:31 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
105 13:55:04 آگهی بازرگانی 00:04:56
106 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
107 14:00:50 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
108 14:03:21 تلاوت قرآن 00:03:47
109 14:07:08 آرم تایم (سینمایی در جستجوی نمو) 00:00:25
110 14:07:33 تیزر پف فیلم - قبل سینمایی 00:04:11
111 14:11:44 سینمایی در جستجوی نمو 01:33:43
112 15:45:27 تیزر پف فیلم - بعد سینمایی 00:01:58
113 15:47:25 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
114 15:47:48 آگهی بازرگانی 00:04:53
115 15:52:41 ترافیک 00:02:14
116 15:54:55 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
117 15:55:18 آگهی بازرگانی 00:04:39
118 15:59:57 آرم تایم (مل‌مل) 00:00:20
119 16:00:17 مل‌مل-6 - قسمت 29 00:55:00
120 16:55:17 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
121 16:55:40 آگهی بازرگانی 00:04:53
122 17:00:33 آرم تایم (گروه نجات رباتیک) 00:00:20
123 17:00:53 گروه نجات رباتیک - قسمت 6 00:17:19
124 17:18:12 اعلام برنامه 00:00:55
125 17:19:07 برنارد 00:03:03
126 17:22:10 آنونس مجموعه دیجیمون 00:01:20
127 17:23:30 تیزر جشنواره تابستانه نهال 00:01:28
128 17:24:58 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
129 17:25:21 آگهی بازرگانی 00:04:27
130 17:29:48 آرم تایم (رکاب‌زنان کوهستان) 00:00:20
131 17:30:08 رکاب‌زنان کوهستان - قسمت 55 00:22:27
132 17:52:35 تیزر پف فیلم 00:00:51
133 17:53:26 موسیقی فیلم عصر یخبندان-1 00:01:29
134 17:54:55 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
135 17:55:18 آگهی بازرگانی 00:04:24
136 17:59:42 آرم تایم (زنان کوچک ) 00:00:20
137 18:00:02 زنان کوچک - قسمت 19 00:18:03
138 18:18:05 آنونس مجموعه لاک‌پشت‌های نینجا 00:01:07
139 18:19:12 گروه تحقیق 00:04:08
140 18:23:20 موسیقی فیلم ماداگاسکار1 00:01:13
141 18:24:33 شکرستان 00:02:00
142 18:26:33 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
143 18:26:56 آگهی بازرگانی 00:03:25
144 18:30:21 آرم تایم (یک‌دوسه‌خنده) 00:00:20
145 18:30:41 یک‌دوسه‌خنده - قسمت 29 00:21:56
146 18:52:37 وله روابط عمومی-162 00:00:20
147 18:52:57 ترافیک 00:02:02
148 18:54:59 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
149 18:55:22 آگهی بازرگانی 00:04:31
150 18:59:53 آرم تایم (مل‌مل) 00:00:20
151 19:00:13 مل‌مل-6 - قسمت 28 00:55:00
152 19:55:13 اعلام برنامه 00:00:50
153 19:56:03 لئون 00:02:39
154 19:58:42 وله رگلاژ 00:01:18
155 20:00:00 باکس تلاوت قرآن 00:15:00
156 20:15:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:14:00
157 20:29:00 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
158 20:29:23 آگهی بازرگانی 00:01:52
159 20:31:15 آرم تایم (دیجیمون) 00:00:20
160 20:31:35 دیجیمون - قسمت 10 00:20:45
161 20:52:20 آنونس مجموعه پاندای کونگ فوکار 00:01:46
162 20:54:06 گنجینه 00:00:56
163 20:55:02 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
164 20:55:25 آگهی بازرگانی 00:01:29
165 20:56:54 آرم تایم (سینمایی میمون‌های فضایی-2) 00:00:25
166 20:57:19 تیزر پف فیلم - قبل سینمایی 00:03:11
167 21:00:30 سینمایی میمون‌های فضایی-2 01:02:30
168 22:03:00 تیزر پف فیلم - بعد سینمایی 00:01:54
169 22:04:54 آرم استیشن جوجه‌های آبی 00:00:38
170 22:05:32 رود رانر 00:08:34
171 22:14:06 آنونس سینمایی کتاب جنگل 00:02:00
172 22:16:06 تیزر ترک 00:03:40
173 22:19:46 موسیقی فیلم شازده کوچولو 00:01:59
174 22:21:45 وله روابط عمومی-162 00:00:20
175 22:22:05 بره ناقلا 00:05:40
176 22:27:45 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
177 22:28:08 آگهی بازرگانی 00:01:41
178 22:29:49 آرم تایم (نگهبانان شیردل) 00:00:20
179 22:30:09 نگهبانان شیردل - قسمت 2 00:21:12
180 22:51:21 آرم استیشن دایره شیشه‌ای 00:00:10
181 22:51:31 شکرستان 00:02:10
182 22:53:41 تیزر جشنواره تابستانه نهال 00:01:28
183 22:55:09 دزد ناشی 00:01:30
184 22:56:39 آنونس مجموعه برندگان کوچک 00:01:18
185 22:57:57 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
186 22:58:20 آگهی بازرگانی 00:01:40
187 23:00:00 آرم تایم (باخانمان) 00:00:20
188 23:00:20 باخانمان - قسمت 38 00:22:32
189 23:22:52 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
190 23:23:14 لذت دانایی 00:04:52
191 23:28:06 آنونس سینمایی کتاب جنگل 00:02:00
192 23:30:06 آنونس مجموعه نگهبانان شیردل 00:01:32
193 23:31:38 لاروا 00:01:12
194 23:32:50 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
195 23:33:13 آگهی بازرگانی 00:01:20
196 23:34:33 شب بخیر بچه‌ها - قسمت 67 00:25:20
197 23:59:53 وله شب بخیر بچه‌ها 00:00:07


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها