جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:04:35
4 08:07:06 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
5 08:07:26 کلیپ‌های مهدپویا- پخت نان‎ 00:02:02
6 08:09:28 اعلام برنامه 00:00:45
7 08:10:13 تیزر فیلم سینمایی بنیامین 00:01:47
8 08:12:00 دیپ‌داپ 00:02:41
9 08:14:41 آرم تایم (حبابی‌ها) 00:00:20
10 08:15:01 حبابی‌ها - قسمت 13 00:11:41
11 08:26:42 آرم استیشن روز 00:00:20
12 08:27:02 مولانگ 00:02:44
13 08:29:46 تیزر منطقه پرواز ممنوع 00:00:19
14 08:30:05 آرم تایم (اتل متل یه جنگل) 00:00:20
15 08:30:25 اتل متل یه جنگل-2 - قسمت 64 00:08:50
16 08:39:15 آنونس مجموعه ماجراهای ایوری 00:01:30
17 08:40:45 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
18 08:42:45 کلیپ ماهی 00:02:10
19 08:44:55 آرم تایم (تاتی و طوطو) 00:00:20
20 08:45:15 تاتی و طوطو - قسمت 65 00:06:59
21 08:52:14 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
22 08:52:34 تیزر فیلم سینمایی بنیامین 00:00:50
23 08:53:24 اعلام برنامه 00:00:35
24 08:53:59 ماجراهای سعید 00:05:48
25 08:59:47 آرم تایم (هزار و یک داستان) 00:00:20
26 09:00:07 هزار و یک داستان - قسمت 10 00:08:29
27 09:08:36 تیزر منطقه پرواز ممنوع 00:01:03
28 09:09:39 آنونس مجموعه شهر قصه 00:01:30
29 09:11:09 ترو ترو 00:03:32
30 09:14:41 آرم تایم (جزیره اسرارآمیز لالا) 00:00:20
31 09:15:01 جزیره اسرارآمیز لالا - قسمت 23 00:12:36
32 09:27:37 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
33 09:27:57 کلیپ خدای برف و باران 00:01:51
34 09:29:48 آرم تایم (شهر قصه) 00:00:20
35 09:30:08 شهر قصه - قسمت 36 00:08:58
36 09:39:06 آنونس مجموعه پیم و پم 00:01:30
37 09:40:36 تیزر فیلم سینمایی بنیامین 00:00:26
38 09:41:02 وله روابط عمومی-162 00:00:22
39 09:41:24 مولانگ 00:03:27
40 09:44:51 آرم تایم (بره کوچولو) 00:00:20
41 09:45:11 بره کوچولو - قسمت 12 00:09:20
42 09:54:31 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
43 09:54:53 یاپ یاپس 00:02:15
44 09:57:08 تیزر منطقه پرواز ممنوع 00:01:04
45 09:58:12 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
46 09:58:21 کلیپ‌های مهدپویا- چشم-1 00:01:26
47 09:59:47 آرم تایم (پیم و پم) 00:00:20
48 10:00:07 پیم و پم - قسمت 58 00:15:16
49 10:15:23 آرم تایم (ماجراهای ایوری) 00:00:20
50 10:15:43 ماجراهای ایوری - قسمت 49 00:08:05
51 10:23:48 آنونس مجموعه تاتی و طوطو 00:01:30
52 10:25:18 کلیپ دو دوست 00:02:38
53 10:27:56 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
54 10:29:56 آرم تایم (نقاش کوچولو) 00:00:20
55 10:30:16 نقاش کوچولو - قسمت 3 00:10:33
56 10:40:49 اعلام برنامه 00:00:35
57 10:41:24 ترو ترو 00:03:30
58 10:44:54 آرم تایم (پنگوئن کوچولویی به نام پورورو) 00:00:20
59 10:45:14 پنگوئن کوچولویی به نام پورورو-4 - قسمت 8 00:11:00
60 10:56:14 اعلام برنامه 00:00:45
61 10:56:59 تیزر فیلم سینمایی بنیامین 00:01:47
62 10:58:46 نقاشی کنیم 00:00:55
63 10:59:41 آرم تایم (خدا چه آفریده) 00:00:20
64 11:00:01 خدا چه آفریده؟ - قسمت 95 00:11:19
65 11:11:20 آنونس مجموعه جزیره اسرارآمیز لالا 00:01:30
66 11:12:50 کلیپ گل‌های آفتاب‌گردان 00:02:17
67 11:15:07 آرم تایم (حبابی‌ها) 00:00:20
68 11:15:27 حبابی‌ها - قسمت 14 00:11:40
69 11:27:07 اعلام برنامه 00:00:35
70 11:27:42 تیزر منطقه پرواز ممنوع 00:00:19
71 11:28:01 کاردستی‌های مهدپویا-آتش 00:01:47
72 11:29:48 آرم تایم (اتل متل یه جنگل) 00:00:20
73 11:30:08 اتل متل یه جنگل-2 - قسمت 65 00:08:10
74 11:38:18 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
75 11:38:41 باهم‌بازی 00:03:13
76 11:41:54 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:24
77 11:42:18 تیزر فیلم سینمایی بنیامین 00:00:50
78 11:43:08 آنونس مجموعه شهر قصه 00:01:30
79 11:44:38 وله رگلاژ 00:00:57
80 11:45:35 جشن نماز 00:06:25
81 11:52:00 جشن نماز 00:05:42
82 11:57:42 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
83 11:58:02 ترانه‌های اتل متل - علی کوچولو و پروانه 00:06:12
84 12:04:14 وله روابط عمومی - 162 00:00:22
85 12:04:36 شن‌دونه‌ها 00:04:29
86 12:09:05 آنونس مجموعه جزیره اسرارآمیز لالا 00:01:30
87 12:10:35 یاپ یاپس 00:02:15
88 12:12:50 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
89 12:12:59 تیزر منطقه پرواز ممنوع 00:01:45
90 12:14:44 آرم تایم (تاتی و طوطو) 00:00:20
91 12:15:04 تاتی و طوطو - قسمت 66 00:06:59
92 12:22:03 اعلام برنامه 00:00:45
93 12:22:48 کلیپ پیراهن پرستاره 00:03:54
94 12:26:42 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:24
95 12:27:06 دیپ‌داپ 00:02:53
96 12:29:59 آرم تایم (هزار و یک داستان) 00:00:20
97 12:30:19 هزار و یک داستان - قسمت 11 00:08:11
98 12:38:30 آنونس مجموعه شهر قصه 00:01:30
99 12:40:00 تیزر فیلم سینمایی بنیامین 00:00:55
100 12:40:55 کاردستی‌های مهدپویا-درخت کاج 00:03:48
101 12:44:43 آرم تایم (جزیره اسرارآمیز لالا) 00:00:20
102 12:45:03 جزیره اسرارآمیز لالا - قسمت 24 00:12:53
103 12:57:56 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
104 12:58:22 تیزر منطقه پرواز ممنوع 00:00:19
105 12:58:41 اوم نوم 00:01:04
106 12:59:45 آرم تایم (شهر قصه) 00:00:20
107 13:00:05 شهر قصه - قسمت 35 00:10:15
108 13:10:20 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
109 13:10:29 ماجراهای سعید 00:04:41
110 13:15:10 آرم تایم (خدا چه آفریده؟) 00:00:20
111 13:15:30 خدا چه آفریده؟ - قسمت 94 00:11:57
112 13:27:27 آنونس مجموعه پیم و پم 00:01:30
113 13:28:57 نقاشی کنیم 00:00:50
114 13:29:47 آرم تایم (پنگوئن کوچولویی به نام پورورو) 00:00:20
115 13:30:07 پنگوئن کوچولویی به نام پورورو-4 - قسمت 7 00:11:36
116 13:41:43 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
117 13:42:06 دیپ‌داپ 00:02:50
118 13:44:56 آرم تایم (نقاش کوچولو) 00:00:20
119 13:45:16 نقاش کوچولو - قسمت 3 00:10:59
120 13:56:15 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:24
121 13:56:39 مولانگ 00:03:21
122 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:33
123 14:00:33 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
124 14:03:04 تلاوت قرآن 00:04:11
125 14:07:15 آرم تایم (دیجیمون) 00:00:20
126 14:07:35 دیجیمون 00:29:17
127 14:36:52 آرم تایم (ماجراهای نیلز) 00:00:20
128 14:37:12 ماجراهای نیلز - قسمت 18 00:21:36
129 14:58:48 تیزر منطقه پرواز ممنوع 00:00:19
130 14:59:07 تیزر پف فیلم 00:00:43
131 14:59:50 آرم تایم (داستان آنه شرلی) 00:00:20
132 15:00:10 داستان آنه شرلی - قسمت 16 00:23:04
133 15:23:14 اعلام برنامه 00:00:55
134 15:24:09 آنونس سینمایی غریبه ها در کامپونگ 00:02:00
135 15:26:09 کلیپ جهان زیبا 00:02:22
136 15:28:31 تیزر فیلم سینمایی بنیامین 00:01:47
137 15:30:18 آرم تایم (ویکی و مردان پر زور) 00:00:20
138 15:30:38 ویکی و مردان پر زور - قسمت 6 00:11:48
139 15:42:26 آنونس سینمایی عصر یخبندان-2 00:02:00
140 15:44:26 تیزر منطقه پرواز ممنوع 00:00:51
141 15:45:17 آرم تایم (جعبه کاردستی) 00:00:20
142 15:45:37 جعبه کاردستی - قسمت 6 00:10:57
143 15:56:34 آرم استیشن ماشین و توپ 00:00:22
144 15:56:56 تیزر چی چی 00:02:57
145 15:59:53 آرم تایم (مل‌مل) 00:00:20
146 16:00:13 مل‌مل-4 - قسمت 67 00:55:00
147 16:55:13 تیزر سینمایی بنیامین 00:00:55
148 16:56:08 تیزر چی چی 00:03:22
149 16:59:30 وله رگلاژ 00:00:35
150 17:00:05 باکس تلاوت قرآن 00:11:55
151 17:12:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:18:00
152 17:30:00 آرم تایم (گروه نجات رباتیک) 00:00:20
153 17:30:20 گروه نجات رباتیک - قسمت 3 00:19:40
154 17:50:00 اعلام برنامه 00:00:55
155 17:50:55 تیزر منطقه پرواز ممنوع 00:02:01
156 17:52:56 آنونس سینمایی عصر یخبندان-2 00:02:00
157 17:54:56 موسیقی فیلم رامکال 00:01:17
158 17:56:13 تیزر چی چی 00:04:05
159 18:00:18 آرم تایم (رکاب‌زنان کوهستان) 00:00:20
160 18:00:38 رکاب‌زنان کوهستان - قسمت 100 00:18:53
161 18:19:31 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:26
162 18:19:57 تیزر فیلم سینمایی بنیامین 00:00:50
163 18:20:47 آنونس سینمایی غریبه ها در کامپونگ 00:02:00
164 18:22:47 کلیپ به رنگ ایران 00:03:30
165 18:26:17 تیزر بزودی شگفت انگیزان 00:02:22
166 18:28:39 بره قهرمان 00:01:05
167 18:29:44 آرم تایم (جزیره دانش) 00:00:20
168 18:30:04 جزیره دانش - قسمت 13 00:21:30
169 18:51:34 اعلام برنامه 00:00:55
170 18:52:29 آنونس سینمایی غریبه ها در کامپونگ 00:02:00
171 18:54:29 تیزر منطقه پرواز ممنوع 00:01:04
172 18:55:33 موسیقی فیلم کارآگاه شرلوک 00:01:23
173 18:56:56 تیزر چی چی 00:02:57
174 18:59:53 آرم تایم (مل‌مل) 00:00:20
175 19:00:13 مل‌مل - قسمت 66 00:55:00
176 19:55:13 آنونس مجموعه حنا، دختری در مزرعه 00:01:12
177 19:56:25 تیزر فیلم سینمایی بنیامین 00:00:26
178 19:56:51 تیزر پف فیلم 00:00:43
179 19:57:34 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
180 19:57:57 آگهی بازرگانی 00:02:01
181 19:59:58 آرم تایم (دورت بگردم ایران) 00:00:20
182 20:00:18 دورت بگردم ایران-2 00:20:55
183 20:21:13 آنونس سینمایی غریبه ها در کامپونگ 00:02:00
184 20:23:13 موسیقی فیلم ماداگاسکار-1 00:01:13
185 20:24:26 تیزر منطقه پرواز ممنوع 00:00:19
186 20:24:45 تیزر چی چی 00:03:22
187 20:28:07 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
188 20:28:30 آگهی بازرگانی 00:01:38
189 20:30:08 آرم تایم (ماجراهای نیلز) 00:00:20
190 20:30:28 ماجراهای نیلز - قسمت 18 00:21:36
191 20:52:04 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
192 20:52:40 تیزر سینمایی بنیامین 00:00:26
193 20:53:06 کلیپ خدای آسمان 00:03:02
194 20:56:08 تیزر بزودی شگفت انگیزان 00:02:22
195 20:58:30 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
196 20:58:53 آگهی بازرگانی 00:00:54
197 20:59:47 آرم تایم (داستان آنه شرلی) 00:00:20
198 21:00:07 داستان آنه شرلی - قسمت 16 00:23:04
199 21:23:11 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:27
200 21:23:38 تیزر منطقه پرواز ممنوع 00:01:04
201 21:24:42 آنونس سینمایی عصر یخبندان-2 00:02:00
202 21:26:42 برنارد 00:03:08
203 21:29:50 تیزر چی چی 00:04:05
204 21:33:55 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
205 21:34:18 آگهی بازرگانی 00:01:48
206 21:36:06 شب بخیر بچه‌ها - قسمت 65 00:23:10
207 21:59:16 وله شب بخیر بچه‌ها 00:00:44


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها