جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:03:17
4 08:05:48 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
5 08:06:08 کلیپ سلام 00:01:22
6 08:07:30 آنونس مجموعه شهر قصه 00:01:30
7 08:09:00 یاپ یاپس 00:02:15
8 08:11:15 اعلام برنامه 00:00:45
9 08:12:00 دیپ‌داپ 00:02:41
10 08:14:41 آرم تایم (بزرگ و کوچک) 00:00:20
11 08:15:01 بزرگ و کوچک-2 - قسمت 23 00:10:27
12 08:25:28 آنونس مجموعه پیم و پم 00:01:30
13 08:26:58 ماموک 00:03:00
14 08:29:58 آرم تایم (اتل متل یه جنگل) 00:00:20
15 08:30:18 اتل متل یه جنگل-2 - قسمت 49 00:08:47
16 08:39:05 آرم استیشن روز 00:00:20
17 08:39:25 ماجراهای سعید 00:05:39
18 08:45:04 آرم تایم (تاتی و طوطو) 00:00:20
19 08:45:24 تاتی و طوطو - قسمت 50 00:06:51
20 08:52:15 اعلام برنامه 00:00:35
21 08:52:50 کلیپ یه مرد مهربون 00:03:42
22 08:56:32 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
23 08:57:25 یاپ یاپس 00:02:15
24 08:59:40 آرم تایم (فینگیلیا) 00:00:20
25 09:00:00 فینگیلیا - قسمت 13 00:08:32
26 09:08:32 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
27 09:10:32 آنونس مجموعه ماجراهای ایوری 00:01:30
28 09:12:02 کلیپ قصه باران 00:02:46
29 09:14:48 آرم تایم (جزیره اسرارآمیز لالا) 00:00:20
30 09:15:08 جزیره اسرارآمیز لالا - قسمت 8 00:12:51
31 09:27:59 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
32 09:28:19 کاردستی‌های مهدپویا-نقاشی میوه 00:01:39
33 09:29:58 آرم تایم (شهر قصه) 00:00:20
34 09:30:18 شهر قصه - قسمت 21 00:10:35
35 09:40:53 آنونس مجموعه پیم و پم 00:01:30
36 09:42:23 کلیپ گل‌های آفتاب‌گردان 00:02:17
37 09:44:40 آرم تایم (خرگوش کوچولوی سفید) 00:00:20
38 09:45:00 خرگوش کوچولوی سفید - قسمت 25 00:07:41
39 09:52:41 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
40 09:52:50 کلیپ طعم صلوات 00:03:56
41 09:56:46 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
42 09:57:08 دیپ‌داپ 00:02:44
43 09:59:52 آرم تایم (پیم و پم) 00:00:20
44 10:00:12 پیم و پم - قسمت 43 00:13:19
45 10:13:31 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
46 10:13:51 نقاشی کنیم 00:00:50
47 10:14:41 آرم تایم (ماجراهای ایوری) 00:00:20
48 10:15:01 ماجراهای ایوری - قسمت 34 00:08:05
49 10:23:06 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
50 10:23:15 ترو ترو 00:03:33
51 10:26:48 آنونس مجموعه خدا چه آفریده 00:01:30
52 10:28:18 کلیپ نمره بیست 00:01:52
53 10:30:10 آرم تایم (قصه‌های کوه بینالود) 00:00:20
54 10:30:30 قصه‌های کوه بینالود - قسمت 1 00:12:51
55 10:43:21 اعلام برنامه 00:00:35
56 10:43:56 اوم نوم 00:01:08
57 10:45:04 آرم تایم (دنیای خیالی بن و هالی) 00:00:20
58 10:45:24 دنیای خیالی بن و هالی - قسمت 10 00:11:03
59 10:56:27 آنونس مجموعه جزیره اسرار آمیز لالا 00:01:30
60 10:57:57 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
61 10:59:57 آرم تایم (خدا چه آفریده) 00:00:20
62 11:00:17 خدا چه آفریده؟ - قسمت 80 00:11:03
63 11:11:20 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
64 11:11:29 مولانگ 00:03:19
65 11:14:48 آرم تایم (بزرگ و کوچک) 00:00:20
66 11:15:08 بزرگ و کوچک-2 - قسمت 24 00:09:45
67 11:24:53 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
68 11:25:13 کلیپ قناری آی قناری 00:02:27
69 11:27:40 آنونس مجموعه ماجراهای ایوری 00:01:30
70 11:29:10 ماجراهای جنگل 00:04:42
71 11:33:52 وله روابط عمومی - 162 00:00:22
72 11:34:14 شن‌دونه‌ها 00:04:38
73 11:38:52 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
74 11:39:15 یاپ یاپس 00:02:15
75 11:41:30 وله رگلاژ 00:01:07
76 11:42:37 جشن نماز 00:05:23
77 11:48:00 جشن نماز 00:05:42
78 11:53:42 اعلام برنامه 00:00:35
79 11:54:17 مولانگ 00:03:27
80 11:57:44 کلیپ‌های مهدپویا- مهدپویا-3 00:01:58
81 11:59:42 آرم تایم (اتل متل یه جنگل) 00:00:20
82 12:00:02 اتل متل یه جنگل-2 - قسمت 50 00:08:32
83 12:08:34 آنونس مجموعه پیم و پم 00:01:30
84 12:10:04 وله روابط عمومی-162 00:00:22
85 12:10:26 ترانه‌های اتل متل - ابر 00:04:17
86 12:14:43 آرم تایم (تاتی و طوطو) 00:00:20
87 12:15:03 تاتی و طوطو - قسمت 51 00:06:53
88 12:21:56 اعلام برنامه 00:00:45
89 12:22:41 باهم‌بازی 00:03:25
90 12:26:06 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
91 12:26:15 ترو ترو 00:03:32
92 12:29:47 آرم تایم (فینگیلیا) 00:00:20
93 12:30:07 فینگیلیا - قسمت 14 00:08:26
94 12:38:33 آنونس مجموعه بزرگ و کوچک 00:01:30
95 12:40:03 بندبندی‌ها 00:01:21
96 12:41:24 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:24
97 12:41:48 ماموک 00:03:12
98 12:45:00 آرم تایم (جزیره اسرارآمیز لالا) 00:00:20
99 12:45:20 جزیره اسرارآمیز لالا - قسمت 9 00:12:53
100 12:58:13 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
101 12:58:39 اوم نوم 00:01:01
102 12:59:40 آرم تایم (شهر قصه) 00:00:20
103 13:00:00 شهر قصه - قسمت 20 00:10:22
104 13:10:22 آنونس مجموعه تاطی و طوطو 00:01:30
105 13:11:52 دیپ‌داپ 00:02:50
106 13:14:42 آرم تایم (خدا چه آفریده؟) 00:00:20
107 13:15:02 خدا چه آفریده؟ - قسمت 29 00:11:21
108 13:26:23 کلیپ یک بچه خوب 00:02:19
109 13:28:42 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
110 13:29:02 نقاشی کنیم 00:00:49
111 13:29:51 آرم تایم (دنیای خیالی بن و هالی) 00:00:20
112 13:30:11 دنیای خیالی بن و هالی - قسمت 9 00:10:20
113 13:40:31 آنونس مجموعه اتل متل یه جنگل 00:01:30
114 13:42:01 کاردستی‌های مهدپویا-لاک‌پشت‎ 00:02:53
115 13:44:54 آرم تایم (خاله سارا) 00:00:20
116 13:45:14 خاله سارا - قسمت 13 00:07:22
117 13:52:36 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
118 13:52:59 کلیپ‌های نوید و ندا 00:02:26
119 13:55:25 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
120 13:55:41 آنونس مجموعه پیم و پم 00:01:30
121 13:57:11 کاردستی‌های مهدپویا-تلفن-1 00:02:49
122 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
123 14:00:50 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
124 14:03:21 تلاوت قرآن 00:04:35
125 14:07:56 آرم تایم (گروه نجات رباتیک) 00:00:20
126 14:08:16 گروه نجات رباتیک - قسمت 44 00:19:50
127 14:28:06 تیزر بزودی شگفت انگیزان 00:02:22
128 14:30:28 آرم تایم (رکاب‌زنان کوهستان) 00:00:20
129 14:30:48 رکاب‌زنان کوهستان - قسمت 93 00:20:50
130 14:51:38 آرم استیشن جوجه‌های آبی 00:00:38
131 14:52:16 تیزر پف فیلم 00:01:01
132 14:53:17 کلیپ خوشا به حالت ای روستایی 00:03:13
133 14:56:30 تیزر چی چی 00:03:39
134 15:00:09 آرم تایم (جزیره دانش) 00:00:20
135 15:00:29 جزیره دانش - قسمت 6 00:21:55
136 15:22:24 اعلام برنامه 00:00:55
137 15:23:19 تیزر بزودی شگفت انگیزان 00:02:22
138 15:25:41 آنونس سینمایی آستریکس و نبرد بزرگ 00:02:00
139 15:27:41 شهر اسباب‌بازی‌ 00:02:16
140 15:29:57 آرم تایم (عناصر) 00:00:20
141 15:30:17 عناصر - قسمت 11 00:12:39
142 15:42:56 کلیپ جهان زیبا 00:02:22
143 15:45:18 آرم تایم (کلاس اولی‌ها) 00:00:20
144 15:45:38 کلاس اولی‌ها - قسمت 13 00:13:47
145 15:59:25 تیزر پف فیلم 00:01:01
146 16:00:26 آرم تایم (دورت بگردم ایران) 00:00:20
147 16:00:46 دورت بگردم ایران-2 - قسمت 20 00:21:40
148 16:22:26 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
149 16:23:02 تیزر بزودی شگفت انگیزان 00:02:22
150 16:25:24 سبک زندگی 00:00:47
151 16:26:11 تیزر چی چی 00:03:41
152 16:29:52 آرم تایم (افسانه‌های ملل) 00:00:20
153 16:30:12 افسانه‌های ملل - قسمت 43 00:13:13
154 16:43:25 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
155 16:43:47 موسیقی فیلم بچه رئیس 00:01:46
156 16:45:33 آرم تایم (مثل‌نامه) 00:00:20
157 16:45:53 مثل‌نامه - قسمت 65 00:11:36
158 16:57:29 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:27
159 16:57:56 آنونس مجموعه عناصر 00:01:05
160 16:59:01 وله رگلاژ 00:00:59
161 17:00:00 باکس تلاوت قرآن 00:19:00
162 17:19:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:10:00
163 17:29:00 تیزر پف فیلم 00:01:01
164 17:30:01 آرم تایم (دیجیمون) 00:00:20
165 17:30:21 دیجیمون - قسمت 36 00:21:23
166 17:51:44 اعلام برنامه 00:00:55
167 17:52:39 موسیقی فیلم عصر یخبندان-1 00:01:29
168 17:54:08 آنونس سینمایی آستریکس و نبرد بزرگ 00:02:00
169 17:56:08 تیزر چی چی 00:03:48
170 17:59:56 آرم تایم (ماجراهای نیلز) 00:00:20
171 18:00:16 ماجراهای نیلز - قسمت 14 00:22:28
172 18:22:44 اعلام برنامه 00:00:50
173 18:23:34 تیزر بزودی شگفت انگیزان 00:02:22
174 18:25:56 گروه تحقیق 00:04:24
175 18:30:20 آرم تایم (داستان آنه شرلی) 00:00:20
176 18:30:40 داستان آنه شرلی - قسمت 12 00:22:30
177 18:53:10 آنونس مجموعه عناصر 00:01:05
178 18:54:15 موسیقی فیلم چگونه اژدهای خود را آموزش دهید-1 00:01:50
179 18:56:05 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:27
180 18:56:32 برنارد 00:03:10
181 18:59:42 آرم تایم (مل‌مل) 00:00:20
182 19:00:02 مل‌مل-6 - قسمت 59 00:55:00
183 19:55:02 آنونس مجموعه تعمیرکاران 00:01:14
184 19:56:16 تیزر پف فیلم 00:01:01
185 19:57:17 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
186 19:57:40 آگهی بازرگانی 00:02:46
187 20:00:26 آرم تایم (گروه نجات رباتیک) 00:00:20
188 20:00:46 گروه نجات رباتیک - قسمت 44 00:19:50
189 20:20:36 تیزر چی چی 00:03:39
190 20:24:15 آنونس مجموعه ماجراهای نیلز 00:01:14
191 20:25:29 لاروا 00:01:30
192 20:26:59 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
193 20:27:22 آگهی بازرگانی 00:02:28
194 20:29:50 آرم تایم (رکاب‌زنان کوهستان) 00:00:20
195 20:30:10 رکاب‌زنان کوهستان - قسمت 93 00:20:50
196 20:51:00 آنونس سینمایی فیلشاه 00:02:00
197 20:53:00 تیزر بزودی شگفت انگیزان 00:02:22
198 20:55:22 شکرستان 00:02:19
199 20:57:41 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
200 20:58:04 آگهی بازرگانی 00:01:47
201 20:59:51 آرم تایم (جزیره دانش) 00:00:20
202 21:00:11 جزیره دانش - قسمت 6 00:21:55
203 21:22:06 آرم استیشن دایره شیشه‌ای 00:00:10
204 21:22:16 تیزر چی چی 00:03:48
205 21:26:04 تیزر بزودی شگفت انگیزان 00:02:22
206 21:28:26 بره ناقلا 00:06:49
207 21:35:15 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
208 21:35:38 آگهی بازرگانی 00:01:38
209 21:37:16 شب بخیر بچه‌ها - قسمت 49 00:22:35
210 21:59:51 وله شب بخیر بچه‌ها 00:00:09


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها