جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:03:34
4 08:06:05 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
5 08:06:25 مولانگ 00:03:22
6 08:09:47 اعلام برنامه 00:00:45
7 08:10:32 کلیپ پروانه کوچولو 00:02:25
8 08:12:57 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
9 08:13:30 آگهی بازرگانی 00:01:31
10 08:15:01 آرم تایم (تو هدیه‌ خدایی) 00:00:20
11 08:15:21 تو هدیه‌ خدایی - قسمت 56 00:11:52
12 08:27:13 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
13 08:27:46 آگهی بازرگانی 00:02:00
14 08:29:46 آرم تایم (میمونک و فیلی) 00:00:20
15 08:30:06 میمونک و فیلی - قسمت 3 00:06:42
16 08:36:48 آنونس مجموعه شب بخیر بچه‌ها 00:01:30
17 08:38:18 کلیپ شاپرک 00:03:19
18 08:41:37 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
19 08:41:57 دیپ‌داپ 00:02:53
20 08:44:50 آرم تایم (اتل متل یه جنگل) 00:00:20
21 08:45:10 اتل متل یه جنگل - قسمت 41 00:08:20
22 08:53:30 اعلام برنامه 00:00:35
23 08:54:05 اوم نوم 00:01:08
24 08:55:13 کلیپ‌های مهدپویا- مراقبت از گل‌ها 00:02:04
25 08:57:17 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
26 08:57:50 آگهی بازرگانی 00:01:55
27 08:59:45 آرم تایم (ماجراهای عمو رولی) 00:00:20
28 09:00:05 ماجراهای عمو رولی - قسمت 39 00:14:07
29 09:14:12 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
30 09:14:21 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
31 09:15:19 آرم تایم (صندوقچه بازی) 00:00:20
32 09:15:39 صندوقچه بازی - قسمت 24 00:11:42
33 09:27:21 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
34 09:27:54 آگهی بازرگانی 00:03:53
35 09:31:47 پهلوانان پویا - قسمت 23 00:13:30
36 09:45:17 آرم تایم (نیکا و داداشی) 00:00:20
37 09:45:37 نیکا و داداشی - قسمت 11 00:10:30
38 09:56:07 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
39 09:56:40 آگهی بازرگانی 00:03:03
40 09:59:43 آرم تایم (بچه‌های ساختمان گل‌ها) 00:00:20
41 10:00:03 بچه‌های ساختمان گل‌ها - قسمت 45 00:10:39
42 10:10:42 آنونس مجموعه ماهی فضایی 00:01:30
43 10:12:12 کلیپ مداد رنگی 00:03:04
44 10:15:16 آرم تایم (ماجراهای تی‌تی) 00:00:20
45 10:15:36 ماجراهای تی‌تی - قسمت 17 00:11:02
46 10:26:38 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
47 10:27:11 آگهی بازرگانی 00:04:08
48 10:31:19 آرم تایم (فسقلی‌های باغچه) 00:00:20
49 10:31:39 فسقلی‌های باغچه - قسمت 3 00:12:14
50 10:43:53 کلیپ‌های مهدپویا- وسایل شخصی-4 00:01:18
51 10:45:11 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
52 10:45:31 ببعی - قسمت 109 00:08:54
53 10:54:25 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
54 10:54:58 آگهی بازرگانی 00:04:49
55 10:59:47 آرم تایم (کو؟ کو؟ قصه امروز کو؟) 00:00:20
56 11:00:07 کو؟ کو؟ قصه امروز کو؟... - قسمت 21 00:11:43
57 11:11:50 آنونس مجموعه اتل متل یه جنگل 00:01:30
58 11:13:20 بندبندی‌ها 00:01:21
59 11:14:41 آرم تایم (صندوقچه بازی) 00:00:20
60 11:15:01 صندوقچه بازی - قسمت 25 00:11:35
61 11:26:36 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
62 11:27:09 آگهی بازرگانی 00:03:22
63 11:30:31 آرم تایم (تو هدیه‌ خدایی) 00:00:20
64 11:30:51 تو هدیه‌ خدایی - قسمت 56 00:11:52
65 11:42:43 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
66 11:42:59 کلیپ توپ 00:02:19
67 11:45:18 آرم تایم (میمونک و فیلی) 00:00:20
68 11:45:38 میمونک و فیلی - قسمت 4 00:06:33
69 11:52:11 اعلام برنامه 00:00:45
70 11:52:56 کاردستی‌های مهدپویا-بلندی و کوتاهی 00:01:24
71 11:54:20 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
72 11:54:53 آگهی بازرگانی 00:04:58
73 11:59:51 آرم تایم (ماجراهای عمو رولی) 00:00:20
74 12:00:11 ماجراهای عمو رولی - قسمت 40 00:13:57
75 12:14:08 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
76 12:15:06 آرم تایم (ماهی فضایی) 00:00:20
77 12:15:26 ماهی فضایی - قسمت 41 00:11:01
78 12:26:27 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
79 12:27:00 آگهی بازرگانی 00:04:51
80 12:31:51 اتل متل یه جنگل - قسمت 42 00:08:22
81 12:40:13 آنونس مجموعه شب بخیر بچه‌ها 00:01:30
82 12:41:43 اوم نوم 00:01:00
83 12:42:43 کلیپ‌های مهدپویا- میوه‌ها و خواص آنها‎ 00:02:10
84 12:44:53 آرم تایم (نیکا و داداشی) 00:00:20
85 12:45:13 نیکا و داداشی - قسمت 10 00:09:22
86 12:54:35 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
87 12:54:44 کلیپ علی(ع) آقامه 00:06:07
88 13:00:51 آنونس مجموعه بجه‌های ساختمان گل‌ها 00:01:30
89 13:02:21 وله رگلاژ 00:00:29
90 13:02:50 جشن نماز 00:05:10
91 13:08:00 جشن نماز 00:05:51
92 13:13:51 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
93 13:14:11 مولانگ 00:03:26
94 13:17:37 آنونس مجموعه اتل متل یه جنگل 00:01:30
95 13:19:07 کلیپ ماهی-2 00:02:10
96 13:21:17 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
97 13:22:10 یاپ یاپس 00:02:15
98 13:24:25 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
99 13:24:58 آگهی بازرگانی 00:04:53
100 13:29:51 آرم تایم (فسقلی‌های باغچه) 00:00:20
101 13:30:11 فسقلی‌های باغچه - قسمت 2 00:12:07
102 13:42:18 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
103 13:42:40 کلیپ دوستم با طبیعت 00:02:08
104 13:44:48 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
105 13:45:08 ببعی - قسمت 108 00:08:42
106 13:53:50 نقاشی کنیم 00:00:50
107 13:54:40 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
108 13:55:13 آگهی بازرگانی 00:04:47
109 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:33
110 14:00:33 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
111 14:03:04 تلاوت قرآن 00:04:35
112 14:07:39 آرم تایم (سینمایی خانه شعبده باز) 00:00:25
113 14:08:04 تیزر پف فیلم - قبل سینمایی 00:02:08
114 14:10:12 سینمایی خانه شعبده باز 01:03:10
115 15:13:22 تیزر پف فیلم - بعد سینمایی 00:04:12
116 15:17:34 موسیقی فیلم عصر یخبندان-1 00:01:29
117 15:19:03 تیزر جشنواره تابستانه نهال 00:01:28
118 15:20:31 کلیپ عطر ولایت 00:04:17
119 15:24:48 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
120 15:25:11 آگهی بازرگانی 00:04:55
121 15:30:06 آرم تایم (تعمیرکاران کوچولو) 00:00:20
122 15:30:26 تعمیرکاران کوچولو - قسمت 5 00:10:47
123 15:41:13 آرم استیشن ماشین 00:00:14
124 15:41:27 شکرستان 00:01:48
125 15:43:15 آرم تایم (پنگوئن ببری) 00:00:20
126 15:43:35 پنگوئن ببری - قسمت 10 00:11:08
127 15:54:43 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
128 15:55:06 آگهی بازرگانی 00:05:00
129 16:00:06 آرم تایم (مل‌مل) 00:00:20
130 16:00:26 مل‌مل-6 - قسمت 34 00:55:00
131 16:55:26 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
132 16:55:49 آگهی بازرگانی 00:04:32
133 17:00:21 گروه نجات رباتیک - قسمت 8 00:20:54
134 17:21:15 تیزر جشنواره فیلم های کودک و نوجوان 00:01:01
135 17:22:16 ترافیک 00:02:11
136 17:24:27 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
137 17:24:50 آگهی بازرگانی 00:04:51
138 17:29:41 آرم تایم (رکاب‌زنان کوهستان) 00:00:20
139 17:30:01 رکاب‌زنان کوهستان - قسمت 57 00:20:43
140 17:50:44 تیزر پف فیلم 00:00:51
141 17:51:35 کلیپ هر کی میاد، یا علی 00:03:14
142 17:54:49 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
143 17:55:12 آگهی بازرگانی 00:04:48
144 18:00:00 زنان کوچک - قسمت 21 00:22:21
145 18:22:21 وله آیا می دانید که 00:00:52
146 18:23:13 اعلام برنامه 00:00:55
147 18:24:08 موسیقی فیلم چگونه اژدهای خود را آموزش دهید-1 00:01:50
148 18:25:58 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
149 18:26:21 آگهی بازرگانی 00:03:30
150 18:29:51 آرم تایم (یک‌دوسه‌خنده) 00:00:20
151 18:30:11 یک‌دوسه‌خنده - قسمت 31 00:20:54
152 18:51:05 آنونس مجموعه پاندای کونگ فوکار 00:01:46
153 18:52:51 کلیپ صبح غدیر 00:04:06
154 18:56:57 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
155 18:57:20 آگهی بازرگانی 00:02:30
156 18:59:50 آرم تایم (مل‌مل) 00:00:20
157 19:00:10 مل‌مل-6 - قسمت 33 00:55:00
158 19:55:10 اعلام برنامه 00:00:50
159 19:56:00 رالف 00:01:03
160 19:57:03 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
161 19:57:25 تیزر کاروان شادی عید غدیر 00:01:59
162 19:59:24 وله رگلاژ 00:00:36
163 20:00:00 باکس تلاوت قرآن 00:09:00
164 20:09:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:20:00
165 20:29:00 وله عید غدیر خم 00:00:25
166 20:29:25 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
167 20:29:48 آگهی بازرگانی 00:00:43
168 20:30:31 آرم تایم (دیجیمون) 00:00:20
169 20:30:51 دیجیمون - قسمت 11 00:20:56
170 20:51:47 وله عید غدیر خم 00:00:40
171 20:52:27 موسیقی فیلم بچه رئیس 00:01:46
172 20:54:13 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
173 20:54:36 آگهی بازرگانی 00:01:53
174 20:56:29 آرم تایم (سینمایی دایناسورها) 00:00:25
175 20:56:54 تیزر پف فیلم - قبل سینمایی 00:03:21
176 21:00:15 سینمایی دایناسورها 01:11:04
177 22:11:19 تیزر پف فیلم - بعد سینمایی 00:02:26
178 22:13:45 وله عید غدیر خم 00:00:35
179 22:14:20 کلیپ عطر ولایت 00:04:17
180 22:18:37 آرم استیشن عید 00:00:17
181 22:18:54 بره ناقلا 00:06:04
182 22:24:58 آنونس مجموعه زنان کوچک 00:01:09
183 22:26:07 مزه_طبیعت - قسمت پروانه 00:01:55
184 22:28:02 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
185 22:28:25 آگهی بازرگانی 00:01:19
186 22:29:44 آرم تایم (نگهبانان شیردل) 00:00:20
187 22:30:04 نگهبانان شیردل - قسمت 3 00:20:55
188 22:50:59 وله عید غدیر خم 00:00:40
189 22:51:39 کلیپ عید ولایت 00:03:30
190 22:55:09 آرم استیشن عید 00:00:17
191 22:55:26 شکرستان 00:02:44
192 22:58:10 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
193 22:58:33 آگهی بازرگانی 00:01:29
194 23:00:02 آرم تایم (باخانمان) 00:00:20
195 23:00:22 باخانمان - قسمت 39 00:21:24
196 23:21:46 وله عید غدیر خم 00:00:25
197 23:22:11 کلیپ هر کی میاد، یا علی 00:03:14
198 23:25:25 آنونس مجموعه افسانه سه برادر 00:01:27
199 23:26:52 رود رانر 00:02:39
200 23:29:31 آرم استیشن عید 00:00:17
201 23:29:48 کلیپ عید 00:03:13
202 23:33:01 وله عید غدیر خم 00:00:25
203 23:33:26 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
204 23:33:49 آگهی بازرگانی 00:01:40
205 23:35:29 شب بخیر بچه‌ها - قسمت 73 00:24:26
206 23:59:55 وله شب بخیر بچه‌ها 00:00:05


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها