جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:03:41
4 08:06:12 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
5 08:06:32 یاپ یاپس 00:02:15
6 08:08:47 اعلام برنامه 00:00:45
7 08:09:32 کلیپ گربه ملوس 00:02:30
8 08:12:02 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
9 08:12:35 آگهی بازرگانی 00:02:11
10 08:14:46 آرم تایم (تو هدیه‌ خدایی) 00:00:20
11 08:15:06 تو هدیه‌ خدایی - قسمت 54 00:12:10
12 08:27:16 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
13 08:27:49 آگهی بازرگانی 00:02:12
14 08:30:01 آرم تایم (میمونک و فیلی) 00:00:20
15 08:30:21 میمونک و فیلی - قسمت 1 00:06:49
16 08:37:10 آرم استیشن عید 00:00:22
17 08:37:32 کاردستی‌های مهدپویا-پنکه 00:02:50
18 08:40:22 آنونس مجموعه شب بخیر بچه‌ها 00:01:30
19 08:41:52 مولانگ 00:03:13
20 08:45:05 آرم تایم (اتل متل یه جنگل) 00:00:20
21 08:45:25 اتل متل یه جنگل - قسمت 39 00:07:54
22 08:53:19 اعلام برنامه 00:00:35
23 08:53:54 کلیپ پروانه 00:02:15
24 08:56:09 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
25 08:56:18 تیزر مجموعه فسقلی‌های باغچه 00:01:13
26 08:57:31 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
27 08:58:04 آگهی بازرگانی 00:01:48
28 08:59:52 آرم تایم (ماجراهای عمو رولی) 00:00:20
29 09:00:12 ماجراهای عمو رولی - قسمت 37 00:13:52
30 09:14:04 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
31 09:15:02 آرم تایم (صندوقچه بازی) 00:00:20
32 09:15:22 صندوقچه بازی - قسمت 22 00:13:08
33 09:28:30 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
34 09:29:03 آگهی بازرگانی 00:03:22
35 09:32:25 پهلوانان پویا - قسمت 21 00:14:25
36 09:46:50 آرم تایم (نیکا و داداشی) 00:00:20
37 09:47:10 نیکا و داداشی - قسمت 9 00:09:45
38 09:56:55 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
39 09:57:28 آگهی بازرگانی 00:03:24
40 10:00:52 بچه‌های ساختمان گل‌ها - قسمت 43 00:11:03
41 10:11:55 آرم استیشن عید 00:00:22
42 10:12:17 کلیپ چوپان و بره 00:02:23
43 10:14:40 آرم تایم (ماجراهای تی‌تی) 00:00:20
44 10:15:00 ماجراهای تی‌تی - قسمت 15 00:10:54
45 10:25:54 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
46 10:26:27 آگهی بازرگانی 00:04:13
47 10:30:40 فسقلی‌های باغچه - قسمت 1 00:12:14
48 10:42:54 کلیپ‌های مهدپویا- میوه‌ها و فواید خوردن 00:01:53
49 10:44:47 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
50 10:45:07 ببعی - قسمت 107 00:08:36
51 10:53:43 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
52 10:54:03 بندبندی‌ها 00:01:35
53 10:55:38 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
54 10:56:11 آگهی بازرگانی 00:03:41
55 10:59:52 آرم تایم (کو؟ کو؟ قصه امروز کو؟...) 00:00:20
56 11:00:12 کو؟ کو؟ قصه امروز کو؟... - قسمت 19 00:11:21
57 11:11:33 آنونس مجموعه اتل متل یه جنگل 00:01:30
58 11:13:03 کلیپ ماهی-3 00:01:49
59 11:14:52 آرم تایم (صندوقچه بازی) 00:00:20
60 11:15:12 صندوقچه بازی - قسمت 23 00:09:24
61 11:24:36 تیزر مجموعه فسقلی‌های باغچه 00:01:13
62 11:25:49 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
63 11:26:22 آگهی بازرگانی 00:03:51
64 11:30:13 آرم تایم (تو هدیه‌ خدایی) 00:00:20
65 11:30:33 تو هدیه‌ خدایی - قسمت 54 00:12:10
66 11:42:43 کلیپ سیاه و سفید 00:02:35
67 11:45:18 آرم تایم (میمونک و فیلی) 00:00:20
68 11:45:38 میمونک و فیلی - قسمت 2 00:06:46
69 11:52:24 اعلام برنامه 00:00:45
70 11:53:09 کاردستی‌های مهدپویا-نقاشی میوه 00:01:39
71 11:54:48 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
72 11:55:21 آگهی بازرگانی 00:04:57
73 12:00:18 آرم تایم (ماجراهای عمو رولی) 00:00:20
74 12:00:38 ماجراهای عمو رولی - قسمت 38 00:12:04
75 12:12:42 آرم استیشن عید 00:00:22
76 12:13:04 کلیپ تابستان 00:02:09
77 12:15:13 آرم تایم (ماهی فضایی) 00:00:20
78 12:15:33 ماهی فضایی - قسمت 39 00:11:08
79 12:26:41 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
80 12:27:14 آگهی بازرگانی 00:04:59
81 12:32:13 اتل متل یه جنگل - قسمت 40 00:08:20
82 12:40:33 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
83 12:40:53 اوم نوم 00:01:08
84 12:42:01 آرم استیشن عید 00:00:22
85 12:42:23 کلیپ دنیای زیبا 00:02:49
86 12:45:12 آرم تایم (نیکا و داداشی) 00:00:20
87 12:45:32 نیکا و داداشی - قسمت 8 00:10:39
88 12:56:11 آنونس مجموعه ببعی 00:01:30
89 12:57:41 کلیپ‌های مهدپویا- شکرگزاری 00:02:09
90 12:59:50 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
91 13:00:06 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
92 13:02:06 وله رگلاژ 00:00:44
93 13:02:50 جشن نماز 00:05:10
94 13:08:00 جشن نماز 00:05:51
95 13:13:51 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
96 13:14:11 مولانگ 00:03:24
97 13:17:35 آنونس مجموعه ماهی فضایی 00:01:30
98 13:19:05 کلیپ باد 00:02:55
99 13:22:00 آرم استیشن عید 00:00:22
100 13:22:22 کاردستی‌های مهدپویا-ماشین‎ 00:01:48
101 13:24:10 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
102 13:24:43 آگهی بازرگانی 00:04:58
103 13:29:41 آرم تایم (ماشین کوکی‌ها) 00:00:20
104 13:30:01 ماشین کوکی‌ها-3 - قسمت 21 00:13:28
105 13:43:29 تیزر مجموعه فسقلی‌های باغچه 00:01:13
106 13:44:42 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
107 13:45:02 ببعی - قسمت 106 00:08:56
108 13:53:58 نقاشی کنیم 00:00:49
109 13:54:47 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
110 13:55:20 آگهی بازرگانی 00:04:40
111 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:33
112 14:00:33 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
113 14:03:04 تلاوت قرآن 00:03:02
114 14:06:06 آرم تایم (سینمایی تکاوران کهکشانی) 00:00:25
115 14:06:31 تیزر پف فیلم - قبل سینمایی 00:02:53
116 14:09:24 سینمایی تکاوران کهکشانی 01:26:52
117 15:36:16 تیزر پف فیلم - بعد سینمایی 00:01:46
118 15:38:02 وله ولادت امام هادی (ع) 00:00:25
119 15:38:27 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
120 15:38:50 آگهی بازرگانی 00:05:00
121 15:43:50 آرم تایم (پنگوئن ببری) 00:00:20
122 15:44:10 پنگوئن ببری - قسمت 9 00:11:15
123 15:55:25 وله ولادت امام هادی (ع) 00:00:25
124 15:55:50 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
125 15:56:13 آگهی بازرگانی 00:04:38
126 16:00:51 آرم تایم (مل‌مل) 00:00:20
127 16:01:11 مل‌مل-6 - قسمت 32 00:55:00
128 16:56:11 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
129 16:56:34 آگهی بازرگانی 00:04:50
130 17:01:24 گروه نجات رباتیک - قسمت 7 00:21:23
131 17:22:47 وله ولادت امام هادی (ع) 00:00:25
132 17:23:12 موسیقی فیلم غول‌های پاکتی 00:01:37
133 17:24:49 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
134 17:25:12 آگهی بازرگانی 00:04:50
135 17:30:02 آرم تایم (رکاب‌زنان کوهستان) 00:00:20
136 17:30:22 رکاب‌زنان کوهستان - قسمت 56 00:22:06
137 17:52:28 آنونس سینمایی دایناسورها 00:02:00
138 17:54:28 کدو بدو 00:01:17
139 17:55:45 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
140 17:56:08 آگهی بازرگانی 00:04:15
141 18:00:23 آرم تایم (زنان کوچک) 00:00:20
142 18:00:43 زنان کوچک - قسمت 20 00:15:58
143 18:16:41 اعلام برنامه 00:00:55
144 18:17:36 شکرستان 00:02:11
145 18:19:47 وله ولادت امام هادی (ع) 00:00:25
146 18:20:12 کلیپ عید 00:03:13
147 18:23:25 آنونس مجموعه افسانه سه برادر 00:01:27
148 18:24:52 دزد ناشی 00:01:35
149 18:26:27 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
150 18:26:50 آگهی بازرگانی 00:02:59
151 18:29:49 آرم تایم (یک‌دوسه‌خنده) 00:00:20
152 18:30:09 یک‌دوسه‌خنده - قسمت 30 00:20:10
153 18:50:19 آنونس سینمایی دایناسورها 00:02:00
154 18:52:19 موسیقی فیلم ملاقات با رابینسون‌ها 00:01:59
155 18:54:18 آرم استیشن عید 00:00:17
156 18:54:35 رالف 00:01:08
157 18:55:43 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
158 18:56:06 آگهی بازرگانی 00:03:38
159 18:59:44 آرم تایم (مل‌مل) 00:00:20
160 19:00:04 مل‌مل-6 - قسمت 31 00:55:00
161 19:55:04 اعلام برنامه 00:00:50
162 19:55:54 مزه_خلاقیت - قسمت پروانه 00:02:08
163 19:58:02 تیزر جشنواره تابستانه نهال 00:01:28
164 19:59:30 وله رگلاژ 00:00:30
165 20:00:00 باکس تلاوت قرآن 00:11:00
166 20:11:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:19:00
167 20:30:00 آرم تایم (برندگان کوچک‎) 00:00:20
168 20:30:20 برندگان کوچک - قسمت 16 00:19:52
169 20:50:12 آنونس مجموعه نگهبانان شیردل 00:01:32
170 20:51:44 موسیقی فیلم ترانه دریا 00:01:08
171 20:52:52 گنجینه 00:01:03
172 20:53:55 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
173 20:54:18 آگهی بازرگانی 00:02:05
174 20:56:23 آرم تایم (سینمایی پاچی دایناسور‎) 00:00:25
175 20:56:48 تیزر پف فیلم - قبل سینمایی 00:03:23
176 21:00:11 سینمایی پاچی دایناسور 01:12:30
177 22:12:41 تیزر پف فیلم - بعد سینمایی 00:03:10
178 22:15:51 آنونس مجموعه لاک‌پشت‌های نینجا 00:01:07
179 22:16:58 کلیپ جهان زیبا 00:02:22
180 22:19:20 وله روابط عمومی - 162 00:00:20
181 22:19:40 گروه تحقیق 00:04:22
182 22:24:02 آنونس سینمایی دایناسورها 00:02:00
183 22:26:02 مزه_طبیعت - قسمت پروانه 00:01:56
184 22:27:58 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
185 22:28:21 آگهی بازرگانی 00:01:40
186 22:30:01 آرم تایم (پاندای کونگ‌فو کار) 00:00:20
187 22:30:21 پاندای کونگ‌فو کار- پنجه‌های آتشین - قسمت 7 00:24:00
188 22:54:21 آنونس مجموعه دیجیمون 00:01:20
189 22:55:41 تیزر پف فیلم 00:00:51
190 22:56:32 موسیقی فیلم عملیات آجیلی 00:01:12
191 22:57:44 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
192 22:58:07 آگهی بازرگانی 00:01:41
193 22:59:48 آرم تایم (لاک‌پشت‌های نینجا) 00:00:20
194 23:00:08 لاک‌پشت‌های نینجا - قسمت 12 00:18:52
195 23:19:00 آنونس سینمایی دایناسورها 00:02:00
196 23:21:00 کلیپ به رنگ ایران 00:03:30
197 23:24:30 آرم استیشن جعبه و خودکار 00:00:21
198 23:24:51 رود رانر 00:04:44
199 23:29:35 آنونس مجموعه باخانمان 00:00:54
200 23:30:29 نظر شما چیه؟ 00:05:48
201 23:36:17 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
202 23:36:40 آگهی بازرگانی 00:01:19
203 23:37:59 شب بخیر بچه‌ها - قسمت 71 00:21:37
204 23:59:36 وله شب بخیر بچه‌ها 00:00:24


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها