جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:04:35
4 08:07:06 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
5 08:07:26 کلیپ سلام 00:01:22
6 08:08:48 اعلام برنامه 00:00:45
7 08:09:33 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
8 08:11:33 تیزر پاشو پاشو کوچولو - پویایی‌ها 00:00:55
9 08:12:28 فتو کلیپ ویژه اربعین-1 00:02:28
10 08:14:56 آرم تایم (جت سواران) 00:00:20
11 08:15:16 جت سواران-2 - قسمت 9 00:11:00
12 08:26:16 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
13 08:26:42 یاپ یاپس 00:02:15
14 08:28:57 تیزر سینمایی بنیامین 00:00:57
15 08:29:54 آرم تایم (موچولوها) 00:00:20
16 08:30:14 موچولوها - قسمت 29 00:08:45
17 08:38:59 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
18 08:39:21 ماموک 00:03:00
19 08:42:21 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
20 08:42:41 کلیپ امام آزادی 00:02:00
21 08:44:41 آرم تایم (قطارها) 00:00:20
22 08:45:01 قطارها - قسمت 31 00:04:50
23 08:49:51 اعلام برنامه 00:00:35
24 08:50:26 کلیپ خورشید زیبا 00:03:00
25 08:53:26 آرم استیشن روز 00:00:20
26 08:53:46 مولانگ 00:02:45
27 08:56:31 تیزر پاشو پاشو کوچولو - پویایی‌ها 00:00:55
28 08:57:26 تیزر منطقه پرواز ممنوع 00:00:24
29 08:57:50 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
30 08:58:16 بندبندی‌ها 00:01:37
31 08:59:53 آرم تایم (نقاش کوچولو) 00:00:20
32 09:00:13 نقاش کوچولو - قسمت 69 00:11:08
33 09:11:21 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:24
34 09:11:45 کلیپ آمد بهاران 00:02:56
35 09:14:41 آرم تایم (پابلو، روباه کوچولوی قرمز) 00:00:20
36 09:15:01 پابلو، روباه کوچولوی قرمز - قسمت 16 00:08:58
37 09:23:59 اعلام برنامه 00:00:45
38 09:24:44 فتوکلیپ پویش پرچم-2 00:02:28
39 09:27:12 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
40 09:27:32 یاپ یاپس 00:02:15
41 09:29:47 آرم تایم (خدا چه آفریده) 00:00:20
42 09:30:07 خدا چه آفریده؟ - قسمت 45 00:11:52
43 09:41:59 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
44 09:42:08 تیزر سینمایی بنیامین 00:01:00
45 09:43:08 تیزر پاشو پاشو کوچولو - پویایی‌ها 00:00:55
46 09:44:03 نقاشی کنیم 00:00:55
47 09:44:58 آرم تایم (اژدهای مهربان من) 00:00:20
48 09:45:18 اژدهای مهربان من - قسمت 16 00:09:43
49 09:55:01 اعلام برنامه 00:00:35
50 09:55:36 کلیپ شادمانه پرچم ایران 00:03:07
51 09:58:43 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
52 09:58:52 تیزر منطقه پرواز ممنوع 00:01:05
53 09:59:57 آرم تایم (پاشو پاشو کوچولو) 00:00:20
54 10:00:17 پاشو پاشو کوچولو 01:23:37
55 11:23:54 کلیپ عطر خنده امام 00:01:16
56 11:25:10 اعلام برنامه 00:00:35
57 11:25:45 اوم نوم 00:01:05
58 11:26:50 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
59 11:27:12 کلیپ شادی 00:02:35
60 11:29:47 آرم تایم (جت سواران) 00:00:20
61 11:30:07 جت سواران-2 - قسمت 10 00:10:57
62 11:41:04 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
63 11:41:13 فتوکلیپ پویش پرچم-3 00:02:05
64 11:43:18 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
65 11:43:41 اوم نوم 00:01:00
66 11:44:41 آرم تایم (ملوچ) 00:00:20
67 11:45:01 ملوچ - قسمت 33 00:06:44
68 11:51:45 ماجراهای جنگل 00:04:42
69 11:56:27 تیزر پاشو پاشو کوچولو - پویایی‌ها 00:00:55
70 11:57:22 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
71 11:57:31 کلیپ وقتی امام آمد 00:02:56
72 12:00:27 آرم تایم (قطارها) 00:00:20
73 12:00:47 قطارها - قسمت 32 00:04:59
74 12:05:46 تیزر پاشو پاشو کوچولو - پویایی‌ها 00:00:55
75 12:06:41 ترو ترو 00:03:36
76 12:10:17 تیزر سینمایی بنیامین 00:01:47
77 12:12:04 وله رگلاژ 00:00:33
78 12:12:37 جشن نماز 00:05:23
79 12:18:00 جشن نماز 00:05:42
80 12:23:42 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
81 12:24:02 یکی بود یکی نبود 00:02:39
82 12:26:41 اعلام برنامه 00:00:45
83 12:27:26 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
84 12:29:26 تیزر منطقه پرواز ممنوع 00:00:37
85 12:30:03 آرم تایم (موچولوها) 00:00:20
86 12:30:23 موچولوها - قسمت 30 00:08:19
87 12:38:42 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
88 12:38:51 کلیپ یاد امام 00:02:53
89 12:41:44 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
90 12:42:00 کاردستی‌های مهدپویا-درخت برفی‎ 00:02:54
91 12:44:54 آرم تایم (مسی به اکیدو می‌رود) 00:00:20
92 12:45:14 مسی به اکیدو می‌رود - قسمت 5 00:10:42
93 12:55:56 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
94 12:56:16 فتوکلیپ پویش پرچم-2 00:02:28
95 12:58:44 تیزر سینمایی بنیامین 00:00:29
96 12:59:13 تیزر پاشو پاشو کوچولو - پویایی‌ها 00:00:55
97 13:00:08 آرم تایم (نقاش کوچولو) 00:00:20
98 13:00:28 نقاش کوچولو - قسمت 68 00:11:01
99 13:11:29 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
100 13:11:51 کلیپ عروسک قشنگ 00:02:58
101 13:14:49 آرم تایم (پابلو، روباه کوچولوی قرمز) 00:00:20
102 13:15:09 پابلو، روباه کوچولوی قرمز - قسمت 15 00:09:11
103 13:24:20 تیزر منطقه پرواز ممنوع 00:01:16
104 13:25:36 تیزر پاشو پاشو کوچولو - پویایی‌ها 00:00:55
105 13:26:31 باهم‌بازی 00:03:12
106 13:29:43 آرم تایم (خدا چه آفریده) 00:00:20
107 13:30:03 خدا چه آفریده؟ - قسمت 44 00:11:35
108 13:41:38 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
109 13:41:47 کلیپ آمد بهاران 00:02:56
110 13:44:43 آرم تایم (اژدهای مهربان من) 00:00:20
111 13:45:03 اژدهای مهربان من - قسمت 15 00:10:04
112 13:55:07 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
113 13:55:27 کاردستی‌های مهدپویا-خرس 00:02:38
114 13:58:05 تیزر پاشو پاشو کوچولو - پویایی‌ها 00:00:55
115 13:59:00 تیزر سینمایی بنیامین 00:01:00
116 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
117 14:00:50 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
118 14:03:21 تلاوت قرآن 00:03:34
119 14:06:55 تیزر پویه سردار سلیمانی 00:01:25
120 14:08:20 آرم تایم (صلح‌بانان) 00:00:20
121 14:08:40 صلح‌بانان - قسمت 29 00:21:00
122 14:29:40 آرم تایم (پلنگ دم دراز) 00:00:20
123 14:30:00 پلنگ دم دراز - قسمت 18 00:21:07
124 14:51:07 وله دهه فجر 00:00:17
125 14:51:24 کلیپ ارغوان 00:03:55
126 14:55:19 وله دهه فجر 00:00:20
127 14:55:39 لذت دانایی 00:04:36
128 15:00:15 آرم تایم (جزیره دانش) 00:00:20
129 15:00:35 جزیره دانش - قسمت 42 00:26:35
130 15:27:10 اعلام برنامه 00:00:55
131 15:28:05 ایران آینده 00:01:44
132 15:29:49 آرم تایم (بینا و دینا) 00:00:20
133 15:30:09 بینا و دینا - قسمت 3 00:11:27
134 15:41:36 تیزر پویه سردار سلیمانی 00:01:27
135 15:43:03 آنونس سینمایی بچه های محله گل ها 00:02:00
136 15:45:03 آرم تایم (توربو و دوستان) 00:00:20
137 15:45:23 توربو و دوستان - قسمت 8 00:11:09
138 15:56:32 پویه سردار سلیمانی 00:01:25
139 15:57:57 اعلام برنامه 00:00:50
140 15:58:47 کدو بدو 00:01:46
141 16:00:33 آرم تایم (پاندای کونگ‌فو کار) 00:00:20
142 16:00:53 پاندای کونگ‌فو کار-1و2 - قسمت 9 00:23:00
143 16:23:53 وله امام و بچه ها 00:00:30
144 16:24:23 کلیپ من انقلابی‌ام 00:03:55
145 16:28:18 وله دهه فجر 00:00:20
146 16:28:38 تیزر منطقه پرواز ممنوع 00:01:07
147 16:29:45 آرم تایم (ورجه وورجه) 00:00:20
148 16:30:05 ورجه وورجه-3 - قسمت 2 00:23:49
149 16:53:54 تیزر پویه سردار سلیمانی 00:01:27
150 16:55:21 کلیپ آمده موسم فتح و ایمان 00:04:27
151 16:59:48 آرم تایم (گامبا) 00:00:20
152 17:00:08 گامبا - قسمت 20 00:21:58
153 17:22:06 تیزر مجموعه خرس‌های کله فندقی 00:01:21
154 17:23:27 وله دهه فجر 00:00:20
155 17:23:47 کلیپ امام مهربانی 00:03:28
156 17:27:15 اعلام برنامه 00:00:55
157 17:28:10 تیزر طرخ ملی لاله های روشن 00:00:55
158 17:29:05 وله رگلاژ 00:00:55
159 17:30:00 باکس تلاوت قرآن 00:23:00
160 17:53:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:07:00
161 18:00:00 وله دهه فجر 00:00:20
162 18:00:20 آرم تایم (ماجراهای نیلز) 00:00:20
163 18:00:40 ماجراهای نیلز - قسمت 38 00:21:27
164 18:22:07 آرم استیشن دایره شیشه‌ای 00:00:10
165 18:22:17 تیزر پویه سردار سلیمانی 00:01:25
166 18:23:42 کلیپ آرامش قبل از طوفان 00:03:38
167 18:27:20 وله دهه فجر 00:00:20
168 18:27:40 آنونس سینمایی بچه های محله گل ها 00:02:00
169 18:29:40 آرم تایم (داستان آنه شرلی) 00:00:20
170 18:30:00 داستان آنه شرلی - قسمت 1 00:25:28
171 18:55:28 تیزر بزودی شگفت انگیزان 00:02:22
172 18:57:50 آنونس سینمایی بچه های محله گل ها 00:02:00
173 18:59:50 آرم تایم (مل‌مل) 00:00:20
174 19:00:10 مل‌مل-5 - قسمت 100 00:55:00
175 19:55:10 تیزر پویه سردار سلیمانی 00:01:27
176 19:56:37 وله دهه فجر 00:00:20
177 19:56:57 کلیپ مدرسه انقلاب 00:03:03
178 20:00:00 آرم تایم (صلح‌بانان) 00:00:20
179 20:00:20 صلح‌بانان - قسمت 29 00:21:00
180 20:21:20 تیزر پف فیلم 00:00:40
181 20:22:00 برنارد 00:03:10
182 20:25:10 آنونس مجموعه پسر شجاع 00:01:19
183 20:26:29 وله دهه فجر 00:00:30
184 20:26:59 کلیپ کتاب انقلاب 00:03:30
185 20:30:29 آرم تایم (پلنگ دم دراز) 00:00:20
186 20:30:49 پلنگ دم دراز - قسمت 18 00:21:07
187 20:51:56 وله دهه فجر 00:00:30
188 20:52:26 کلیپ خمینی ای امام 00:04:04
189 20:56:30 وله دهه فجر 00:00:17
190 20:56:47 تیزر منطقه پرواز ممنوع 00:00:24
191 20:57:11 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
192 20:57:34 آگهی بازرگانی 00:02:05
193 20:59:39 آرم تایم (جزیره دانش) 00:00:20
194 20:59:59 جزیره دانش - قسمت 42 00:26:35
195 21:26:34 آرم استیشن جوجه‌های آبی 00:00:38
196 21:27:12 تیزر پف فیلم 00:00:40
197 21:27:52 آنونس مجموعه قلعه هزار اردک 00:01:28
198 21:29:20 وله دهه فجر 00:00:20
199 21:29:40 کلیپ سرزمین من 00:03:47
200 21:33:27 پویه سردار سلیمانی 00:01:27
201 21:34:54 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
202 21:35:17 آگهی بازرگانی 00:02:21
203 21:37:38 شب بخیر بچه‌ها - قسمت 134 00:21:48
204 21:59:26 وله شب بخیر بچه‌ها 00:00:34


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها