جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:05:56
4 08:08:27 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
5 08:08:47 شن‌دونه‌ها 00:04:27
6 08:13:14 اعلام برنامه 00:00:45
7 08:13:59 کلیپ‌های مهدپویا- سلام-3 00:01:25
8 08:15:24 آرم تایم (ببری جان) 00:00:20
9 08:15:44 ببری جان - قسمت 43 00:10:01
10 08:25:45 تیزر سینمایی بنیامین 00:00:57
11 08:26:42 تیزر پاشو پاشو کوچولو 00:00:55
12 08:27:37 دیپ‌داپ 00:02:44
13 08:30:21 آرم تایم (موچولوها) 00:00:20
14 08:30:41 موچولوها - قسمت 16 00:10:14
15 08:40:55 آرم استیشن روز 00:00:20
16 08:41:15 کلیپ پروانه 00:02:15
17 08:43:30 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
18 08:43:50 نقاشی کنیم 00:00:55
19 08:44:45 آرم تایم (قطارها) 00:00:20
20 08:45:05 قطارها - قسمت 18 00:05:01
21 08:50:06 اعلام برنامه 00:00:35
22 08:50:41 مولانگ 00:03:27
23 08:54:08 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
24 08:55:01 تیزر منطقه پرواز ممنوع 00:01:05
25 08:56:06 ترو ترو 00:03:36
26 08:59:42 آرم تایم (نقاش کوچولو) 00:00:20
27 09:00:02 نقاش کوچولو - قسمت 59 00:10:37
28 09:10:39 آنونس مجموعه خدا چه آفریده 00:01:30
29 09:12:09 تیزر پاشو پاشو کوچولو 00:00:55
30 09:13:04 کلیپ زمستان 00:01:55
31 09:14:59 آرم تایم (پابلو، روباه کوچولوی قرمز) 00:00:20
32 09:15:19 پابلو، روباه کوچولوی قرمز - قسمت 3 00:09:13
33 09:24:32 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
34 09:24:52 مولانگ 00:03:27
35 09:28:19 تیزر سینمایی بنیامین 00:00:57
36 09:29:16 نقاشی کنیم 00:00:55
37 09:30:11 آرم تایم (خدا چه آفریده) 00:00:20
38 09:30:31 خدا چه آفریده؟ - قسمت 32 00:11:24
39 09:41:55 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
40 09:42:21 ماموک 00:03:04
41 09:45:25 آرم تایم (اژدهای مهربان من) 00:00:20
42 09:45:45 اژدهای مهربان من - قسمت 3 00:10:03
43 09:55:48 اعلام برنامه 00:00:35
44 09:56:23 کلیپ‌های مهدپویا- مهدپویا-1 00:01:55
45 09:58:18 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
46 09:58:27 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
47 10:00:27 آرم تایم (پاشو پاشو کوچولو) 00:00:20
48 10:00:47 پاشو پاشو کوچولو - قسمت 10 01:21:35
49 11:22:22 اعلام برنامه 00:00:35
50 11:22:57 ماجراهای سعید 00:05:48
51 11:28:45 تیزر سینمایی بنیامین 00:00:29
52 11:29:14 نقاشی کنیم 00:00:55
53 11:30:09 آرم تایم (ببری جان) 00:00:20
54 11:30:29 ببری جان - قسمت 44 00:10:03
55 11:40:32 آرم استیشن روز 00:00:20
56 11:40:52 کلیپ‌های نوید و ندا 00:02:26
57 11:43:18 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
58 11:43:44 تیزر منطقه پرواز ممنوع 00:01:03
59 11:44:47 آرم تایم (ملوچ) 00:00:20
60 11:45:07 ملوچ - قسمت 20 00:06:59
61 11:52:06 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:24
62 11:52:30 ترانه‌های اتل متل - علی کوچولو و پروانه 00:06:22
63 11:58:52 آنونس مجموعه بره کوچولو 00:01:30
64 12:00:22 ترو ترو 00:03:36
65 12:03:58 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
66 12:04:14 ماجراهای جنگل 00:04:28
67 12:08:42 وله رگلاژ 00:00:53
68 12:09:35 جشن نماز 00:06:25
69 12:16:00 جشن نماز 00:05:42
70 12:21:42 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
71 12:22:02 شن‌دونه‌ها 00:04:26
72 12:26:28 تیزر منطقه پرواز ممنوع 00:01:03
73 12:27:31 مولانگ 00:02:45
74 12:30:16 آرم تایم (قطارها) 00:00:20
75 12:30:36 قطارها - قسمت 19 00:05:04
76 12:35:40 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
77 12:36:33 کلیپ پیراهن پرستاره 00:03:54
78 12:40:27 آنونس مجموعه بره کوچولو 00:01:30
79 12:41:57 کاردستی های مهدپویا-جنگل-1 00:03:16
80 12:45:13 آرم تایم (موچولوها) 00:00:20
81 12:45:33 موچولوها - قسمت 17 00:09:02
82 12:54:35 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
83 12:54:55 ماموک 00:03:06
84 12:58:01 کلیپ خدای برف و باران 00:01:51
85 12:59:52 آرم تایم (دوست من گوش‌دراز) 00:00:20
86 13:00:12 دوست من گوش‌دراز - قسمت 33 00:11:30
87 13:11:42 تیزر سینمایی بنیامین 00:00:50
88 13:12:32 کلیپ شادی 00:02:35
89 13:15:07 آرم تایم (پابلو، روباه کوچولوی قرمز) 00:00:20
90 13:15:27 پابلو، روباه کوچولوی قرمز - قسمت 2 00:09:07
91 13:24:34 تیزر پاشو پاشو کوچولو 00:00:55
92 13:25:29 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:24
93 13:25:53 باهم‌بازی 00:03:22
94 13:29:15 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
95 13:29:31 تیزر منطقه پرواز ممنوع 00:00:24
96 13:29:55 آرم تایم (خدا چه آفریده؟) 00:00:20
97 13:30:15 خدا چه آفریده؟ - قسمت 31 00:11:24
98 13:41:39 آنونس مجموعه نقاش کوچولو 00:01:30
99 13:43:09 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
100 13:45:09 آرم تایم (اژدهای مهربان من) 00:00:20
101 13:45:29 اژدهای مهربان من - قسمت 2 00:09:59
102 13:55:28 آرم استیشن روز 00:00:20
103 13:55:48 کلیپ‌های مهدپویا- وسایل نقلیه-1 00:01:35
104 13:57:23 تیزر سینمایی بنیامین 00:01:00
105 13:58:23 اوم نوم 00:01:00
106 13:59:23 تیزر منطقه پرواز ممنوع 00:00:37
107 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:33
108 14:00:33 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
109 14:03:04 تلاوت قرآن 00:03:41
110 14:06:45 آرم تایم (گامبا) 00:00:20
111 14:07:05 گامبا - قسمت 16 00:23:27
112 14:30:32 آرم تایم (ماجراهای نیلز) 00:00:20
113 14:30:52 ماجراهای نیلز - قسمت 34 00:20:28
114 14:51:20 آنونس مجموعه پروفسور بالتازار 00:01:29
115 14:52:49 ترافیک 00:02:14
116 14:55:03 آنونس سینمایی دزدانی که هیچ کاری نمی کنند 00:02:00
117 14:57:03 کلیپ جهان زیبا 00:02:22
118 14:59:25 تیزر سینمایی بنیامین 00:00:28
119 14:59:53 آرم تایم (داستان آنه شرلی) 00:00:20
120 15:00:13 داستان آنه شرلی - قسمت 32 00:23:03
121 15:23:16 تیزر منطقه پرواز ممنوع 00:01:16
122 15:24:32 اعلام برنامه 00:00:55
123 15:25:27 گروه تحقیق 00:04:14
124 15:29:41 آرم تایم (ویکی و مردان پر زور) 00:00:20
125 15:30:01 ویکی و مردان پر زور - قسمت 30 00:11:43
126 15:41:44 آرم استیشن جوجه‌های آبی 00:00:38
127 15:42:22 تیزر بزودی شگفت انگیزان 00:02:22
128 15:44:44 آرم تایم (پروفسور بالتازار) 00:00:20
129 15:45:04 پروفسور بالتازار - قسمت 6 00:09:33
130 15:54:37 اعلام برنامه 00:00:50
131 15:55:27 کلیپ از تو ممنونم 00:03:19
132 15:58:46 تیزر پف فیلم 00:00:50
133 15:59:36 تیزر سینمایی بنیامین 00:00:29
134 16:00:05 آرم تایم (مل‌مل) 00:00:20
135 16:00:25 مل‌مل-5 - قسمت 96 00:55:00
136 16:55:25 آنونس مجموعه ماجراهای پلنگ دم دراز 00:01:27
137 16:56:52 موسیقی فیلم رامکال 00:01:17
138 16:58:09 آنونس سینمایی پاندای کونگ‌فوکار3 00:02:00
139 17:00:09 آرم تایم (صلح‌بانان) 00:00:20
140 17:00:29 صلح‌بانان - قسمت 24 00:20:38
141 17:21:07 تیزر پف فیلم 00:00:49
142 17:21:56 آنونس مجموعه پاندای کونگ‌فوکار 00:01:13
143 17:23:09 کلیپ بارکد 626 00:04:08
144 17:27:17 تیزر منطقه پرواز ممنوع 00:01:16
145 17:28:33 اعلام برنامه 00:01:00
146 17:29:33 وله رگلاژ 00:00:27
147 17:30:00 باکس تلاوت قرآن 00:10:00
148 17:40:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:19:00
149 17:59:00 تیزر سینمایی بنیامین 00:00:59
150 17:59:59 آرم تایم (پلنگ دم دراز) 00:00:20
151 18:00:19 پلنگ دم دراز - قسمت 13 00:20:46
152 18:21:05 آنونس مجموعه پسر شجاع 00:01:19
153 18:22:24 کلیپ منطقه پرواز ممنوع 00:03:54
154 18:26:18 آرم استیشن جعبه و خودکار 00:00:21
155 18:26:39 خال‌خالی 00:03:37
156 18:30:16 آرم تایم (جزیره دانش) 00:00:20
157 18:30:36 جزیره دانش - قسمت 37 00:22:06
158 18:52:42 اعلام برنامه 00:00:55
159 18:53:37 موسیقی فیلم کارآگاه شرلوک 00:01:23
160 18:55:00 آنونس سینمایی پاندای کونگ‌فوکار3 00:02:00
161 18:57:00 شکرستان 00:02:10
162 18:59:10 آرم استیشن دایره شیشه‌ای 00:00:10
163 18:59:20 تیزر سینمایی بنیامین 00:00:26
164 18:59:46 آرم تایم (پاندای کونگ‌فوکار) 00:00:20
165 19:00:06 پاندای کونگ‌فوکار-1و2 - قسمت 5 00:23:13
166 19:23:19 تیزر بزودی شگفت انگیزان 00:02:22
167 19:25:41 آنونس مجموعه ویکی و مردان پر زور 00:01:24
168 19:27:05 کلیپ خوشا به حالت ای روستایی 00:03:11
169 19:30:16 آرم تایم (اردوگاه حیوانات) 00:00:20
170 19:30:36 اردوگاه حیوانات - قسمت 6 00:11:31
171 19:42:07 تیزر پف فیلم 00:00:49
172 19:42:56 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
173 19:43:08 کدو بدو 00:01:38
174 19:44:46 آرم تایم (مثل‌نامه) 00:00:20
175 19:45:06 مثل‌نامه - قسمت 88 00:13:14
176 19:58:20 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
177 19:58:43 آگهی بازرگانی 00:02:05
178 20:00:48 آرم تایم (گامبا) 00:00:20
179 20:01:08 گامبا - قسمت 16 00:23:27
180 20:24:35 آنونس مجموعه اردوگاه حیوانات 00:01:36
181 20:26:11 تیزر پف فیلم 00:00:50
182 20:27:01 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
183 20:27:24 آگهی بازرگانی 00:02:35
184 20:29:59 آرم تایم (ماجراهای نیلز) 00:00:20
185 20:30:19 ماجراهای نیلز - قسمت 34 00:20:28
186 20:50:47 آنونس سینمایی دزدانی که هیچ کاری نمی کنند 00:02:00
187 20:52:47 تیزر منطقه پرواز ممنوع 00:00:24
188 20:53:11 کلیپ قاصدک 00:03:20
189 20:56:31 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
190 20:56:54 آگهی بازرگانی 00:02:52
191 20:59:46 آرم تایم (داستان آنه شرلی) 00:00:20
192 21:00:06 داستان آنه شرلی - قسمت 32 00:23:03
193 21:23:09 آرم استیشن دایره شیشه‌ای 00:00:10
194 21:23:19 موسیقی فیلم عملیات آجیلی 00:01:12
195 21:24:31 آنونس سینمایی پاندای کونگ‌فوکار3 00:02:00
196 21:26:31 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
197 21:27:07 رود رانر 00:06:22
198 21:33:29 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
199 21:33:52 آگهی بازرگانی 00:02:45
200 21:36:37 شب بخیر بچه‌ها - قسمت 120 00:22:30
201 21:59:07 وله شب بخیر بچه‌ها 00:00:53


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها