جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:03:34
4 08:06:05 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
5 08:06:25 کلیپ‌های مهدپویا- ورزش 00:02:09
6 08:08:34 اعلام برنامه 00:00:45
7 08:09:19 مولانگ 00:02:53
8 08:12:12 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
9 08:12:45 آگهی بازرگانی 00:02:11
10 08:14:56 آرم تایم (تو هدیه‌ خدایی) 00:00:20
11 08:15:16 تو هدیه‌ خدایی - قسمت 58 00:11:56
12 08:27:12 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
13 08:27:45 آگهی بازرگانی 00:02:50
14 08:30:35 آرم تایم (میمونک و فیلی) 00:00:20
15 08:30:55 میمونک و فیلی - قسمت 5 00:06:52
16 08:37:47 آنونس مجموعه شب بخیر بچه‌ها 00:01:30
17 08:39:17 کلیپ تابستان 00:02:09
18 08:41:26 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
19 08:41:46 ماموک 00:03:06
20 08:44:52 آرم تایم (اتل متل یه جنگل) 00:00:20
21 08:45:12 اتل متل یه جنگل - قسمت 43 00:07:59
22 08:53:11 اعلام برنامه 00:00:35
23 08:53:46 ترو ترو 00:03:28
24 08:57:14 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
25 08:57:47 آگهی بازرگانی 00:02:19
26 09:00:06 آرم تایم (ماجراهای عمو رولی) 00:00:20
27 09:00:26 ماجراهای عمو رولی - قسمت 41 00:14:04
28 09:14:30 نقاشی کنیم 00:00:49
29 09:15:19 آرم تایم (صندوقچه بازی) 00:00:20
30 09:15:39 صندوقچه بازی - قسمت 26 00:11:47
31 09:27:26 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
32 09:27:59 آگهی بازرگانی 00:03:18
33 09:31:17 آرم تایم (پهلوانان پویا) 00:00:20
34 09:31:37 پهلوانان پویا - قسمت 25 00:14:49
35 09:46:26 آرم تایم (نیکا و داداشی) 00:00:20
36 09:46:46 نیکا و داداشی - قسمت 13 00:10:00
37 09:56:46 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
38 09:57:19 آگهی بازرگانی 00:03:29
39 10:00:48 آرم تایم (بچه‌های ساختمان گل‌ها) 00:00:20
40 10:01:08 بچه‌های ساختمان گل‌ها - قسمت 47 00:10:41
41 10:11:49 آنونس مجموعه ماهی فضایی 00:01:30
42 10:13:19 اوم نوم 00:01:00
43 10:14:19 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
44 10:15:17 آرم تایم (ماجراهای تی‌تی) 00:00:20
45 10:15:37 ماجراهای تی‌تی - قسمت 19 00:11:04
46 10:26:41 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
47 10:27:14 آگهی بازرگانی 00:04:34
48 10:31:48 آرم تایم (فسقلی‌های باغچه) 00:00:20
49 10:32:08 فسقلی‌های باغچه - قسمت 5 00:11:11
50 10:43:19 نقاشی کنیم 00:00:53
51 10:44:12 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
52 10:44:32 ببعی - قسمت 111 00:08:35
53 10:53:07 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
54 10:53:27 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
55 10:55:27 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
56 10:56:00 آگهی بازرگانی 00:03:58
57 10:59:58 آرم تایم (کو؟ کو؟ قصه امروز کو؟) 00:00:20
58 11:00:18 کو؟ کو؟ قصه امروز کو؟... - قسمت 23 00:11:48
59 11:12:06 وله روابط عمومی-162 00:00:22
60 11:12:28 کلیپ گل‌های آفتاب‌گردان 00:02:17
61 11:14:45 آرم تایم (صندوقچه بازی) 00:00:20
62 11:15:05 صندوقچه بازی - قسمت 27 00:10:18
63 11:25:23 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
64 11:25:56 آگهی بازرگانی 00:04:00
65 11:29:56 آرم تایم (تو هدیه‌ خدایی) 00:00:20
66 11:30:16 تو هدیه‌ خدایی - قسمت 58 00:11:56
67 11:42:12 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
68 11:42:28 کلیپ توپ 00:02:19
69 11:44:47 آرم تایم (میمونک و فیلی) 00:00:20
70 11:45:07 میمونک و فیلی - قسمت 6 00:06:41
71 11:51:48 اعلام برنامه 00:00:45
72 11:52:33 دیپ‌داپ 00:01:58
73 11:54:31 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
74 11:55:04 آگهی بازرگانی 00:04:51
75 11:59:55 آرم تایم (ماجراهای عمو رولی) 00:00:20
76 12:00:15 ماجراهای عمو رولی - قسمت 42 00:10:46
77 12:11:01 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:24
78 12:11:25 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
79 12:12:23 کلیپ یک بچه خوب 00:02:19
80 12:14:42 آرم تایم (ماهی فضایی) 00:00:20
81 12:15:02 ماهی فضایی - قسمت 43 00:10:46
82 12:25:48 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
83 12:26:21 آگهی بازرگانی 00:04:56
84 12:31:17 اتل متل یه جنگل - قسمت 44 00:07:23
85 12:38:40 تیزر مجموعه فسقلی‌های باغچه 00:01:13
86 12:39:53 ماجراهای سعید 00:05:03
87 12:44:56 آرم تایم (نیکا و داداشی) 00:00:20
88 12:45:16 نیکا و داداشی - قسمت 12 00:09:25
89 12:54:41 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:23
90 12:55:04 کلیپ سیاه و سفید 00:02:35
91 12:57:39 ماموک 00:03:00
92 13:00:39 وله رگلاژ 00:00:56
93 13:01:35 جشن نماز 00:06:25
94 13:08:00 جشن نماز 00:05:42
95 13:13:42 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
96 13:14:02 کاردستی‌های مهدپویا-خانه-2 00:02:36
97 13:16:38 آنونس مجموعه اتل متل یه جنگل 00:01:30
98 13:18:08 کلیپ ماهی-2 00:02:10
99 13:20:18 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
100 13:21:11 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
101 13:22:09 کاردستی‌های مهدپویا-فرفره 00:02:15
102 13:24:24 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
103 13:24:57 آگهی بازرگانی 00:04:57
104 13:29:54 آرم تایم (فسقلی‌های باغچه) 00:00:20
105 13:30:14 فسقلی‌های باغچه - قسمت 4 00:11:25
106 13:41:39 آرم استیشن روز 00:00:20
107 13:41:59 مولانگ 00:02:44
108 13:44:43 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
109 13:45:03 ببعی - قسمت 110 00:08:40
110 13:53:43 نقاشی کنیم 00:00:46
111 13:54:29 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
112 13:55:02 آگهی بازرگانی 00:04:58
113 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:33
114 14:00:33 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
115 14:03:04 تلاوت قرآن 00:06:29
116 14:09:33 آرم تایم (سینمایی سینمایی ماداگاسکار-1) 00:00:25
117 14:09:58 تیزر پف فیلم - قبل سینمایی 00:02:46
118 14:12:44 سینمایی ماداگاسکار-1 01:05:15
119 15:17:59 تیزر پف فیلم - بعد سینمایی 00:02:43
120 15:20:42 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
121 15:21:04 موسیقی فیلم عملیات آجیلی 00:01:12
122 15:22:16 تیزر اتفاق ساده 00:02:38
123 15:24:54 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
124 15:25:17 آگهی بازرگانی 00:04:58
125 15:30:15 آرم تایم (تعمیرکاران کوچولو) 00:00:20
126 15:30:35 تعمیرکاران کوچولو - قسمت 6 00:11:30
127 15:42:05 گنجینه 00:00:50
128 15:42:55 آرم تایم (پنگوئن ببری) 00:00:20
129 15:43:15 پنگوئن ببری - قسمت 11 00:11:13
130 15:54:28 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
131 15:54:51 آگهی بازرگانی 00:04:55
132 15:59:46 آرم تایم (مل‌مل) 00:00:20
133 16:00:06 مل‌مل-6 - قسمت 35 00:55:00
134 16:55:06 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
135 16:55:29 آگهی بازرگانی 00:04:34
136 17:00:03 آرم تایم (گروه نجات رباتیک) 00:00:20
137 17:00:23 گروه نجات رباتیک - قسمت 9 00:21:00
138 17:21:23 آنونس مجموعه پاندای کونگ فوکار 00:01:46
139 17:23:09 لاروا 00:01:28
140 17:24:37 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
141 17:25:00 آگهی بازرگانی 00:04:51
142 17:29:51 آرم تایم (رکاب‌زنان کوهستان) 00:00:20
143 17:30:11 رکاب‌زنان کوهستان - قسمت 58 00:22:01
144 17:52:12 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
145 17:52:48 تیزر پف فیلم 00:00:51
146 17:53:39 موسیقی فیلم رامکال 00:01:17
147 17:54:56 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
148 17:55:19 آگهی بازرگانی 00:04:29
149 17:59:48 آرم تایم (زنان کوچک) 00:00:20
150 18:00:08 زنان کوچک - قسمت 22 00:23:07
151 18:23:15 اعلام برنامه 00:00:55
152 18:24:10 سبک زندگی 00:00:46
153 18:24:56 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
154 18:25:19 آگهی بازرگانی 00:04:53
155 18:30:12 آرم تایم (یک‌دوسه‌خنده) 00:00:20
156 18:30:32 یک‌دوسه‌خنده - قسمت 32 00:20:36
157 18:51:08 آرم استیشن دایره شیشه‌ای 00:00:10
158 18:51:18 آنونس سینمایی پرنده های دوست داشتنی 00:02:00
159 18:53:18 موسیقی فیلم کارآگاه شرلوک 00:01:23
160 18:54:41 تیزررکاب زنان کوهستان 00:01:15
161 18:55:56 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
162 18:56:19 آگهی بازرگانی 00:03:25
163 18:59:44 آرم تایم (مل‌مل) 00:00:20
164 19:00:04 مل‌مل-6 - قسمت 34 00:54:59
165 19:55:03 اعلام برنامه 00:00:50
166 19:55:53 برنارد 00:03:10
167 19:59:03 وله روابط عمومی-162 00:00:20
168 19:59:23 وله رگلاژ 00:00:37
169 20:00:00 باکس تلاوت قرآن 00:06:00
170 20:06:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:23:00
171 20:29:00 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
172 20:29:23 آگهی بازرگانی 00:01:27
173 20:30:50 آرم تایم (دیجیمون) 00:00:20
174 20:31:10 دیجیمون - قسمت 12 00:20:46
175 20:51:56 موسیقی فیلم بچه رئیس 00:01:46
176 20:53:42 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
177 20:54:05 آگهی بازرگانی 00:02:05
178 20:56:10 آرم تایم (سینمایی دارکوب زبل) 00:00:25
179 20:56:35 تیزر پف فیلم - قبل سینمایی 00:03:33
180 21:00:08 سینمایی دارکوب زبل 01:01:57
181 22:02:05 تیزر پف فیلم - بعد سینمایی 00:02:09
182 22:04:14 آنونس مجموعه زنان کوچک 00:01:09
183 22:05:23 رود رانر 00:08:34
184 22:13:57 آنونس سینمایی پرنده های دوست داشتنی 00:02:00
185 22:15:57 تیزررکاب زنان کوهستان 00:01:15
186 22:17:12 موسیقی فیلم شازده کوچولو 00:01:59
187 22:19:11 آرم استیشن جوجه‌های آبی 00:00:38
188 22:19:49 بره ناقلا 00:07:06
189 22:26:55 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
190 22:27:18 آگهی بازرگانی 00:02:24
191 22:29:42 آرم تایم (نگهبانان شیردل) 00:00:20
192 22:30:02 نگهبانان شیردل - قسمت 4 00:20:47
193 22:50:49 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
194 22:51:25 کلیپ از تو ممنونم 00:03:19
195 22:54:44 آنونس سینمایی پرنده های دوست داشتنی 00:02:00
196 22:56:44 تیزر پف فیلم 00:00:51
197 22:57:35 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
198 22:57:58 آگهی بازرگانی 00:02:05
199 23:00:03 آرم تایم (باخانمان) 00:00:20
200 23:00:23 باخانمان - قسمت 40 00:21:32
201 23:21:55 آنونس مجموعه افسانه سه برادر 00:01:27
202 23:23:22 کلیپ خوشا به حالت ای روستایی 00:03:11
203 23:26:33 وله روابط عمومی-162 00:00:20
204 23:26:53 آنونس سینمایی پرنده های دوست داشتنی 00:02:00
205 23:28:53 لذت دانایی 00:05:46
206 23:34:39 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
207 23:35:02 آگهی بازرگانی 00:02:03
208 23:37:05 شب بخیر بچه‌ها - قسمت 74 00:22:33
209 23:59:38 وله شب بخیر بچه‌ها 00:00:22


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها