جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:04:42
4 08:07:13 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
5 08:07:33 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
6 08:09:33 اعلام برنامه 00:00:45
7 08:10:18 کلیپ پروانه 00:02:15
8 08:12:33 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
9 08:13:06 آگهی بازرگانی 00:01:42
10 08:14:48 آرم تایم (تو هدیه‌ خدایی) 00:00:20
11 08:15:08 تو هدیه‌ خدایی - قسمت 65 00:11:57
12 08:27:05 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
13 08:27:38 آگهی بازرگانی 00:02:50
14 08:30:28 آرم تایم (میمونک و فیلی) 00:00:20
15 08:30:48 میمونک و فیلی - قسمت 12 00:06:51
16 08:37:39 آنونس مجموعه شب بخیر بچه‌ها 00:01:30
17 08:39:09 دیپ‌داپ 00:02:55
18 08:42:04 تیزر مجموعه فسقلی‌های باغچه 00:01:13
19 08:43:17 کاردستی‌های مهدپویا-عروسک نمایشی 00:01:34
20 08:44:51 آرم تایم (اتل متل یه جنگل) 00:00:20
21 08:45:11 اتل متل یه جنگل - قسمت 50 00:08:18
22 08:53:29 اعلام برنامه 00:00:35
23 08:54:04 نقاشی کنیم 00:00:50
24 08:54:54 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
25 08:55:52 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
26 08:56:25 آگهی بازرگانی 00:03:19
27 08:59:44 آرم تایم (ماجراهای عمو رولی) 00:00:20
28 09:00:04 ماجراهای عمو رولی - قسمت 48 00:13:25
29 09:13:29 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
30 09:13:38 اوم نوم 00:01:09
31 09:14:47 آرم تایم (صندوقچه بازی) 00:00:20
32 09:15:07 صندوقچه بازی - قسمت 33 00:10:48
33 09:25:55 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
34 09:26:28 آگهی بازرگانی 00:03:14
35 09:29:42 آرم تایم (پهلوانان پویا) 00:00:20
36 09:30:02 پهلوانان پویا - قسمت 32 00:14:47
37 09:44:49 آرم تایم (نیکا و داداشی) 00:00:20
38 09:45:09 نیکا و داداشی - قسمت 20 00:10:55
39 09:56:04 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
40 09:56:37 آگهی بازرگانی 00:04:21
41 10:00:58 آرم تایم (کوچولوهای کنجکاو) 00:00:20
42 10:01:18 کوچولوهای کنجکاو - قسمت 3 00:06:41
43 10:07:59 آنونس مجموعه ببعی 00:01:30
44 10:09:29 کلیپ عروسک قشنگ 00:02:58
45 10:12:27 آرم استیشن توپ 00:00:23
46 10:12:50 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
47 10:14:50 آرم تایم (ماجراهای تی‌تی) 00:00:20
48 10:15:10 ماجراهای تی‌تی - قسمت 26 00:11:00
49 10:26:10 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
50 10:26:43 آگهی بازرگانی 00:04:14
51 10:30:57 آرم تایم (فسقلی‌های باغچه) 00:00:20
52 10:31:17 فسقلی‌های باغچه - قسمت 12 00:12:14
53 10:43:31 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:20
54 10:43:51 اوم نوم 00:01:14
55 10:45:05 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
56 10:45:25 ببعی - قسمت 118 00:08:35
57 10:54:00 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
58 10:54:58 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
59 10:55:31 آگهی بازرگانی 00:04:46
60 11:00:17 آرم تایم (خدا چه آفریده؟) 00:00:20
61 11:00:37 خدا چه آفریده؟ - قسمت 4 00:11:43
62 11:12:20 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:23
63 11:12:43 کلیپ تابستان 00:02:09
64 11:14:52 آرم تایم (صندوقچه بازی) 00:00:20
65 11:15:12 صندوقچه بازی - قسمت 34 00:11:55
66 11:27:07 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
67 11:27:40 آگهی بازرگانی 00:03:51
68 11:31:31 آرم تایم (تو هدیه‌ خدایی) 00:00:20
69 11:31:51 تو هدیه‌ خدایی - قسمت 65 00:11:57
70 11:43:48 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
71 11:44:10 نقاشی کنیم 00:00:46
72 11:44:56 آرم تایم (میمونک و فیلی) 00:00:20
73 11:45:16 میمونک و فیلی - قسمت 12 00:06:45
74 11:52:01 اعلام برنامه 00:00:45
75 11:52:46 بندبندی‌ها 00:01:37
76 11:54:23 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
77 11:54:56 آگهی بازرگانی 00:04:56
78 11:59:52 آرم تایم (ماجراهای عمو رولی) 00:00:20
79 12:00:12 ماجراهای عمو رولی - قسمت 49 00:13:57
80 12:14:09 تیزر مجموعه فسقلی‌های باغچه 00:01:13
81 12:15:22 آرم تایم (ماهی فضایی) 00:00:20
82 12:15:42 ماهی فضایی - قسمت 50 00:10:51
83 12:26:33 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
84 12:27:06 آگهی بازرگانی 00:04:25
85 12:31:31 آرم تایم (اتل متل یه جنگل) 00:00:20
86 12:31:51 اتل متل یه جنگل - قسمت 51 00:08:15
87 12:40:06 آنونس مجموعه ببعی 00:01:30
88 12:41:36 مولانگ 00:03:22
89 12:44:58 آرم تایم (نیکا و داداشی) 00:00:20
90 12:45:18 نیکا و داداشی - قسمت 19 00:09:59
91 12:55:17 کلیپ چوپان و بره 00:02:23
92 12:57:40 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
93 12:58:38 وله رگلاژ 00:00:57
94 12:59:35 جشن نماز 00:06:25
95 13:06:00 جشن نماز 00:05:42
96 13:11:42 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
97 13:12:02 ترانه‌های اتل متل - خروس ما 00:04:53
98 13:16:55 آنونس مجموعه ماهی فضایی 00:01:30
99 13:18:25 تیزر مجموعه فسقلی‌های باغچه 00:01:13
100 13:19:38 باهم‌بازی 00:03:07
101 13:22:45 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
102 13:23:07 اوم نوم 00:01:09
103 13:24:16 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
104 13:24:49 آگهی بازرگانی 00:04:57
105 13:29:46 آرم تایم (فسقلی‌های باغچه) 00:00:20
106 13:30:06 فسقلی‌های باغچه - قسمت 11 00:12:08
107 13:42:14 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:24
108 13:42:38 کلیپ یک بچه خوب 00:02:19
109 13:44:57 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
110 13:45:17 ببعی - قسمت 117 00:09:13
111 13:54:30 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
112 13:55:03 آگهی بازرگانی 00:04:57
113 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:33
114 14:00:33 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
115 14:03:04 تلاوت قرآن 00:03:02
116 14:06:06 آرم تایم (سینمایی ماداگاسکار-2) 00:00:25
117 14:06:31 تیزر پف فیلم - قبل سینمایی 00:03:28
118 14:09:59 سینمایی ماداگاسکار-2 01:00:21
119 15:10:20 تیزر پف فیلم - بعد سینمایی 00:02:52
120 15:13:12 آرم تایم (فرمانروایان دریایی) 00:00:20
121 15:13:32 فرمانروایان دریایی - قسمت 4 00:11:12
122 15:24:44 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
123 15:25:07 آگهی بازرگانی 00:05:00
124 15:30:07 آرم تایم (تعمیرکاران کوچولو) 00:00:20
125 15:30:27 تعمیرکاران کوچولو - قسمت 8 00:11:01
126 15:41:28 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
127 15:41:40 موسیقی فیلم رامکال 00:01:18
128 15:42:58 آرم تایم (پنگوئن ببری) 00:00:20
129 15:43:18 پنگوئن ببری - قسمت 13 00:11:09
130 15:54:27 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
131 15:54:50 آگهی بازرگانی 00:04:52
132 15:59:42 آرم تایم (مل‌مل) 00:00:20
133 16:00:02 مل‌مل-6 - قسمت 42 00:55:00
134 16:55:02 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
135 16:55:25 آگهی بازرگانی 00:05:00
136 17:00:25 آرم تایم (گروه نجات رباتیک) 00:00:20
137 17:00:45 گروه نجات رباتیک - قسمت 11 00:20:46
138 17:21:31 آنونس سینمایی آلفا و امگا-2 00:02:00
139 17:23:31 کلیپ جهان زیبا 00:02:22
140 17:25:53 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
141 17:26:16 آگهی بازرگانی 00:04:05
142 17:30:21 آرم تایم (رکاب‌زنان کوهستان) 00:00:20
143 17:30:41 رکاب‌زنان کوهستان - قسمت 61 00:23:13
144 17:53:54 تیزر جشنواره تابستانه نهال 00:01:28
145 17:55:22 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
146 17:55:45 آگهی بازرگانی 00:05:00
147 18:00:45 زنان کوچک - قسمت 25 00:18:10
148 18:18:55 اعلام برنامه 00:00:55
149 18:19:50 رود رانر 00:06:07
150 18:25:57 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
151 18:26:20 آگهی بازرگانی 00:03:58
152 18:30:18 آرم تایم (یک‌دوسه‌خنده) 00:00:20
153 18:30:38 یک‌دوسه‌خنده - قسمت 35 00:22:36
154 18:53:14 آرم استیشن دایره شیشه ای 00:00:10
155 18:53:24 برنارد 00:02:50
156 18:56:14 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
157 18:56:37 آگهی بازرگانی 00:03:32
158 19:00:09 کارآگاه نجار - قسمت 41 00:19:19
159 19:19:28 آرم استیشن جوجه‌های آبی 00:00:38
160 19:20:06 آنونس سینمایی شیر کوچولوی شجاع 00:02:00
161 19:22:06 بره ناقلا 00:06:04
162 19:28:10 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
163 19:28:33 آگهی بازرگانی 00:00:44
164 19:29:17 آرم تایم (افسانه‌های ملل) 00:00:20
165 19:29:37 افسانه‌های ملل 00:11:36
166 19:41:13 آرم تایم (پند پارسی) 00:00:20
167 19:41:33 پند پارسی 00:10:34
168 19:52:07 وله رگلاژ 00:00:23
169 19:52:30 باکس تلاوت قرآن 00:03:30
170 19:56:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:24:30
171 20:20:30 اعلام برنامه 00:00:50
172 20:21:20 لئون 00:02:40
173 20:24:00 تیزر بزودی رکاب زنان کوهستان 00:01:15
174 20:25:15 گنجینه 00:00:50
175 20:26:05 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
176 20:26:28 آگهی بازرگانی 00:03:18
177 20:29:46 آرم تایم (دیجیمون) 00:00:20
178 20:30:06 دیجیمون - قسمت 14 00:21:26
179 20:51:32 آنونس مجموعه افسانه سه برادر 00:01:27
180 20:52:59 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
181 20:53:22 آگهی بازرگانی 00:02:38
182 20:56:00 آرم تایم (سینمایی پسر کاراته باز) 00:00:25
183 20:56:25 تیزر پف فیلم - قبل سینمایی 00:03:53
184 21:00:18 سینمایی پسر کاراته باز 01:30:35
185 22:30:53 تیزر پف فیلم - بعد سینمایی 00:02:33
186 22:33:26 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
187 22:33:49 آگهی بازرگانی 00:02:55
188 22:36:44 آرم تایم (نگهبانان شیردل) 00:00:20
189 22:37:04 نگهبانان شیردل - قسمت 6 00:21:55
190 22:58:59 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
191 22:59:22 آگهی بازرگانی 00:02:45
192 23:02:07 آرم تایم (باخانمان) 00:00:20
193 23:02:27 باخانمان - قسمت 42 00:20:29
194 23:22:56 آنونس مجموعه پاندای کونگ‌فوکار 00:01:46
195 23:24:42 تیزر به همین سادگی 00:02:40
196 23:27:22 آرم استیشن شب و روز 00:00:55
197 23:28:17 کدو بدو 00:01:35
198 23:29:52 تیزر بزودی رکاب زنان کوهستان 00:01:15
199 23:31:07 آنونس سینمایی شیر کوچولوی شجاع 00:02:00
200 23:33:07 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
201 23:33:30 آگهی بازرگانی 00:02:45
202 23:36:15 شب بخیر بچه‌ها - قسمت 82 00:23:13
203 23:59:28 وله شب بخیر بچه‌ها 00:00:32


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها