جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:03:48
4 08:06:19 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
5 08:06:39 ماجراهای جنگل 00:04:42
6 08:11:21 اعلام برنامه 00:00:45
7 08:12:06 کاردستی‌های مهدپویا-مسواک 00:02:34
8 08:14:40 آرم تایم (حبابی‌ها) 00:00:20
9 08:15:00 حبابی‌ها - قسمت 4 00:11:46
10 08:26:46 کلیپ‌های مهدپویا- صبحانه خوردن-1 00:02:06
11 08:28:52 آرم استیشن روز 00:00:20
12 08:29:12 نقاشی کنیم 00:00:49
13 08:30:01 آرم تایم (اتل متل یه جنگل) 00:00:20
14 08:30:21 اتل متل یه جنگل-2 - قسمت 55 00:08:24
15 08:38:45 آنونس مجموعه شهر قصه 00:01:30
16 08:40:15 یاپ یاپس 00:02:15
17 08:42:30 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
18 08:42:50 کلیپ خدای برف و باران 00:01:51
19 08:44:41 آرم تایم (تاتی و طوطو) 00:00:20
20 08:45:01 تاتی و طوطو - قسمت 56 00:06:58
21 08:51:59 باهم‌بازی 00:03:14
22 08:55:13 اعلام برنامه 00:00:35
23 08:55:48 مولانگ 00:03:26
24 08:59:14 تیزر منطقه پرواز ممنوع 00:00:33
25 08:59:47 آرم تایم (هزار و یک داستان) 00:00:20
26 09:00:07 هزار و یک داستان - قسمت 1 00:08:15
27 09:08:22 کلیپ‌های مهدپویا- وسایل شخصی-2‎ 00:01:27
28 09:09:49 آنونس مجموعه پیم و پم 00:01:30
29 09:11:19 ترو ترو 00:03:35
30 09:14:54 آرم تایم (جزیره اسرارآمیز لالا) 00:00:20
31 09:15:14 جزیره اسرارآمیز لالا - قسمت 14 00:12:55
32 09:28:09 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
33 09:28:29 بندبندی‌ها 00:01:37
34 09:30:06 آرم تایم (شهر قصه) 00:00:20
35 09:30:26 شهر قصه - قسمت 27 00:05:55
36 09:36:21 آنونس مجموعه دنیای خیالی بن و هالی 00:01:30
37 09:37:51 ماموک 00:03:07
38 09:40:58 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
39 09:41:51 کلیپ دنیای زیبا 00:02:49
40 09:44:40 آرم تایم (بره کوچولو) 00:00:20
41 09:45:00 بره کوچولو - قسمت 3 00:09:20
42 09:54:20 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
43 09:54:42 کلیپ مداد رنگی 00:03:04
44 09:57:46 اوم نوم 00:01:07
45 09:58:53 تیزر منطقه پرواز ممنوع 00:00:51
46 09:59:44 آرم تایم (پیم و پم) 00:00:20
47 10:00:04 پیم و پم - قسمت 49 00:13:15
48 10:13:19 کلیپ نمره بیست 00:01:52
49 10:15:11 آرم تایم (ماجراهای ایوری) 00:00:20
50 10:15:31 ماجراهای ایوری - قسمت 40 00:08:05
51 10:23:36 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
52 10:23:45 کاردستی‌های مهدپویا-چتر 00:03:31
53 10:27:16 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:24
54 10:27:40 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
55 10:29:40 آرم تایم (قصه‌های کوه بینالود) 00:00:20
56 10:30:00 قصه‌های کوه بینالود - قسمت 7 00:12:46
57 10:42:46 اعلام برنامه 00:00:35
58 10:43:21 بندبندی‌ها 00:01:21
59 10:44:42 آرم تایم (دنیای خیالی بن و هالی) 00:00:20
60 10:45:02 دنیای خیالی بن و هالی - قسمت 16 00:10:47
61 10:55:49 اعلام برنامه 00:00:45
62 10:56:34 کلیپ توپ 00:02:19
63 10:58:53 تیزر منطقه پرواز ممنوع 00:00:59
64 10:59:52 آرم تایم (خدا چه آفریده) 00:00:20
65 11:00:12 خدا چه آفریده؟ - قسمت 86 00:11:33
66 11:11:45 آنونس مجموعه تاتی و طوطو 00:01:30
67 11:13:15 کاردستی‌های مهدپویا-نقاشی میوه 00:01:39
68 11:14:54 آرم تایم (حبابی‌ها) 00:00:20
69 11:15:14 حبابی‌ها - قسمت 5 00:11:34
70 11:26:48 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
71 11:27:08 کلیپ خدای برف و باران 00:01:51
72 11:28:59 وله روابط عمومی - 162 00:00:22
73 11:29:21 شن‌دونه‌ها 00:04:22
74 11:33:43 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
75 11:33:52 ماجراهای سعید 00:04:51
76 11:38:43 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
77 11:39:05 یاپ یاپس 00:02:15
78 11:41:20 آنونس مجموعه جزیره اسرارآمیز لالا 00:01:30
79 11:42:50 وله رگلاژ 00:01:00
80 11:43:50 جشن نماز 00:05:10
81 11:49:00 جشن نماز 00:05:51
82 11:54:51 اعلام برنامه 00:00:35
83 11:55:26 ماموک 00:03:06
84 11:58:32 آرم استیشن تقویم روز 00:00:22
85 11:58:54 تیزر منطقه پرواز ممنوع 00:00:50
86 11:59:44 آرم تایم (اتل متل یه جنگل) 00:00:20
87 12:00:04 اتل متل یه جنگل-2 - قسمت 56 00:08:31
88 12:08:35 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
89 12:09:28 مولانگ 00:03:27
90 12:12:55 کلیپ‌های مهدپویا- لباس گرم 00:02:00
91 12:14:55 آرم تایم (تاتی و طوطو) 00:00:20
92 12:15:15 تاتی و طوطو - قسمت 57 00:06:59
93 12:22:14 اعلام برنامه 00:00:45
94 12:22:59 کلیپ پاییز 00:01:40
95 12:24:39 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
96 12:24:55 ماجراهای جنگل 00:04:48
97 12:29:43 آرم تایم (هزار و یک داستان) 00:00:20
98 12:30:03 هزار و یک داستان - قسمت 2 00:09:44
99 12:39:47 آنونس مجموعه شهر قصه 00:01:30
100 12:41:17 ترو ترو 00:03:28
101 12:44:45 آرم تایم (جزیره اسرارآمیز لالا) 00:00:20
102 12:45:05 جزیره اسرارآمیز لالا - قسمت 15 00:12:41
103 12:57:46 آنونس مجموعه دنیای خیالی بن و هالی 00:01:30
104 12:59:16 تیزر منطقه پرواز ممنوع 00:00:33
105 12:59:49 آرم تایم (شهر قصه) 00:00:20
106 13:00:09 شهر قصه - قسمت 26 00:10:08
107 13:10:17 کلیپ‌های مهدپویا- شکرگزاری 00:02:09
108 13:12:26 دیپ‌داپ 00:02:53
109 13:15:19 آرم تایم (خدا چه آفریده؟) 00:00:20
110 13:15:39 خدا چه آفریده؟ - قسمت 85 00:11:28
111 13:27:07 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
112 13:27:30 یاپ یاپس 00:02:15
113 13:29:45 آرم تایم (دنیای خیالی بن و هالی) 00:00:20
114 13:30:05 دنیای خیالی بن و هالی - قسمت 15 00:10:51
115 13:40:56 آنونس مجموعه اتل متل یه جنگل 00:01:30
116 13:42:26 کاردستی‌های مهدپویا-آدم برفی-2 00:02:19
117 13:44:45 آرم تایم (قصه‌های کوه بینالود) 00:00:20
118 13:45:05 قصه‌های کوه بینالود - قسمت 6 00:12:43
119 13:57:48 بندبندی‌ها 00:01:21
120 13:59:09 تیزر منطقه پرواز ممنوع 00:00:51
121 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:33
122 14:00:33 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
123 14:03:04 تلاوت قرآن 00:03:02
124 14:06:06 آرم تایم (دیجیمون) 00:00:20
125 14:06:26 دیجیمون - قسمت 37 00:20:00
126 14:26:26 آنونس مجموعه ماهی قرمز شیطون من 00:01:11
127 14:27:37 تیزر دورت بگردم ایران 00:00:59
128 14:28:36 موسیقی فیلم ماداگاسکار-1 00:01:13
129 14:29:49 آرم تایم (ماجراهای نیلز) 00:00:20
130 14:30:09 ماجراهای نیلز - قسمت 15 00:23:01
131 14:53:10 تیزر چی چی 00:03:04
132 14:56:14 شکرستان 00:02:10
133 14:58:24 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
134 14:58:46 تیزر منطقه پرواز ممنوع 00:00:59
135 14:59:45 آرم تایم (داستان آنه شرلی) 00:00:20
136 15:00:05 داستان آنه شرلی - قسمت 13 00:23:02
137 15:23:07 اعلام برنامه 00:00:55
138 15:24:02 مزه_خلاقیت - قسمت سبد 00:02:08
139 15:26:10 موسیقی فیلم عملیات آجیلی 00:01:12
140 15:27:22 تیزر بزودی شگفت انگیزان 00:02:22
141 15:29:44 آرم تایم (ویکی و مردان پر زور) 00:00:20
142 15:30:04 ویکی و مردان پر زور - قسمت 2 00:11:55
143 15:41:59 تیزر حال خوش خواندن 00:00:55
144 15:42:54 ترافیک 00:02:09
145 15:45:03 آرم تایم (جعبه کاردستی) 00:00:20
146 15:45:23 جعبه کاردستی - قسمت 12 00:10:58
147 15:56:21 آنونس مجموعه اژدهاسواران 00:01:23
148 15:57:44 تیزر منطقه پرواز ممنوع 00:02:01
149 15:59:45 آرم تایم (مل‌مل) 00:00:20
150 16:00:05 مل‌مل-6 - قسمت 62 00:55:00
151 16:55:05 آرم استیشن جعبه و خودکار 00:00:21
152 16:55:26 تیزر چی چی 00:03:51
153 16:59:17 وله رگلاژ 00:00:43
154 17:00:00 باکس تلاوت قرآن 00:15:00
155 17:15:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:14:00
156 17:29:00 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
157 17:29:22 تیزر منطقه پرواز ممنوع 00:00:33
158 17:29:55 آرم تایم (گروه نجات رباتیک) 00:00:20
159 17:30:15 گروه نجات رباتیک - قسمت 47 00:21:33
160 17:51:48 تیزر چی چی 00:03:46
161 17:55:34 اعلام برنامه 00:00:55
162 17:56:29 کدو بدو 00:01:17
163 17:57:46 موسیقی فیلم عصر یخبندان-1 00:01:29
164 17:59:15 تیزر منطقه پرواز ممنوع 00:00:51
165 18:00:06 آرم تایم (رکاب‌زنان کوهستان) 00:00:20
166 18:00:26 رکاب‌زنان کوهستان - قسمت 96 00:23:11
167 18:23:37 تیزر بزودی شگفت انگیزان 00:02:22
168 18:25:59 برنارد 00:02:50
169 18:28:49 تیزر حال خوش خواندن 00:00:52
170 18:29:41 آرم تایم (جزیره دانش) 00:00:20
171 18:30:01 جزیره دانش - قسمت 9 00:20:55
172 18:50:56 دزد ناشی 00:01:30
173 18:52:26 آرم استیشن جعبه و خودکار 00:00:21
174 18:52:47 تیزر چی چی 00:03:04
175 18:55:51 اعلام برنامه 00:00:55
176 18:56:46 رالف 00:01:06
177 18:57:52 آرم استیشن ماشین و توپ 00:00:22
178 18:58:14 تیزر منطقه پرواز ممنوع 00:01:35
179 18:59:49 آرم تایم (دورت بگردم ایران) 00:00:20
180 19:00:09 دورت بگردم ایران-2 - قسمت 21 00:23:07
181 19:23:16 آنونس مجموعه کلاس اولی‌ها 00:00:58
182 19:24:14 گروه تحقیق 00:04:26
183 19:28:40 تیزر پف فیلم 00:01:03
184 19:29:43 آرم تایم (افسانه‌های ملل) 00:00:20
185 19:30:03 افسانه‌های ملل - قسمت 44 00:11:44
186 19:41:47 موسیقی فیلم ملاقات با رابینسون‌ها 00:01:59
187 19:43:46 تیزر منطقه پرواز ممنوع 00:00:59
188 19:44:45 آرم تایم (مثل‌نامه) 00:00:20
189 19:45:05 مثل‌نامه - قسمت 65 00:12:30
190 19:57:35 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
191 19:57:58 آگهی بازرگانی 00:02:50
192 20:00:48 آرم تایم (دیجیمون) 00:00:20
193 20:01:08 دیجیمون - قسمت 37 00:20:00
194 20:21:08 تیزر منطقه پرواز ممنوع 00:00:50
195 20:21:58 مورف 00:01:17
196 20:23:15 تیزر چی چی 00:03:46
197 20:27:01 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
198 20:27:24 آگهی بازرگانی 00:02:35
199 20:29:59 آرم تایم (ماجراهای نیلز) 00:00:20
200 20:30:19 ماجراهای نیلز - قسمت 15 00:23:01
201 20:53:20 آنونس مجموعه حنا، دختری در مزرعه 00:01:12
202 20:54:32 تیزر بزودی شگفت انگیزان 00:02:22
203 20:56:54 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
204 20:57:17 آگهی بازرگانی 00:02:28
205 20:59:45 آرم تایم (داستان آنه شرلی) 00:00:20
206 21:00:05 داستان آنه شرلی - قسمت 13 00:23:02
207 21:23:07 تیزر منطقه پرواز ممنوع 00:00:33
208 21:23:40 مزه_خلاقیت - قسمت پاکت 00:02:08
209 21:25:48 تیزر بزودی شگفت انگیزان 00:02:22
210 21:28:10 موسیقی فیلم ترانه دریا 00:01:08
211 21:29:18 تیزر پف فیلم 00:01:03
212 21:30:21 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
213 21:30:44 آگهی بازرگانی 00:03:01
214 21:33:45 شب بخیر بچه‌ها - قسمت 56 00:25:58
215 21:59:43 وله شب بخیر بچه‌ها 00:00:17


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها