جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:04:42
4 08:07:13 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
5 08:07:33 کلیپ‌های مهدپویا- پخت نان‎ 00:02:02
6 08:09:35 اعلام برنامه 00:00:45
7 08:10:20 ماجراهای سعید 00:04:24
8 08:14:44 آرم تایم (حبابی‌ها) 00:00:20
9 08:15:04 حبابی‌ها - قسمت 6 00:11:42
10 08:26:46 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
11 08:27:39 کلیپ یک بچه خوب 00:02:19
12 08:29:58 آرم تایم (اتل متل یه جنگل) 00:00:20
13 08:30:18 اتل متل یه جنگل-2 - قسمت 57 00:08:25
14 08:38:43 آنونس مجموعه شهر قصه 00:01:30
15 08:40:13 دیپ‌داپ 00:02:51
16 08:43:04 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
17 08:43:24 کلیپ خدای برف و باران 00:01:51
18 08:45:15 آرم تایم (تاتی و طوطو) 00:00:20
19 08:45:35 تاتی و طوطو - قسمت 58 00:06:56
20 08:52:31 اعلام برنامه 00:00:35
21 08:53:06 ماجراهای جنگل 00:03:52
22 08:56:58 تیزر منطقه پرواز ممنوع 00:00:33
23 08:57:31 یاپ یاپس 00:02:15
24 08:59:46 آرم تایم (هزار و یک داستان) 00:00:20
25 09:00:06 هزار و یک داستان - قسمت 3 00:08:52
26 09:08:58 آنونس مجموعه پیم و پم 00:01:30
27 09:10:28 شن‌دونه‌ها 00:04:26
28 09:14:54 آرم تایم (جزیره اسرارآمیز لالا) 00:00:20
29 09:15:14 جزیره اسرارآمیز لالا - قسمت 16 00:12:28
30 09:27:42 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
31 09:28:02 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
32 09:30:02 آرم تایم (شهر قصه) 00:00:20
33 09:30:22 شهر قصه - قسمت 29 00:07:40
34 09:38:02 آنونس مجموعه ماجراهای ایوری 00:01:30
35 09:39:32 کلیپ قصه باران 00:02:46
36 09:42:18 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
37 09:43:11 کاردستی‌های مهدپویا-آتش 00:01:47
38 09:44:58 آرم تایم (بره کوچولو) 00:00:20
39 09:45:18 بره کوچولو - قسمت 5 00:09:20
40 09:54:38 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
41 09:55:00 باهم‌بازی 00:03:29
42 09:58:29 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
43 09:58:49 تیزر منطقه پرواز ممنوع 00:00:51
44 09:59:40 آرم تایم (پیم و پم) 00:00:20
45 10:00:00 پیم و پم - قسمت 51 00:11:54
46 10:11:54 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
47 10:12:16 کلیپ سیاه و سفید 00:02:35
48 10:14:51 آرم تایم (ماجراهای ایوری) 00:00:20
49 10:15:11 ماجراهای ایوری - قسمت 42 00:08:05
50 10:23:16 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
51 10:23:25 ماجراهای جنگل 00:04:50
52 10:28:15 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:24
53 10:28:39 اوم نوم 00:01:08
54 10:29:47 آرم تایم (قصه‌های کوه بینالود) 00:00:20
55 10:30:07 قصه‌های کوه بینالود - قسمت 9 00:12:46
56 10:42:53 اعلام برنامه 00:00:35
57 10:43:28 کلیپ‌های مهدپویا- وسایل شخصی-2‎ 00:01:27
58 10:44:55 آرم تایم (پنگوئن کوچولویی به نام پورورو) 00:00:20
59 10:45:15 پنگوئن کوچولویی به نام پورورو - قسمت 1 00:11:32
60 10:56:47 اعلام برنامه 00:00:45
61 10:57:32 کلیپ‌های مهدپویا- توپ-3 00:01:15
62 10:58:47 تیزر منطقه پرواز ممنوع 00:00:59
63 10:59:46 آرم تایم (خدا چه آفریده) 00:00:20
64 11:00:06 خدا چه آفریده؟ - قسمت 89 00:12:14
65 11:12:20 آنونس مجموعه تاتی و طوطو 00:01:30
66 11:13:50 نقاشی کنیم 00:00:50
67 11:14:40 آرم تایم (حبابی‌ها) 00:00:20
68 11:15:00 حبابی‌ها - قسمت 7 00:11:46
69 11:26:46 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
70 11:27:06 بندبندی‌ها 00:01:36
71 11:28:42 وله روابط عمومی - 162 00:00:22
72 11:29:04 ترانه‌های اتل متل - علی کوچولو درختی کاشت 00:05:09
73 11:34:13 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
74 11:34:22 ماجراهای جنگل 00:04:35
75 11:38:57 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
76 11:39:06 کاردستی‌های مهدپویا-کارت پستال‎ 00:02:39
77 11:41:45 آنونس مجموعه جزیره اسرارآمیز لالا 00:01:30
78 11:43:15 وله رگلاژ 00:00:20
79 11:43:35 جشن نماز 00:06:25
80 11:50:00 جشن نماز 00:05:42
81 11:55:42 اعلام برنامه 00:00:35
82 11:56:17 مولانگ 00:03:07
83 11:59:24 تیزر منطقه پرواز ممنوع 00:00:50
84 12:00:14 آرم تایم (اتل متل یه جنگل) 00:00:20
85 12:00:34 اتل متل یه جنگل-2 - قسمت 58 00:09:43
86 12:10:17 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
87 12:11:10 ترو ترو 00:03:36
88 12:14:46 آرم تایم (تاتی و طوطو) 00:00:20
89 12:15:06 تاتی و طوطو - قسمت 59 00:07:00
90 12:22:06 اعلام برنامه 00:00:45
91 12:22:51 کلیپ خدای برف و باران 00:01:51
92 12:24:42 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
93 12:25:08 شن‌دونه‌ها 00:04:27
94 12:29:35 آرم تایم (هزار و یک داستان) 00:00:20
95 12:29:55 هزار و یک داستان - قسمت 4 00:09:00
96 12:38:55 آنونس مجموعه شهر قصه 00:01:30
97 12:40:25 ترانه‌های اتل متل - ابر 00:04:17
98 12:44:42 آرم تایم (جزیره اسرارآمیز لالا) 00:00:20
99 12:45:02 جزیره اسرارآمیز لالا - قسمت 17 00:12:59
100 12:58:01 آنونس مجموعه تاتی و طوطو 00:01:30
101 12:59:31 تیزر منطقه پرواز ممنوع 00:00:33
102 13:00:04 آرم تایم (شهر قصه) 00:00:20
103 13:00:24 شهر قصه - قسمت 28 00:05:41
104 13:06:05 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
105 13:06:58 کلیپ پیراهن پرستاره 00:03:54
106 13:10:52 آنونس مجموعه پیم و پم 00:01:30
107 13:12:22 دیپ‌داپ 00:02:41
108 13:15:03 آرم تایم (خدا چه آفریده؟) 00:00:20
109 13:15:23 خدا چه آفریده؟ - قسمت 87 00:11:28
110 13:26:51 نقاشی کنیم 00:00:48
111 13:27:39 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
112 13:28:02 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
113 13:30:02 آرم تایم (پنگوئن کوچولویی به نام پورورو) 00:00:20
114 13:30:22 پنگوئن کوچولویی به نام پورورو - قسمت 1 00:11:32
115 13:41:54 آرم استیشن توپ 00:00:23
116 13:42:17 کاردستی‌های مهدپویا-قلک لاک‌پشت 00:02:36
117 13:44:53 آرم تایم (قصه‌های کوه بینالود) 00:00:20
118 13:45:13 قصه‌های کوه بینالود - قسمت 8 00:12:53
119 13:58:06 تیزر منطقه پرواز ممنوع 00:00:51
120 13:58:57 اوم نوم 00:01:03
121 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:33
122 14:00:33 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
123 14:03:04 تلاوت قرآن 00:03:02
124 14:06:06 آرم تایم (دیجیمون) 00:00:20
125 14:06:26 دیجیمون - قسمت 38 00:22:36
126 14:29:02 آنونس مجموعه ماهی قرمز شیطون من 00:01:11
127 14:30:13 آرم تایم (ماجراهای نیلز) 00:00:20
128 14:30:33 ماجراهای نیلز - قسمت 16 00:23:17
129 14:53:50 تیزر چی چی 00:03:50
130 14:57:40 تیزر منطقه پرواز ممنوع 00:02:01
131 14:59:41 آرم تایم (داستان آنه شرلی) 00:00:20
132 15:00:01 داستان آنه شرلی - قسمت 14 00:23:07
133 15:23:08 اعلام برنامه 00:00:55
134 15:24:03 کلیپ به رنگ ایران 00:03:30
135 15:27:33 تیزر بزودی شگفت انگیزان 00:02:22
136 15:29:55 آرم تایم (ویکی و مردان پر زور) 00:00:20
137 15:30:15 ویکی و مردان پر زور - قسمت 3 00:11:51
138 15:42:06 تیزر حال خوش خواندن 00:00:55
139 15:43:01 تیزر منطقه پرواز ممنوع 00:02:22
140 15:45:23 آرم تایم (جعبه کاردستی) 00:00:20
141 15:45:43 جعبه کاردستی - قسمت 13 00:11:03
142 15:56:46 موسیقی فیلم ماداگاسکار1 00:01:13
143 15:57:59 آنونس سینمایی کدوی اسرارآمیز 00:02:00
144 15:59:59 آرم تایم (مل‌مل) 00:00:20
145 16:00:19 مل‌مل-6 - قسمت 63 00:55:00
146 16:55:19 آرم استیشن جعبه و خودکار 00:00:21
147 16:55:40 تیزر چی چی 00:03:26
148 16:59:06 وله رگلاژ 00:00:54
149 17:00:00 باکس تلاوت قرآن 00:14:00
150 17:14:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:15:00
151 17:29:00 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
152 17:29:22 تیزر منطقه پرواز ممنوع 00:00:33
153 17:29:55 آرم تایم (گروه نجات رباتیک) 00:00:20
154 17:30:15 گروه نجات رباتیک - قسمت 48 00:20:51
155 17:51:06 تیزر چی چی 00:04:12
156 17:55:18 اعلام برنامه 00:00:55
157 17:56:13 موسیقی فیلم عصر یخبندان-1 00:01:29
158 17:57:42 تیزر دورت بگردم ایران 00:00:59
159 17:58:41 تیزر منطقه پرواز ممنوع 00:01:02
160 17:59:43 آرم تایم (رکاب‌زنان کوهستان) 00:00:20
161 18:00:03 رکاب‌زنان کوهستان - قسمت 97 00:22:52
162 18:22:55 آرم استیشن ماشین و توپ 00:00:22
163 18:23:17 تیزر بزودی شگفت انگیزان 00:02:22
164 18:25:39 کلیپ از تو ممنونم 00:03:19
165 18:28:58 تیزر حال خوش خواندن 00:00:52
166 18:29:50 آرم تایم (جزیره دانش) 00:00:20
167 18:30:10 جزیره دانش - قسمت 10 00:21:09
168 18:51:19 اعلام برنامه 00:00:55
169 18:52:14 موسیقی فیلم عصر یخبندان-1 00:01:29
170 18:53:43 وله روابط عمومی-162 00:00:19
171 18:54:02 آنونس سینمایی عصر یخبندان- 1 00:02:00
172 18:56:02 تیزر چی چی 00:03:50
173 18:59:52 آرم تایم (دورت بگردم ایران) 00:00:20
174 19:00:12 دورت بگردم ایران-2 - قسمت 22 00:22:02
175 19:22:14 آنونس مجموعه کلاس اولی‌ها 00:00:58
176 19:23:12 رود رانر 00:05:27
177 19:28:39 تیزر پف فیلم 00:01:03
178 19:29:42 آرم تایم (افسانه‌های ملل) 00:00:20
179 19:30:02 افسانه‌های ملل - قسمت 45 00:11:55
180 19:41:57 موسیقی فیلم شازده کوچولو 00:01:59
181 19:43:56 تیزر منطقه پرواز ممنوع 00:00:59
182 19:44:55 آرم تایم (مثل‌نامه) 00:00:20
183 19:45:15 مثل‌نامه - قسمت 66 00:13:22
184 19:58:37 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
185 19:59:00 آگهی بازرگانی 00:02:30
186 20:01:30 آرم تایم (دیجیمون) 00:00:20
187 20:01:50 دیجیمون - قسمت 38 00:22:36
188 20:24:26 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:27
189 20:24:53 تیزر منطقه پرواز ممنوع 00:00:50
190 20:25:43 تیزر بزودی شگفت انگیزان 00:02:22
191 20:28:05 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
192 20:28:28 آگهی بازرگانی 00:01:24
193 20:29:52 آرم تایم (ماجراهای نیلز) 00:00:20
194 20:30:12 ماجراهای نیلز - قسمت 16 00:23:17
195 20:53:29 آنونس مجموعه حنا، دختری در مزرعه 00:01:12
196 20:54:41 برنارد 00:02:47
197 20:57:28 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
198 20:57:51 آگهی بازرگانی 00:01:54
199 20:59:45 آرم تایم (داستان آنه شرلی) 00:00:20
200 21:00:05 داستان آنه شرلی - قسمت 14 00:23:07
201 21:23:12 تیزر منطقه پرواز ممنوع 00:00:33
202 21:23:45 تیزر بزودی شگفت انگیزان 00:02:22
203 21:26:07 موسیقی فیلم لگو نینجاگو 00:01:48
204 21:27:55 تیزر چی چی 00:03:26
205 21:31:21 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
206 21:31:44 آگهی بازرگانی 00:03:00
207 21:34:44 شب بخیر بچه‌ها - قسمت 62 00:24:27
208 21:59:11 وله شب بخیر بچه‌ها 00:00:49


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها