جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:04:11
4 08:06:42 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
5 08:07:02 ترو ترو 00:03:36
6 08:10:38 اعلام برنامه 00:00:45
7 08:11:23 کاردستی‌های مهدپویا-درخت کاج 00:03:48
8 08:15:11 آرم تایم (حبابی‌ها) 00:00:20
9 08:15:31 حبابی‌ها - قسمت 10 00:11:45
10 08:27:16 آنونس مجموعه تاتی و طوطو 00:01:30
11 08:28:46 بندبندی‌ها 00:01:21
12 08:30:07 آرم تایم (اتل متل یه جنگل) 00:00:20
13 08:30:27 اتل متل یه جنگل-2 - قسمت 61 00:09:07
14 08:39:34 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
15 08:39:54 مولانگ 00:03:27
16 08:43:21 کلیپ‌های مهدپویا- تمیزی-2 00:01:37
17 08:44:58 آرم تایم (تاتی و طوطو) 00:00:20
18 08:45:18 تاتی و طوطو - قسمت 62 00:06:48
19 08:52:06 اعلام برنامه 00:00:35
20 08:52:41 یکی بود یکی نبود 00:02:39
21 08:55:20 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
22 08:55:29 شن‌دونه‌ها 00:04:18
23 08:59:47 آرم تایم (هزار و یک داستان) 00:00:20
24 09:00:07 هزار و یک داستان - قسمت 7 00:08:00
25 09:08:07 آنونس مجموعه پیم و پم 00:01:30
26 09:09:37 دیپ‌داپ 00:02:53
27 09:12:30 کلیپ‌های مهدپویا- فصل پاییز-2 00:02:18
28 09:14:48 آرم تایم (جزیره اسرارآمیز لالا) 00:00:20
29 09:15:08 جزیره اسرارآمیز لالا - قسمت 20 00:11:12
30 09:26:20 آرم استیشن روز 00:00:20
31 09:26:40 ماموک 00:03:04
32 09:29:44 آرم تایم (شهر قصه) 00:00:20
33 09:30:04 شهر قصه - قسمت 33 00:13:00
34 09:43:04 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
35 09:43:26 بندبندی‌ها 00:01:21
36 09:44:47 آرم تایم (بره کوچولو) 00:00:20
37 09:45:07 بره کوچولو - قسمت 9 00:09:20
38 09:54:27 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
39 09:54:36 کلیپ سیاه و سفید 00:02:35
40 09:57:11 آنونس مجموعه ماجراهای ایوری 00:01:30
41 09:58:41 اوم نوم 00:01:08
42 09:59:49 آرم تایم (پیم و پم) 00:00:20
43 10:00:09 پیم و پم - قسمت 55 00:13:39
44 10:13:48 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
45 10:14:08 کاردستی‌های مهدپویا-طبل 00:00:52
46 10:15:00 آرم تایم (ماجراهای ایوری) 00:00:20
47 10:15:20 ماجراهای ایوری - قسمت 46 00:08:05
48 10:23:25 آنونس مجموعه جزیره اسرارآمیز لالا 00:01:30
49 10:24:55 کلیپ پاییز 00:01:40
50 10:26:35 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
51 10:27:28 یاپ یاپس 00:02:15
52 10:29:43 آرم تایم (قصه‌های کوه بینالود) 00:00:20
53 10:30:03 قصه‌های کوه بینالود - قسمت 13 00:12:45
54 10:42:48 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
55 10:42:57 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
56 10:44:57 آرم تایم (پنگوئن کوچولویی به نام پورورو) 00:00:20
57 10:45:17 پنگوئن کوچولویی به نام پورورو-4 - قسمت 5 00:11:37
58 10:56:54 اعلام برنامه 00:00:45
59 10:57:39 کلیپ چوپان و بره 00:02:23
60 11:00:02 آرم تایم (خدا چه آفریده) 00:00:20
61 11:00:22 خدا چه آفریده؟ - قسمت 92 00:11:58
62 11:12:20 آنونس مجموعه شهر قصه 00:01:30
63 11:13:50 بندبندی‌ها 00:01:21
64 11:15:11 آرم تایم (حبابی‌ها) 00:00:20
65 11:15:31 حبابی‌ها - قسمت 11 00:11:46
66 11:27:17 اعلام برنامه 00:00:35
67 11:27:52 کاردستی‌های مهدپویا-ماشین‎ 00:01:48
68 11:29:40 آرم تایم (اتل متل یه جنگل) 00:00:20
69 11:30:00 اتل متل یه جنگل-2 - قسمت 62 00:08:38
70 11:38:38 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
71 11:38:47 ماجراهای جنگل 00:04:46
72 11:43:33 آنونس مجموعه پیم و پم 00:01:30
73 11:45:03 وله رگلاژ 00:00:35
74 11:45:38 جشن نماز 00:05:22
75 11:51:00 جشن نماز 00:05:49
76 11:56:49 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
77 11:57:09 یکی بود یکی نبود 00:02:34
78 11:59:43 آنونس مجموعه تاتی و طوطو 00:01:30
79 12:01:13 شن‌دونه‌ها 00:04:31
80 12:05:44 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
81 12:06:07 ترانه‌های اتل متل - پاییز 00:04:40
82 12:10:47 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
83 12:11:09 ترو ترو 00:03:32
84 12:14:41 آرم تایم (تاتی و طوطو) 00:00:20
85 12:15:01 تاتی و طوطو - قسمت 63 00:06:54
86 12:21:55 اعلام برنامه 00:00:45
87 12:22:40 باهم‌بازی 00:03:13
88 12:25:53 وله روابط عمومی - 162 00:00:22
89 12:26:15 مولانگ 00:03:27
90 12:29:42 آرم تایم (هزار و یک داستان) 00:00:20
91 12:30:02 هزار و یک داستان - قسمت 8 00:07:27
92 12:37:29 آنونس مجموعه شهر قصه 00:01:30
93 12:38:59 یاپ یاپس 00:02:14
94 12:41:13 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:24
95 12:41:37 کاردستی‌های مهدپویا-پرچم ایران 00:03:03
96 12:44:40 آرم تایم (جزیره اسرارآمیز لالا) 00:00:20
97 12:45:00 جزیره اسرارآمیز لالا - قسمت 21 00:12:17
98 12:57:17 کلیپ‌های مهدپویا- مزه‌ها-1 00:02:35
99 12:59:52 آرم تایم (شهر قصه) 00:00:20
100 13:00:12 شهر قصه - قسمت 32 00:08:07
101 13:08:19 آنونس مجموعه ماجراهای ایوری 00:01:30
102 13:09:49 ماموک 00:03:04
103 13:12:53 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
104 13:13:09 کلیپ ماهی-2 00:02:10
105 13:15:19 آرم تایم (خدا چه آفریده؟) 00:00:20
106 13:15:39 خدا چه آفریده؟ - قسمت 91 00:11:36
107 13:27:15 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
108 13:28:08 بندبندی‌ها 00:01:36
109 13:29:44 آرم تایم (پنگوئن کوچولویی به نام پورورو) 00:00:20
110 13:30:04 پنگوئن کوچولویی به نام پورورو-4 - قسمت 4 00:11:37
111 13:41:41 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
112 13:42:01 کاردستی‌های مهدپویا-کارت پستال‎ 00:02:39
113 13:44:40 آرم تایم (قصه‌های کوه بینالود) 00:00:20
114 13:45:00 قصه‌های کوه بینالود - قسمت 12 00:12:40
115 13:57:40 نقاشی کنیم 00:00:50
116 13:58:30 آنونس مجموعه جزیره اسرارآمیز لالا 00:01:30
117 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
118 14:00:50 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
119 14:03:21 تلاوت قرآن 00:03:15
120 14:06:36 آرم تایم (گروه نجات رباتیک) 00:00:20
121 14:06:56 گروه نجات رباتیک - قسمت 49 00:20:46
122 14:27:42 آنونس مجموعه اژدهاسواران 00:01:23
123 14:29:05 تیزر پف فیلم 00:00:43
124 14:29:48 آرم تایم (رکاب‌زنان کوهستان) 00:00:20
125 14:30:08 رکاب‌زنان کوهستان - قسمت 98 00:19:28
126 14:49:36 تیزر بزودی شگفت انگیزان 00:02:22
127 14:51:58 ترافیک 00:02:15
128 14:54:13 آرم استیشن ماشین 00:00:14
129 14:54:27 گروه تحقیق 00:04:22
130 14:58:49 تیزر منطقه پرواز ممنوع 00:00:51
131 14:59:40 آرم تایم (دورت بگردم ایران) 00:00:20
132 15:00:00 دورت بگردم ایران-2 00:20:52
133 15:20:52 اعلام برنامه 00:00:55
134 15:21:47 موسیقی فیلم پاندای کونگ‌فوکار-3 00:01:47
135 15:23:34 رود رانر 00:02:30
136 15:26:04 تیزر چی چی 00:04:05
137 15:30:09 آرم تایم (عناصر) 00:00:20
138 15:30:29 عناصر - قسمت 14 00:12:38
139 15:43:07 آنونس مجموعه ماهی قرمز شیطون من 00:01:11
140 15:44:18 تیزر سینمایی بنیامین 00:00:26
141 15:44:44 آرم تایم (کلاس اولی‌ها) 00:00:20
142 15:45:04 کلاس اولی‌ها - قسمت 16 00:14:55
143 15:59:59 آرم تایم (مل‌مل) 00:00:20
144 16:00:19 مل‌مل-6 - قسمت 65 00:55:00
145 16:55:19 آرم استیشن جعبه و خودکار 00:00:21
146 16:55:40 تیزر چی چی 00:03:22
147 16:59:02 وله رگلاژ 00:00:58
148 17:00:00 باکس تلاوت قرآن 00:13:00
149 17:13:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:15:00
150 17:28:00 آنونس مجموعه عناصر 00:01:05
151 17:29:05 تیزر پف فیلم 00:00:43
152 17:29:48 آرم تایم (دیجیمون) 00:00:20
153 17:30:08 دیجیمون - قسمت 39 00:26:16
154 17:56:24 اعلام برنامه 00:00:55
155 17:57:19 تیزر چی چی 00:02:57
156 18:00:16 آرم تایم (ماجراهای نیلز) 00:00:20
157 18:00:36 ماجراهای نیلز - قسمت 17 00:23:28
158 18:24:04 اعلام برنامه 00:00:50
159 18:24:54 مزه_خلاقیت - قسمت درخت 00:02:06
160 18:27:00 آرم استیشن شب و روز 00:00:55
161 18:27:55 تیزر منطقه پرواز ممنوع 00:01:45
162 18:29:40 آرم تایم (داستان آنه شرلی) 00:00:20
163 18:30:00 داستان آنه شرلی - قسمت 15 00:22:52
164 18:52:52 اعلام برنامه 00:00:55
165 18:53:47 نظر شما چیه؟ 00:04:25
166 18:58:12 موسیقی فیلم ترانه دریا 00:01:08
167 18:59:20 تیزر سینمایی بنیامین 00:00:26
168 18:59:46 آرم تایم (مل‌مل) 00:00:20
169 19:00:06 مل‌مل-6 - قسمت 64 00:57:07
170 19:57:13 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
171 19:57:36 آگهی بازرگانی 00:02:39
172 20:00:15 آرم تایم (گروه نجات رباتیک) 00:00:20
173 20:00:35 گروه نجات رباتیک - قسمت 49 00:20:46
174 20:21:21 آنونس مجموعه حنا، دختری در مزرعه 00:01:12
175 20:22:33 تیزر چی چی 00:04:05
176 20:26:38 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
177 20:27:01 آگهی بازرگانی 00:02:51
178 20:29:52 آرم تایم (رکاب‌زنان کوهستان) 00:00:20
179 20:30:12 رکاب‌زنان کوهستان - قسمت 98 00:19:28
180 20:49:40 تیزر بزودی شگفت انگیزان 00:02:22
181 20:52:02 آنونس مجموعه کلاس اولی‌ها 00:00:58
182 20:53:00 برنارد 00:02:53
183 20:55:53 تیزر منطقه پرواز ممنوع 00:01:04
184 20:56:57 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
185 20:57:20 آگهی بازرگانی 00:02:33
186 20:59:53 آرم تایم (جزیره دانش) 00:00:20
187 21:00:13 جزیره دانش - قسمت 11 00:21:17
188 21:21:30 موسیقی فیلم ماداگاسکار-1 00:01:13
189 21:22:43 تیزر چی چی 00:02:57
190 21:25:40 آرم استیشن ماشین و توپ 00:00:22
191 21:26:02 بره ناقلا 00:06:54
192 21:32:56 تیزر پف فیلم 00:00:43
193 21:33:39 تیزر سینمایی بنیامین 00:00:50
194 21:34:29 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
195 21:34:52 آگهی بازرگانی 00:02:17
196 21:37:09 شب بخیر بچه‌ها - قسمت 62 00:22:41
197 21:59:50 وله شب بخیر بچه‌ها 00:00:10


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها