جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:04:42
4 08:07:13 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
5 08:07:33 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
6 08:09:33 اعلام برنامه 00:00:45
7 08:10:18 کلیپ خرگوش کوچولو 00:03:12
8 08:13:30 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
9 08:14:03 آگهی بازرگانی 00:00:45
10 08:14:48 آرم تایم (تو هدیه‌ خدایی) 00:00:20
11 08:15:08 تو هدیه‌ خدایی - قسمت 63 00:11:49
12 08:26:57 کلیپ‌های مهدپویا- خمیر و آرد نانوایی 00:02:06
13 08:29:03 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
14 08:29:36 آگهی بازرگانی 00:00:30
15 08:30:06 آرم تایم (میمونک و فیلی) 00:00:20
16 08:30:26 میمونک و فیلی - قسمت 10 00:06:46
17 08:37:12 آنونس مجموعه شب بخیر بچه‌ها 00:01:30
18 08:38:42 تیزر مجموعه فسقلی‌های باغچه 00:01:13
19 08:39:55 کلیپ پروانه کوچولو 00:02:25
20 08:42:20 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
21 08:42:40 یاپ یاپس 00:02:15
22 08:44:55 آرم تایم (اتل متل یه جنگل) 00:00:20
23 08:45:15 اتل متل یه جنگل - قسمت 48 00:08:17
24 08:53:32 اعلام برنامه 00:00:35
25 08:54:07 دیپ‌داپ 00:02:55
26 08:57:02 کلیپ‌های مهدپویا- اندازه قد 00:01:47
27 08:58:49 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
28 08:59:22 آگهی بازرگانی 00:00:39
29 09:00:01 ماجراهای عمو رولی - قسمت 46 00:14:11
30 09:14:12 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
31 09:15:10 آرم تایم (صندوقچه بازی) 00:00:20
32 09:15:30 صندوقچه بازی - قسمت 31 00:11:57
33 09:27:27 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
34 09:27:36 تیزر مجموعه فسقلی‌های باغچه 00:01:13
35 09:28:49 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
36 09:29:22 آگهی بازرگانی 00:00:51
37 09:30:13 آرم تایم (پهلوانان پویا) 00:00:20
38 09:30:33 پهلوانان پویا - قسمت 30 00:14:14
39 09:44:47 آرم تایم (نیکا و داداشی) 00:00:20
40 09:45:07 نیکا و داداشی - قسمت 18 00:10:06
41 09:55:13 کلیپ دوستم با طبیعت 00:02:08
42 09:57:21 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
43 09:57:54 آگهی بازرگانی 00:02:17
44 10:00:11 آرم تایم (کوچولوهای کنجکاو) 00:00:20
45 10:00:31 کوچولوهای کنجکاو - قسمت 1 00:06:38
46 10:07:09 آنونس مجموعه ببعی 00:01:30
47 10:08:39 کلیپ دنیای زیبا 00:02:49
48 10:11:28 وله روابط عمومی - 162 00:00:22
49 10:11:50 مولانگ 00:03:00
50 10:14:50 آرم تایم (ماجراهای تی‌تی) 00:00:20
51 10:15:10 ماجراهای تی‌تی - قسمت 24 00:11:03
52 10:26:13 آرم استیشن روز 00:00:20
53 10:26:33 کاردستی‌های مهدپویا-نقاشی میوه 00:01:39
54 10:28:12 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
55 10:28:45 آگهی بازرگانی 00:01:34
56 10:30:19 آرم تایم (فسقلی‌های باغچه) 00:00:20
57 10:30:39 فسقلی‌های باغچه - قسمت 10 00:12:14
58 10:42:53 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
59 10:43:02 کلیپ ماهی-2 00:02:10
60 10:45:12 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
61 10:45:32 ببعی - قسمت 116 00:08:47
62 10:54:19 آنونس مجموعه ماهی فضایی 00:01:30
63 10:55:49 بندبندی‌ها 00:01:36
64 10:57:25 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
65 10:57:58 آگهی بازرگانی 00:02:00
66 10:59:58 آرم تایم (خدا چه آفریده؟) 00:00:20
67 11:00:18 خدا چه آفریده؟ - قسمت 2 00:12:06
68 11:12:24 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
69 11:12:44 کلیپ سیاه و سفید 00:02:35
70 11:15:19 آرم تایم (صندوقچه بازی) 00:00:20
71 11:15:39 صندوقچه بازی - قسمت 32 00:11:15
72 11:26:54 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
73 11:27:27 آگهی بازرگانی 00:02:14
74 11:29:41 آرم تایم (تو هدیه‌ خدایی) 00:00:20
75 11:30:01 تو هدیه‌ خدایی - قسمت 63 00:11:49
76 11:41:50 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
77 11:42:43 کلیپ چوپان و بره 00:02:23
78 11:45:06 آرم تایم (میمونک و فیلی) 00:00:20
79 11:45:26 میمونک و فیلی - قسمت 11 00:06:50
80 11:52:16 اعلام برنامه 00:00:45
81 11:53:01 باهم‌بازی 00:03:09
82 11:56:10 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
83 11:56:43 آگهی بازرگانی 00:02:57
84 11:59:40 آرم تایم (ماجراهای عمو رولی) 00:00:20
85 12:00:00 ماجراهای عمو رولی - قسمت 47 00:13:56
86 12:13:56 تیزر مجموعه فسقلی‌های باغچه 00:01:13
87 12:15:09 آرم تایم (ماهی فضایی) 00:00:20
88 12:15:29 ماهی فضایی - قسمت 48 00:11:42
89 12:27:11 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
90 12:27:44 آگهی بازرگانی 00:02:12
91 12:29:56 آرم تایم (اتل متل یه جنگل) 00:00:20
92 12:30:16 اتل متل یه جنگل - قسمت 49 00:11:20
93 12:41:36 آنونس مجموعه شب بخیر بچه‌ها 00:01:30
94 12:43:06 اوم نوم 00:01:08
95 12:44:14 کلیپ‌های مهدپویا- پا-1 00:00:41
96 12:44:55 آرم تایم (نیکا و داداشی) 00:00:20
97 12:45:15 نیکا و داداشی - قسمت 17 00:10:58
98 12:56:13 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
99 12:56:22 بندبندی‌ها 00:01:21
100 12:57:43 آنونس مجموعه ببعی 00:01:30
101 12:59:13 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
102 13:00:11 وله رگلاژ 00:00:39
103 13:00:50 جشن نماز 00:05:10
104 13:06:00 جشن نماز 00:05:51
105 13:11:51 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
106 13:12:11 ترو ترو 00:03:36
107 13:15:47 آنونس مجموعه اتل متل یه چنگل 00:01:30
108 13:17:17 تیزر مجموعه فسقلی‌های باغچه 00:01:13
109 13:18:30 ترانه‌های اتل متل - راستگویی 00:03:18
110 13:21:48 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
111 13:22:10 شن‌دونه‌ها 00:04:31
112 13:26:41 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
113 13:27:14 آگهی بازرگانی 00:02:46
114 13:30:00 آرم تایم (فسقلی‌های باغچه) 00:00:20
115 13:30:20 فسقلی‌های باغچه - قسمت 9 00:12:14
116 13:42:34 کلیپ‌های نوید و ندا- کتاب 00:02:26
117 13:45:00 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
118 13:45:20 ببعی - قسمت 115 00:08:49
119 13:54:09 وله روابط عمومی - 162 00:00:22
120 13:54:31 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
121 13:56:31 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
122 13:57:04 آگهی بازرگانی 00:02:56
123 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:33
124 14:00:33 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
125 14:03:04 تلاوت قرآن 00:03:02
126 14:06:06 آرم تایم (سینمایی قهرمان کوچک) 00:00:25
127 14:06:31 تیزر پف فیلم - قبل سینمایی 00:02:24
128 14:08:55 سینمایی قهرمان کوچک 01:11:19
129 15:20:14 تیزر پف فیلم - بعد سینمایی 00:03:18
130 15:23:32 آنونس سینمایی پسر کاراته‌باز 00:02:00
131 15:25:32 کدو بدو 00:01:27
132 15:26:59 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
133 15:27:22 آگهی بازرگانی 00:02:55
134 15:30:17 آرم تایم (تعمیرکاران کوچولو) 00:00:20
135 15:30:37 تعمیرکاران کوچولو - قسمت 7 00:11:19
136 15:41:56 موسیقی فیلم غول‌های پاکتی 00:01:37
137 15:43:33 تیزر بزودی رکاب زنان کوهستان 00:01:15
138 15:44:48 آرم تایم (پنگوئن ببری) 00:00:20
139 15:45:08 پنگوئن ببری - قسمت 12 00:11:01
140 15:56:09 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
141 15:56:32 آگهی بازرگانی 00:03:17
142 15:59:49 آرم تایم (مل‌مل) 00:00:20
143 16:00:09 مل‌مل-6 - قسمت 41 00:55:00
144 16:55:09 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
145 16:55:32 آگهی بازرگانی 00:04:31
146 17:00:03 آرم تایم (گروه نجات رباتیک) 00:00:20
147 17:00:23 گروه نجات رباتیک - قسمت 10 00:21:17
148 17:21:40 آنونس سینمایی آلفا و امگا-2 00:02:00
149 17:23:40 کلیپ جهان زیبا 00:02:22
150 17:26:02 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
151 17:26:25 آگهی بازرگانی 00:03:15
152 17:29:40 آرم تایم (رکاب‌زنان کوهستان) 00:00:20
153 17:30:00 رکاب‌زنان کوهستان - قسمت 60 00:21:51
154 17:51:51 آنونس مجموعه موش خبرنگار 00:01:18
155 17:53:09 ترافیک 00:02:04
156 17:55:13 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
157 17:55:36 آگهی بازرگانی 00:04:37
158 18:00:13 زنان کوچک - قسمت 24 00:23:18
159 18:23:31 اعلام برنامه 00:00:55
160 18:24:26 موسیقی فیلم کارآگاه شرلوک 00:01:23
161 18:25:49 رالف 00:01:08
162 18:26:57 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
163 18:27:20 آگهی بازرگانی 00:02:30
164 18:29:50 آرم تایم (یک‌دوسه‌خنده) 00:00:20
165 18:30:10 یک‌دوسه‌خنده - قسمت 32 00:22:47
166 18:52:57 آنونس سینمایی پسر کاراته‌باز 00:02:00
167 18:54:57 برنارد 00:02:51
168 18:57:48 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
169 18:58:11 آگهی بازرگانی 00:01:51
170 19:00:02 مل‌مل-6 - قسمت 40 00:54:40
171 19:54:42 وله رگلاژ 00:00:48
172 19:55:30 باکس تلاوت قرآن 00:03:30
173 19:59:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:24:30
174 20:23:30 اعلام برنامه 00:00:50
175 20:24:20 مورف 00:01:42
176 20:26:02 تیزر بزودی رکاب زنان کوهستان 00:01:15
177 20:27:17 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
178 20:27:40 آگهی بازرگانی 00:02:04
179 20:29:44 آرم تایم (دیجیمون) 00:00:20
180 20:30:04 دیجیمون - قسمت 13 00:19:25
181 20:49:29 آنونس مجموعه افسانه سه برادر 00:01:27
182 20:50:56 مزه_خلاقیت - قسمت هواپیما 00:02:04
183 20:53:00 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
184 20:53:10 موسیقی فیلم ملاقات با رابینسون‌ها 00:01:59
185 20:55:09 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
186 20:55:32 آگهی بازرگانی 00:00:30
187 20:56:02 آرم تایم (سینمایی رنگو) 00:00:25
188 20:56:27 تیزر پف فیلم - قبل سینمایی 00:03:46
189 21:00:13 سینمایی رنگو 01:27:48
190 22:28:01 تیزر پف فیلم - بعد سینمایی 00:02:06
191 22:30:07 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
192 22:30:30 آگهی بازرگانی 00:01:24
193 22:31:54 آرم تایم (نگهبانان شیردل) 00:00:20
194 22:32:14 نگهبانان شیردل - قسمت 5 00:20:58
195 22:53:12 آنونس سینمایی آلفا و امگا-2 00:02:00
196 22:55:12 شکرستان 00:01:42
197 22:56:54 موسیقی فیلم ماداگاسکار-1 00:01:13
198 22:58:07 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
199 22:58:30 آگهی بازرگانی 00:01:35
200 23:00:05 آرم تایم (باخانمان) 00:00:20
201 23:00:25 باخانمان - قسمت 41 00:23:12
202 23:23:37 آنونس مجموعه پاندای کونگ‌فوکار 00:01:46
203 23:25:23 تیزر به همین سادگی 00:02:40
204 23:28:03 آرم استیشن جعبه و خودکار 00:00:21
205 23:28:24 رود رانر 00:02:30
206 23:30:54 آنونس سینمایی پسر کاراته‌باز 00:02:00
207 23:32:54 مزه_طبیعت - قسمت پروانه-2 00:01:55
208 23:34:49 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
209 23:35:12 آگهی بازرگانی 00:00:45
210 23:35:57 شب بخیر بچه‌ها - قسمت 80 00:23:41
211 23:59:38 وله شب بخیر بچه‌ها 00:00:22


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها