جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:04:35
4 08:07:06 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
5 08:07:26 ترو ترو 00:03:31
6 08:10:57 اعلام برنامه 00:00:45
7 08:11:42 کلیپ عروسک قشنگ 00:02:58
8 08:14:40 آرم تایم (بزرگ و کوچک) 00:00:20
9 08:15:00 بزرگ و کوچک-2 - قسمت 22 00:10:23
10 08:25:23 کلیپ‌های مهدپویا- پخت نان‎ 00:02:02
11 08:27:25 آنونس مجموعه خرگوش کوچولوی سفید 00:01:30
12 08:28:55 بندبندی‌ها 00:01:21
13 08:30:16 آرم تایم (اتل متل یه جنگل) 00:00:20
14 08:30:36 اتل متل یه جنگل-2 - قسمت 48 00:08:38
15 08:39:14 آرم استیشن روز 00:00:20
16 08:39:34 مولانگ 00:03:26
17 08:43:00 کلیپ پاییز 00:01:40
18 08:44:40 آرم تایم (تاتی و طوطو) 00:00:20
19 08:45:00 تاتی و طوطو - قسمت 49 00:06:48
20 08:51:48 اعلام برنامه 00:00:35
21 08:52:23 کاردستی‌های مهدپویا-اتوبوس 00:03:45
22 08:56:08 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
23 08:56:28 ماموک 00:03:12
24 08:59:40 آرم تایم (فینگیلیا) 00:00:20
25 09:00:00 فینگیلیا - قسمت 12 00:08:38
26 09:08:38 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
27 09:09:04 یاپ یاپس 00:02:14
28 09:11:18 آنونس مجموعه پیم و پم 00:01:30
29 09:12:48 کلیپ نمره بیست 00:01:52
30 09:14:40 آرم تایم (جزیره اسرارآمیز لالا) 00:00:20
31 09:15:00 جزیره اسرارآمیز لالا - قسمت 7 00:12:57
32 09:27:57 کلیپ‌های مهدپویا- آموزش عدد 6 00:01:43
33 09:29:40 آرم تایم (شهر قصه) 00:00:20
34 09:30:00 شهر قصه - قسمت 20 00:10:22
35 09:40:22 آنونس مجموعه ماجراهای ایوری 00:01:30
36 09:41:52 دیپ‌داپ 00:02:48
37 09:44:40 آرم تایم (خرگوش کوچولوی سفید) 00:00:20
38 09:45:00 خرگوش کوچولوی سفید - قسمت 24 00:07:31
39 09:52:31 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
40 09:52:53 کلیپ ماهی-2 00:02:10
41 09:55:03 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
42 09:55:12 ماجراهای جنگل 00:04:28
43 09:59:40 آرم تایم (پیم و پم) 00:00:20
44 10:00:00 پیم و پم - قسمت 42 00:11:20
45 10:11:20 نقاشی کنیم 00:00:48
46 10:12:08 آنونس مجموعه بزرگ و کوچک 00:01:30
47 10:13:38 اوم نوم 00:01:02
48 10:14:40 آرم تایم (ماجراهای ایوری) 00:00:20
49 10:15:00 ماجراهای ایوری - قسمت 33 00:08:05
50 10:23:05 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
51 10:23:25 کاردستی‌های مهدپویا-سیب-1 00:03:22
52 10:26:47 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
53 10:27:40 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
54 10:29:40 آرم تایم (خاله سارا) 00:00:20
55 10:30:00 خاله سارا - قسمت 13 00:07:22
56 10:37:22 اعلام برنامه 00:00:35
57 10:37:57 بندبندی‌ها 00:01:37
58 10:39:34 کلیپ‌های مهدپویا- ساعت-1 00:02:13
59 10:41:47 دیپ‌داپ 00:02:53
60 10:44:40 آرم تایم (دنیای خیالی بن و هالی) 00:00:20
61 10:45:00 دنیای خیالی بن و هالی - قسمت 9 00:10:20
62 10:55:20 اعلام برنامه 00:00:45
63 10:56:05 کلیپ سیاه و سفید 00:02:35
64 10:58:40 اوم نوم 00:01:00
65 10:59:40 آرم تایم (خدا چه آفریده) 00:00:20
66 11:00:00 خدا چه آفریده؟ - قسمت 79 00:11:21
67 11:11:21 آنونس مجموعه خرگوش کوچولوی سفید 00:01:30
68 11:12:51 کاردستی‌های مهدپویا-تلفن-2 00:01:49
69 11:14:40 آرم تایم (بزرگ و کوچک) 00:00:20
70 11:15:00 بزرگ و کوچک-2 - قسمت 23 00:10:27
71 11:25:27 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
72 11:25:47 کلیپ یه مرد مهربون 00:03:42
73 11:29:29 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:24
74 11:29:53 شن‌دونه‌ها 00:04:27
75 11:34:20 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
76 11:34:29 ماجراهای سعید 00:03:32
77 11:38:01 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
78 11:38:23 یاپ یاپس 00:02:15
79 11:40:38 آنونس مجموعه پیم و پم 00:01:30
80 11:42:08 وله رگلاژ 00:00:42
81 11:42:50 جشن نماز 00:05:10
82 11:48:00 جشن نماز 00:05:51
83 11:53:51 اعلام برنامه 00:00:35
84 11:54:26 ماموک 00:03:04
85 11:57:30 کلیپ‌های مهدپویا- فصل پاییز-1 00:02:10
86 11:59:40 آرم تایم (اتل متل یه جنگل) 00:00:20
87 12:00:00 اتل متل یه جنگل-2 - قسمت 49 00:08:47
88 12:08:47 آنونس مجموعه بزرگ و کوچک 00:01:30
89 12:10:17 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
90 12:12:17 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
91 12:12:26 کلیپ توپ 00:02:19
92 12:14:45 آرم تایم (تاتی و طوطو) 00:00:20
93 12:15:05 تاتی و طوطو - قسمت 50 00:06:51
94 12:21:56 اعلام برنامه 00:00:45
95 12:22:41 باهم‌بازی 00:03:00
96 12:25:41 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
97 12:26:04 ترو ترو 00:03:36
98 12:29:40 آرم تایم (فینگیلیا) 00:00:20
99 12:30:00 فینگیلیا - قسمت 13 00:08:32
100 12:38:32 آنونس مجموعه ماجراهای ایوری 00:01:30
101 12:40:02 بندبندی‌ها 00:01:35
102 12:41:37 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
103 12:41:57 کاردستی‌های مهدپویا-خورشید-2 00:02:43
104 12:44:40 آرم تایم (جزیره اسرارآمیز لالا) 00:00:20
105 12:45:00 جزیره اسرارآمیز لالا - قسمت 8 00:12:51
106 12:57:51 کلیپ‌های مهدپویا- رنگ زرد 00:01:50
107 12:59:41 آرم تایم (شهر قصه) 00:00:20
108 13:00:01 شهر قصه - قسمت 19 00:11:34
109 13:11:35 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
110 13:11:44 دیپ‌داپ 00:02:56
111 13:14:40 آرم تایم (خدا چه آفریده؟) 00:00:20
112 13:15:00 خدا چه آفریده؟ - قسمت 78 00:09:57
113 13:24:57 آنونس مجموعه پیم و پم 00:01:30
114 13:26:27 مولانگ 00:03:13
115 13:29:40 آرم تایم (دنیای خیالی بن و هالی) 00:00:20
116 13:30:00 دنیای خیالی بن و هالی - قسمت 8 00:11:02
117 13:41:02 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
118 13:41:22 ترانه‌های اتل متل - راستگویی 00:03:18
119 13:44:40 آرم تایم (خاله سارا) 00:00:20
120 13:45:00 خاله سارا - قسمت 12 00:05:49
121 13:50:49 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
122 13:50:58 ماجراهای جنگل 00:04:43
123 13:55:41 کلیپ دنیای زیبا 00:02:49
124 13:58:30 آنونس مجموعه خرگوش کوچولوی سفید 00:01:30
125 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:33
126 14:00:33 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
127 14:03:04 تلاوت قرآن 00:03:47
128 14:06:51 آرم تایم (دیجیمون) 00:00:20
129 14:07:11 دیجیمون - قسمت 35 00:20:31
130 14:27:42 آنونس مجموعه اژدهاسواران 00:01:23
131 14:29:05 تیزر پف فیلم 00:01:01
132 14:30:06 آرم تایم (ماجراهای نیلز) 00:00:20
133 14:30:26 ماجراهای نیلز - قسمت 13 00:23:06
134 14:53:32 آرم استیشن ماشین 00:00:14
135 14:53:46 ترافیک 00:02:11
136 14:55:57 تیزر چی چی 00:03:45
137 14:59:42 آرم تایم (داستان آنه شرلی) 00:00:20
138 15:00:02 داستان آنه شرلی - قسمت 11 00:22:48
139 15:22:50 اعلام برنامه 00:00:55
140 15:23:45 مزه_خلاقیت - قسمت هواپیما 00:02:09
141 15:25:54 موسیقی فیلم عصر یخبندان-1 00:01:29
142 15:27:23 تیزر بزودی شگفت انگیزان 00:02:22
143 15:29:45 آرم تایم (تعمیرکاران) 00:00:20
144 15:30:05 تعمیرکاران - قسمت 39 00:11:31
145 15:41:36 آنونس مجموعه حنا، دختری در مزرعه 00:01:12
146 15:42:48 شکرستان 00:01:57
147 15:44:45 آرم تایم (پنگوئن ببری) 00:00:20
148 15:45:05 پنگوئن ببری - قسمت 3 00:11:14
149 15:56:19 تیزر چی چی 00:03:44
150 16:00:03 آرم تایم (مل‌مل) 00:00:20
151 16:00:23 مل‌مل-6 - قسمت 59 00:55:00
152 16:55:23 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
153 16:55:45 تیزر بزودی شگفت انگیزان 00:02:22
154 16:58:07 آنونس مجموعه کلاس اولی‌ها 00:00:58
155 16:59:05 وله رگلاژ 00:00:55
156 17:00:00 باکس تلاوت قرآن 00:20:00
157 17:20:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:09:00
158 17:29:00 آرم تایم (گروه نجات رباتیک) 00:00:20
159 17:29:20 گروه نجات رباتیک - قسمت 44 00:19:50
160 17:49:10 تیزر چی چی 00:03:48
161 17:52:58 اعلام برنامه 00:00:55
162 17:53:53 کدو بدو 00:01:27
163 17:55:20 آرم استیشن ماشین و توپ 00:00:22
164 17:55:42 برنارد 00:03:03
165 17:58:45 تیزر پف فیلم 00:01:01
166 17:59:46 آرم تایم (رکاب‌زنان کوهستان) 00:00:20
167 18:00:06 رکاب‌زنان کوهستان - قسمت 92 00:20:50
168 18:20:56 آنونس مجموعه ماهی قرمز شیطون من 00:01:11
169 18:22:07 تیزر بزودی شگفت انگیزان 00:02:22
170 18:24:29 گروه تحقیق 00:04:14
171 18:28:43 موسیقی فیلم ماداگاسکار-1 00:01:13
172 18:29:56 آرم تایم (جزیره دانش) 00:00:20
173 18:30:16 جزیره دانش - قسمت 6 00:21:55
174 18:52:11 اعلام برنامه 00:00:55
175 18:53:06 شهر اسباب‌بازی‌ 00:02:36
176 18:55:42 آرم استیشن جعبه و خودکار 00:00:21
177 18:56:03 تیزر چی چی 00:03:45
178 18:59:48 آرم تایم (دورت بگردم ایران) 00:00:20
179 19:00:08 دورت بگردم ایران-2 - قسمت 19 00:21:44
180 19:21:52 آنونس مجموعه اژدهاسواران 00:01:23
181 19:23:15 بره ناقلا 00:06:43
182 19:29:58 آرم تایم (افسانه‌های ملل) 00:00:20
183 19:30:18 افسانه‌های ملل - قسمت 42 00:11:41
184 19:41:59 وله روابط عمومی - 162 00:00:20
185 19:42:19 موسیقی فیلم بچه رئیس 00:01:46
186 19:44:05 رالف 00:01:03
187 19:45:08 آرم تایم (مثل‌نامه) 00:00:20
188 19:45:28 مثل‌نامه - قسمت 64 00:13:42
189 19:59:10 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
190 19:59:33 آگهی بازرگانی 00:02:36
191 20:02:09 آرم تایم (دیجیمون) 00:00:20
192 20:02:29 دیجیمون - قسمت 35 00:20:31
193 20:23:00 آنونس مجموعه حنا، دختری در مزرعه 00:01:12
194 20:24:12 تیزر بزودی شگفت انگیزان 00:02:22
195 20:26:34 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
196 20:26:57 آگهی بازرگانی 00:02:59
197 20:29:56 آرم تایم (ماجراهای نیلز) 00:00:20
198 20:30:16 ماجراهای نیلز - قسمت 13 00:23:06
199 20:53:22 تیزر چی چی 00:03:44
200 20:57:06 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
201 20:57:29 آگهی بازرگانی 00:02:26
202 20:59:55 آرم تایم (داستان آنه شرلی) 00:00:20
203 21:00:15 داستان آنه شرلی - قسمت 11 00:22:48
204 21:23:03 تیزر بزودی شگفت انگیزان 00:02:22
205 21:25:25 آنونس مجموعه کلاس اولی‌ها 00:00:58
206 21:26:23 رود رانر 00:02:39
207 21:29:02 تیزر پف فیلم 00:01:01
208 21:30:03 مورف 00:01:16
209 21:31:19 تیزر چی چی 00:03:48
210 21:35:07 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
211 21:35:30 آگهی بازرگانی 00:02:08
212 21:37:38 شب بخیر بچه‌ها - قسمت 49 00:22:04
213 21:59:42 وله شب بخیر بچه‌ها 00:00:18


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها