جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:05:56
4 08:08:27 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
5 08:08:47 کلیپ سلام 00:01:22
6 08:10:09 اعلام برنامه 00:00:45
7 08:10:54 شن‌دونه‌ها 00:04:13
8 08:15:07 آرم تایم (حبابی‌ها) 00:00:20
9 08:15:27 حبابی‌ها - قسمت 5 00:11:34
10 08:27:01 آنونس مجموعه تاتی و طوطو 00:01:30
11 08:28:31 وله روابط عمومی-162 00:00:22
12 08:28:53 تیزر منطقه پرواز ممنوع 00:00:59
13 08:29:52 آرم تایم (اتل متل یه جنگل) 00:00:20
14 08:30:12 اتل متل یه جنگل-2 - قسمت 56 00:08:31
15 08:38:43 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:24
16 08:39:07 ترو ترو 00:03:32
17 08:42:39 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
18 08:42:59 کلیپ پاییز 00:01:40
19 08:44:39 آرم تایم (تاتی و طوطو) 00:00:20
20 08:44:59 تاتی و طوطو - قسمت 57 00:06:59
21 08:51:58 اعلام برنامه 00:00:35
22 08:52:33 مولانگ 00:03:13
23 08:55:46 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
24 08:56:39 کلیپ شادی 00:03:19
25 08:59:58 آرم تایم (هزار و یک داستان) 00:00:20
26 09:00:18 هزار و یک داستان - قسمت 2 00:09:44
27 09:10:02 آنونس مجموعه ماجراهای ایوری 00:01:30
28 09:11:32 ماموک 00:03:08
29 09:14:40 آرم تایم (جزیره اسرارآمیز لالا) 00:00:20
30 09:15:00 جزیره اسرارآمیز لالا - قسمت 15 00:12:41
31 09:27:41 آرم استیشن روز 00:00:20
32 09:28:01 یاپ یاپس 00:02:02
33 09:30:03 آرم تایم (شهر قصه) 00:00:20
34 09:30:23 شهر قصه - قسمت 28 00:05:41
35 09:36:04 آرم استیشن روز 00:00:20
36 09:36:24 دیپ‌داپ 00:02:54
37 09:39:18 آنونس مجموعه دنیای خیالی بن و هالی 00:01:30
38 09:40:48 کاردستی‌های مهدپویا-قایق-1 00:04:02
39 09:44:50 آرم تایم (بره کوچولو) 00:00:20
40 09:45:10 بره کوچولو - قسمت 4 00:09:20
41 09:54:30 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
42 09:54:39 بندبندی‌ها 00:01:36
43 09:56:15 آنونس مجموعه اتل متل یه جنگل 00:01:30
44 09:57:45 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
45 09:59:45 آرم تایم (پیم و پم) 00:00:20
46 10:00:05 پیم و پم - قسمت 50 00:09:47
47 10:09:52 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
48 10:10:12 کلیپ خدای برف و باران 00:01:51
49 10:12:03 تیزر منطقه پرواز ممنوع 00:00:33
50 10:12:36 یاپ یاپس 00:02:15
51 10:14:51 آرم تایم (ماجراهای ایوری) 00:00:20
52 10:15:11 ماجراهای ایوری - قسمت 41 00:08:05
53 10:23:16 کلیپ مداد رنگی 00:03:04
54 10:26:20 آنونس مجموعه جزیره اسرارآمیز لالا 00:01:30
55 10:27:50 کاردستی‌های مهدپویا-گوسفند 00:02:33
56 10:30:23 آرم تایم (قصه‌های کوه بینالود) 00:00:20
57 10:30:43 قصه‌های کوه بینالود - قسمت 8 00:12:53
58 10:43:36 اعلام برنامه 00:00:35
59 10:44:11 نقاشی کنیم 00:00:48
60 10:44:59 آنونس مجموعه شهر قصه 00:01:30
61 10:46:29 ترانه‌های اتل متل - خروس ما 00:05:43
62 10:52:12 ماجراهای سعید 00:03:41
63 10:55:53 اعلام برنامه 00:00:45
64 10:56:38 ماموک 00:03:04
65 10:59:42 آرم تایم (خدا چه آفریده) 00:00:20
66 11:00:02 خدا چه آفریده؟ - قسمت 87 00:11:28
67 11:11:30 آنونس مجموعه تاتی و طوطو 00:01:30
68 11:13:00 وله روابط عمومی-162 00:00:22
69 11:13:22 بندبندی‌ها 00:01:37
70 11:14:59 آرم تایم (حبابی‌ها) 00:00:20
71 11:15:19 حبابی‌ها - قسمت 6 00:11:42
72 11:27:01 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
73 11:27:21 ماجراهای جنگل 00:04:31
74 11:31:52 آنونس مجموعه پیم و پم 00:01:30
75 11:33:22 ماجراهای سعید 00:05:03
76 11:38:25 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
77 11:38:51 تیزر منطقه پرواز ممنوع 00:00:51
78 11:39:42 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
79 11:40:35 دیپ‌داپ 00:02:53
80 11:43:28 وله رگلاژ 00:01:09
81 11:44:37 جشن نماز 00:05:23
82 11:50:00 جشن نماز 00:05:42
83 11:55:42 اعلام برنامه 00:00:35
84 11:56:17 ترو ترو 00:03:33
85 11:59:50 آرم تایم (اتل متل یه جنگل) 00:00:20
86 12:00:10 اتل متل یه جنگل-2 - قسمت 57 00:08:25
87 12:08:35 آنونس مجموعه پیم و پم 00:01:30
88 12:10:05 ترانه‌های اتل متل - برف 00:04:45
89 12:14:50 آرم تایم (تاتی و طوطو) 00:00:20
90 12:15:10 تاتی و طوطو - قسمت 58 00:06:56
91 12:22:06 نقاشی کنیم 00:00:45
92 12:22:51 کاردستی‌های مهدپویا-چتر 00:03:31
93 12:26:22 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
94 12:26:45 کلیپ خرگوش کوچولو 00:03:12
95 12:29:57 آرم تایم (هزار و یک داستان) 00:00:20
96 12:30:17 هزار و یک داستان - قسمت 3 00:08:52
97 12:39:09 آنونس مجموعه شهر قصه 00:01:30
98 12:40:39 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
99 12:42:39 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:24
100 12:43:03 کلیپ گل‌های آفتاب‌گردان 00:02:17
101 12:45:20 آرم تایم (جزیره اسرارآمیز لالا) 00:00:20
102 12:45:40 جزیره اسرارآمیز لالا - قسمت 16 00:12:28
103 12:58:08 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
104 12:59:01 تیزر منطقه پرواز ممنوع 00:00:50
105 12:59:51 آرم تایم (شهر قصه) 00:00:20
106 13:00:11 شهر قصه - قسمت 27 00:05:55
107 13:06:06 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
108 13:06:28 ماجراهای جنگل 00:04:47
109 13:11:15 آنونس مجموعه پیم و پم 00:01:30
110 13:12:45 کلیپ‌های مهدپویا- آموزش عدد صفر 00:02:05
111 13:14:50 آرم تایم (خدا چه آفریده؟) 00:00:20
112 13:15:10 خدا چه آفریده؟ - قسمت 86 00:11:33
113 13:26:43 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
114 13:27:36 یاپ یاپس 00:02:15
115 13:29:51 ترانه‌های اتل متل - علی کوچولو و پروانه 00:06:22
116 13:36:13 آنونس مجموعه شهر قصه 00:01:30
117 13:37:43 مولانگ 00:03:15
118 13:40:58 آنونس مجموعه ماجراهای ایوری 00:01:30
119 13:42:28 کلیپ خدای برف و باران 00:01:51
120 13:44:19 اوم نوم 00:01:05
121 13:45:24 آرم تایم (قصه‌های کوه بینالود) 00:00:20
122 13:45:44 قصه‌های کوه بینالود - قسمت 7 00:12:46
123 13:58:30 آنونس مجموعه اتل متل یه جنگل 00:01:30
124 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
125 14:00:50 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
126 14:03:21 تلاوت قرآن 00:04:11
127 14:07:32 آرم تایم (گروه نجات رباتیک) 00:00:20
128 14:07:52 گروه نجات رباتیک - قسمت 47 00:21:33
129 14:29:25 تیزر پف فیلم 00:01:03
130 14:30:28 آرم تایم (رکاب‌زنان کوهستان) 00:00:20
131 14:30:48 رکاب‌زنان کوهستان - قسمت 96 00:23:11
132 14:53:59 تیزر بزودی شگفت انگیزان 00:02:22
133 14:56:21 کلیپ جهان زیبا 00:02:22
134 14:58:43 تیزر منطقه پرواز ممنوع 00:00:59
135 14:59:42 آرم تایم (جزیره دانش) 00:00:20
136 15:00:02 جزیره دانش - قسمت 9 00:20:55
137 15:20:57 اعلام برنامه 00:00:55
138 15:21:52 کلیپ به رنگ ایران 00:03:30
139 15:25:22 تیزر چی چی 00:04:26
140 15:29:48 آرم تایم (عناصر) 00:00:20
141 15:30:08 عناصر - قسمت 13 00:12:37
142 15:42:45 آنونس مجموعه ماهی قرمز شیطون من 00:01:11
143 15:43:56 تیزر پف فیلم 00:01:03
144 15:44:59 آرم تایم (کلاس اولی‌ها) 00:00:20
145 15:45:19 کلاس اولی‌ها - قسمت 15 00:13:54
146 15:59:13 تیزر منطقه پرواز ممنوع 00:00:33
147 15:59:46 آرم تایم (دورت بگردم ایران) 00:00:20
148 16:00:06 دورت بگردم ایران-2 - قسمت 22 00:22:02
149 16:22:08 آنونس مجموعه حنا، دختری در مزرعه 00:01:12
150 16:23:20 تیزر چی چی 00:04:59
151 16:28:19 موسیقی فیلم کارآگاه شرلوک 00:01:23
152 16:29:42 آرم تایم (افسانه‌های ملل) 00:00:20
153 16:30:02 افسانه‌های ملل - قسمت 45 00:11:55
154 16:41:57 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
155 16:42:19 تیزر بزودی شگفت انگیزان 00:02:22
156 16:44:41 آرم تایم (مثل‌نامه) 00:00:20
157 16:45:01 مثل‌نامه - قسمت 66 00:13:22
158 16:58:23 تیزر پف فیلم 00:01:03
159 16:59:26 وله رگلاژ 00:00:34
160 17:00:00 باکس تلاوت قرآن 00:15:00
161 17:15:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:15:00
162 17:30:00 آرم تایم (دیجیمون) 00:00:20
163 17:30:20 دیجیمون - قسمت 38 00:22:36
164 17:52:56 اعلام برنامه 00:00:55
165 17:53:51 تیزر چی چی 00:03:27
166 17:57:18 وله روابط عمومی-162 00:00:20
167 17:57:38 تیزر منطقه پرواز ممنوع 00:02:01
168 17:59:39 آرم تایم (ماجراهای نیلز) 00:00:20
169 17:59:59 ماجراهای نیلز - قسمت 16 00:23:17
170 18:23:16 تیزر حال خوش خواندن 00:00:52
171 18:24:08 اعلام برنامه 00:00:50
172 18:24:58 کلیپ خدای آسمان 00:03:02
173 18:28:00 تیزر بزودی شگفت انگیزان 00:02:22
174 18:30:22 آرم تایم (داستان آنه شرلی) 00:00:20
175 18:30:42 داستان آنه شرلی - قسمت 14 00:23:07
176 18:53:49 آرم استیشن ماشین و توپ 00:00:22
177 18:54:11 موسیقی فیلم شازده کوچولو 00:01:59
178 18:56:10 لئون 00:02:39
179 18:58:49 تیزر منطقه پرواز ممنوع 00:00:51
180 18:59:40 آرم تایم (مل‌مل) 00:00:20
181 19:00:00 مل‌مل-6 - قسمت 62 00:55:25
182 19:55:25 اعلام برنامه 00:00:50
183 19:56:15 تیزر منطقه پرواز ممنوع 00:00:33
184 19:56:48 بره قهرمان 00:01:05
185 19:57:53 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
186 19:58:16 آگهی بازرگانی 00:02:06
187 20:00:22 آرم تایم (گروه نجات رباتیک) 00:00:20
188 20:00:42 گروه نجات رباتیک - قسمت 47 00:21:33
189 20:22:15 آنونس مجموعه جزیره دانش 00:01:24
190 20:23:39 تیزر چی چی 00:04:26
191 20:28:05 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
192 20:28:28 آگهی بازرگانی 00:01:26
193 20:29:54 آرم تایم (رکاب‌زنان کوهستان) 00:00:20
194 20:30:14 رکاب‌زنان کوهستان - قسمت 96 00:23:11
195 20:53:25 کلیپ خوشا به حالت ای روستایی 00:03:13
196 20:56:38 تیزر منطقه پرواز ممنوع 00:01:35
197 20:58:13 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
198 20:58:36 آگهی بازرگانی 00:01:54
199 21:00:30 آرم تایم (جزیره دانش) 00:00:20
200 21:00:50 جزیره دانش - قسمت 9 00:20:55
201 21:21:45 تیزر چی چی 00:04:59
202 21:26:44 آرم استیشن ماشین و توپ 00:00:22
203 21:27:06 بره ناقلا 00:05:31
204 21:32:37 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
205 21:33:00 آگهی بازرگانی 00:02:42
206 21:35:42 شب بخیر بچه‌ها - قسمت 56 00:24:04
207 21:59:46 وله شب بخیر بچه‌ها 00:00:14


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها