جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:04:11
4 08:06:42 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
5 08:07:02 کلیپ سلام 00:01:22
6 08:08:24 آنونس مجموعه خرگوش کوچولوی سفید 00:01:30
7 08:09:54 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
8 08:11:54 اعلام برنامه 00:00:45
9 08:12:39 یاپ یاپس 00:02:15
10 08:14:54 آرم تایم (بزرگ و کوچک) 00:00:20
11 08:15:14 بزرگ و کوچک-2 - قسمت 16 00:10:27
12 08:25:41 آنونس مجموعه پیم و پم 00:01:30
13 08:27:11 دیپ‌داپ 00:02:44
14 08:29:55 آرم تایم (اتل متل یه جنگل) 00:00:20
15 08:30:15 اتل متل یه جنگل-2 - قسمت 42 00:09:29
16 08:39:44 آرم استیشن روز 00:00:20
17 08:40:04 باهم‌بازی 00:03:21
18 08:43:25 کلیپ نمره بیست 00:01:52
19 08:45:17 آرم تایم (تاتی و طوطو) 00:00:20
20 08:45:37 تاتی و طوطو - قسمت 43 00:06:59
21 08:52:36 اعلام برنامه 00:00:35
22 08:53:11 ماجراهای جنگل 00:04:24
23 08:57:35 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
24 08:58:28 کاردستی‌های مهدپویا-آتش 00:01:47
25 09:00:15 آرم تایم (فینگیلیا) 00:00:20
26 09:00:35 فینگیلیا - قسمت 6 00:08:42
27 09:09:17 آنونس مجموعه بزرگ و کوچک 00:01:30
28 09:10:47 کلیپ پیراهن پرستاره 00:03:54
29 09:14:41 آرم تایم (جزیره اسرارآمیز لالا) 00:00:20
30 09:15:01 جزیره اسرارآمیز لالا - قسمت 1 00:12:41
31 09:27:42 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
32 09:27:51 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
33 09:29:51 آرم تایم (شهر قصه) 00:00:20
34 09:30:11 شهر قصه - قسمت 14 00:06:02
35 09:36:13 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:24
36 09:36:37 شن‌دونه‌ها 00:04:26
37 09:41:03 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
38 09:41:23 مولانگ 00:03:27
39 09:44:50 آرم تایم (خرگوش کوچولوی سفید) 00:00:20
40 09:45:10 خرگوش کوچولوی سفید - قسمت 18 00:07:39
41 09:52:49 آنونس مجموعه ماجراهای ایوری 00:01:30
42 09:54:19 کلیپ چوپان و بره 00:02:23
43 09:56:42 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
44 09:57:04 کاردستی‌های مهدپویا-موش 00:02:49
45 09:59:53 آرم تایم (پیم و پم) 00:00:20
46 10:00:13 پیم و پم - قسمت 36 00:13:45
47 10:13:58 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
48 10:14:18 نقاشی کنیم 00:00:50
49 10:15:08 آرم تایم (ماجراهای ایوری) 00:00:20
50 10:15:28 ماجراهای ایوری - قسمت 27 00:08:05
51 10:23:33 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
52 10:23:55 یاپ یاپس 00:02:15
53 10:26:10 آنونس مجموعه خدا چه آفریده 00:01:30
54 10:27:40 کلیپ‌های مهدپویا- آموزش عدد 3 00:02:04
55 10:29:44 آرم تایم (خاله سارا) 00:00:20
56 10:30:04 خاله سارا - قسمت 7 00:06:26
57 10:36:30 کلیپ توپ 00:02:15
58 10:38:45 وله روابط عمومی-162 00:00:22
59 10:39:07 ماجراهای سعید 00:04:12
60 10:43:19 اعلام برنامه 00:00:35
61 10:43:54 اوم نوم 00:01:03
62 10:44:57 آرم تایم (دنیای خیالی بن و هالی) 00:00:20
63 10:45:17 دنیای خیالی بن و هالی - قسمت 3 00:11:07
64 10:56:24 اعلام برنامه 00:00:45
65 10:57:09 ماموک 00:02:58
66 11:00:07 آرم تایم (خدا چه آفریده) 00:00:20
67 11:00:27 خدا چه آفریده؟ - قسمت 73 00:11:06
68 11:11:33 آنونس مجموعه خرگوش کوچولوی سفید 00:01:30
69 11:13:03 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
70 11:15:03 آرم تایم (بزرگ و کوچک) 00:00:20
71 11:15:23 بزرگ و کوچک-2 - قسمت 17 00:09:41
72 11:25:04 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
73 11:25:24 ترانه‌های اتل متل - ابر 00:04:17
74 11:29:41 آنونس مجموعه پیم و پم 00:01:30
75 11:31:11 ماجراهای جنگل 00:04:37
76 11:35:48 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
77 11:35:57 بندبندی‌ها 00:01:36
78 11:37:33 آنونس مجموعه بزرگ و کوچک 00:01:30
79 11:39:03 مولانگ 00:03:00
80 11:42:03 وله رگلاژ 00:00:34
81 11:42:37 جشن نماز 00:05:23
82 11:48:00 جشن نماز 00:05:42
83 11:53:42 اعلام برنامه 00:00:35
84 11:54:17 باهم‌بازی 00:03:22
85 11:57:39 کلیپ ماهی 00:02:10
86 11:59:49 آرم تایم (اتل متل یه جنگل) 00:00:20
87 12:00:09 اتل متل یه جنگل-2 - قسمت 43 00:09:14
88 12:09:23 آنونس مجموعه ماجراهای ایوری 00:01:30
89 12:10:53 یاپ یاپس 00:02:12
90 12:13:05 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
91 12:13:14 کلیپ‌های مهدپویا- رنگ آبی 00:01:54
92 12:15:08 آرم تایم (تاتی و طوطو) 00:00:20
93 12:15:28 تاتی و طوطو - قسمت 44 00:06:55
94 12:22:23 اعلام برنامه 00:00:45
95 12:23:08 ماجراهای سعید 00:03:40
96 12:26:48 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:24
97 12:27:12 دیپ‌داپ 00:02:31
98 12:29:43 آرم تایم (فینگیلیا) 00:00:20
99 12:30:03 فینگیلیا - قسمت 7 00:08:29
100 12:38:32 آنونس مجموعه بزرگ و کوچک 00:01:30
101 12:40:02 کلیپ گل‌های آفتاب‌گردان 00:02:17
102 12:42:19 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
103 12:43:12 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
104 12:45:12 آرم تایم (جزیره اسرارآمیز لالا) 00:00:20
105 12:45:32 جزیره اسرارآمیز لالا - قسمت 3 00:12:56
106 12:58:28 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
107 12:58:37 بندبندی‌ها 00:01:21
108 12:59:58 آرم تایم (شهر قصه) 00:00:20
109 13:00:18 شهر قصه - قسمت 13 00:06:28
110 13:06:46 آنونس مجموعه بزرگ و کوچک 00:01:30
111 13:08:16 کلیپ مداد رنگی 00:03:04
112 13:11:20 آنونس مجموعه خرگوش کوچولوی سفید 00:01:30
113 13:12:50 یاپ یاپس 00:02:15
114 13:15:05 آرم تایم (خدا چه آفریده؟) 00:00:20
115 13:15:25 خدا چه آفریده؟ - قسمت 72 00:11:23
116 13:26:48 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
117 13:27:08 دیپ‌داپ 00:02:50
118 13:29:58 آرم تایم (دنیای خیالی بن و هالی) 00:00:20
119 13:30:18 دنیای خیالی بن و هالی - قسمت 3 00:10:45
120 13:41:03 آنونس مجموعه ماجراهای ایوری 00:01:30
121 13:42:33 کاردستی‌های مهدپویا-خانه-2 00:02:37
122 13:45:10 آرم تایم (خاله سارا) 00:00:20
123 13:45:30 خاله سارا - قسمت 6 00:06:36
124 13:52:06 ماجراهای جنگل 00:04:44
125 13:56:50 آنونس مجموعه خدا چه آفریده 00:01:30
126 13:58:20 کلیپ پاییز 00:01:40
127 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
128 14:00:50 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
129 14:03:21 تلاوت قرآن 00:04:04
130 14:07:25 آرم تایم (گروه نجات رباتیک) 00:00:20
131 14:07:45 گروه نجات رباتیک - قسمت 41 00:20:40
132 14:28:25 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
133 14:29:01 تیزر پف فیلم 00:00:48
134 14:29:49 آرم تایم (رکاب‌زنان کوهستان) 00:00:20
135 14:30:09 رکاب‌زنان کوهستان - قسمت 90 00:21:56
136 14:52:05 آنونس مجموعه عناصر 00:01:05
137 14:53:10 تیزر پدافند غیر عامل - قسمت آزمایش بی نیاز 00:03:00
138 14:56:10 آرم استیشن جعبه و خودکار 00:00:21
139 14:56:31 تیزر چی چی 00:03:41
140 15:00:12 آرم تایم (جزیره دانش) 00:00:20
141 15:00:32 جزیره دانش - قسمت 3 00:21:18
142 15:21:50 آنونس مجموعه دیجیمون 00:01:19
143 15:23:09 تیزر بزودی شگفت انگیزان 00:02:22
144 15:25:31 ترافیک 00:02:15
145 15:27:46 آنونس سینمایی گوی بخار 1 00:02:00
146 15:29:46 آرم تایم (عناصر) 00:00:20
147 15:30:06 عناصر - قسمت 9 00:12:38
148 15:42:44 آنونس سینمایی گوی بخار 2 00:02:00
149 15:44:44 آرم تایم (کلاس اولی‌ها) 00:00:20
150 15:45:04 کلاس اولی‌ها - قسمت 11 00:13:54
151 15:58:58 تیزر پف فیلم 00:00:48
152 15:59:46 آرم تایم (دورت بگردم ایران) 00:00:20
153 16:00:06 دورت بگردم ایران 00:22:22
154 16:22:28 آرم استیشن جوجه‌های آبی 00:00:38
155 16:23:06 کلیپ از تو ممنونم 00:03:19
156 16:26:25 تیزر چی چی 00:03:39
157 16:30:04 آرم تایم (افسانه‌های ملل) 00:00:20
158 16:30:24 افسانه‌های ملل 00:11:40
159 16:42:04 آنونس سینمایی بیلینکی بیل 00:02:00
160 16:44:04 بره قهرمان 00:00:56
161 16:45:00 آرم تایم (پند پارسی) 00:00:20
162 16:45:20 پند پارسی - قسمت 37 00:10:57
163 16:56:17 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
164 16:56:53 شکرستان 00:02:19
165 16:59:12 آرم تایم (دیجیمون) 00:00:20
166 16:59:32 دیجیمون - قسمت 34 00:21:12
167 17:20:44 وله رگلاژ 00:00:46
168 17:21:30 باکس تلاوت قرآن 00:03:30
169 17:25:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:23:30
170 17:48:30 اعلام برنامه 00:00:55
171 17:49:25 لذت دانایی 00:05:44
172 17:55:09 آنونس سینمایی گوی بخار 1 00:02:00
173 17:57:09 آنونس مجموعه دیجمون 00:01:18
174 17:58:27 سبک زندگی 00:01:26
175 17:59:53 آرم تایم (ماجراهای نیلز) 00:00:20
176 18:00:13 ماجراهای نیلز - قسمت 12 00:23:28
177 18:23:41 اعلام برنامه 00:00:50
178 18:24:31 گنجینه 00:02:30
179 18:27:01 آنونس سینمایی گوی بخار 2 00:02:00
180 18:29:01 سبک زندگی 00:01:18
181 18:30:19 آرم تایم (داستان آنه شرلی) 00:00:20
182 18:30:39 داستان آنه شرلی - قسمت 10 00:22:23
183 18:53:02 آرم استیشن جوجه‌های آبی 00:00:38
184 18:53:40 برنارد 00:03:10
185 18:56:50 وله شهادت امام حسن عسگری (ع) 00:00:25
186 18:57:15 آنونس سینمایی گوی بخار 2 00:02:00
187 18:59:15 گنجینه 00:00:36
188 18:59:51 آرم تایم (خانه‌ما) 00:00:20
189 19:00:11 خانه‌ ما-5 - قسمت 57 00:16:11
190 19:16:22 رود رانر 00:06:22
191 19:22:44 وله شهادت امام حسن عسگری (ع) 00:00:25
192 19:23:09 فانوس 00:06:33
193 19:29:42 آرم تایم (داستان پیامبران) 00:00:20
194 19:30:02 داستان پیامبران 00:24:32
195 19:54:34 آنونس سینمایی گوی بخار 1 00:02:00
196 19:56:34 لذت دانایی 00:03:16
197 19:59:50 آرم تایم (گروه نجات رباتیک) 00:00:20
198 20:00:10 گروه نجات رباتیک 00:20:01
199 20:20:11 وله شهادت امام حسن عسگری (ع) 00:00:25
200 20:20:36 آنونس سینمایی گوی بخار 2 00:02:00
201 20:22:36 آنونس مجموعه دیجیمون 00:01:19
202 20:23:55 رود رانر 00:06:17
203 20:30:12 آرم تایم (رکاب‌زنان کوهستان) 00:00:20
204 20:30:32 رکاب‌زنان کوهستان - قسمت 90 00:21:56
205 20:52:28 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
206 20:53:04 گنجینه 00:01:32
207 20:54:36 آنونس سینمایی گوی بخار 1 00:02:00
208 20:56:36 برنارد 00:03:08
209 20:59:44 آرم تایم (جزیره دانش) 00:00:20
210 21:00:04 جزیره دانش - قسمت 3 00:21:18
211 21:21:22 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
212 21:21:44 لذت دانایی 00:05:01
213 21:26:45 آنونس مجموعه ماجراهای نیلز 00:01:14
214 21:27:59 رود رانر 00:05:54
215 21:33:53 شب بخیر بچه‌ها - قسمت 43 00:25:36
216 21:59:29 وله شب بخیر بچه‌ها 00:00:31


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها