جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:04:35
4 08:07:06 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
5 08:07:26 مولانگ 00:03:27
6 08:10:53 اعلام برنامه 00:00:45
7 08:11:38 کلیپ سلام 00:01:22
8 08:13:00 تیزر پاشو پاشو کوچولو 00:00:55
9 08:13:55 نقاشی کنیم 00:00:50
10 08:14:45 آرم تایم (ببری جان) 00:00:20
11 08:15:05 ببری جان - قسمت 42 00:08:01
12 08:23:06 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
13 08:23:15 کلیپ پروانه 00:02:15
14 08:25:30 تیزر سینمایی بنیامین 00:00:57
15 08:26:27 ترو ترو 00:03:33
16 08:30:00 آرم تایم (موچولوها) 00:00:20
17 08:30:20 موچولوها - قسمت 15 00:08:37
18 08:38:57 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
19 08:39:17 دیپ‌داپ 00:02:55
20 08:42:12 آرم استیشن روز 00:00:20
21 08:42:32 یاپ یاپس 00:02:15
22 08:44:47 آرم تایم (قطارها) 00:00:20
23 08:45:07 قطارها - قسمت 17 00:04:56
24 08:50:03 اعلام برنامه 00:00:35
25 08:50:38 کلیپ زمستان 00:01:55
26 08:52:33 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
27 08:52:55 ماجراهای جنگل 00:04:42
28 08:57:37 تیزر منطقه پرواز ممنوع 00:00:37
29 08:58:14 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
30 09:00:14 آرم تایم (نقاش کوچولو) 00:00:20
31 09:00:34 نقاش کوچولو - قسمت 58 00:10:00
32 09:10:34 آنونس مجموعه خدا چه آفریده 00:01:30
33 09:12:04 کلیپ نمره بیست 00:01:52
34 09:13:56 تیزر پاشو پاشو کوچولو 00:00:55
35 09:14:51 آرم تایم (پابلو، روباه کوچولوی قرمز) 00:00:20
36 09:15:11 پابلو، روباه کوچولوی قرمز - قسمت 1 00:09:07
37 09:24:18 اعلام برنامه 00:00:45
38 09:25:03 ماجراهای سعید 00:05:03
39 09:30:06 آرم تایم (خدا چه آفریده) 00:00:20
40 09:30:26 خدا چه آفریده؟ - قسمت 31 00:11:24
41 09:41:50 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
42 09:42:16 کاردستی‌های مهدپویا-میوه سه بعدی 00:02:19
43 09:44:35 تیزر سینمایی بنیامین 00:00:29
44 09:45:04 آرم تایم (اژدهای مهربان من) 00:00:20
45 09:45:24 اژدهای مهربان من - قسمت 2 00:09:59
46 09:55:23 اعلام برنامه 00:00:35
47 09:55:58 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
48 09:56:51 کلیپ گل‌های آفتاب‌گردان 00:02:17
49 09:59:08 تیزر منطقه پرواز ممنوع 00:01:03
50 10:00:11 آرم تایم (پاشو پاشو کوچولو) 00:00:20
51 10:00:31 پاشو پاشو کوچولو - قسمت 9 01:23:37
52 11:24:08 اعلام برنامه 00:00:35
53 11:24:43 شن‌دونه‌ها 00:04:31
54 11:29:14 تیزر سینمایی بنیامین 00:00:26
55 11:29:40 آرم تایم (ببری جان) 00:00:20
56 11:30:00 ببری جان - قسمت 43 00:10:01
57 11:40:01 آنونس مجموعه نقاش کوچولو 00:01:30
58 11:41:31 مولانگ 00:03:17
59 11:44:48 آرم تایم (ملوچ) 00:00:20
60 11:45:08 ملوچ - قسمت 19 00:06:49
61 11:51:57 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
62 11:52:19 باهم‌بازی 00:03:21
63 11:55:40 آنونس مجموعه بره کوچولو 00:01:30
64 11:57:10 کلیپ دوستان جنگل- مسواک زدن 00:05:10
65 12:02:20 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
66 12:02:36 ترو ترو 00:03:36
67 12:06:12 تیزر سینمایی بنیامین 00:01:54
68 12:08:06 تیزر منطقه پرواز ممنوع 00:00:37
69 12:08:43 وله رگلاژ 00:00:54
70 12:09:37 جشن نماز 00:05:23
71 12:15:00 جشن نماز 00:05:42
72 12:20:42 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
73 12:21:02 شن‌دونه‌ها 00:04:24
74 12:25:26 اعلام برنامه 00:00:45
75 12:26:11 کلیپ سیاه و سفید 00:02:35
76 12:28:46 تیزر پاشو پاشو کوچولو 00:00:55
77 12:29:41 آرم تایم (قطارها) 00:00:20
78 12:30:01 قطارها - قسمت 18 00:05:01
79 12:35:02 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
80 12:35:11 کاردستی‌های مهدپویا- ماهی 00:03:23
81 12:38:34 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
82 12:38:56 ترانه‌های اتل متل - علی کوچولو درختی کاشت 00:05:09
83 12:44:05 تیزر سینمایی بنیامین 00:00:50
84 12:44:55 آرم تایم (موچولوها) 00:00:20
85 12:45:15 موچولوها - قسمت 16 00:10:14
86 12:55:29 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
87 12:55:49 بندبندی‌ها 00:01:37
88 12:57:26 آنونس مجموعه نقاش کوچولو 00:01:30
89 12:58:56 تیزر پاشو پاشو کوچولو 00:00:55
90 12:59:51 آرم تایم (دوست من گوش‌دراز) 00:00:20
91 13:00:11 دوست من گوش‌دراز - قسمت 32 00:11:19
92 13:11:30 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
93 13:11:53 کلیپ خدای برف و باران 00:01:51
94 13:13:44 تیزر منطقه پرواز ممنوع 00:01:05
95 13:14:49 آرم تایم (پابلو، روباه کوچولوی قرمز) 00:00:20
96 13:15:09 پابلو، روباه کوچولوی قرمز - قسمت 1 00:09:07
97 13:24:16 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
98 13:24:32 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
99 13:26:32 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
100 13:26:41 ماموک 00:03:00
101 13:29:41 آرم تایم (خدا چه آفریده) 00:00:20
102 13:30:01 خدا چه آفریده؟ - قسمت 30 00:11:28
103 13:41:29 آنونس مجموعه بره کوچولو 00:01:30
104 13:42:59 کلیپ‌های مهدپویا- تغذیه 00:01:47
105 13:44:46 آرم تایم (اژدهای مهربان من) 00:00:20
106 13:45:06 اژدهای مهربان من - قسمت 1 00:10:02
107 13:55:08 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
108 13:55:34 دیپ‌داپ 00:02:31
109 13:58:05 تیزر پاشو پاشو کوچولو 00:00:55
110 13:59:00 تیزر سینمایی بنیامین 00:01:00
111 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
112 14:00:50 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
113 14:03:21 تلاوت قرآن 00:04:42
114 14:08:03 آرم تایم (صلح‌بانان) 00:00:20
115 14:08:23 صلح‌بانان - قسمت 23 00:19:15
116 14:27:38 تیزر پف فیلم 00:00:49
117 14:28:27 موسیقی فیلم عصر یخبندان-1 00:01:29
118 14:29:56 آرم تایم (پلنگ دم دراز) 00:00:20
119 14:30:16 پلنگ دم دراز - قسمت 12 00:22:50
120 14:53:06 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
121 14:53:28 تیزر پف فیلم 00:00:50
122 14:54:18 کلیپ به رنگ ایران 00:03:34
123 14:57:52 آنونس مجموعه عناصر 00:01:05
124 14:58:57 تیزر منطقه پرواز ممنوع 00:01:21
125 15:00:18 آرم تایم (جزیره دانش) 00:00:20
126 15:00:38 جزیره دانش - قسمت 36 00:26:44
127 15:27:22 اعلام برنامه 00:00:55
128 15:28:17 موسیقی فیلم شازده کوچولو 00:01:59
129 15:30:16 آرم تایم (عناصر) 00:00:20
130 15:30:36 عناصر - قسمت 31 00:12:38
131 15:43:14 آنونس مجموعه ویکی و مردان پر زور 00:01:24
132 15:44:38 تیزر سینمایی بنیامین 00:00:57
133 15:45:35 آرم تایم (توربو و دوستان) 00:00:20
134 15:45:55 توربو و دوستان - قسمت 4 00:11:19
135 15:57:14 اعلام برنامه 00:00:50
136 15:58:04 تیزر پف فیلم 00:00:49
137 15:58:53 کدو بدو 00:01:34
138 16:00:27 آرم تایم (پاندای کونگ‌فو کار) 00:00:20
139 16:00:47 پاندای کونگ‌فو کار-1و2 - قسمت 5 00:23:13
140 16:24:00 کلیپ جهان زیبا 00:02:22
141 16:26:22 آنونس مجموعه حنا، دختری در مزرعه 00:01:12
142 16:27:34 تیزر بزودی شگفت انگیزان 00:02:22
143 16:29:56 آرم تایم (اردوگاه حیوانات) 00:00:20
144 16:30:16 اردوگاه حیوانات - قسمت 6 00:11:31
145 16:41:47 تیزر پف فیلم 00:00:50
146 16:42:37 آنونس مجموعه پروفسور بالتازار 00:01:29
147 16:44:06 تیزر منطقه پرواز ممنوع 00:00:24
148 16:44:30 بره قهرمان 00:01:05
149 16:45:35 آرم تایم (مثل‌نامه) 00:00:20
150 16:45:55 مثل‌نامه - قسمت 88 00:13:14
151 16:59:09 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
152 16:59:21 تیزر سینمایی بنیامین 00:00:28
153 16:59:49 آرم تایم (گامبا) 00:00:20
154 17:00:09 گامبا - قسمت 16 00:23:27
155 17:23:36 آنونس مجموعه پاندای کونگ‌فوکار 00:01:13
156 17:24:49 کلیپ خدای آسمان 00:03:02
157 17:27:51 اعلام برنامه 00:00:55
158 17:28:46 وله رگلاژ 00:01:14
159 17:30:00 باکس تلاوت قرآن 00:09:00
160 17:39:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:21:00
161 18:00:00 آرم تایم (ماجراهای نیلز) 00:00:20
162 18:00:20 ماجراهای نیلز - قسمت 34 00:20:28
163 18:20:48 آنونس مجموعه اردوگاه حیوانات 00:01:36
164 18:22:24 موسیقی فیلم لگو نینجاگو 00:01:48
165 18:24:12 رود رانر 00:05:27
166 18:29:39 تیزر منطقه پرواز ممنوع 00:00:24
167 18:30:03 آرم تایم (داستان آنه شرلی) 00:00:20
168 18:30:23 داستان آنه شرلی - قسمت 32 00:23:03
169 18:53:26 آنونس مجموعه ماجراهای پلنگ دم دراز 00:01:27
170 18:54:53 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
171 18:55:15 کلیپ قاصدک 00:03:20
172 18:58:35 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
173 18:58:52 تیزر سینمایی بنیامین 00:00:50
174 18:59:42 آرم تایم (مل‌مل) 00:00:20
175 19:00:02 مل‌مل-5 - قسمت 95 00:55:00
176 19:55:02 آنونس سینمایی پاندای کونگ‌فوکار3 00:02:00
177 19:57:02 تیزر منطقه پرواز ممنوع 00:00:19
178 19:57:21 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
179 19:57:44 آگهی بازرگانی 00:02:36
180 20:00:20 آرم تایم (صلح‌بانان) 00:00:20
181 20:00:40 صلح‌بانان - قسمت 23 00:19:15
182 20:19:55 آنونس مجموعه عناصر 00:01:05
183 20:21:00 موسیقی فیلم پسر فضایی 00:01:54
184 20:22:54 آنونس سینمایی دزدانی که هیچ کاری نمی کنند 00:02:00
185 20:24:54 ترافیک 00:01:50
186 20:26:44 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
187 20:27:07 آگهی بازرگانی 00:02:36
188 20:29:43 آرم تایم (پلنگ دم دراز) 00:00:20
189 20:30:03 پلنگ دم دراز - قسمت 12 00:22:50
190 20:52:53 آنونس مجموعه حنا، دختری در مزرعه 00:01:12
191 20:54:05 تیزر منطقه پرواز ممنوع 00:01:16
192 20:55:21 موسیقی فیلم عصر یخبندان-5 00:01:00
193 20:56:21 آنونس سینمایی پاندای کونگ‌فوکار3 00:02:00
194 20:58:21 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
195 20:58:44 آگهی بازرگانی 00:01:30
196 21:00:14 آرم تایم (جزیره دانش) 00:00:20
197 21:00:34 جزیره دانش - قسمت 36 00:26:44
198 21:27:18 آرم استیشن جوجه‌های آبی 00:00:38
199 21:27:56 کلیپ فیلم سینمایی منطقه پرواز ممنوع 00:03:54
200 21:31:50 تیزر پف فیلم 00:00:49
201 21:32:39 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
202 21:33:02 آگهی بازرگانی 00:02:36
203 21:35:38 شب بخیر بچه‌ها - قسمت 119 00:23:47
204 21:59:25 وله شب بخیر بچه‌ها 00:00:35


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها