جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:04:11
4 08:06:42 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
5 08:07:02 کلیپ سلام 00:01:22
6 08:08:24 مولانگ 00:03:00
7 08:11:24 تیزر فیلم سینمایی بنیامین 00:00:27
8 08:11:51 اعلام برنامه 00:00:45
9 08:12:36 یاپ یاپس 00:02:15
10 08:14:51 آرم تایم (حبابی‌ها) 00:00:20
11 08:15:11 حبابی‌ها - قسمت 12 00:11:46
12 08:26:57 آنونس مجموعه تاتی و طوطو 00:01:30
13 08:28:27 تیزر منطقه پرواز ممنوع 00:01:45
14 08:30:12 آرم تایم (اتل متل یه جنگل) 00:00:20
15 08:30:32 اتل متل یه جنگل-2 - قسمت 63 00:08:24
16 08:38:56 وله روابط عمومی-162 00:00:22
17 08:39:18 تیزر منطقه پرواز ممنوع 00:01:04
18 08:40:22 کاردستی‌های مهدپویا-اسباب‌بازی 00:02:20
19 08:42:42 کلیپ گربه ملوس 00:02:30
20 08:45:12 آرم تایم (تاتی و طوطو) 00:00:20
21 08:45:32 تاتی و طوطو - قسمت 64 00:06:53
22 08:52:25 اعلام برنامه 00:00:35
23 08:53:00 یکی بود یکی نبود 00:02:41
24 08:55:41 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
25 08:55:50 ماجراهای سعید 00:04:33
26 09:00:23 آرم تایم (هزار و یک داستان) 00:00:20
27 09:00:43 هزار و یک داستان - قسمت 9 00:08:59
28 09:09:42 آنونس مجموعه پیم و پم 00:01:30
29 09:11:12 کلیپ خدای برف و باران 00:01:51
30 09:13:03 تیزر فیلم سینمایی بنیامین 00:00:55
31 09:13:58 نقاشی کنیم 00:00:55
32 09:14:53 آرم تایم (جزیره اسرارآمیز لالا) 00:00:20
33 09:15:13 جزیره اسرارآمیز لالا - قسمت 22 00:12:45
34 09:27:58 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
35 09:28:20 بندبندی‌ها 00:01:37
36 09:29:57 آرم تایم (شهر قصه) 00:00:20
37 09:30:17 شهر قصه - قسمت 35 00:10:15
38 09:40:32 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
39 09:41:25 باهم‌بازی 00:03:15
40 09:44:40 آرم تایم (بره کوچولو) 00:00:20
41 09:45:00 بره کوچولو - قسمت 11 00:09:11
42 09:54:11 ترانه‌های اتل متل - راستگویی 00:03:18
43 09:57:29 تیزر منطقه پرواز ممنوع 00:01:03
44 09:58:32 کاردستی‌های مهدپویا-برنامه تغذیه روزانه 00:01:40
45 10:00:12 آرم تایم (پیم و پم) 00:00:20
46 10:00:32 پیم و پم - قسمت 57 00:13:21
47 10:13:53 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:23
48 10:14:16 نقاشی کنیم 00:00:46
49 10:15:02 آرم تایم (ماجراهای ایوری) 00:00:20
50 10:15:22 ماجراهای ایوری - قسمت 48 00:08:05
51 10:23:27 آنونس مجموعه جزیره اسرارآمیز لالا 00:01:30
52 10:24:57 کلیپ نمره بیست 00:01:52
53 10:26:49 تیزر فیلم سینمایی بنیامین 00:00:26
54 10:27:15 دیپ‌داپ 00:02:51
55 10:30:06 آرم تایم (نقاش کوچولو) 00:00:20
56 10:30:26 نقاش کوچولو - قسمت 2 00:10:59
57 10:41:25 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
58 10:41:34 مولانگ 00:03:27
59 10:45:01 آرم تایم (پنگوئن کوچولویی به نام پورورو) 00:00:20
60 10:45:21 پنگوئن کوچولویی به نام پورورو-4 - قسمت 7 00:11:36
61 10:56:57 اعلام برنامه 00:00:45
62 10:57:42 یاپ یاپس 00:02:15
63 10:59:57 آرم تایم (خدا چه آفریده) 00:00:20
64 11:00:17 خدا چه آفریده؟ - قسمت 94 00:11:57
65 11:12:14 آنونس مجموعه شهر قصه 00:01:30
66 11:13:44 کاردستی‌های مهدپویا-نقاشی میوه 00:01:39
67 11:15:23 آرم تایم (حبابی‌ها) 00:00:20
68 11:15:43 حبابی‌ها - قسمت 13 00:11:41
69 11:27:24 تیزر فیلم سینمایی بنیامین 00:00:55
70 11:28:19 اعلام برنامه 00:00:35
71 11:28:54 اوم نوم 00:01:01
72 11:29:55 آرم تایم (اتل متل یه جنگل) 00:00:20
73 11:30:15 اتل متل یه جنگل-2 - قسمت 64 00:08:50
74 11:39:05 تیزر منطقه پرواز ممنوع 00:00:19
75 11:39:24 آنونس مجموعه پیم و پم 00:01:30
76 11:40:54 شن‌دونه‌ها 00:04:13
77 11:45:07 وله رگلاژ 00:00:30
78 11:45:37 جشن نماز 00:05:23
79 11:51:00 جشن نماز 00:05:42
80 11:56:42 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
81 11:57:02 یکی بود یکی نبود 00:03:26
82 12:00:28 آنونس مجموعه تاتی و طوطو 00:01:30
83 12:01:58 ماجراهای جنگل 00:04:44
84 12:06:42 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
85 12:07:05 کلیپ پیراهن پرستاره 00:03:54
86 12:10:59 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
87 12:11:21 ترو ترو 00:03:28
88 12:14:49 آرم تایم (تاتی و طوطو) 00:00:20
89 12:15:09 تاتی و طوطو - قسمت 65 00:06:59
90 12:22:08 اعلام برنامه 00:00:45
91 12:22:53 ترانه‌های اتل متل - گل 00:03:32
92 12:26:25 وله روابط عمومی - 162 00:00:21
93 12:26:46 تیزر فیلم سینمایی بنیامین 00:01:47
94 12:28:33 اوم نوم 00:01:14
95 12:29:47 آرم تایم (هزار و یک داستان) 00:00:20
96 12:30:07 هزار و یک داستان - قسمت 10 00:08:29
97 12:38:36 آرم استیشن توپ 00:00:23
98 12:38:59 ترانه‌های اتل متل - پاییز 00:04:40
99 12:43:39 ارم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
100 12:43:48 تیزر منطقه پرواز ممنوع 00:01:04
101 12:44:52 آرم تایم (جزیره اسرارآمیز لالا) 00:00:20
102 12:45:12 جزیره اسرارآمیز لالا - قسمت 23 00:12:36
103 12:57:48 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
104 12:57:57 کلیپ گل‌های آفتاب‌گردان 00:02:17
105 13:00:14 آرم تایم (شهر قصه) 00:00:20
106 13:00:34 شهر قصه - قسمت 34 00:08:01
107 13:08:35 آنونس مجموعه ماجراهای ایوری 00:01:30
108 13:10:05 دیپ‌داپ 00:02:55
109 13:13:00 آرم تایم (خدا چه آفریده؟) 00:00:20
110 13:13:20 خدا چه آفریده؟ - قسمت 93 00:11:26
111 13:24:46 تیزر منطقه پرواز ممنوع 00:01:04
112 13:25:50 کلیپ توپ 00:02:19
113 13:28:09 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
114 13:28:35 نقاشی کنیم 00:01:00
115 13:29:35 آرم تایم (پنگوئن کوچولویی به نام پورورو) 00:00:20
116 13:29:55 پنگوئن کوچولویی به نام پورورو-4 - قسمت 6 00:10:33
117 13:40:28 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
118 13:41:21 مولانگ 00:03:22
119 13:44:43 آرم تایم (نقاش کوچولو) 00:00:20
120 13:45:03 نقاش کوچولو - قسمت 1 00:10:50
121 13:55:53 آنونس مجموعه جزیره اسرارآمیز لالا 00:01:30
122 13:57:23 کاردستی‌های مهدپویا-نان سفالی 00:02:37
123 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
124 14:00:50 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
125 14:03:21 تلاوت قرآن 00:03:48
126 14:07:09 آرم تایم (گروه نجات رباتیک) 00:00:20
127 14:07:29 گروه نجات رباتیک - قسمت 50 00:16:42
128 14:24:11 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
129 14:24:33 تیزر منطقه پرواز ممنوع 00:00:51
130 14:25:24 آنونس مجموعه اژدهاسواران 00:01:23
131 14:26:47 کلیپ خوشا به حالت ای روستایی 00:03:11
132 14:29:58 آرم تایم (رکاب‌زنان کوهستان) 00:00:20
133 14:30:18 رکاب‌زنان کوهستان - قسمت 99 00:20:41
134 14:50:59 تیزر بزودی شگفت انگیزان 00:02:22
135 14:53:21 تیزر فیلم سینمایی بنیامین 00:01:47
136 14:55:08 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
137 14:55:20 لذت دانایی 00:04:36
138 14:59:56 آرم تایم (دورت بگردم ایران) 00:00:20
139 15:00:16 دورت بگردم ایران-2 00:20:55
140 15:21:11 اعلام برنامه 00:00:55
141 15:22:06 تیزر منطقه پرواز ممنوع 00:02:01
142 15:24:07 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
143 15:24:43 موسیقی فیلم عصر یخبندان-1 00:01:29
144 15:26:12 تیزر چی چی 00:03:36
145 15:29:48 آرم تایم (عناصر) 00:00:20
146 15:30:08 عناصر - قسمت 15 00:12:38
147 15:42:46 آنونس مجموعه ماهی قرمز شیطون من 00:01:11
148 15:43:57 تیزر سینمایی بنیامین 00:00:26
149 15:44:23 آرم تایم (کلاس اولی‌ها) 00:00:20
150 15:44:43 کلاس اولی‌ها - قسمت 17 00:15:00
151 15:59:43 آرم تایم (مل‌مل) 00:00:20
152 16:00:03 مل‌مل-6 - قسمت 66 00:55:00
153 16:55:03 آرم استیشن جعبه و خودکار 00:00:21
154 16:55:24 تیزر چی چی 00:03:38
155 16:59:02 وله رگلاژ 00:00:58
156 17:00:00 باکس تلاوت قرآن 00:12:00
157 17:12:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:18:00
158 17:30:00 آرم تایم (دیجیمون) 00:00:20
159 17:30:20 دیجیمون - قسمت قسمت آخر 00:29:17
160 17:59:37 تیزر منطقه پرواز ممنوع 00:00:19
161 17:59:56 آرم تایم (ماجراهای نیلز) 00:00:20
162 18:00:16 ماجراهای نیلز - قسمت 18 00:21:36
163 18:21:52 اعلام برنامه 00:00:50
164 18:22:42 تیزر فیلم سینمایی بنیامین 00:01:47
165 18:24:29 آرم استیشن شب و روز 00:00:55
166 18:25:24 کلیپ به رنگ ایران 00:03:30
167 18:28:54 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
168 18:29:06 تیزر پف فیلم 00:00:43
169 18:29:49 آرم تایم (داستان آنه شرلی) 00:00:20
170 18:30:09 داستان آنه شرلی - قسمت 16 00:23:04
171 18:53:13 اعلام برنامه 00:00:55
172 18:54:08 تیزر منطقه پرواز ممنوع 00:02:22
173 18:56:30 موسیقی فیلم عملیات آجیلی 00:01:12
174 18:57:42 تیزر بزودی شگفت انگیزان 00:02:22
175 19:00:04 آرم تایم (مل‌مل) 00:00:20
176 19:00:24 مل‌مل-6 - قسمت 65 00:57:07
177 19:57:31 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
178 19:57:54 آگهی بازرگانی 00:02:26
179 20:00:20 آرم تایم (گروه نجات رباتیک) 00:00:20
180 20:00:40 گروه نجات رباتیک - قسمت 50 00:16:42
181 20:17:22 آنونس مجموعه حنا، دختری در مزرعه 00:01:12
182 20:18:34 تیزر چی چی 00:03:59
183 20:22:33 کلیپ جهان زیبا 00:02:22
184 20:24:55 تیزر فیلم سینمایی بنیامین 00:01:47
185 20:26:42 وله روابط عمومی-162 00:00:20
186 20:27:02 تیزر پف فیلم 00:00:43
187 20:27:45 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
188 20:28:08 آگهی بازرگانی 00:01:50
189 20:29:58 آرم تایم (رکاب‌زنان کوهستان) 00:00:20
190 20:30:18 رکاب‌زنان کوهستان - قسمت 99 00:20:41
191 20:50:59 تیزر بزودی شگفت انگیزان 00:02:22
192 20:53:21 آنونس مجموعه کلاس اولی‌ها 00:00:58
193 20:54:19 شکرستان 00:02:44
194 20:57:03 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:27
195 20:57:30 تیزر منطقه پرواز ممنوع 00:01:04
196 20:58:34 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
197 20:58:57 آگهی بازرگانی 00:00:45
198 20:59:42 آرم تایم (جزیره دانش) 00:00:20
199 21:00:02 جزیره دانش - قسمت 12 00:22:38
200 21:22:40 تیزر چی چی 00:03:36
201 21:26:16 آرم استیشن ماشین و توپ 00:00:22
202 21:26:38 موسیقی فیلم پاندای کونگ‌فوکار-3 00:01:47
203 21:28:25 تیزر پف فیلم 00:00:43
204 21:29:08 لئون 00:02:10
205 21:31:18 تیزر سینمایی بنیامین 00:00:55
206 21:32:13 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
207 21:32:36 آگهی بازرگانی 00:01:58
208 21:34:34 شب بخیر بچه‌ها - قسمت 63 00:25:20
209 21:59:54 وله شب بخیر بچه‌ها 00:00:06


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها