جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:03:17
4 08:05:48 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
5 08:06:08 دیپ‌داپ 00:02:55
6 08:09:03 اعلام برنامه 00:00:45
7 08:09:48 ترانه‌های اتل متل - خروس ما 00:04:53
8 08:14:41 آرم تایم (بزرگ و کوچک) 00:00:20
9 08:15:01 بزرگ و کوچک-2 - قسمت 21 00:10:14
10 08:25:15 آنونس مجموعه پیم و پم 00:01:30
11 08:26:45 مولانگ 00:03:17
12 08:30:02 آرم تایم (اتل متل یه جنگل) 00:00:20
13 08:30:22 اتل متل یه جنگل-2 - قسمت 47 00:08:29
14 08:38:51 آرم استیشن روز 00:00:20
15 08:39:11 شن‌دونه‌ها 00:04:22
16 08:43:33 کلیپ‌های مهدپویا- سلام-1 00:01:24
17 08:44:57 آرم تایم (تاتی و طوطو) 00:00:20
18 08:45:17 تاتی و طوطو - قسمت 48 00:07:00
19 08:52:17 اعلام برنامه 00:00:35
20 08:52:52 کلیپ گربه ملوس 00:02:30
21 08:55:22 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
22 08:56:15 ترو ترو 00:03:35
23 08:59:50 آرم تایم (فینگیلیا) 00:00:20
24 09:00:10 فینگیلیا - قسمت 11 00:08:35
25 09:08:45 آنونس مجموعه ماجراهای ایوری 00:01:30
26 09:10:15 یاپ یاپس 00:02:15
27 09:12:30 کلیپ‌های مهدپویا- باد-1 00:02:10
28 09:14:40 آرم تایم (جزیره اسرارآمیز لالا) 00:00:20
29 09:15:00 جزیره اسرارآمیز لالا - قسمت 6 00:12:50
30 09:27:50 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
31 09:28:10 بندبندی‌ها 00:01:36
32 09:29:46 آرم تایم (شهر قصه) 00:00:20
33 09:30:06 شهر قصه - قسمت 19 00:11:34
34 09:41:40 آنونس مجموعه پیم و پم 00:01:30
35 09:43:10 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
36 09:45:10 آرم تایم (خرگوش کوچولوی سفید) 00:00:20
37 09:45:30 خرگوش کوچولوی سفید - قسمت 23 00:07:31
38 09:53:01 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
39 09:53:10 کلیپ‌های نوید و ندا- کتاب 00:02:26
40 09:55:36 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
41 09:55:58 ماجراهای جنگل 00:03:52
42 09:59:50 آرم تایم (پیم و پم) 00:00:20
43 10:00:10 پیم و پم - قسمت 41 00:11:11
44 10:11:21 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
45 10:11:41 ماموک 00:03:00
46 10:14:41 آرم تایم (ماجراهای ایوری) 00:00:20
47 10:15:01 ماجراهای ایوری - قسمت 32 00:08:05
48 10:23:06 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
49 10:23:15 کلیپ باد 00:02:55
50 10:26:10 آنونس مجموعه خدا چه آفریده 00:01:30
51 10:27:40 یاپ یاپس 00:02:15
52 10:29:55 آرم تایم (خاله سارا) 00:00:20
53 10:30:15 خاله سارا - قسمت 12 00:05:49
54 10:36:04 کلیپ ماهی-3 00:01:49
55 10:37:53 اعلام برنامه 00:00:35
56 10:38:28 شن‌دونه‌ها 00:03:46
57 10:42:14 باهم‌بازی 00:03:05
58 10:45:19 آرم تایم (دنیای خیالی بن و هالی) 00:00:20
59 10:45:39 دنیای خیالی بن و هالی - قسمت 8 00:11:02
60 10:56:41 آنونس مجموعه خرگوش کوچولوی سفید 00:01:30
61 10:58:11 کلیپ نمره بیست 00:01:52
62 11:00:03 آرم تایم (خدا چه آفریده) 00:00:20
63 11:00:23 خدا چه آفریده؟ - قسمت 78 00:09:57
64 11:10:20 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
65 11:10:29 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
66 11:12:29 کلیپ‌های مهدپویا- فصل پاییز-2 00:02:18
67 11:14:47 آرم تایم (بزرگ و کوچک) 00:00:20
68 11:15:07 بزرگ و کوچک-2 - قسمت 22 00:10:23
69 11:25:30 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
70 11:25:50 کاردستی‌های مهدپویا-چتر 00:03:31
71 11:29:21 آنونس مجموعه ماجراهای ایوری 00:01:30
72 11:30:51 ماجراهای جنگل 00:04:50
73 11:35:41 وله روابط عمومی - 162 00:00:22
74 11:36:03 ترانه‌های اتل متل - همسایه 00:04:13
75 11:40:16 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
76 11:40:39 بندبندی‌ها 00:01:21
77 11:42:00 وله رگلاژ 00:00:38
78 11:42:38 جشن نماز 00:05:22
79 11:48:00 جشن نماز 00:05:49
80 11:53:49 اعلام برنامه 00:00:35
81 11:54:24 ترو ترو 00:03:33
82 11:57:57 کلیپ‌های مهدپویا- تمیزی-1 00:02:02
83 11:59:59 آرم تایم (اتل متل یه جنگل) 00:00:20
84 12:00:19 اتل متل یه جنگل-2 - قسمت 48 00:08:38
85 12:08:57 آنونس مجموعه پیم و پم 00:01:30
86 12:10:27 دیپ‌داپ 00:02:55
87 12:13:22 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
88 12:13:38 کاردستی‌های مهدپویا-صورتک 00:01:04
89 12:14:42 آرم تایم (تاتی و طوطو) 00:00:20
90 12:15:02 تاتی و طوطو - قسمت 49 00:06:48
91 12:21:50 اعلام برنامه 00:00:45
92 12:22:35 کلیپ دنیای زیبا 00:02:49
93 12:25:24 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
94 12:25:33 شن‌دونه‌ها 00:04:26
95 12:29:59 آرم تایم (فینگیلیا) 00:00:20
96 12:30:19 فینگیلیا - قسمت 12 00:08:38
97 12:38:57 آنونس مجموعه بزرگ و کوچک 00:01:30
98 12:40:27 اوم نوم 00:01:08
99 12:41:35 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:24
100 12:41:59 باهم‌بازی 00:03:09
101 12:45:08 آرم تایم (جزیره اسرارآمیز لالا) 00:00:20
102 12:45:28 جزیره اسرارآمیز لالا - قسمت 7 00:12:57
103 12:58:25 کلیپ‌های مهدپویا- اندازه قد 00:01:47
104 13:00:12 آرم تایم (شهر قصه) 00:00:20
105 13:00:32 شهر قصه - قسمت 18 00:09:15
106 13:09:47 آنونس مجموعه خرگوش کوچولوی سفید 00:01:30
107 13:11:17 مولانگ 00:03:27
108 13:14:44 آرم تایم (خدا چه آفریده؟) 00:00:20
109 13:15:04 خدا چه آفریده؟ - قسمت 77 00:09:58
110 13:25:02 بندبندی‌ها 00:01:21
111 13:26:23 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
112 13:26:43 کلیپ مداد رنگی 00:03:04
113 13:29:47 آرم تایم (دنیای خیالی بن و هالی) 00:00:20
114 13:30:07 دنیای خیالی بن و هالی - قسمت 7 00:11:04
115 13:41:11 آنونس مجموعه ماجراهای ایوری 00:01:30
116 13:42:41 یاپ یاپس 00:02:15
117 13:44:56 آرم تایم (خاله سارا) 00:00:20
118 13:45:16 خاله سارا - قسمت 11 00:06:28
119 13:51:44 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
120 13:52:07 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
121 13:54:07 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
122 13:54:23 ترانه‌های اتل متل - درخت 00:04:07
123 13:58:30 آنونس مجموعه پیم و پم 00:01:30
124 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
125 14:00:50 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
126 14:03:21 تلاوت قرآن 00:03:15
127 14:06:36 آرم تایم (گروه نجات رباتیک) 00:00:20
128 14:06:56 گروه نجات رباتیک - قسمت 43 00:20:30
129 14:27:26 تیزر بزودی شگفت انگیزان 00:02:22
130 14:29:48 آرم تایم (رکاب‌زنان کوهستان) 00:00:20
131 14:30:08 رکاب‌زنان کوهستان - قسمت 92 00:22:18
132 14:52:26 آنونس مجموعه عناصر 00:01:05
133 14:53:31 گنجینه 00:00:57
134 14:54:28 موسیقی فیلم عملیات آجیلی 00:01:12
135 14:55:40 آرم استیشن جعبه و خودکار 00:00:21
136 14:56:01 تیزر چی چی 00:03:39
137 14:59:40 آرم تایم (جزیره دانش) 00:00:20
138 15:00:00 جزیره دانش - قسمت 5 00:19:48
139 15:19:48 اعلام برنامه 00:00:55
140 15:20:43 بره ناقلا 00:06:49
141 15:27:32 تیزر بزودی شگفت انگیزان 00:02:22
142 15:29:54 آرم تایم (عناصر) 00:00:20
143 15:30:14 عناصر - قسمت 10 00:12:38
144 15:42:52 موسیقی فیلم چگونه اژدهای خود را آموزش دهید-1 00:01:50
145 15:44:42 آرم تایم (کلاس اولی‌ها) 00:00:20
146 15:45:02 کلاس اولی‌ها - قسمت 12 00:13:40
147 15:58:42 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
148 15:58:52 رالف 00:01:08
149 16:00:00 آرم تایم (دورت بگردم ایران) 00:00:20
150 16:00:20 دورت بگردم ایران-2 - قسمت 19 00:21:44
151 16:22:04 آنونس مجموعه پنگوئن ببری 00:01:18
152 16:23:22 شهر اسباب‌بازی‌ 00:02:38
153 16:26:00 تیزر چی چی 00:03:45
154 16:29:45 آرم تایم (افسانه‌های ملل) 00:00:20
155 16:30:05 افسانه‌های ملل - قسمت 42 00:11:41
156 16:41:46 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
157 16:42:08 مورف 00:01:42
158 16:43:50 موسیقی فیلم ترانه دریا 00:01:08
159 16:44:58 آرم تایم (مثل‌نامه) 00:00:20
160 16:45:18 مثل‌نامه - قسمت 64 00:13:42
161 16:59:00 وله رگلاژ 00:01:00
162 17:00:00 باکس تلاوت قرآن 00:20:00
163 17:20:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:09:55
164 17:29:55 آرم تایم (دیجیمون) 00:00:20
165 17:30:15 دیجیمون - قسمت 35 00:20:31
166 17:50:46 اعلام برنامه 00:00:55
167 17:51:41 مزه_خلاقیت - قسمت کیف 00:02:07
168 17:53:48 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
169 17:53:58 لئون 00:02:10
170 17:56:08 تیزر چی چی 00:03:41
171 17:59:49 آرم تایم (ماجراهای نیلز) 00:00:20
172 18:00:09 ماجراهای نیلز - قسمت 13 00:23:06
173 18:23:15 اعلام برنامه 00:00:50
174 18:24:05 نظر شما چیه؟ 00:03:48
175 18:27:53 تیزر بزودی شگفت انگیزان 00:02:22
176 18:30:15 آرم تایم (داستان آنه شرلی) 00:00:20
177 18:30:35 داستان آنه شرلی - قسمت 11 00:22:48
178 18:53:23 آنونس مجموعه عناصر 00:01:05
179 18:54:28 کلیپ جهان زیبا 00:02:22
180 18:56:50 آرم استیشن ماشین و توپ 00:00:22
181 18:57:12 برنارد 00:02:51
182 19:00:03 آرم تایم (مل‌مل) 00:00:20
183 19:00:23 مل‌مل-6 - قسمت 58 00:54:38
184 19:55:01 آنونس مجموعه تعمیرکاران 00:01:14
185 19:56:15 موسیقی فیلم کارآگاه شرلوک 00:01:23
186 19:57:38 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
187 19:58:01 آگهی بازرگانی 00:01:46
188 19:59:47 آرم تایم (گروه نجات رباتیک) 00:00:20
189 20:00:07 گروه نجات رباتیک - قسمت 43 00:20:30
190 20:20:37 تیزر چی چی 00:03:39
191 20:24:16 آنونس مجموعه ماجراهای نیلز 00:01:14
192 20:25:30 شکرستان 00:02:05
193 20:27:35 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
194 20:27:58 آگهی بازرگانی 00:01:47
195 20:29:45 آرم تایم (رکاب‌زنان کوهستان) 00:00:20
196 20:30:05 رکاب‌زنان کوهستان - قسمت 92 00:22:18
197 20:52:23 تیزر بزودی شگفت انگیزان 00:02:22
198 20:54:45 بره قهرمان 00:01:05
199 20:55:50 موسیقی فیلم غول‌های پاکتی 00:01:37
200 20:57:27 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
201 20:57:50 آگهی بازرگانی 00:01:51
202 20:59:41 آرم تایم (جزیره دانش) 00:00:20
203 21:00:01 جزیره دانش - قسمت 5 00:19:48
204 21:19:49 آرم استیشن ماشین و توپ 00:00:22
205 21:20:11 رود رانر 00:06:13
206 21:26:24 تیزر چی چی 00:03:45
207 21:30:09 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
208 21:30:31 گروه تحقیق 00:04:08
209 21:34:39 تیزر بزودی شگفت انگیزان 00:02:22
210 21:37:01 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
211 21:37:24 آگهی بازرگانی 00:01:54
212 21:39:18 شب بخیر بچه‌ها - قسمت 48 00:20:18
213 21:59:36 وله شب بخیر بچه‌ها 00:00:24


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها