جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:04:42
4 08:07:13 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
5 08:07:33 مولانگ 00:03:27
6 08:11:00 اعلام برنامه 00:00:45
7 08:11:45 تیزر پاشو پاشو کوچولو - پویایی‌ها 00:00:55
8 08:12:40 یاپ یاپس 00:02:15
9 08:14:55 آرم تایم (جت سواران) 00:00:20
10 08:15:15 جت سواران-2 - قسمت 10 00:10:57
11 08:26:12 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
12 08:26:32 یکی بود یکی نبود 00:02:39
13 08:29:11 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
14 08:29:37 تیزر منطقه پرواز ممنوع 00:00:19
15 08:29:56 آرم تایم (موچولوها) 00:00:20
16 08:30:16 موچولوها - قسمت 30 00:08:19
17 08:38:35 آرم استیشن روز 00:00:20
18 08:38:55 فتوکلیپ پویش پرچم-2 00:02:28
19 08:41:23 تیزر سینمایی بنیامین 00:00:57
20 08:42:20 دیپ‌داپ 00:02:44
21 08:45:04 آرم تایم (قطارها) 00:00:20
22 08:45:24 قطارها - قسمت 32 00:04:59
23 08:50:23 اعلام برنامه 00:00:35
24 08:50:58 کلیپ امام آزادی 00:02:00
25 08:52:58 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
26 08:53:24 تیزر پاشو پاشو کوچولو - پویایی‌ها 00:00:55
27 08:54:19 ماجراهای جنگل 00:04:44
28 08:59:03 تیزر منطقه پرواز ممنوع 00:01:03
29 09:00:06 آرم تایم (نقاش کوچولو) 00:00:20
30 09:00:26 نقاش کوچولو - قسمت 70 00:11:06
31 09:11:32 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
32 09:11:55 کلیپ خورشید زیبا 00:03:00
33 09:14:55 آرم تایم (پابلو، روباه کوچولوی قرمز) 00:00:20
34 09:15:15 پابلو، روباه کوچولوی قرمز - قسمت 17 00:07:51
35 09:23:06 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
36 09:23:26 ماجراهای سعید 00:05:48
37 09:29:14 تیزر سینمایی بنیامین 00:01:00
38 09:30:14 آرم تایم (خدا چه آفریده) 00:00:20
39 09:30:34 خدا چه آفریده؟ - قسمت 46 00:11:36
40 09:42:10 تیزر پاشو پاشو کوچولو - پویایی‌ها 00:00:55
41 09:43:05 فتوکلیپ پویش پرچم-3 00:02:05
42 09:45:10 آرم تایم (اژدهای مهربان من) 00:00:20
43 09:45:30 اژدهای مهربان من - قسمت 11 00:10:03
44 09:55:33 اعلام برنامه 00:00:35
45 09:56:08 کلیپ گربه ملوس 00:02:30
46 09:58:38 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
47 09:58:47 تیزر منطقه پرواز ممنوع 00:01:16
48 10:00:03 آرم تایم (پاشو پاشو کوچولو) 00:00:20
49 10:00:23 پاشو پاشو کوچولو - قسمت 37 01:25:49
50 11:26:12 اعلام برنامه 00:00:35
51 11:26:47 فتوکلیپ پویش پرچم-1 00:01:47
52 11:28:34 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
53 11:29:00 تیزر سینمایی بنیامین 00:00:50
54 11:29:50 آرم تایم (جت سواران) 00:00:20
55 11:30:10 جت سواران-2 - قسمت 11 00:10:58
56 11:41:08 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
57 11:41:28 ترو ترو 00:03:36
58 11:45:04 آرم تایم (ملوچ) 00:00:20
59 11:45:24 ملوچ - قسمت 34 00:07:37
60 11:53:01 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:24
61 11:53:25 کلیپ یاد امام 00:02:53
62 11:56:18 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
63 11:56:27 دیپ‌داپ 00:02:56
64 11:59:23 تیزر پاشو پاشو کوچولو - پویایی‌ها 00:00:55
65 12:00:18 آرم تایم (قطارها) 00:00:20
66 12:00:38 قطارها - قسمت 33 00:04:47
67 12:05:25 کلیپ دوستان جنگل- مسواک زدن 00:05:10
68 12:10:35 تیزر سینمایی بنیامین 00:00:29
69 12:11:04 وله رگلاژ 00:00:31
70 12:11:35 جشن نماز 00:06:25
71 12:18:00 جشن نماز 00:05:42
72 12:23:42 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
73 12:24:02 کلیپ یاد امام 00:02:53
74 12:26:55 اعلام برنامه 00:00:45
75 12:27:40 یاپ یاپس 00:02:15
76 12:29:55 آرم تایم (موچولوها) 00:00:20
77 12:30:15 موچولوها - قسمت 31 00:10:18
78 12:40:33 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
79 12:40:42 تیزر پاشو پاشو کوچولو - پویایی‌ها 00:00:55
80 12:41:37 بندبندی‌ها 00:01:37
81 12:43:14 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:24
82 12:43:38 کلیپ عطر خنده امام 00:01:16
83 12:44:54 آرم تایم (مسی به اکیدو می‌رود) 00:00:20
84 12:45:14 مسی به اکیدو می‌رود - قسمت 6 00:10:41
85 12:55:55 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:24
86 12:56:19 کلیپ عروسک قشنگ 00:02:58
87 12:59:17 تیزر منطقه پرواز ممنوع 00:00:24
88 12:59:41 آرم تایم (نقاش کوچولو) 00:00:20
89 13:00:01 نقاش کوچولو - قسمت 69 00:11:08
90 13:11:09 تیزر پاشو پاشو کوچولو - پویایی‌ها 00:00:55
91 13:12:04 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
92 13:12:24 کلیپ آمد بهاران 00:02:56
93 13:15:20 آرم تایم (پابلو، روباه کوچولوی قرمز) 00:00:20
94 13:15:40 پابلو، روباه کوچولوی قرمز - قسمت 16 00:08:58
95 13:24:38 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
96 13:25:01 کلیپ شادمانه پرچم ایران 00:03:07
97 13:28:08 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
98 13:28:17 بندبندی‌ها 00:01:35
99 13:29:52 آرم تایم (خدا چه آفریده؟) 00:00:20
100 13:30:12 خدا چه آفریده؟ - قسمت 45 00:11:52
101 13:42:04 تیزر منطقه پرواز ممنوع 00:00:19
102 13:42:23 تیزر پاشو پاشو کوچولو - پویایی‌ها 00:00:55
103 13:43:18 کلیپ خدای برف و باران 00:01:51
104 13:45:09 آرم تایم (اژدهای مهربان من) 00:00:20
105 13:45:29 اژدهای مهربان من - قسمت 16 00:09:43
106 13:55:12 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
107 13:56:05 کاردستی‌های مهدپویا-آدم برفی-3‎ 00:03:05
108 13:59:10 تیزر سینمایی بنیامین 00:00:50
109 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:33
110 14:00:33 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
111 14:03:04 تلاوت قرآن 00:04:11
112 14:07:15 آرم تایم (گامبا) 00:00:20
113 14:07:35 گامبا - قسمت 20 00:21:58
114 14:29:33 تیزر پف فیلم 00:00:40
115 14:30:13 آرم تایم (ماجراهای نیلز) 00:00:20
116 14:30:33 ماجراهای نیلز - قسمت 38 00:21:27
117 14:52:00 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
118 14:52:22 گنجینه 00:00:51
119 14:53:13 تیزر پف فیلم 00:00:40
120 14:53:53 وله دهه فجر 00:00:20
121 14:54:13 کلیپ آرامش قبل از طوفان 00:03:38
122 14:57:51 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
123 14:58:27 تیزر منطقه پرواز ممنوع 00:01:16
124 14:59:43 آرم تایم (داستان آنه شرلی) 00:00:20
125 15:00:03 داستان آنه شرلی - قسمت 1 00:25:28
126 15:25:31 اعلام برنامه 00:00:55
127 15:26:26 کلیپ خمینی ای امام 00:03:29
128 15:29:55 وله دهه فجر 00:00:30
129 15:30:25 آرم تایم (بینا و دینا) 00:00:20
130 15:30:45 بینا و دینا - قسمت 4 00:11:20
131 15:42:05 وله راه ارتباطی نهال 00:00:16
132 15:42:21 تیزر بزودی شگفت انگیزان 00:02:22
133 15:44:43 آرم تایم (خرس‌های کله فندقی) 00:00:20
134 15:45:03 خرس‌های کله فندقی-2 - قسمت 3 00:11:16
135 15:56:19 اعلام برنامه 00:00:50
136 15:57:09 کلیپ کودکانه 00:02:46
137 15:59:55 آرم تایم (مل‌مل) 00:00:20
138 16:00:15 مل‌مل-5 - قسمت 101 00:55:03
139 16:55:18 تیزر پویه سردار سلیمانی 00:01:31
140 16:56:49 ایران آینده 00:01:44
141 16:58:33 تیزر منطقه پرواز ممنوع 00:01:16
142 16:59:49 آرم تایم (صلح‌بانان) 00:00:20
143 17:00:09 صلح‌بانان - قسمت 30 00:21:30
144 17:21:39 تیزر پف فیلم 00:00:40
145 17:22:19 تیزر منطقه پرواز ممنوع 00:01:07
146 17:23:26 وله دهه فجر 00:00:20
147 17:23:46 کلیپ موسم فتح و ایمان 00:04:27
148 17:28:13 اعلام برنامه 00:00:55
149 17:29:08 بره قهرمان 00:00:57
150 17:30:05 آرم تایم (پلنگ دم دراز) 00:00:20
151 17:30:25 پلنگ دم دراز - قسمت 19 00:19:18
152 17:49:43 وله رگلاژ 00:00:47
153 17:50:30 باکس تلاوت قرآن 00:03:30
154 17:54:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:26:27
155 18:20:27 وله دهه فجر 00:00:20
156 18:20:47 کلیپ شوق حرم 00:04:13
157 18:25:00 وله دهه فجر 00:00:30
158 18:25:30 پویه سردار سلیمانی 00:01:25
159 18:26:55 آرم استیشن جوجه‌های آبی 00:00:38
160 18:27:33 کدو بدو 00:01:17
161 18:28:50 موسیقی فیلم رامکال 00:01:18
162 18:30:08 آرم تایم (جزیره دانش) 00:00:20
163 18:30:28 جزیره دانش - قسمت 43 00:21:46
164 18:52:14 اعلام برنامه 00:00:55
165 18:53:09 تیزر سینمایی بنیامین 00:00:29
166 18:53:38 تیزر پویه سردار سلیمانی 00:01:25
167 18:55:03 کلیپ سرزمین من 00:03:47
168 18:58:50 سبک زندگی 00:00:55
169 18:59:45 آرم تایم (پاندای کونگ‌فوکار) 00:00:20
170 19:00:05 پاندای کونگ‌فوکار-1و2 - قسمت 9 00:23:00
171 19:23:05 وله امام و بچه ها 00:00:30
172 19:23:35 کلیپ خمینی ای امام 00:04:04
173 19:27:39 وله دهه فجر 00:00:20
174 19:27:59 تیزر پف فیلم 00:00:40
175 19:28:39 تیزر منطقه پرواز ممنوع 00:01:21
176 19:30:00 آرم تایم (ورجه وورجه) 00:00:20
177 19:30:20 ورجه وورجه-3 - قسمت 2 00:23:49
178 19:54:09 تیزر پویه سردار سلیمانی 00:01:31
179 19:55:40 وله دهه فجر 00:00:30
180 19:56:10 کلیپ کتاب انقلاب 00:03:30
181 19:59:40 آرم تایم (گامبا) 00:00:20
182 20:00:00 گامبا - قسمت 20 00:21:58
183 20:21:58 تیزر مجموعه خرس‌های کله فندقی 00:01:21
184 20:23:19 تیزر سینمایی بنیامین 00:00:28
185 20:23:47 لئون 00:02:39
186 20:26:26 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:27
187 20:26:53 کلیپ مدرسه انقلاب 00:03:03
188 20:29:56 آرم تایم (ماجراهای نیلز) 00:00:20
189 20:30:16 ماجراهای نیلز - قسمت 38 00:21:27
190 20:51:43 وله دهه فجر 00:00:17
191 20:52:00 کلیپ امتداد انقلاب 00:03:29
192 20:55:29 وله دهه فجر 00:00:30
193 20:55:59 تیزر پف فیلم 00:00:40
194 20:56:39 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
195 20:57:02 آگهی بازرگانی 00:02:44
196 20:59:46 آرم تایم (داستان آنه شرلی) 00:00:20
197 21:00:06 داستان آنه شرلی - قسمت 1 00:25:28
198 21:25:34 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
199 21:26:10 تیزر پویه سردار سلیمانی 00:01:31
200 21:27:41 آنونس سینمایی بچه های محله گل ها 00:02:00
201 21:29:41 وله دهه فجر 00:00:20
202 21:30:01 کلیپ من انقلابی‌ام 00:03:55
203 21:33:56 وله دهه فجر 00:00:20
204 21:34:16 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
205 21:34:39 آگهی بازرگانی 00:02:45
206 21:37:24 شب بخیر بچه‌ها - قسمت 135 00:22:10
207 21:59:34 وله شب بخیر بچه‌ها 00:00:26


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها