جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:03:48
4 08:06:19 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
5 08:06:39 یاپ یاپس 00:02:15
6 08:08:54 اعلام برنامه 00:00:45
7 08:09:39 کلیپ شاپرک 00:03:19
8 08:12:58 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
9 08:13:31 آگهی بازرگانی 00:01:29
10 08:15:00 آرم تایم (تو هدیه‌ خدایی) 00:00:20
11 08:15:20 تو هدیه‌ خدایی - قسمت 68 00:12:31
12 08:27:51 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
13 08:28:24 آگهی بازرگانی 00:01:24
14 08:29:48 آرم تایم (میمونک و فیلی) 00:00:20
15 08:30:08 میمونک و فیلی - قسمت 15 00:06:46
16 08:36:54 آنونس مجموعه ببعی 00:01:30
17 08:38:24 باهم‌بازی 00:03:04
18 08:41:28 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
19 08:41:37 مولانگ 00:03:21
20 08:44:58 آرم تایم (اتل متل یه جنگل) 00:00:20
21 08:45:18 اتل متل یه جنگل - قسمت 53 00:07:45
22 08:53:03 اعلام برنامه 00:00:35
23 08:53:38 کلیپ درخت-2 00:02:44
24 08:56:22 تیزر بزودی پورورو 00:01:08
25 08:57:30 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
26 08:58:03 آگهی بازرگانی 00:01:40
27 08:59:43 آرم تایم (ماجراهای عمو رولی) 00:00:20
28 09:00:03 ماجراهای عمو رولی - قسمت 51 00:13:37
29 09:13:40 تیزر مجموعه فسقلی‌های باغچه 00:01:13
30 09:14:53 آرم تایم (صندوقچه بازی) 00:00:20
31 09:15:13 صندوقچه بازی - قسمت 36 00:10:23
32 09:25:36 کلیپ‌های مهدپویا- صبحانه خوردن-2 00:02:03
33 09:27:39 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
34 09:28:12 آگهی بازرگانی 00:02:10
35 09:30:22 پهلوانان پویا - قسمت 4 00:14:34
36 09:44:56 آرم تایم (نیکا و داداشی) 00:00:20
37 09:45:16 نیکا و داداشی - قسمت 23 00:11:20
38 09:56:36 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
39 09:57:09 آگهی بازرگانی 00:02:56
40 10:00:05 آرم تایم (کوچولوهای کنجکاو) 00:00:20
41 10:00:25 کوچولوهای کنجکاو - قسمت 6 00:06:52
42 10:07:17 آنونس مجموعه اتل متل یه جنگل 00:01:30
43 10:08:47 کلیپ سیاه و سفید 00:02:35
44 10:11:22 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
45 10:11:42 ماموک 00:03:08
46 10:14:50 آرم تایم (نون و پنیر و پسته) 00:00:20
47 10:15:10 نون و پنیر و پسته - قسمت 3 00:10:40
48 10:25:50 تیزر بزودی پورورو 00:01:08
49 10:26:58 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
50 10:27:31 آگهی بازرگانی 00:02:42
51 10:30:13 آرم تایم (فسقلی‌های باغچه) 00:00:20
52 10:30:33 فسقلی‌های باغچه - قسمت 15 00:12:10
53 10:42:43 کلیپ‌های مهدپویا- میوه‌ها و خواص آنها‎ 00:02:10
54 10:44:53 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
55 10:45:13 ببعی - قسمت 121 00:08:36
56 10:53:49 بندبندی‌ها 00:01:21
57 10:55:10 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
58 10:55:43 آگهی بازرگانی 00:04:14
59 10:59:57 آرم تایم (خدا چه آفریده؟) 00:00:20
60 11:00:17 خدا چه آفریده؟ - قسمت 7 00:12:06
61 11:12:23 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
62 11:12:32 کلیپ پروانه کوچولو 00:02:25
63 11:14:57 آرم تایم (صندوقچه بازی) 00:00:20
64 11:15:17 صندوقچه بازی - قسمت 37 00:11:51
65 11:27:08 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
66 11:27:41 آگهی بازرگانی 00:02:39
67 11:30:20 تو هدیه‌ خدایی - قسمت 68 00:12:31
68 11:42:51 اوم نوم 00:01:08
69 11:43:59 تیزر مجموعه فسقلی‌های باغچه 00:01:13
70 11:45:12 آرم تایم (میمونک و فیلی) 00:00:20
71 11:45:32 میمونک و فیلی - قسمت 16 00:06:47
72 11:52:19 اعلام برنامه 00:00:45
73 11:53:04 کاردستی‌های مهدپویا-عروسک نمایشی 00:01:34
74 11:54:38 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
75 11:55:11 آگهی بازرگانی 00:04:45
76 11:59:56 آرم تایم (ماجراهای عمو رولی) 00:00:20
77 12:00:16 ماجراهای عمو رولی - قسمت 52 00:13:55
78 12:14:11 تیزر بزودی پورورو 00:01:08
79 12:15:19 آرم تایم (ماهی فضایی) 00:00:20
80 12:15:39 ماهی فضایی - قسمت 53 00:11:48
81 12:27:27 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
82 12:28:00 آگهی بازرگانی 00:04:35
83 12:32:35 اتل متل یه جنگل - قسمت 54 00:07:28
84 12:40:03 وله روابط عمومی - 162 00:00:22
85 12:40:25 بندبندی‌ها 00:01:21
86 12:41:46 آنونس مجموعه شب بخیر بچه‌ها 00:01:30
87 12:43:16 کلیپ ماهی-3 00:01:49
88 12:45:05 آرم تایم (نیکا و داداشی) 00:00:20
89 12:45:25 نیکا و داداشی - قسمت 22 00:10:47
90 12:56:12 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
91 12:56:21 دیپ‌داپ 00:02:53
92 12:59:14 وله رگلاژ 00:00:36
93 12:59:50 جشن نماز 00:05:10
94 13:05:00 جشن نماز 00:05:51
95 13:10:51 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
96 13:11:11 ترو ترو 00:03:32
97 13:14:43 آنونس مجموعه ماهی فضایی 00:01:30
98 13:16:13 تیزر بزودی پورورو 00:01:08
99 13:17:21 ترانه‌های اتل متل - همسایه 00:04:13
100 13:21:34 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
101 13:22:27 کاردستی‌های مهدپویا-هندوانه-2 00:02:17
102 13:24:44 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
103 13:25:17 آگهی بازرگانی 00:04:37
104 13:29:54 آرم تایم (فسقلی‌های باغچه) 00:00:20
105 13:30:14 فسقلی‌های باغچه - قسمت 14 00:11:46
106 13:42:00 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
107 13:42:23 کلیپ توپ 00:02:19
108 13:44:42 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
109 13:45:02 ببعی - قسمت 120 00:08:43
110 13:53:45 نقاشی کنیم 00:00:55
111 13:54:40 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
112 13:55:13 آگهی بازرگانی 00:04:47
113 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:33
114 14:00:33 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
115 14:03:04 تلاوت قرآن 00:04:42
116 14:07:46 آرم تایم (برندگان کوچک) 00:00:20
117 14:08:06 برندگان کوچک - قسمت 20 00:21:35
118 14:29:41 آرم تایم (پاندای کونگ‌فو کار) 00:00:20
119 14:30:01 پاندای کونگ‌فو کار- پنجه‌های آتشین - قسمت 11 00:23:16
120 14:53:17 آنونس مجموعه افسانه سه برادر 00:01:27
121 14:54:44 مزه_خلاقیت - قسمت لباس 00:02:08
122 14:56:52 آرم استیشن جعبه و خودکار 00:00:21
123 14:57:13 تیزر به همین سادگی 00:02:40
124 14:59:53 آرم تایم (لاک‌پشت‌های نینجا) 00:00:20
125 15:00:13 لاک‌پشت‌های نینجا - قسمت 16 00:14:22
126 15:14:35 آنونس مجموعه موش خبرنگار 00:01:18
127 15:15:53 موسیقی فیلم چگونه اژدهای خود را آموزش دهید-1 00:01:50
128 15:17:43 آرم استیشن ماشین و توپ 00:00:22
129 15:18:05 نظر شما چیه؟ 00:04:47
130 15:22:52 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
131 15:23:02 دزد ناشی 00:01:35
132 15:24:37 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
133 15:25:00 آگهی بازرگانی 00:04:40
134 15:29:40 آرم تایم (تعمیرکاران) 00:00:20
135 15:30:00 تعمیرکاران - قسمت 9 00:11:00
136 15:41:00 تیزر زنده باد تولید ملی 00:01:12
137 15:42:12 آرم استیشن ماشین 00:00:14
138 15:42:26 ترافیک 00:02:15
139 15:44:41 آرم تایم (پنگوئن ببری) 00:00:20
140 15:45:01 پنگوئن ببری - قسمت 14 00:11:13
141 15:56:14 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
142 15:56:37 آگهی بازرگانی 00:04:12
143 16:00:49 آرم تایم (مل‌مل) 00:00:20
144 16:01:09 مل‌مل-6 - قسمت 43 00:55:00
145 16:56:09 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
146 16:56:32 آگهی بازرگانی 00:04:18
147 17:00:50 آرم تایم (گروه نجات رباتیک) 00:00:20
148 17:01:10 گروه نجات رباتیک - قسمت 13 00:20:37
149 17:21:47 اعلام برنامه 00:00:55
150 17:22:42 کلیپ بسم الله 00:03:33
151 17:26:15 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
152 17:26:38 آگهی بازرگانی 00:03:35
153 17:30:13 آرم تایم (رکاب‌زنان کوهستان) 00:00:20
154 17:30:33 رکاب‌زنان کوهستان - قسمت 62 00:22:30
155 17:53:03 وله روابط عمومی - 162 00:00:20
156 17:53:23 موسیقی فیلم غول‌های پاکتی 00:01:37
157 17:55:00 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
158 17:55:23 آگهی بازرگانی 00:04:56
159 18:00:19 آرم تایم (زنان کوچک) 00:00:20
160 18:00:39 زنان کوچک - قسمت 26 00:15:07
161 18:15:46 آنونس مجموعه افسانه سه برادر 00:01:27
162 18:17:13 کلیپ بارکد 626 00:04:08
163 18:21:21 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
164 18:21:43 گروه تحقیق 00:04:40
165 18:26:23 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
166 18:26:46 آگهی بازرگانی 00:03:03
167 18:29:49 آرم تایم (یک‌دوسه‌خنده) 00:00:20
168 18:30:09 یک‌دوسه‌خنده - قسمت 36 00:23:36
169 18:53:45 آنونس مجموعه موش خبرنگار 00:01:18
170 18:55:03 رالف 00:01:08
171 18:56:11 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
172 18:56:34 آگهی بازرگانی 00:03:06
173 18:59:40 آرم تایم (مهارت‌های زندگی) 00:00:20
174 19:00:00 مهارت‌های زندگی - قسمت 350 00:12:30
175 19:12:30 لئون 00:02:10
176 19:14:40 آرم تایم (شکرستان) 00:00:20
177 19:15:00 شکرستان - قسمت 49 00:14:29
178 19:29:29 وله رگلاژ 00:00:31
179 19:30:00 باکس تلاوت قرآن 00:22:00
180 19:52:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:08:00
181 20:00:00 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
182 20:00:22 تندر 00:25:28
183 20:25:50 آرم استیشن ماشین 00:00:14
184 20:26:04 گنجینه 00:01:01
185 20:27:05 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
186 20:27:28 آگهی بازرگانی 00:02:21
187 20:29:49 آرم تایم (لاک‌پشت‌های نینجا) 00:00:20
188 20:30:09 لاک‌پشت‌های نینجا - قسمت 16 00:14:22
189 20:44:31 آرم استیشن ماشین و توپ 00:00:22
190 20:44:53 رود رانر 00:05:56
191 20:50:49 وله فرا رسیدن محرم 00:00:34
192 20:51:23 کلیپ بسم‌الله و بالله 00:02:38
193 20:54:01 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
194 20:54:23 سبک زندگی 00:01:39
195 20:56:02 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
196 20:56:25 آگهی بازرگانی 00:03:31
197 20:59:56 آرم تایم (افسانه سه‌برادر‎) 00:00:25
198 21:00:21 افسانه سه‌برادر - قسمت 24 00:19:45
199 21:20:06 وله فرا رسیدن محرم 00:00:34
200 21:20:40 کلیپ ماه آفتاب 00:03:21
201 21:24:01 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
202 21:24:23 خال‌خالی 00:03:46
203 21:28:09 آنونس مجموعه موش خبرنگار 00:01:18
204 21:29:27 مورف 00:01:42
205 21:31:09 وله روابط عمومی - 162 00:00:20
206 21:31:29 نظر شما چیه؟ 00:04:45
207 21:36:14 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
208 21:36:36 شب بخیر بچه‌ها - قسمت 85 00:23:21
209 21:59:57 وله شب بخیر بچه‌ها 00:00:03


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها