جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:03:34
4 08:06:05 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
5 08:06:25 دیپ‌داپ 00:02:53
6 08:09:18 اعلام برنامه 00:00:45
7 08:10:03 کلیپ دوستان جنگل- مسواک زدن 00:05:04
8 08:15:07 آرم تایم (بزرگ و کوچک) 00:00:20
9 08:15:27 بزرگ و کوچک-2 - قسمت 20 00:10:01
10 08:25:28 کلیپ‌های مهدپویا- صبحانه خوردن-1 00:02:06
11 08:27:34 آنونس مجموعه بزرگ و کوچک 00:01:30
12 08:29:04 اوم نوم 00:01:00
13 08:30:04 آرم تایم (اتل متل یه جنگل) 00:00:20
14 08:30:24 اتل متل یه جنگل-2 - قسمت 46 00:08:41
15 08:39:05 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
16 08:39:25 ماموک 00:03:06
17 08:42:31 آنونس مجموعه پیم و پم 00:01:30
18 08:44:01 کلیپ‌های مهدپویا- توپ-1 00:01:05
19 08:45:06 آرم تایم (تاتی و طوطو) 00:00:20
20 08:45:26 تاتی و طوطو - قسمت 47 00:06:47
21 08:52:13 آرم استیشن روز 00:00:20
22 08:52:33 باهم‌بازی 00:03:08
23 08:55:41 اعلام برنامه 00:00:35
24 08:56:16 مولانگ 00:03:24
25 08:59:40 آرم تایم (فینگیلیا) 00:00:20
26 09:00:00 فینگیلیا - قسمت 10 00:08:38
27 09:08:38 بندبندی‌ها 00:01:22
28 09:10:00 آنونس مجموعه ماجراهای ایوری 00:01:30
29 09:11:30 کلیپ خرگوش کوچولو 00:03:12
30 09:14:42 آرم تایم (جزیره اسرارآمیز لالا) 00:00:20
31 09:15:02 جزیره اسرارآمیز لالا - قسمت 5 00:12:52
32 09:27:54 کلیپ‌های مهدپویا- فصل پاییز-1 00:02:10
33 09:30:04 آرم تایم (شهر قصه) 00:00:20
34 09:30:24 شهر قصه - قسمت 18 00:09:15
35 09:39:39 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
36 09:40:05 ترو ترو 00:03:32
37 09:43:37 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
38 09:43:46 کاردستی‌های مهدپویا-بلندی و کوتاهی 00:01:24
39 09:45:10 آرم تایم (خرگوش کوچولوی سفید) 00:00:20
40 09:45:30 خرگوش کوچولوی سفید - قسمت 22 00:07:42
41 09:53:12 آنونس مجموعه خدا چه آفریده 00:01:30
42 09:54:42 کلیپ دنیای زیبا 00:02:49
43 09:57:31 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
44 09:57:51 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
45 09:59:51 آرم تایم (پیم و پم) 00:00:20
46 10:00:11 پیم و پم - قسمت 40 00:10:22
47 10:10:33 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
48 10:10:53 ترانه‌های اتل متل - ابر 00:04:17
49 10:15:10 آرم تایم (ماجراهای ایوری) 00:00:20
50 10:15:30 ماجراهای ایوری - قسمت 31 00:08:05
51 10:23:35 آنونس مجموعه خرگوش کوچولوی سفید 00:01:30
52 10:25:05 ماجراهای جنگل 00:04:35
53 10:29:40 آرم تایم (خاله سارا) 00:00:20
54 10:30:00 خاله سارا - قسمت 11 00:06:28
55 10:36:28 اعلام برنامه 00:00:35
56 10:37:03 یاپ یاپس 00:02:15
57 10:39:18 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
58 10:40:11 کاردستی‌های مهدپویا-خروس‎ 00:04:58
59 10:45:09 آرم تایم (دنیای خیالی بن و هالی) 00:00:20
60 10:45:29 دنیای خیالی بن و هالی - قسمت 7 00:11:04
61 10:56:33 اعلام برنامه 00:00:45
62 10:57:18 کلیپ دو دوست 00:02:38
63 10:59:56 آرم تایم (خدا چه آفریده) 00:00:20
64 11:00:16 خدا چه آفریده؟ - قسمت 77 00:09:58
65 11:10:14 آنونس مجموعه پیم و پم 00:01:30
66 11:11:44 مولانگ 00:03:19
67 11:15:03 آرم تایم (بزرگ و کوچک) 00:00:20
68 11:15:23 بزرگ و کوچک-2 - قسمت 21 00:10:14
69 11:25:37 کلیپ‌های مهدپویا- مزه‌ها-2 00:02:50
70 11:28:27 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:24
71 11:28:51 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
72 11:30:51 وله روابط عمومی - 162 00:00:22
73 11:31:13 ترانه‌های اتل متل - پاییز 00:04:40
74 11:35:53 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
75 11:36:15 شن‌دونه‌ها 00:04:26
76 11:40:41 آنونس مجموعه خدا چه آفریده 00:01:30
77 11:42:11 وله رگلاژ 00:00:39
78 11:42:50 جشن نماز 00:05:10
79 11:48:00 جشن نماز 00:05:51
80 11:53:51 اعلام برنامه 00:00:35
81 11:54:26 ماموک 00:03:08
82 11:57:34 کلیپ‌های مهدپویا- شکرگزاری 00:02:09
83 11:59:43 آرم تایم (اتل متل یه جنگل) 00:00:20
84 12:00:03 اتل متل یه جنگل-2 - قسمت 47 00:08:29
85 12:08:32 آنونس مجموعه ماجراهای ایوری 00:01:30
86 12:10:02 شن‌دونه‌ها 00:04:38
87 12:14:40 آرم تایم (تاتی و طوطو) 00:00:20
88 12:15:00 تاتی و طوطو - قسمت 48 00:07:00
89 12:22:00 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
90 12:22:20 باهم‌بازی 00:03:12
91 12:25:32 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
92 12:26:25 ترو ترو 00:03:26
93 12:29:51 آرم تایم (فینگیلیا) 00:00:20
94 12:30:11 فینگیلیا - قسمت 11 00:08:35
95 12:38:46 آنونس مجموعه بزرگ و کوچک 00:01:30
96 12:40:16 ترانه‌های اتل متل - دریا 00:04:28
97 12:44:44 آرم تایم (جزیره اسرارآمیز لالا) 00:00:20
98 12:45:04 جزیره اسرارآمیز لالا - قسمت 6 00:12:50
99 12:57:54 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
100 12:58:10 بندبندی‌ها 00:01:36
101 12:59:46 آرم تایم (شهر قصه) 00:00:20
102 13:00:06 شهر قصه - قسمت 17 00:07:55
103 13:08:01 نقاشی کنیم 00:00:50
104 13:08:51 آنونس مجموعه خرگوش کوچولوی سفید 00:01:30
105 13:10:21 ماجراهای جنگل 00:04:31
106 13:14:52 آرم تایم (خدا چه آفریده؟) 00:00:20
107 13:15:12 خدا چه آفریده؟ - قسمت 76 00:10:17
108 13:25:29 اوم نوم 00:01:05
109 13:26:34 آنونس مجموعه پیم و پم 00:01:30
110 13:28:04 کلیپ پاییز 00:01:40
111 13:29:44 آرم تایم (دنیای خیالی بن و هالی) 00:00:20
112 13:30:04 دنیای خیالی بن و هالی - قسمت 6 00:09:54
113 13:39:58 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
114 13:40:18 کاردستی‌های مهدپویا-جا مدادی‎ 00:02:16
115 13:42:34 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
116 13:42:56 یاپ یاپس 00:01:55
117 13:44:51 آرم تایم (خاله سارا) 00:00:20
118 13:45:11 خاله سارا - قسمت 10 00:06:06
119 13:51:17 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
120 13:51:40 شن‌دونه‌ها 00:04:18
121 13:55:58 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
122 13:56:07 کلیپ چوپان و بره 00:02:23
123 13:58:30 آنونس مجموعه بزرگ و کوچک 00:01:30
124 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:33
125 14:00:33 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
126 14:03:04 تلاوت قرآن 00:04:42
127 14:07:46 آرم تایم (اژدهاسواران) 00:00:20
128 14:08:06 اژدهاسواران 1و2 - قسمت 2 00:21:48
129 14:29:54 آرم تایم (لاک‌پشت‌های نینجا) 00:00:20
130 14:30:14 لاک‌پشت‌های نینجا - قسمت 35 00:19:11
131 14:49:25 آنونس مجموعه دیجیمون 00:01:19
132 14:50:44 تیزر بزودی شگفت انگیزان 00:02:22
133 14:53:06 موسیقی فیلم ملاقات با رابینسون‌ها 00:01:59
134 14:55:05 آرم استیشن جعبه و خودکار 00:00:21
135 14:55:26 نظر شما چیه؟ 00:04:23
136 14:59:49 آرم تایم (افسانه سه‌برادر) 00:00:20
137 15:00:09 افسانه سه‌برادر - قسمت 44 00:22:48
138 15:22:57 اعلام برنامه 00:00:55
139 15:23:52 شکرستان 00:01:42
140 15:25:34 آرم استیشن ماشین و توپ 00:00:22
141 15:25:56 تیزر چی چی 00:03:48
142 15:29:44 آرم تایم (تعمیرکاران) 00:00:20
143 15:30:04 تعمیرکاران - قسمت 38 00:10:56
144 15:41:00 تیزر بزودی شگفت انگیزان 00:02:22
145 15:43:22 کدو بدو 00:01:27
146 15:44:49 آرم تایم (پنگوئن ببری) 00:00:20
147 15:45:09 پنگوئن ببری - قسمت 42 00:10:52
148 15:56:01 تیزر چی چی 00:03:41
149 15:59:42 آرم تایم (مل‌مل) 00:00:20
150 16:00:02 مل‌مل-6 - قسمت 58 00:55:00
151 16:55:02 آرم استیشن جعبه و خودکار 00:00:21
152 16:55:23 تیزر چی چی 00:03:44
153 16:59:07 وله رگلاژ 00:00:53
154 17:00:00 باکس تلاوت قرآن 00:21:00
155 17:21:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:09:00
156 17:30:00 آرم تایم (گروه نجات رباتیک) 00:00:20
157 17:30:20 گروه نجات رباتیک - قسمت 43 00:20:30
158 17:50:50 اعلام برنامه 00:00:55
159 17:51:45 ترافیک 00:02:14
160 17:53:59 آرم استیشن ماشین 00:00:14
161 17:54:13 برنارد 00:03:00
162 17:57:13 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
163 17:57:23 تیزر بزودی شگفت انگیزان 00:02:22
164 17:59:45 آرم تایم (رکاب‌زنان کوهستان) 00:00:20
165 18:00:05 رکاب‌زنان کوهستان - قسمت 92 00:22:18
166 18:22:23 کلیپ به رنگ ایران 00:03:30
167 18:25:53 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
168 18:26:15 تیزر چی چی 00:03:48
169 18:30:03 آرم تایم (جزیره دانش) 00:00:20
170 18:30:23 جزیره دانش - قسمت 5 00:19:48
171 18:50:11 موسیقی فیلم پاندای کونگ‌فوکار-3 00:01:47
172 18:51:58 آنونس مجموعه ماجراهای نیلز 00:01:14
173 18:53:12 تیزر بزودی شگفت انگیزان 00:02:22
174 18:55:34 گروه تحقیق 00:04:26
175 19:00:00 آرم تایم (مهارت‌های زندگی) 00:00:20
176 19:00:20 مهارت‌های زندگی - قسمت 367 00:11:05
177 19:11:25 آرم استیشن ماشین 00:00:14
178 19:11:39 تیزر چی چی 00:03:44
179 19:15:23 آرم تایم (شکرستان) 00:00:20
180 19:15:43 شکرستان - قسمت 62 00:13:59
181 19:29:42 آرم تایم (حنا، دختری در مزرعه) 00:00:20
182 19:30:02 حنا، دختری در مزرعه - قسمت 6 00:20:59
183 19:51:01 اعلام برنامه 00:00:50
184 19:51:51 کلیپ بسم الله 00:03:33
185 19:55:24 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
186 19:55:34 شهر اسباب‌بازی‌ 00:02:16
187 19:57:50 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
188 19:58:13 آگهی بازرگانی 00:01:53
189 20:00:06 آرم تایم (اژدهاسواران ) 00:00:20
190 20:00:26 اژدهاسواران 1و2 - قسمت 2 00:21:48
191 20:22:14 آرم استیشن ماشین و توپ 00:00:22
192 20:22:36 دزد ناشی 00:01:30
193 20:24:06 تیزر چی چی 00:03:41
194 20:27:47 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
195 20:28:10 آگهی بازرگانی 00:01:36
196 20:29:46 آرم تایم (لاک‌پشت‌های نینجا) 00:00:20
197 20:30:06 لاک‌پشت‌های نینجا - قسمت 35 00:19:11
198 20:49:17 مزه_خلاقیت - قسمت کارت هدیه 00:02:07
199 20:51:24 رود رانر 00:05:47
200 20:57:11 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
201 20:57:34 آگهی بازرگانی 00:02:13
202 20:59:47 آرم تایم (افسانه سه‌برادر) 00:00:20
203 21:00:07 افسانه سه‌برادر - قسمت 44 00:22:48
204 21:22:55 آرم استیشن جعبه و خودکار 00:00:21
205 21:23:16 تیزر بزودی شگفت انگیزان 00:02:22
206 21:25:38 آنونس مجموعه تعمیرکاران 00:01:14
207 21:26:52 بره ناقلا 00:06:56
208 21:33:48 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
209 21:34:11 آگهی بازرگانی 00:02:11
210 21:36:22 شب بخیر بچه‌ها - قسمت 47 00:23:02
211 21:59:24 وله شب بخیر بچه‌ها 00:00:36


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها