جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:06:29
4 08:09:00 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
5 08:09:20 کلیپ سلام 00:01:22
6 08:10:42 اعلام برنامه 00:00:45
7 08:11:27 یاپ یاپس 00:02:15
8 08:13:42 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
9 08:13:51 تیزر پاشو پاشو کوچولو 00:00:55
10 08:14:46 آرم تایم (قطارها) 00:00:20
11 08:15:06 قطارها - قسمت 12 00:05:03
12 08:20:09 آرم استیشن روز 00:00:20
13 08:20:29 ترانه‌های اتل متل - خروس ما 00:04:53
14 08:25:22 تیزر سینمایی بنیامین 00:00:57
15 08:26:19 ترو ترو 00:03:30
16 08:29:49 آرم تایم (موچولوها) 00:00:20
17 08:30:09 موچولوها - قسمت 10 00:09:05
18 08:39:14 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
19 08:39:34 ماموک 00:03:12
20 08:42:46 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
21 08:42:55 کلیپ نمره بیست 00:01:52
22 08:44:47 آرم تایم (ببری جان) 00:00:20
23 08:45:07 ببری جان - قسمت 37 00:09:39
24 08:54:46 اعلام برنامه 00:00:35
25 08:55:21 کلیپ زمستان 00:01:55
26 08:57:16 آرم استیشن روز 00:00:20
27 08:57:36 اوم نوم 00:01:09
28 08:58:45 تیزر منطقه پرواز ممنوع 00:01:05
29 08:59:50 آرم تایم (ملوچ) 00:00:20
30 09:00:10 ملوچ - قسمت 13 00:07:27
31 09:07:37 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
32 09:08:03 کلیپ شاپرک 00:03:19
33 09:11:22 تیزر پاشو پاشو کوچولو 00:00:55
34 09:12:17 کاردستی‌های مهدپویا-خرس 00:02:39
35 09:14:56 آرم تایم (دوست من گوش‌دراز) 00:00:20
36 09:15:16 دوست من گوش‌دراز - قسمت 26 00:11:38
37 09:26:54 اعلام برنامه 00:00:45
38 09:27:39 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
39 09:29:39 آرم تایم (شهر قصه) 00:00:20
40 09:29:59 شهر قصه - قسمت 80 00:10:03
41 09:40:02 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
42 09:40:11 کاردستی‌های مهدپویا-آتش 00:01:47
43 09:41:58 کلیپ توپ 00:02:19
44 09:44:17 تیزر سینمایی بنیامین 00:00:29
45 09:44:46 آرم تایم (بره کوچولو) 00:00:20
46 09:45:06 بره کوچولو - قسمت 62 00:09:21
47 09:54:27 اعلام برنامه 00:00:35
48 09:55:02 دیپ‌داپ 00:02:51
49 09:57:53 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
50 09:58:15 تیزر منطقه پرواز ممنوع 00:01:03
51 09:59:18 نقاشی کنیم 00:00:50
52 10:00:08 آرم تایم (ماجراهای قصه به قصه) 00:00:20
53 10:00:28 ماجراهای قصه به قصه - قسمت 12 00:14:32
54 10:15:00 آرم تایم (حیوانات ماشینی) 00:00:20
55 10:15:20 حیوانات ماشینی - قسمت 35 00:10:07
56 10:25:27 تیزر سینمایی بنیامین 00:01:00
57 10:26:27 باهم‌بازی 00:03:21
58 10:29:48 آرم تایم (نقاش کوچولو) 00:00:20
59 10:30:08 نقاش کوچولو - قسمت 53 00:10:57
60 10:41:05 تیزر پاشو پاشو کوچولو 00:00:55
61 10:42:00 آرم استیشن روز 00:00:20
62 10:42:20 کلیپ چوپان و بره 00:02:23
63 10:44:43 آرم تایم (پوکویو) 00:00:20
64 10:45:03 پوکویو-3 - قسمت 43 00:05:55
65 10:50:58 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:53
66 10:51:51 کلیپ مداد رنگی 00:03:04
67 10:54:55 تیزر سینمایی بنیامین 00:00:57
68 10:55:52 شن‌دونه‌ها 00:04:27
69 11:00:19 آرم تایم (خدا چه آفریده) 00:00:20
70 11:00:39 خدا چه آفریده؟ - قسمت 26 00:11:31
71 11:12:10 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:23
72 11:12:33 کاردستی‌های مهدپویا-آدم برفی-1 00:02:19
73 11:14:52 آرم تایم (قطارها) 00:00:20
74 11:15:12 قطارها - قسمت 13 00:05:18
75 11:20:30 اعلام برنامه 00:00:35
76 11:21:05 نقاشی کنیم 00:00:54
77 11:21:59 کلیپ پیراهن پرستاره 00:03:54
78 11:25:53 تیزر سینمایی بنیامین 00:01:00
79 11:26:53 ماموک 00:03:08
80 11:30:01 آرم تایم (موچولوها) 00:00:20
81 11:30:21 موچولوها - قسمت 11 00:08:46
82 11:39:07 کلیپ گل‌های آفتاب‌گردان 00:02:17
83 11:41:24 تیزر منطقه پرواز ممنوع 00:00:19
84 11:41:43 دیپ‌داپ 00:02:57
85 11:44:40 آرم تایم (ببری جان) 00:00:20
86 11:45:00 ببری جان - قسمت 38 00:10:24
87 11:55:24 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
88 11:55:46 ماجراهای جنگل 00:04:27
89 12:00:13 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
90 12:00:29 ترانه‌های اتل متل - بی‌بی و عروسک 00:03:56
91 12:04:25 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:24
92 12:04:49 تیزر بزودی پاشو پاشو کوچولو 00:00:55
93 12:05:44 مولانگ 00:03:00
94 12:08:44 وله رگلاژ 00:00:50
95 12:09:34 جشن نماز 00:04:26
96 12:14:00 جشن نماز 00:05:47
97 12:19:47 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
98 12:20:07 کاردستی‌های مهدپویا-قارچ 00:04:48
99 12:24:55 اعلام برنامه 00:00:45
100 12:25:40 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
101 12:27:40 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
102 12:28:33 تیزر پاشو پاشو کوچولو 00:00:55
103 12:29:28 نقاشی کنیم 00:00:48
104 12:30:16 آرم تایم (ملوچ) 00:00:20
105 12:30:36 ملوچ - قسمت 14 00:07:12
106 12:37:48 تیزر منطقه پرواز ممنوع 00:00:37
107 12:38:25 باهم‌بازی 00:03:13
108 12:41:38 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
109 12:42:00 مولانگ 00:03:21
110 12:45:21 آرم تایم (دوست من گوش‌دراز) 00:00:20
111 12:45:41 دوست من گوش‌دراز - قسمت 27 00:11:40
112 12:57:21 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
113 12:57:41 تیزر پاشو پاشو کوچولو 00:00:55
114 12:58:36 تیزر سینمایی بنیامین 00:00:26
115 12:59:02 نقاشی کنیم 00:00:50
116 12:59:52 آرم تایم (شهر قصه) 00:00:20
117 13:00:12 شهر قصه - قسمت 79 00:06:53
118 13:07:05 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
119 13:07:21 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
120 13:09:21 تیزر مجموعه پوکویو 00:01:13
121 13:10:34 ماجراهای سعید 00:04:41
122 13:15:15 آرم تایم (خدا چه آفریده؟) 00:00:20
123 13:15:35 خدا چه آفریده؟ - قسمت 25 00:11:22
124 13:26:57 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:24
125 13:27:21 دیپ‌داپ 00:02:56
126 13:30:17 آرم تایم (پوکویو) 00:00:20
127 13:30:37 پوکویو-3 - قسمت 42 00:06:19
128 13:36:56 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
129 13:37:49 ماجراهای جنگل 00:04:47
130 13:42:36 کاردستی‌های مهدپویا-کلاغ 00:02:32
131 13:45:08 آرم تایم (نقاش کوچولو) 00:00:20
132 13:45:28 نقاش کوچولو - قسمت 52 00:10:50
133 13:56:18 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
134 13:56:27 تیزر سینمایی بنیامین 00:00:50
135 13:57:17 بندبندی‌ها 00:01:36
136 13:58:53 تیزر منطقه پرواز ممنوع 00:01:07
137 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
138 14:00:50 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
139 14:03:21 تلاوت قرآن 00:04:11
140 14:07:32 آرم تایم (سینمایی پاندای کونگ‌فوکار-2) 00:00:25
141 14:07:57 باکس پف فیلم سینمایی پاندای کونگ‌فوکار-2 01:28:42
142 15:36:39 آرم تایم (پسر شجاع) 00:00:20
143 15:36:59 پسر شجاع - قسمت 11 00:22:07
144 15:59:06 اعلام برنامه 00:00:50
145 15:59:56 تیزر سینمایی بنیامین 00:00:28
146 16:00:24 آرم تایم (مهارت‌های زندگی) 00:00:20
147 16:00:44 مهارت‌های زندگی - قسمت 3 00:11:49
148 16:12:33 تیزر بزودی شگفت انگیزان 00:02:22
149 16:14:55 آرم تایم (شکرستان) 00:00:20
150 16:15:15 شکرستان 00:16:50
151 16:32:05 آرم تایم (حنا، دختری در مزرعه) 00:00:20
152 16:32:25 حنا، دختری در مزرعه - قسمت 4 00:17:13
153 16:49:38 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:27
154 16:50:05 تیزر منطقه پرواز ممنوع 00:00:24
155 16:50:29 کلیپ به رنگ ایران 00:03:34
156 16:54:03 آنونس مجموعه پسر شجاع 00:01:19
157 16:55:22 گروه تحقیق 00:04:24
158 16:59:46 آرم تایم (اژدها‌ سواران 1 و 2) 00:00:20
159 17:00:06 اژدها‌ سواران 1 و 2 - قسمت 15 00:22:08
160 17:22:14 آنونس مجموعه عناصر 00:01:05
161 17:23:19 کلیپ جهان زیبا 00:02:22
162 17:25:41 سبک زندگی 00:01:50
163 17:27:31 آنونس مجموعه قلعه هزار اردک 00:01:28
164 17:28:59 وله رگلاژ 00:01:01
165 17:30:00 باکس تلاوت قرآن 00:04:00
166 17:34:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:26:00
167 18:00:00 آرم تایم (لاک‌پشت‌های نینجا) 00:00:20
168 18:00:20 لاک‌پشت‌های نینجا - قسمت 33 00:20:59
169 18:21:19 آنونس مجموعه بالتازار 00:01:28
170 18:22:47 کلیپ خوشا به حالت ای روستایی 00:03:11
171 18:25:58 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
172 18:26:34 برنارد 00:03:08
173 18:29:42 آرم تایم (قلعه هزار اردک) 00:00:20
174 18:30:02 قلعه هزار اردک - قسمت 31 00:20:25
175 18:50:27 تیزر منطقه پرواز ممنوع 00:01:21
176 18:51:48 آنونس مجموعه حنا، دختری در مزرعه 00:01:12
177 18:53:00 بره ناقلا 00:06:56
178 18:59:56 آرم تایم (مل‌مل) 00:00:20
179 19:00:16 مل‌مل-5 - قسمت 93 00:54:47
180 19:55:03 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:27
181 19:55:30 کدو بدو 00:01:35
182 19:57:05 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
183 19:57:28 آگهی بازرگانی 00:02:12
184 19:59:40 آرم تایم (صلح‌بانان) 00:00:20
185 20:00:00 صلح‌بانان - قسمت 21 00:20:10
186 20:20:10 تیزر بزودی شگفت انگیزان 00:02:22
187 20:22:32 لذت دانایی 00:04:34
188 20:27:06 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
189 20:27:29 آگهی بازرگانی 00:02:31
190 20:30:00 آرم تایم (پلنگ دم دراز) 00:00:20
191 20:30:20 پلنگ دم دراز - قسمت 11 00:22:24
192 20:52:44 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
193 20:53:06 تیزر سینمایی بنیامین 00:01:00
194 20:54:06 شهر اسباب‌بازی‌ 00:02:32
195 20:56:38 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
196 20:57:01 آگهی بازرگانی 00:02:40
197 20:59:41 آرم تایم (جزیره دانش) 00:00:20
198 21:00:01 جزیره دانش - قسمت 34 00:27:38
199 21:27:39 آرم استیشن ماشین و توپ 00:00:22
200 21:28:01 کلیپ قاصدک 00:03:20
201 21:31:21 تیزر فیلم سینمایی بنیامین 00:00:57
202 21:32:18 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
203 21:32:41 آگهی بازرگانی 00:01:57
204 21:34:38 شب بخیر بچه‌ها - قسمت 114 00:24:59
205 21:59:37 وله شب بخیر بچه‌ها 00:00:23


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها