جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:06:29
4 08:09:00 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
5 08:09:20 کلیپ سلام 00:01:22
6 08:10:42 اعلام برنامه 00:00:45
7 08:11:27 یاپ یاپس 00:02:15
8 08:13:42 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
9 08:13:51 تیزر پاشو پاشو کوچولو 00:00:55
10 08:14:46 آرم تایم (قطارها) 00:00:20
11 08:15:06 قطارها - قسمت 19 00:05:04
12 08:20:10 آرم استیشن روز 00:00:20
13 08:20:30 ترانه‌های اتل متل - خروس ما 00:04:53
14 08:25:23 تیزر سینمایی بنیامین 00:00:57
15 08:26:20 ترو ترو 00:03:30
16 08:29:50 آرم تایم (موچولوها) 00:00:20
17 08:30:10 موچولوها - قسمت 17 00:09:02
18 08:39:12 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
19 08:39:32 ماموک 00:03:12
20 08:42:44 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
21 08:42:53 کلیپ نمره بیست 00:01:52
22 08:44:45 آرم تایم (ببری جان) 00:00:20
23 08:45:05 ببری جان - قسمت 44 00:10:03
24 08:55:08 اعلام برنامه 00:00:35
25 08:55:43 کلیپ زمستان 00:01:55
26 08:57:38 آرم استیشن روز 00:00:20
27 08:57:58 اوم نوم 00:01:09
28 08:59:07 تیزر منطقه پرواز ممنوع 00:01:05
29 09:00:12 آرم تایم (ملوچ) 00:00:20
30 09:00:32 ملوچ - قسمت 20 00:06:59
31 09:07:31 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
32 09:07:57 کلیپ شاپرک 00:03:19
33 09:11:16 تیزر پاشو پاشو کوچولو 00:00:55
34 09:12:11 کاردستی‌های مهدپویا-خرس 00:02:39
35 09:14:50 آرم تایم (دوست من گوش‌دراز) 00:00:20
36 09:15:10 دوست من گوش‌دراز - قسمت 34 00:11:30
37 09:26:40 اعلام برنامه 00:00:45
38 09:27:25 کلیپ پروانه 00:02:15
39 09:29:40 آرم تایم (شهر قصه) 00:00:20
40 09:30:00 شهر قصه - قسمت 81 00:07:42
41 09:37:42 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
42 09:37:51 شن‌دونه‌ها 00:04:14
43 09:42:05 کلیپ توپ 00:02:19
44 09:44:24 تیزر سینمایی بنیامین 00:00:29
45 09:44:53 آرم تایم (پابلو، روباه کوچولوی قرمز) 00:00:20
46 09:45:13 پابلو، روباه کوچولوی قرمز - قسمت 4 00:09:04
47 09:54:17 اعلام برنامه 00:00:35
48 09:54:52 دیپ‌داپ 00:02:51
49 09:57:43 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
50 09:58:05 تیزر منطقه پرواز ممنوع 00:01:03
51 09:59:08 نقاشی کنیم 00:00:55
52 10:00:03 آرم تایم (ماجراهای قصه به قصه) 00:00:20
53 10:00:23 ماجراهای قصه به قصه - قسمت 13 00:15:50
54 10:16:13 آرم تایم (حیوانات ماشینی) 00:00:20
55 10:16:33 حیوانات ماشینی - قسمت 36 00:10:07
56 10:26:40 تیزر سینمایی بنیامین 00:01:00
57 10:27:40 یاپ یاپس 00:02:15
58 10:29:55 آرم تایم (نقاش کوچولو) 00:00:20
59 10:30:15 نقاش کوچولو - قسمت 60 00:10:39
60 10:40:54 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
61 10:41:14 تیزر پاشو پاشو کوچولو 00:00:55
62 10:42:09 آرم استیشن روز 00:00:20
63 10:42:29 کلیپ چوپان و بره 00:02:23
64 10:44:52 آرم تایم (اژدهای مهربان من) 00:00:20
65 10:45:12 اژدهای مهربان من - قسمت 4 00:10:02
66 10:55:14 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:53
67 10:56:07 کلیپ مداد رنگی 00:03:04
68 10:59:11 تیزر سینمایی بنیامین 00:00:57
69 11:00:08 آرم تایم (خدا چه آفریده) 00:00:20
70 11:00:28 خدا چه آفریده؟ - قسمت 34 00:11:28
71 11:11:56 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:23
72 11:12:19 کاردستی‌های مهدپویا-خانه-1 00:02:26
73 11:14:45 آرم تایم (قطارها) 00:00:20
74 11:15:05 قطارها - قسمت 20 00:05:11
75 11:20:16 اعلام برنامه 00:00:35
76 11:20:51 نقاشی کنیم 00:00:54
77 11:21:45 کلیپ فیلم سینمایی منطقه پرواز ممنوع 00:03:54
78 11:25:39 تیزر سینمایی بنیامین 00:01:00
79 11:26:39 ماموک 00:03:08
80 11:29:47 آرم تایم (موچولوها) 00:00:20
81 11:30:07 موچولوها - قسمت 18 00:09:44
82 11:39:51 کلیپ گل‌های آفتاب‌گردان 00:02:17
83 11:42:08 تیزر منطقه پرواز ممنوع 00:00:19
84 11:42:27 دیپ‌داپ 00:02:57
85 11:45:24 آرم تایم (ببری جان) 00:00:20
86 11:45:44 ببری جان - قسمت 45 00:10:34
87 11:56:18 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
88 11:56:40 شن‌دونه‌ها 00:04:27
89 12:01:07 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
90 12:01:23 ترانه‌های اتل متل - بی‌بی و عروسک 00:03:56
91 12:05:19 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:24
92 12:05:43 تیزر بزودی پاشو پاشو کوچولو 00:00:55
93 12:06:38 ترو ترو 00:03:36
94 12:10:14 وله رگلاژ 00:01:20
95 12:11:34 جشن نماز 00:04:26
96 12:16:00 جشن نماز 00:05:47
97 12:21:47 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
98 12:22:07 باهم‌بازی 00:03:12
99 12:25:19 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
100 12:27:19 تیزر پاشو پاشو کوچولو 00:00:55
101 12:28:14 کلیپ‌های مهدپویا- آموزش عدد 7 00:01:33
102 12:29:47 آرم تایم (ملوچ) 00:00:20
103 12:30:07 ملوچ - قسمت 21 00:09:17
104 12:39:24 تیزر منطقه پرواز ممنوع 00:00:37
105 12:40:01 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
106 12:42:01 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
107 12:42:23 دیپ‌داپ 00:02:45
108 12:45:08 آرم تایم (دوست من گوش‌دراز) 00:00:20
109 12:45:28 دوست من گوش‌دراز - قسمت 34 00:11:40
110 12:57:08 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
111 12:57:28 تیزر پاشو پاشو کوچولو 00:00:55
112 12:58:23 تیزر سینمایی بنیامین 00:00:26
113 12:58:49 اوم نوم 00:01:03
114 12:59:52 آرم تایم (شهر قصه) 00:00:20
115 13:00:12 شهر قصه - قسمت 80 00:06:44
116 13:06:56 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:24
117 13:07:20 مولانگ 00:02:53
118 13:10:13 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
119 13:10:29 ماجراهای سعید 00:04:41
120 13:15:10 آرم تایم (خدا چه آفریده؟) 00:00:20
121 13:15:30 خدا چه آفریده؟ - قسمت 32 00:11:24
122 13:26:54 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:24
123 13:27:18 دیپ‌داپ 00:02:56
124 13:30:14 آرم تایم (اژدهای مهربان من) 00:00:20
125 13:30:34 اژدهای مهربان من - قسمت 3 00:10:03
126 13:40:37 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
127 13:41:30 باهم‌بازی 00:03:15
128 13:44:45 آرم تایم (نقاش کوچولو) 00:00:20
129 13:45:05 نقاش کوچولو - قسمت 59 00:10:37
130 13:55:42 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
131 13:55:51 تیزر سینمایی بنیامین 00:00:50
132 13:56:41 یاپ یاپس 00:02:12
133 13:58:53 تیزر منطقه پرواز ممنوع 00:01:07
134 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
135 14:00:50 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
136 14:03:21 تلاوت قرآن 00:04:11
137 14:07:32 آرم تایم (سینمایی پاندای کونگ‌فوکار-3) 00:00:25
138 14:07:57 باکس پف فیلم سینمایی پاندای کونگ‌فوکار-3 01:32:51
139 15:40:48 آرم تایم (پسر شجاع) 00:00:20
140 15:41:08 پسر شجاع - قسمت 12 00:21:32
141 16:02:40 آرم تایم (مهارت‌های زندگی) 00:00:20
142 16:03:00 مهارت‌های زندگی - قسمت 38 00:13:04
143 16:16:04 آرم تایم (شکرستان) 00:00:20
144 16:16:24 شکرستان - قسمت 12 00:15:01
145 16:31:25 آرم تایم (حنا، دختری در مزرعه) 00:00:20
146 16:31:45 حنا، دختری در مزرعه - قسمت 24 00:20:02
147 16:51:47 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:27
148 16:52:14 کلیپ به رنگ ایران 00:03:34
149 16:55:48 آنونس مجموعه پسر شجاع 00:01:19
150 16:57:07 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
151 16:57:24 آنونس سینمایی دزدانی که هیچ کاری نمی کنند 00:02:00
152 16:59:24 تیزر منطقه پرواز ممنوع 00:00:24
153 16:59:48 آرم تایم (اژدها‌ سواران 1 و 2) 00:00:20
154 17:00:08 اژدها‌ سواران 1 و 2 - قسمت 23 00:22:11
155 17:22:19 آنونس مجموعه عناصر 00:01:05
156 17:23:24 آنونس مجموعه قلعه هزار اردک 00:01:28
157 17:24:52 لذت دانایی 00:04:36
158 17:29:28 وله رگلاژ 00:00:32
159 17:30:00 باکس تلاوت قرآن 00:11:00
160 17:41:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:19:00
161 18:00:00 آرم تایم (لاک‌پشت‌های نینجا) 00:00:20
162 18:00:20 لاک‌پشت‌های نینجا - قسمت 56 00:20:52
163 18:21:12 آنونس مجموعه بالتازار 00:01:28
164 18:22:40 کلیپ خوشا به حالت ای روستایی 00:03:11
165 18:25:51 آرم استیشن جوجه‌های آبی 00:00:38
166 18:26:29 برنارد 00:03:10
167 18:29:39 آرم تایم (قلعه هزار اردک) 00:00:20
168 18:29:59 قلعه هزار اردک - قسمت 13 00:20:46
169 18:50:45 تیزر منطقه پرواز ممنوع 00:01:21
170 18:52:06 آنونس مجموعه حنا، دختری در مزرعه 00:01:12
171 18:53:18 بره ناقلا 00:06:56
172 19:00:14 آرم تایم (مل‌مل) 00:00:20
173 19:00:34 مل‌مل-5 - قسمت 96 00:55:00
174 19:55:34 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:27
175 19:56:01 کدو بدو 00:01:35
176 19:57:36 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
177 19:57:59 آگهی بازرگانی 00:02:21
178 20:00:20 آرم تایم (صلح‌بانان) 00:00:20
179 20:00:40 صلح‌بانان - قسمت 24 00:20:38
180 20:21:18 آنونس سینمایی دزدانی که هیچ کاری نمی کنند 00:02:00
181 20:23:18 کلیپ خدای آسمان 00:03:02
182 20:26:20 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
183 20:26:43 آگهی بازرگانی 00:02:21
184 20:29:04 آرم تایم (پلنگ دم دراز) 00:00:20
185 20:29:24 پلنگ دم دراز - قسمت 11 00:20:46
186 20:50:10 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
187 20:50:46 تیزر سینمایی بنیامین 00:01:00
188 20:51:46 آنونس سینمایی دزدانی که هیچ کاری نمی کنند 00:02:00
189 20:53:46 کلیپ فیلم سینمایی منطقه پرواز ممنوع 00:03:54
190 20:57:40 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
191 20:58:03 آگهی بازرگانی 00:01:45
192 20:59:48 آرم تایم (جزیره دانش) 00:00:20
193 21:00:08 جزیره دانش - قسمت 37 00:22:06
194 21:22:14 آرم استیشن ماشین و توپ 00:00:22
195 21:22:36 کلیپ قاصدک 00:03:20
196 21:25:56 بره ناقلا 00:05:31
197 21:31:27 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
198 21:31:50 آگهی بازرگانی 00:02:21
199 21:34:11 شب بخیر بچه‌ها - قسمت 121 00:25:18
200 21:59:29 وله شب بخیر بچه‌ها 00:00:31


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها