جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:00
3 08:02:00 تلاوت قرآن 00:05:56
4 08:07:56 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
5 08:08:16 آنونس مجموعه خرگوش کوچولوی سفید 00:01:30
6 08:09:46 ترو ترو 00:03:36
7 08:13:22 اعلام برنامه 00:00:45
8 08:14:07 اوم نوم 00:01:08
9 08:15:15 آرم تایم (بزرگ و کوچک) 00:00:20
10 08:15:35 بزرگ و کوچک-2 - قسمت 17 00:09:41
11 08:25:16 آنونس مجموعه پیم و پم 00:01:30
12 08:26:46 ماموک 00:03:10
13 08:29:56 آرم تایم (اتل متل یه جنگل) 00:00:20
14 08:30:16 اتل متل یه جنگل-2 - قسمت 43 00:09:14
15 08:39:30 آرم استیشن روز 00:00:20
16 08:39:50 ماجراهای سعید 00:04:56
17 08:44:46 آرم تایم (تاتی و طوطو) 00:00:20
18 08:45:06 تاتی و طوطو - قسمت 44 00:06:55
19 08:52:01 اعلام برنامه 00:00:35
20 08:52:36 شن‌دونه‌ها 00:04:31
21 08:57:07 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
22 08:58:00 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
23 09:00:00 آرم تایم (فینگیلیا) 00:00:20
24 09:00:20 فینگیلیا - قسمت 7 00:08:29
25 09:08:49 آنونس مجموعه بزرگ و کوچک 00:01:30
26 09:10:19 ماجراهای جنگل 00:04:28
27 09:14:47 آرم تایم (جزیره اسرارآمیز لالا) 00:00:20
28 09:15:07 جزیره اسرارآمیز لالا - قسمت 2 00:12:56
29 09:28:03 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
30 09:28:12 یاپ یاپس 00:02:15
31 09:30:27 آرم تایم (شهر قصه) 00:00:20
32 09:30:47 شهر قصه - قسمت 15 00:08:39
33 09:39:26 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:24
34 09:39:50 ترو ترو 00:03:33
35 09:43:23 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
36 09:43:43 نقاشی کنیم 00:01:00
37 09:44:43 آرم تایم (خرگوش کوچولوی سفید) 00:00:20
38 09:45:03 خرگوش کوچولوی سفید - قسمت 19 00:07:43
39 09:52:46 آنونس مجموعه ماجراهای ایوری 00:01:30
40 09:54:16 کاردستی‌های مهدپویا-گل-2‎ 00:05:52
41 10:00:08 آرم تایم (پیم و پم) 00:00:20
42 10:00:28 پیم و پم - قسمت 37 00:12:00
43 10:12:28 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
44 10:12:48 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
45 10:14:48 آرم تایم (ماجراهای ایوری) 00:00:20
46 10:15:08 ماجراهای ایوری - قسمت 28 00:07:43
47 10:22:51 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
48 10:23:13 ماموک 00:03:08
49 10:26:21 آنونس مجموعه خدا چه آفریده 00:01:30
50 10:27:51 کاردستی‌های مهدپویا-تلفن-2 00:01:49
51 10:29:40 آرم تایم (خاله سارا) 00:00:20
52 10:30:00 خاله سارا - قسمت 8 00:08:10
53 10:38:10 وله روابط عمومی-162 00:00:22
54 10:38:32 ماجراهای جنگل 00:04:42
55 10:43:14 اعلام برنامه 00:00:35
56 10:43:49 اوم نوم 00:01:02
57 10:44:51 آرم تایم (دنیای خیالی بن و هالی) 00:00:20
58 10:45:11 دنیای خیالی بن و هالی - قسمت 4 00:11:07
59 10:56:18 اعلام برنامه 00:00:45
60 10:57:03 دیپ‌داپ 00:02:55
61 10:59:58 آرم تایم (خدا چه آفریده) 00:00:20
62 11:00:18 خدا چه آفریده؟ - قسمت 74 00:10:39
63 11:10:57 آنونس مجموعه خرگوش کوچولوی سفید 00:01:30
64 11:12:27 یاپ یاپس 00:02:15
65 11:14:42 آرم تایم (بزرگ و کوچک) 00:00:20
66 11:15:02 بزرگ و کوچک-2 - قسمت 18 00:10:27
67 11:25:29 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
68 11:25:49 ماجراهای سعید 00:05:39
69 11:31:28 آنونس مجموعه پیم و پم 00:01:30
70 11:32:58 باهم‌بازی 00:03:25
71 11:36:23 اوم نوم 00:01:05
72 11:37:28 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
73 11:37:37 بندبندی‌ها 00:01:36
74 11:39:13 آنونس مجموعه بزرگ و کوچک 00:01:30
75 11:40:43 شن‌دونه‌ها 00:04:22
76 11:45:05 وله رگلاژ 00:01:16
77 11:46:21 جشن نماز 00:01:39
78 11:48:00 جشن نماز 00:05:42
79 11:53:42 اعلام برنامه 00:00:35
80 11:54:17 مولانگ 00:03:22
81 11:57:39 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
82 11:57:48 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
83 11:59:48 آرم تایم (اتل متل یه جنگل) 00:00:20
84 12:00:08 اتل متل یه جنگل-2 - قسمت 44 00:08:22
85 12:08:30 آنونس مجموعه ماجراهای ایوری 00:01:30
86 12:10:00 بندبندی‌ها 00:01:36
87 12:11:36 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
88 12:12:29 کاردستی‌های مهدپویا-اسباب‌بازی 00:02:19
89 12:14:48 آرم تایم (تاتی و طوطو) 00:00:20
90 12:15:08 تاتی و طوطو - قسمت 45 00:07:00
91 12:22:08 اعلام برنامه 00:00:45
92 12:22:53 باهم‌بازی 00:03:22
93 12:26:15 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:24
94 12:26:39 مولانگ 00:03:09
95 12:29:48 آرم تایم (فینگیلیا) 00:00:20
96 12:30:08 فینگیلیا - قسمت 8 00:08:33
97 12:38:41 آنونس مجموعه بزرگ و کوچک 00:01:30
98 12:40:11 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
99 12:42:11 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
100 12:43:04 یاپ یاپس 00:02:15
101 12:45:19 آرم تایم (جزیره اسرارآمیز لالا) 00:00:20
102 12:45:39 جزیره اسرارآمیز لالا - قسمت 4 00:12:15
103 12:57:54 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
104 12:58:03 کاردستی‌های مهدپویا-چراغ راهنمایی 00:02:00
105 13:00:03 آرم تایم (شهر قصه) 00:00:20
106 13:00:23 شهر قصه - قسمت 14 00:06:02
107 13:06:25 آنونس مجموعه بزرگ و کوچک 00:01:30
108 13:07:55 ماجراهای جنگل 00:04:33
109 13:12:28 آنونس مجموعه خرگوش کوچولوی سفید 00:01:30
110 13:13:58 اوم نوم 00:01:08
111 13:15:06 آرم تایم (خدا چه آفریده؟) 00:00:20
112 13:15:26 خدا چه آفریده؟ - قسمت 73 00:11:06
113 13:26:32 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
114 13:26:52 مولانگ 00:02:53
115 13:29:45 آرم تایم (دنیای خیالی بن و هالی) 00:00:20
116 13:30:05 دنیای خیالی بن و هالی - قسمت 4 00:11:07
117 13:41:12 آنونس مجموعه ماجراهای ایوری 00:01:30
118 13:42:42 کاردستی‌های مهدپویا-گلابی 00:02:00
119 13:44:42 آرم تایم (خاله سارا) 00:00:20
120 13:45:02 خاله سارا - قسمت 7 00:06:26
121 13:51:28 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:23
122 13:51:51 ماجراهای سعید 00:04:24
123 13:56:15 آنونس مجموعه خدا چه آفریده 00:01:30
124 13:57:45 کاردستی‌های مهدپویا-فرفره 00:02:15
125 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
126 14:00:50 سرود جمهوری اسلامی 00:02:00
127 14:02:50 تلاوت قرآن 00:06:29
128 14:09:19 آرم تایم (سنمایی گوی بخار1) 00:00:25
129 14:09:44 سینمایی گوی بخار1 01:09:50
130 15:19:34 وله شهادت امام حسن عسگری (ع) 00:00:25
131 15:19:59 لذت دانایی 00:04:36
132 15:24:35 آنونس سینمایی گوی بخار 2 00:02:00
133 15:26:35 برنارد 00:03:10
134 15:29:45 آرم تایم (تعمیرکاران) 00:00:20
135 15:30:05 تعمیرکاران - قسمت 10 00:11:16
136 15:41:21 وله شهادت امام حسن عسگری (ع) 00:00:24
137 15:41:45 رود رانر 00:03:37
138 15:45:22 آرم تایم (پنگوئن ببری) 00:00:20
139 15:45:42 پنگوئن ببری - قسمت 12 00:11:13
140 15:56:55 آرم استیشن شب و روز 00:00:55
141 15:57:50 آنونس سینمایی گوی بخار 2 00:02:00
142 15:59:50 آرم تایم (خانه‌ما) 00:00:20
143 16:00:10 خانه‌ ما-5 00:16:12
144 16:16:22 وله شهادت امام حسن عسگری (ع) 00:00:25
145 16:16:47 فانوس 00:08:09
146 16:24:56 آنونس مجموعه دیجیمون 00:01:19
147 16:26:15 سبک زندگی 00:02:17
148 16:28:32 آرم تایم (داستان پیامبران) 00:00:20
149 16:28:52 داستان پیامبران 00:30:13
150 16:59:05 وله رگلاژ 00:00:55
151 17:00:00 باکس تلاوت قرآن 00:24:00
152 17:24:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:06:00
153 17:30:00 آرم تایم (گروه نجات رباتیک) 00:00:20
154 17:30:20 گروه نجات رباتیک 00:20:31
155 17:50:51 اعلام برنامه 00:00:55
156 17:51:46 کلیپ عید اومده 00:03:14
157 17:55:00 آنونس سینمایی بیلینکی بیل 00:02:00
158 17:57:00 لئون 00:02:40
159 17:59:40 آرم تایم (رکاب‌زنان کوهستان) 00:00:20
160 18:00:00 رکاب‌زنان کوهستان - قسمت 13 00:20:32
161 18:20:32 اعلام برنامه 00:00:50
162 18:21:22 کلیپ از تو ممنونم 00:03:19
163 18:24:41 آنونس سینمایی گوی بخار 2 00:02:00
164 18:26:41 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
165 18:26:58 شکرستان 00:02:44
166 18:29:42 آرم تایم (جزیره دانش) 00:00:20
167 18:30:02 جزیره دانش - قسمت 11 00:20:44
168 18:50:46 آرم استیشن جوجه‌های آبی 00:00:38
169 18:51:24 آنونس سینمایی بیلینکی بیل 00:02:00
170 18:53:24 بره ناقلا 00:06:37
171 19:00:01 آرم تایم (دورت بگردم ایران) 00:00:20
172 19:00:21 دورت بگردم ایران - قسمت 58 00:22:22
173 19:22:43 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
174 19:23:19 کلیپ خدای آسمان 00:03:02
175 19:26:21 آنونس سینمایی گوی بخار 2 00:02:00
176 19:28:21 کدو بدو 00:01:27
177 19:29:48 آرم تایم (افسانه‌های ملل) 00:00:20
178 19:30:08 افسانه‌های ملل 00:11:40
179 19:41:48 آرم تایم (پند پارسی) 00:00:20
180 19:42:08 پند پارسی 00:10:57
181 19:53:05 تیزر چی چی 00:03:44
182 19:56:49 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
183 19:57:12 آگهی بازرگانی 00:02:55
184 20:00:07 آرم تایم (دیجمون 00:00:20
185 20:00:27 دیجمون 00:21:12
186 20:21:39 تیزر چی چی 00:03:39
187 20:25:18 وله روابط عمومی-162 00:00:20
188 20:25:38 تیزر پف فیلم 00:00:48
189 20:26:26 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
190 20:26:49 آگهی بازرگانی 00:02:58
191 20:29:47 آرم تایم (ماجراهای نیلز) 00:00:20
192 20:30:07 ماجراهای نیلز - قسمت 91 00:23:28
193 20:53:35 آنونس سینمایی بیلینکی بیل 00:02:00
194 20:55:35 دزد ناشی 00:01:18
195 20:56:53 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
196 20:57:16 آگهی بازرگانی 00:02:55
197 21:00:11 آرم تایم (داستان آنه شرلی) 00:00:20
198 21:00:31 داستان آنه شرلی - قسمت 4 00:22:23
199 21:22:54 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
200 21:23:16 کلیپ بسم الله 00:03:33
201 21:26:49 آنونس مجموعه ماجراهای نیلز 00:01:14
202 21:28:03 تیزر بزودی شگفت انگیزان 00:02:22
203 21:30:25 آنونس مجموعه دیجمون 00:01:19
204 21:31:44 لاروا 00:01:30
205 21:33:14 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
206 21:33:37 آگهی بازرگانی 00:01:52
207 21:35:29 شب بخیر بچه‌ها - قسمت 44 00:24:26
208 21:59:55 وله شب بخیر بچه‌ها 00:00:05


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها