جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:03:34
4 08:06:05 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
5 08:06:25 ماجراهای جنگل 00:04:43
6 08:11:08 اعلام برنامه 00:00:45
7 08:11:53 کلیپ نمره بیست 00:01:52
8 08:13:45 تیزر پاشو پاشو کوچولو 00:00:55
9 08:14:40 آرم تایم (جت سواران) 00:00:20
10 08:15:00 جت سواران-2 - قسمت 1 00:11:01
11 08:26:01 کلیپ‌های مهدپویا- خمیر و آرد نانوایی 00:02:06
12 08:28:07 تیزر سینمایی بنیامین 00:01:00
13 08:29:07 تیزر منطقه پرواز ممنوع 00:00:37
14 08:29:44 آرم تایم (موچولوها) 00:00:20
15 08:30:04 موچولوها - قسمت 21 00:08:46
16 08:38:50 آرم استیشن روز 00:00:20
17 08:39:10 دیپ‌داپ 00:02:55
18 08:42:05 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
19 08:42:25 کلیپ گربه ملوس 00:02:30
20 08:44:55 آرم تایم (قطارها) 00:00:20
21 08:45:15 قطارها - قسمت 23 00:04:53
22 08:50:08 اعلام برنامه 00:00:35
23 08:50:43 کاردستی‌های مهدپویا-خرس پاندا 00:02:54
24 08:53:37 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
25 08:54:03 مولانگ 00:03:27
26 08:57:30 کلیپ‌های مهدپویا- مهاجرت پرندگان در زمستان 00:02:24
27 08:59:54 تیزر منطقه پرواز ممنوع 00:00:19
28 09:00:13 آرم تایم (نقاش کوچولو) 00:00:20
29 09:00:33 نقاش کوچولو - قسمت 64 00:11:08
30 09:11:41 تیزر پاشو پاشو کوچولو 00:00:55
31 09:12:36 کلیپ سیاه و سفید 00:02:35
32 09:15:11 آرم تایم (پابلو، روباه کوچولوی قرمز) 00:00:20
33 09:15:31 پابلو، روباه کوچولوی قرمز - قسمت 8 00:08:59
34 09:24:30 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
35 09:24:50 ترانه‌های اتل متل - همسایه 00:04:13
36 09:29:03 تیزر سینمایی بنیامین 00:00:57
37 09:30:00 آرم تایم (خدا چه آفریده) 00:00:20
38 09:30:20 خدا چه آفریده؟ - قسمت 37 00:12:03
39 09:42:23 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
40 09:42:45 یاپ یاپس 00:02:15
41 09:45:00 آرم تایم (اژدهای مهربان من) 00:00:20
42 09:45:20 اژدهای مهربان من - قسمت 8 00:10:03
43 09:55:23 اعلام برنامه 00:00:35
44 09:55:58 کلیپ زمستان 00:01:55
45 09:57:53 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
46 09:58:02 بندبندی‌ها 00:01:21
47 09:59:23 تیزر منطقه پرواز ممنوع 00:00:24
48 09:59:47 آرم تایم (پاشو پاشو کوچولو) 00:00:20
49 10:00:07 پاشو پاشو کوچولو - قسمت 13 01:23:15
50 11:23:22 اعلام برنامه 00:00:35
51 11:23:57 ماموک 00:03:08
52 11:27:05 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
53 11:27:27 کلیپ چوپان و بره 00:02:23
54 11:29:50 تیزر سینمایی بنیامین 00:00:28
55 11:30:18 آرم تایم (جت سواران) 00:00:20
56 11:30:38 جت سواران-2 - قسمت 2 00:11:15
57 11:41:53 کلیپ‌های مهدپویا- فصل زمستان-1 00:02:15
58 11:44:08 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
59 11:44:17 تیزر منطقه پرواز ممنوع 00:00:37
60 11:44:54 آرم تایم (ملوچ) 00:00:20
61 11:45:14 ملوچ - قسمت 25 00:07:51
62 11:53:05 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:24
63 11:53:29 ترانه‌های اتل متل - ابر 00:04:17
64 11:57:46 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
65 11:58:08 شن‌دونه‌ها 00:04:27
66 12:02:35 آنونس مجموعه نقاش کوچولو 00:01:30
67 12:04:05 کاردستی‌های مهدپویا-توپ 00:03:16
68 12:07:21 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
69 12:07:37 ترو ترو 00:03:36
70 12:11:13 وله رگلاژ 00:00:37
71 12:11:50 جشن نماز 00:05:10
72 12:17:00 جشن نماز 00:05:51
73 12:22:51 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
74 12:23:11 ماجراهای جنگل 00:04:16
75 12:27:27 اعلام برنامه 00:00:45
76 12:28:12 کلیپ خدای برف و باران 00:01:51
77 12:30:03 آرم تایم (قطارها) 00:00:20
78 12:30:23 قطارها - قسمت 24 00:05:19
79 12:35:42 کلیپ‌های مهدپویا- مزه‌ها-2 00:02:50
80 12:38:32 آنونس مجموعه خدا چه آفریده 00:01:30
81 12:40:02 باهم‌بازی 00:03:05
82 12:43:07 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
83 12:43:16 بندبندی‌ها 00:01:36
84 12:44:52 آرم تایم (موچولوها) 00:00:20
85 12:45:12 موچولوها - قسمت 22 00:09:04
86 12:54:16 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
87 12:54:36 مولانگ 00:03:27
88 12:58:03 تیزر سینمایی بنیامین 00:01:00
89 12:59:03 تیزر پاشو پاشو کوچولو 00:00:55
90 12:59:58 آرم تایم (دوست من گوش‌دراز) 00:00:20
91 13:00:18 دوست من گوش‌دراز - قسمت 38 00:11:40
92 13:11:58 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
93 13:12:14 کلیپ باد 00:02:55
94 13:15:09 آرم تایم (پابلو، روباه کوچولوی قرمز) 00:00:20
95 13:15:29 پابلو، روباه کوچولوی قرمز - قسمت 7 00:09:17
96 13:24:46 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
97 13:25:08 کاردستی‌های مهدپویا-فرفره 00:02:15
98 13:27:23 اوم نوم 00:01:08
99 13:28:31 تیزر منطقه پرواز ممنوع 00:01:16
100 13:29:47 آرم تایم (خدا چه آفریده؟) 00:00:20
101 13:30:07 خدا چه آفریده؟ - قسمت 36 00:12:23
102 13:42:30 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
103 13:42:53 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
104 13:44:53 آرم تایم (اژدهای مهربان من) 00:00:20
105 13:45:13 اژدهای مهربان من - قسمت 7 00:09:59
106 13:55:12 کلیپ‌های مهدپویا- تغذیه 00:01:47
107 13:56:59 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
108 13:57:19 یاپ یاپس 00:02:15
109 13:59:34 تیزر سینمایی بنیامین 00:00:26
110 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:33
111 14:00:33 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
112 14:03:04 تلاوت قرآن 00:04:04
113 14:07:08 آرم تایم (گامبا) 00:00:20
114 14:07:28 گامبا - قسمت 17 00:22:45
115 14:30:13 آرم تایم (ماجراهای نیلز) 00:00:20
116 14:30:33 ماجراهای نیلز - قسمت 35 00:21:32
117 14:52:05 آنونس مجموعه ماجراهای پلنگ دم دراز 00:01:27
118 14:53:32 مزه_خلاقیت - قسمت سبد 00:02:09
119 14:55:41 موسیقی فیلم غول‌های پاکتی 00:01:37
120 14:57:18 تیزر بزودی شگفت انگیزان 00:02:22
121 14:59:40 آرم تایم (داستان آنه شرلی) 00:00:20
122 15:00:00 داستان آنه شرلی - قسمت 33 00:23:06
123 15:23:06 تیزر منطقه پرواز ممنوع 00:01:21
124 15:24:27 اعلام برنامه 00:00:55
125 15:25:22 نظر شما چیه؟ 00:04:25
126 15:29:47 آرم تایم (ویکی و مردان پر زور) 00:00:20
127 15:30:07 ویکی و مردان پر زور - قسمت 32 00:11:53
128 15:42:00 آنونس مجموعه پسر شجاع 00:01:19
129 15:43:19 شکرستان 00:01:48
130 15:45:07 آرم تایم (پروفسور بالتازار) 00:00:20
131 15:45:27 پروفسور بالتازار - قسمت 8 00:08:30
132 15:53:57 اعلام برنامه 00:00:50
133 15:54:47 کلیپ بسم الله 00:03:33
134 15:58:20 تیزر سینمایی بنیامین 00:01:47
135 16:00:07 آرم تایم (مل‌مل) 00:00:20
136 16:00:27 مل‌مل-5 - قسمت 98 00:55:00
137 16:55:27 آنونس مجموعه قلعه هزار اردک 00:01:28
138 16:56:55 موسیقی فیلم چگونه اژدهای خود را آموزش دهید-1 00:01:50
139 16:58:45 تیزر منطقه پرواز ممنوع 00:01:16
140 17:00:01 آرم تایم (صلح‌بانان) 00:00:20
141 17:00:21 صلح‌بانان - قسمت 26 00:18:28
142 17:18:49 تیزر پف فیلم 00:00:55
143 17:19:44 رود رانر 00:06:17
144 17:26:01 اعلام برنامه 00:00:55
145 17:26:56 سبک زندگی 00:02:17
146 17:29:13 وله رگلاژ 00:00:47
147 17:30:00 باکس تلاوت قرآن 00:15:00
148 17:45:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:14:00
149 17:59:00 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
150 17:59:22 تیزر سینمایی بنیامین 00:00:29
151 17:59:51 آرم تایم (پلنگ دم دراز) 00:00:20
152 18:00:11 پلنگ دم دراز - قسمت 15 00:22:56
153 18:23:07 آنونس مجموعه اردوگاه حیوانات 00:01:36
154 18:24:43 ترافیک 00:02:12
155 18:26:55 آرم استیشن جعبه و خودکار 00:00:21
156 18:27:16 شهر اسباب‌بازی‌ 00:02:36
157 18:29:52 آرم تایم (جزیره دانش) 00:00:20
158 18:30:12 جزیره دانش - قسمت 39 00:22:09
159 18:52:21 اعلام برنامه 00:00:55
160 18:53:16 موسیقی فیلم پسر فضایی 00:01:54
161 18:55:10 گروه تحقیق 00:04:08
162 18:59:18 تیزر منطقه پرواز ممنوع 00:00:24
163 18:59:42 آرم تایم (پاندای کونگ‌فوکار) 00:00:20
164 19:00:02 پاندای کونگ‌فوکار-1و2 - قسمت 6 00:21:34
165 19:21:36 تیزر بزودی شگفت انگیزان 00:02:22
166 19:23:58 آنونس مجموعه ماجراهای نیلز 00:01:14
167 19:25:12 نظر شما چیه؟ 00:04:47
168 19:29:59 آرم تایم (اردوگاه حیوانات) 00:00:20
169 19:30:19 اردوگاه حیوانات - قسمت 7 00:11:30
170 19:41:49 تیزر سینمایی بنیامین 00:00:55
171 19:42:44 تیزر پف فیلم 00:00:55
172 19:43:39 موسیقی فیلم عملیات آجیلی 00:01:12
173 19:44:51 آرم تایم (مثل‌نامه) 00:00:20
174 19:45:11 مثل‌نامه - قسمت 91 00:12:50
175 19:58:01 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
176 19:58:24 آگهی بازرگانی 00:02:57
177 20:01:21 آرم تایم (گامبا) 00:00:20
178 20:01:41 گامبا - قسمت 17 00:22:45
179 20:24:26 آنونس مجموعه پروفسور بالتازار 00:01:29
180 20:25:55 کدو بدو 00:01:27
181 20:27:22 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
182 20:27:45 آگهی بازرگانی 00:02:07
183 20:29:52 آرم تایم (ماجراهای نیلز) 00:00:20
184 20:30:12 ماجراهای نیلز - قسمت 35 00:21:32
185 20:51:44 آنونس مجموعه ویکی و مردان پر زور 00:01:24
186 20:53:08 کلیپ منطقه پرواز ممنوع 00:03:54
187 20:57:02 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
188 20:57:25 آگهی بازرگانی 00:02:18
189 20:59:43 آرم تایم (داستان آنه شرلی) 00:00:20
190 21:00:03 داستان آنه شرلی - قسمت 33 00:23:06
191 21:23:09 تیزر سینمایی بنیامین 00:01:00
192 21:24:09 مزه_خلاقیت - قسمت کیف 00:02:08
193 21:26:17 آرم استیشن جعبه و خودکار 00:00:21
194 21:26:38 بره ناقلا 00:06:17
195 21:32:55 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
196 21:33:18 آگهی بازرگانی 00:02:21
197 21:35:39 شب بخیر بچه‌ها - قسمت 126 00:24:07
198 21:59:46 وله شب بخیر بچه‌ها 00:00:14


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها