جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:04:35
4 08:07:06 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
5 08:07:26 ماموک 00:03:06
6 08:10:32 اعلام برنامه 00:00:45
7 08:11:17 ترانه‌های اتل متل - خورشید 00:03:43
8 08:15:00 آرم تایم (حبابی‌ها) 00:00:20
9 08:15:20 حبابی‌ها - قسمت 11 00:11:46
10 08:27:06 آرم استیشن روز 00:00:20
11 08:27:26 کاردستی‌های مهدپویا-برنامه تغذیه روزانه 00:01:40
12 08:29:06 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
13 08:29:15 نقاشی کنیم 00:00:50
14 08:30:05 آرم تایم (اتل متل یه جنگل) 00:00:20
15 08:30:25 اتل متل یه جنگل-2 - قسمت 62 00:08:38
16 08:39:03 آنونس مجموعه ماجراهای ایوری 00:01:30
17 08:40:33 یاپ یاپس 00:02:15
18 08:42:48 کلیپ‌های مهدپویا- خمیر و آرد نانوایی 00:02:06
19 08:44:54 آرم تایم (تاتی و طوطو) 00:00:20
20 08:45:14 تاتی و طوطو - قسمت 63 00:06:54
21 08:52:08 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
22 08:52:28 یکی بود یکی نبود 00:03:09
23 08:55:37 اعلام برنامه 00:00:35
24 08:56:12 ترو ترو 00:03:35
25 08:59:47 آرم تایم (هزار و یک داستان) 00:00:20
26 09:00:07 هزار و یک داستان - قسمت 8 00:07:27
27 09:07:34 آنونس مجموعه شهر قصه 00:01:30
28 09:09:04 مولانگ 00:03:25
29 09:12:29 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
30 09:12:51 کلیپ نمره بیست 00:01:52
31 09:14:43 آرم تایم (جزیره اسرارآمیز لالا) 00:00:20
32 09:15:03 جزیره اسرارآمیز لالا - قسمت 21 00:12:17
33 09:27:20 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
34 09:27:40 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
35 09:29:40 آرم تایم (شهر قصه) 00:00:20
36 09:30:00 شهر قصه - قسمت 34 00:08:01
37 09:38:01 آنونس مجموعه پیم و پم 00:01:30
38 09:39:31 ماجراهای جنگل 00:04:10
39 09:43:41 کلیپ‌های مهدپویا- توپ-3 00:01:14
40 09:44:55 آرم تایم (بره کوچولو) 00:00:20
41 09:45:15 بره کوچولو - قسمت 10 00:09:21
42 09:54:36 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
43 09:54:58 باهم‌بازی 00:03:04
44 09:58:02 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
45 09:58:11 بندبندی‌ها 00:01:38
46 09:59:49 آرم تایم (پیم و پم) 00:00:20
47 10:00:09 پیم و پم - قسمت 56 00:13:01
48 10:13:10 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
49 10:13:26 کاردستی‌های مهدپویا-عروسک نمایشی 00:01:34
50 10:15:00 آرم تایم (ماجراهای ایوری) 00:00:20
51 10:15:20 ماجراهای ایوری - قسمت 47 00:07:55
52 10:23:15 آنونس مجموعه تاتی و طوطو 00:01:30
53 10:24:45 کلیپ باد 00:02:55
54 10:27:40 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
55 10:28:33 اوم نوم 00:01:08
56 10:29:41 آرم تایم (نقاش کوچولو) 00:00:20
57 10:30:01 نقاش کوچولو - قسمت 1 00:10:50
58 10:40:51 اعلام برنامه 00:00:35
59 10:41:26 مولانگ 00:03:27
60 10:44:53 آرم تایم (پنگوئن کوچولویی به نام پورورو) 00:00:20
61 10:45:13 پنگوئن کوچولویی به نام پورورو-4 - قسمت 6 00:10:33
62 10:55:46 اعلام برنامه 00:00:45
63 10:56:31 ترانه‌های اتل متل - باران 00:03:25
64 10:59:56 آرم تایم (خدا چه آفریده) 00:00:20
65 11:00:16 خدا چه آفریده؟ - قسمت 93 00:11:26
66 11:11:42 آنونس مجموعه جزیره اسرارآمیز لالا 00:01:30
67 11:13:12 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
68 11:15:12 آرم تایم (حبابی‌ها) 00:00:20
69 11:15:32 حبابی‌ها - قسمت 12 00:11:46
70 11:27:18 اعلام برنامه 00:00:35
71 11:27:53 کلیپ‌های نوید و ندا- کتاب 00:02:26
72 11:30:19 آرم تایم (اتل متل یه جنگل) 00:00:20
73 11:30:39 اتل متل یه جنگل-2 - قسمت 63 00:08:24
74 11:39:03 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
75 11:39:26 شن‌دونه‌ها 00:04:24
76 11:43:50 آنونس مجموعه شهر قصه 00:01:30
77 11:45:20 وله رگلاژ 00:00:30
78 11:45:50 جشن نماز 00:05:10
79 11:51:00 جشن نماز 00:05:51
80 11:56:51 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
81 11:57:11 یکی بود یکی نبود 00:03:13
82 12:00:24 وله روابط عمومی - 162 00:00:22
83 12:00:46 ماجراهای جنگل 00:04:34
84 12:05:20 کلیپ‌های مهدپویا- پرچم ایران 00:02:17
85 12:07:37 آنونس مجموعه جزیره اسرارآمیز لالا 00:01:30
86 12:09:07 ترو ترو 00:03:26
87 12:12:33 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
88 12:12:55 کلیپ ماهی-3 00:01:49
89 12:14:44 آرم تایم (تاتی و طوطو) 00:00:20
90 12:15:04 تاتی و طوطو - قسمت 64 00:06:53
91 12:21:57 اعلام برنامه 00:00:45
92 12:22:42 باهم‌بازی 00:03:22
93 12:26:04 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:24
94 12:26:28 ماموک 00:03:12
95 12:29:40 آرم تایم (هزار و یک داستان) 00:00:20
96 12:30:00 هزار و یک داستان - قسمت 9 00:08:59
97 12:38:59 آنونس مجموعه شهر قصه 00:01:30
98 12:40:29 یاپ یاپس 00:02:15
99 12:42:44 کلیپ‌های مهدپویا- لباس گرم 00:02:00
100 12:44:44 آرم تایم (جزیره اسرارآمیز لالا) 00:00:20
101 12:45:04 جزیره اسرارآمیز لالا - قسمت 22 00:12:45
102 12:57:49 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
103 12:58:05 بندبندی‌ها 00:01:36
104 12:59:41 آرم تایم (شهر قصه) 00:00:20
105 13:00:01 شهر قصه - قسمت 33 00:13:00
106 13:13:01 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
107 13:13:10 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
108 13:15:10 آرم تایم (خدا چه آفریده؟) 00:00:20
109 13:15:30 خدا چه آفریده؟ - قسمت 92 00:11:58
110 13:27:28 آنونس مجموعه پیم و پم 00:01:30
111 13:28:58 نقاشی کنیم 00:00:50
112 13:29:48 آرم تایم (پنگوئن کوچولویی به نام پورورو) 00:00:20
113 13:30:08 پنگوئن کوچولویی به نام پورورو-4 - قسمت 5 00:11:37
114 13:41:45 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
115 13:42:08 یکی بود یکی نبود 00:03:09
116 13:45:17 آرم تایم (قصه‌های کوه بینالود) 00:00:20
117 13:45:37 قصه‌های کوه بینالود - قسمت 13 00:12:45
118 13:58:22 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:24
119 13:58:46 اوم نوم 00:01:14
120 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:33
121 14:00:33 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
122 14:03:04 تلاوت قرآن 00:03:17
123 14:06:21 آرم تایم (دیجیمون) 00:00:20
124 14:06:41 دیجیمون - قسمت 39 00:26:16
125 14:32:57 آرم تایم (ماجراهای نیلز) 00:00:20
126 14:33:17 ماجراهای نیلز - قسمت 17 00:23:28
127 14:56:45 تیزر چی چی 00:02:56
128 14:59:41 آرم تایم (داستان آنه شرلی) 00:00:20
129 15:00:01 داستان آنه شرلی - قسمت 15 00:22:52
130 15:22:53 اعلام برنامه 00:00:55
131 15:23:48 مزه_خلاقیت - قسمت سبد 00:02:08
132 15:25:56 موسیقی فیلم عصر یخبندان-1 00:01:29
133 15:27:25 تیزر بزودی شگفت انگیزان 00:02:22
134 15:29:47 آرم تایم (ویکی و مردان پر زور) 00:00:20
135 15:30:07 ویکی و مردان پر زور - قسمت 5 00:11:16
136 15:41:23 آنونس سینمایی غریبه ها در کامپونگ 00:02:00
137 15:43:23 کدو بدو 00:01:17
138 15:44:40 آرم تایم (جعبه کاردستی) 00:00:20
139 15:45:00 جعبه کاردستی - قسمت 5 00:10:59
140 15:55:59 آرم استیشن ماشین و توپ 00:00:22
141 15:56:21 ترافیک 00:01:50
142 15:58:11 تیزر منطقه پرواز ممنوع 00:01:45
143 15:59:56 آرم تایم (مل‌مل) 00:00:20
144 16:00:16 مل‌مل-6 - قسمت 66 00:55:00
145 16:55:16 تیزر سینمایی بنیامین 00:00:55
146 16:56:11 تیزر چی چی 00:03:11
147 16:59:22 وله رگلاژ 00:00:38
148 17:00:00 باکس تلاوت قرآن 00:12:00
149 17:12:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:16:00
150 17:28:00 آنونس مجموعه جزیره دانش 00:01:24
151 17:29:24 تیزر پف فیلم 00:00:43
152 17:30:07 آرم تایم (گروه نجات رباتیک) 00:00:20
153 17:30:27 گروه نجات رباتیک - قسمت 50 00:16:42
154 17:47:09 اعلام برنامه 00:00:55
155 17:48:04 نظر شما چیه؟ 00:04:35
156 17:52:39 آنونس سینمایی عصر یخبندان-2 00:02:00
157 17:54:39 موسیقی فیلم ملاقات با رابینسون‌ها 00:01:59
158 17:56:38 تیزر چی چی 00:03:06
159 17:59:44 آرم تایم (رکاب‌زنان کوهستان) 00:00:20
160 18:00:04 رکاب‌زنان کوهستان - قسمت 99 00:20:41
161 18:20:45 تیزر منطقه پرواز ممنوع 00:00:51
162 18:21:36 رود رانر 00:06:17
163 18:27:53 تیزر بزودی شگفت انگیزان 00:02:22
164 18:30:15 آرم تایم (جزیره دانش) 00:00:20
165 18:30:35 جزیره دانش - قسمت 12 00:22:38
166 18:53:13 اعلام برنامه 00:00:55
167 18:54:08 برنارد 00:02:59
168 18:57:07 آنونس سینمایی غریبه ها در کامپونگ 00:02:00
169 18:59:07 تیزر سینمایی بنیامین 00:00:50
170 18:59:57 آرم تایم (مل‌مل) 00:00:20
171 19:00:17 مل‌مل-6 - قسمت 65 00:55:00
172 19:55:17 آنونس مجموعه حنا، دختری در مزرعه 00:01:12
173 19:56:29 تیزر پف فیلم 00:00:43
174 19:57:12 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
175 19:57:35 آگهی بازرگانی 00:02:36
176 20:00:11 آرم تایم (دورت بگردم ایران) 00:00:20
177 20:00:31 دورت بگردم ایران-2 00:20:52
178 20:21:23 آنونس سینمایی عصر یخبندان-2 00:02:00
179 20:23:23 رالف 00:01:06
180 20:24:29 تیزر چی چی 00:02:56
181 20:27:25 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
182 20:27:48 آگهی بازرگانی 00:01:54
183 20:29:42 آرم تایم (ماجراهای نیلز) 00:00:20
184 20:30:02 ماجراهای نیلز - قسمت 17 00:23:28
185 20:53:30 تیزر سینمایی بنیامین 00:00:26
186 20:53:56 شکرستان 00:01:42
187 20:55:38 تیزر بزودی شگفت انگیزان 00:02:22
188 20:58:00 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
189 20:58:23 آگهی بازرگانی 00:01:29
190 20:59:52 آرم تایم (داستان آنه شرلی) 00:00:20
191 21:00:12 داستان آنه شرلی - قسمت 15 00:22:52
192 21:23:04 تیزر منطقه پرواز ممنوع 00:01:04
193 21:24:08 کلیپ به رنگ ایران 00:03:30
194 21:27:38 آنونس سینمایی غریبه ها در کامپونگ 00:02:00
195 21:29:38 تیزر چی چی 00:03:06
196 21:32:44 موسیقی فیلم عصر یخبندان-5 00:01:00
197 21:33:44 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
198 21:34:07 آگهی بازرگانی 00:01:58
199 21:36:05 شب بخیر بچه‌ها - قسمت 63 00:23:53
200 21:59:58 وله شب بخیر بچه‌ها 00:00:02


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها