جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:04:35
4 08:07:06 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
5 08:07:26 کلیپ مداد رنگی 00:03:04
6 08:10:30 اعلام برنامه 00:00:45
7 08:11:15 تیزر پاشو پاشو کوچولو 00:00:55
8 08:12:10 دیپ‌داپ 00:02:31
9 08:14:41 آرم تایم (قطارها) 00:00:20
10 08:15:01 قطارها - قسمت 26 00:05:09
11 08:20:10 آرم استیشن روز 00:00:20
12 08:20:30 شن‌دونه‌ها 00:04:27
13 08:24:57 تیزر سینمایی بنیامین 00:00:57
14 08:25:54 ترانه‌های اتل متل - ابر 00:04:17
15 08:30:11 آرم تایم (موچولوها) 00:00:20
16 08:30:31 موچولوها - قسمت 24 00:08:41
17 08:39:12 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
18 08:39:34 مولانگ 00:03:25
19 08:42:59 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
20 08:43:19 کلیپ خدای برف و باران 00:01:51
21 08:45:10 آرم تایم (جت سواران) 00:00:20
22 08:45:30 جت سواران-2 - قسمت 4 00:11:12
23 08:56:42 اعلام برنامه 00:00:35
24 08:57:17 کاردستی‌های مهدپویا-موش 00:02:49
25 09:00:06 آرم تایم (ملوچ) 00:00:20
26 09:00:26 ملوچ - قسمت 27 00:10:08
27 09:10:34 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
28 09:11:00 کلیپ پیراهن پرستاره 00:03:54
29 09:14:54 آرم تایم (دوست من گوش‌دراز) 00:00:20
30 09:15:14 دوست من گوش‌دراز - قسمت 40 00:11:39
31 09:26:53 اعلام برنامه 00:00:45
32 09:27:38 یاپ یاپس 00:02:15
33 09:29:53 آرم تایم (شهر قصه) 00:00:20
34 09:30:13 شهر قصه - قسمت 84 00:07:51
35 09:38:04 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
36 09:38:13 ماجراهای جنگل 00:04:28
37 09:42:41 تیزر سینمایی بنیامین 00:00:29
38 09:43:10 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
39 09:45:10 آرم تایم (پابلو، روباه کوچولوی قرمز) 00:00:20
40 09:45:30 پابلو، روباه کوچولوی قرمز - قسمت 11 00:09:08
41 09:54:38 اعلام برنامه 00:00:35
42 09:55:13 کلیپ سیاه و سفید 00:02:35
43 09:57:48 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
44 09:58:41 تیزر منطقه پرواز ممنوع 00:01:03
45 09:59:44 آرم تایم (ماجراهای قصه به قصه) 00:00:20
46 10:00:04 ماجراهای قصه به قصه - قسمت 16 00:14:37
47 10:14:41 آرم تایم (حیوانات ماشینی) 00:00:20
48 10:15:01 حیوانات ماشینی - قسمت 39 00:10:09
49 10:25:10 تیزر سینمایی بنیامین 00:01:00
50 10:26:10 ترو ترو 00:03:36
51 10:29:46 آرم تایم (نقاش کوچولو) 00:00:20
52 10:30:06 نقاش کوچولو - قسمت 67 00:11:09
53 10:41:15 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
54 10:41:35 تیزر پاشو پاشو کوچولو 00:00:55
55 10:42:30 آرم استیشن روز 00:00:20
56 10:42:50 کلیپ ماهی 00:02:10
57 10:45:00 آرم تایم (اژدهای مهربان من) 00:00:20
58 10:45:20 اژدهای مهربان من - قسمت 11 00:08:18
59 10:53:38 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:53
60 10:54:31 ماجراهای سعید 00:04:34
61 10:59:05 تیزر سینمایی بنیامین 00:00:57
62 11:00:02 آرم تایم (خدا چه آفریده) 00:00:20
63 11:00:22 خدا چه آفریده؟ - قسمت 40 00:12:13
64 11:12:35 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:23
65 11:12:58 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
66 11:14:58 آرم تایم (قطارها) 00:00:20
67 11:15:18 قطارها - قسمت 27 00:04:58
68 11:20:16 اعلام برنامه 00:00:35
69 11:20:51 کلیپ عروسک قشنگ 00:02:58
70 11:23:49 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
71 11:24:05 تیزر سینمایی بنیامین 00:01:00
72 11:25:05 ماجراهای جنگل 00:04:44
73 11:29:49 آرم تایم (موچولوها) 00:00:20
74 11:30:09 موچولوها - قسمت 35 00:09:10
75 11:39:19 آرم استیشن روز 00:00:20
76 11:39:39 کلیپ گربه ملوس 00:02:30
77 11:42:09 تیزر منطقه پرواز ممنوع 00:00:19
78 11:42:28 دیپ‌داپ 00:02:48
79 11:45:16 آرم تایم (جت سواران) 00:00:20
80 11:45:36 جت سواران-2 - قسمت 5 00:10:54
81 11:56:30 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
82 11:56:52 کلیپ دوستان جنگل- مسواک زدن 00:05:10
83 12:02:02 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
84 12:02:28 کاردستی های مهدپویا-جنگل-1 00:02:58
85 12:05:26 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
86 12:06:19 اوم نوم 00:01:09
87 12:07:28 تیزر بزودی پاشو پاشو کوچولو 00:00:55
88 12:08:23 مولانگ 00:03:26
89 12:11:49 وله رگلاژ 00:00:45
90 12:12:34 جشن نماز 00:04:26
91 12:17:00 جشن نماز 00:05:47
92 12:22:47 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
93 12:23:07 ماجراهای سعید 00:04:24
94 12:27:31 تیزر پاشو پاشو کوچولو 00:00:55
95 12:28:26 بندبندی‌ها 00:01:37
96 12:30:03 آرم تایم (ملوچ) 00:00:20
97 12:30:23 ملوچ - قسمت 28 00:08:30
98 12:38:53 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
99 12:39:46 تیزر منطقه پرواز ممنوع 00:00:37
100 12:40:23 ترانه‌های اتل متل - دریا 00:04:28
101 12:44:51 آرم تایم (دوست من گوش‌دراز) 00:00:20
102 12:45:11 دوست من گوش‌دراز - قسمت 41 00:11:13
103 12:56:24 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
104 12:56:44 تیزر پاشو پاشو کوچولو 00:00:55
105 12:57:39 تیزر سینمایی بنیامین 00:00:26
106 12:58:05 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
107 13:00:05 آرم تایم (شهر قصه) 00:00:20
108 13:00:25 شهر قصه - قسمت 83 00:07:25
109 13:07:50 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
110 13:08:12 ترو ترو 00:03:33
111 13:11:45 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
112 13:11:54 کلیپ شاپرک 00:03:19
113 13:15:13 آرم تایم (خدا چه آفریده؟) 00:00:20
114 13:15:33 خدا چه آفریده؟ - قسمت 39 00:12:22
115 13:27:55 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:24
116 13:28:19 بندبندی‌ها 00:01:37
117 13:29:56 آرم تایم (اژدهای مهربان من) 00:00:20
118 13:30:16 اژدهای مهربان من - قسمت 10 00:10:03
119 13:40:19 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
120 13:41:12 شن‌دونه‌ها 00:03:45
121 13:44:57 آرم تایم (نقاش کوچولو) 00:00:20
122 13:45:17 نقاش کوچولو - قسمت 66 00:10:51
123 13:56:08 تیزر سینمایی بنیامین 00:00:50
124 13:56:58 کلیپ زمستان 00:01:55
125 13:58:53 تیزر منطقه پرواز ممنوع 00:01:07
126 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
127 14:00:50 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
128 14:03:21 تلاوت قرآن 00:04:11
129 14:07:32 آرم تایم (سینمایی اتحاد حیوانات) 00:00:25
130 14:07:57 باکس پف فیلم سینمایی اتحاد حیوانات 01:31:43
131 15:39:40 آرم تایم (پسر شجاع) 00:00:20
132 15:40:00 پسر شجاع - قسمت 14 00:22:06
133 16:02:06 آرم تایم(مهارت‌های زندگی) 00:00:20
134 16:02:26 مهارت‌های زندگی - قسمت 40 00:11:17
135 16:13:43 کلیپ ایران آینده 00:01:44
136 16:15:27 آرم تایم (شکرستان) 00:00:20
137 16:15:47 شکرستان 00:16:43
138 16:32:30 آرم تایم (اندرسون و قصه‌هایش) 00:00:20
139 16:32:50 اندرسون و قصه‌هایش - قسمت 14 00:24:35
140 16:57:25 پویه سردار سلیمانی 00:00:55
141 16:58:20 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
142 16:58:56 تیزر منهاج 00:00:42
143 16:59:38 آرم تایم (اژدها‌ سواران) 00:00:20
144 16:59:58 اژدها‌ سواران 1 و 2 - قسمت 25 00:22:04
145 17:22:02 تیزر منهاج 00:00:42
146 17:22:44 آنونس سنمایی رابین هود 00:02:00
147 17:24:44 کلیپ سرزمین من 00:03:47
148 17:28:31 پویه سردار سلیمانی 00:00:55
149 17:29:26 وله رگلاژ 00:00:34
150 17:30:00 باکس تلاوت قرآن 00:18:00
151 17:48:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:12:00
152 18:00:00 آرم تایم (لاک‌پشت‌های نینجا) 00:00:20
153 18:00:20 لاک‌پشت‌های نینجا - قسمت 58 00:20:49
154 18:21:09 آنونس مجموعه بالتازار 00:01:28
155 18:22:37 کلیپ به رنگ ایران 00:03:34
156 18:26:11 آرم استیشن جوجه‌های آبی 00:00:38
157 18:26:49 برنارد 00:03:01
158 18:29:50 آرم تایم (قلعه هزار اردک) 00:00:20
159 18:30:10 قلعه هزار اردک - قسمت 15 00:20:21
160 18:50:31 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
161 18:51:07 پویه سردار سلیمانی 00:00:55
162 18:52:02 تیزر منهاج 00:00:42
163 18:52:44 کلیپ از تو ممنونم 00:03:19
164 18:56:03 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
165 18:56:25 تیزر منطقه پرواز ممنوع 00:01:16
166 18:57:41 ترافیک 00:02:12
167 18:59:53 آرم تایم (مل‌مل) 00:00:20
168 19:00:13 مل‌مل-5 - قسمت 98 00:53:55
169 19:54:08 پویه سردار سلیمانی 00:00:55
170 19:55:03 تیزر منهاج 00:00:42
171 19:55:45 موسیقی فیلم بچه رئیس 00:01:46
172 19:57:31 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
173 19:57:54 آگهی بازرگانی 00:02:32
174 20:00:26 آرم تایم (صلح‌بانان) 00:00:20
175 20:00:46 صلح‌بانان - قسمت 26 00:22:07
176 20:22:53 آرم استیشن دایره شیشه‌ای 00:00:10
177 20:23:03 کلیپ جهان زیبا 00:02:22
178 20:25:25 رالف 00:01:08
179 20:26:33 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
180 20:26:56 آگهی بازرگانی 00:02:45
181 20:29:41 آرم تایم (پلنگ دم دراز) 00:00:20
182 20:30:01 پلنگ دم دراز - قسمت 13 00:21:16
183 20:51:17 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
184 20:51:53 کدو بدو 00:01:27
185 20:53:20 کلیپ قاصدک 00:03:20
186 20:56:40 تیزر منهاج 00:00:42
187 20:57:22 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
188 20:57:45 آگهی بازرگانی 00:02:12
189 20:59:57 آرم تایم (جزیره دانش) 00:00:20
190 21:00:17 جزیره دانش - قسمت 39 00:25:04
191 21:25:21 آرم استیشن ماشین و توپ 00:00:22
192 21:25:43 پویه سردار سلیمانی 00:00:55
193 21:26:38 سبک زندگی 00:01:48
194 21:28:26 آنونس مجموعه عناصر 00:01:05
195 21:29:31 آنونس سنمایی رابین هود 00:02:00
196 21:31:31 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
197 21:31:54 آگهی بازرگانی 00:02:21
198 21:34:15 شب بخیر بچه‌ها - قسمت 127 00:25:34
199 21:59:49 وله شب بخیر بچه‌ها 00:00:11


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها