جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:05:26
4 08:07:57 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
5 08:08:17 کلیپ مداد رنگی 00:03:04
6 08:11:21 اعلام برنامه 00:00:45
7 08:12:06 تیزر پاشو پاشو کوچولو - پویایی‌ها 00:00:55
8 08:13:01 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
9 08:15:01 آرم تایم (قطارها) 00:00:20
10 08:15:21 قطارها - قسمت 33 00:04:47
11 08:20:08 آرم استیشن روز 00:00:20
12 08:20:28 ماجراهای جنگل 00:04:37
13 08:25:05 تیزر سینمایی بنیامین 00:00:57
14 08:26:02 کلیپ شادمانه پرچم ایران 00:03:07
15 08:29:09 نقاشی کنیم 00:00:48
16 08:29:57 آرم تایم (موچولوها) 00:00:20
17 08:30:17 موچولوها - قسمت 31 00:10:18
18 08:40:35 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
19 08:40:57 یاپ یاپس 00:02:15
20 08:43:12 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
21 08:43:32 فتوکلیپ پویش پرچم-1 00:01:47
22 08:45:19 آرم تایم (جت سواران) 00:00:20
23 08:45:39 جت سواران-2 - قسمت 11 00:10:58
24 08:56:37 اعلام برنامه 00:00:35
25 08:57:12 کاردستی‌های مهدپویا-موش 00:02:49
26 09:00:01 آرم تایم (ملوچ) 00:00:20
27 09:00:21 ملوچ - قسمت 34 00:07:37
28 09:07:58 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
29 09:08:24 کلیپ یاد امام 00:02:53
30 09:11:17 تیزر پاشو پاشو کوچولو - پویایی‌ها 00:00:55
31 09:12:12 دیپ‌داپ 00:02:41
32 09:14:53 آرم تایم (مسی به اکیدو می‌رود) 00:00:20
33 09:15:13 مسی به اکیدو می‌رود - قسمت 6 00:10:41
34 09:25:54 اعلام برنامه 00:00:45
35 09:26:39 ماموک 00:03:08
36 09:29:47 آرم تایم (شهر قصه) 00:00:20
37 09:30:07 شهر قصه - قسمت 86 00:08:41
38 09:38:48 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
39 09:38:57 شن‌دونه‌ها 00:03:46
40 09:42:43 تیزر سینمایی بنیامین 00:00:29
41 09:43:12 کلیپ امام آزادی 00:02:00
42 09:45:12 آرم تایم (پابلو، روباه کوچولوی قرمز) 00:00:20
43 09:45:32 پابلو، روباه کوچولوی قرمز - قسمت 18 00:09:04
44 09:54:36 اعلام برنامه 00:00:35
45 09:55:11 کلیپ شادی 00:02:35
46 09:57:46 تیزر منطقه پرواز ممنوع 00:01:03
47 09:58:49 نقاشی کنیم 00:00:53
48 09:59:42 آرم تایم (قصه‌های جورواجور) 00:00:20
49 10:00:02 قصه‌های جورواجور - قسمت 1 00:12:46
50 10:12:48 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
51 10:13:41 اوم نوم 00:01:00
52 10:14:41 آرم تایم (حیوانات ماشینی) 00:00:20
53 10:15:01 حیوانات ماشینی - قسمت 41 00:10:10
54 10:25:11 تیزر سینمایی بنیامین 00:01:00
55 10:26:11 ترو ترو 00:03:33
56 10:29:44 آرم تایم (نقاش کوچولو) 00:00:20
57 10:30:04 نقاش کوچولو - قسمت 71 00:11:06
58 10:41:10 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
59 10:41:30 تیزر پاشو پاشو کوچولو - پویایی‌ها 00:00:55
60 10:42:25 آرم استیشن روز 00:00:20
61 10:42:45 کاردستی‌های مهدپویا-قایق بادبانی 00:02:02
62 10:44:47 آرم تایم (اژدهای مهربان من) 00:00:20
63 10:45:07 اژدهای مهربان من - قسمت 18 00:09:05
64 10:54:12 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
65 10:55:05 کلیپ خورشید زیبا 00:03:00
66 10:58:05 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
67 10:58:31 اوم نوم 00:01:09
68 10:59:40 آرم تایم (خدا چه آفریده) 00:00:20
69 11:00:00 خدا چه آفریده؟ - قسمت 47 00:11:24
70 11:11:24 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:23
71 11:11:47 ماموک 00:03:06
72 11:14:53 آرم تایم (قطارها) 00:00:20
73 11:15:13 قطارها - قسمت 34 00:04:57
74 11:20:10 اعلام برنامه 00:00:35
75 11:20:45 کلیپ عروسک قشنگ 00:02:58
76 11:23:43 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
77 11:23:59 ماجراهای سعید 00:04:54
78 11:28:53 تیزر سینمایی بنیامین 00:01:00
79 11:29:53 آرم تایم (موچولوها) 00:00:20
80 11:30:13 موچولوها - قسمت 32 00:09:43
81 11:39:56 آرم استیشن روز 00:00:20
82 11:40:16 یکی بود یکی نبود 00:02:39
83 11:42:55 تیزر منطقه پرواز ممنوع 00:00:19
84 11:43:14 کلیپ زمستان 00:01:55
85 11:45:09 آرم تایم (جت سواران) 00:00:20
86 11:45:29 جت سواران-2 - قسمت 12 00:10:52
87 11:56:21 آرم استیشن روز 00:00:20
88 11:56:41 کلیپ آمد بهاران 00:02:56
89 11:59:37 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
90 11:59:53 آرم تایم (ملوچ) 00:00:20
91 12:00:13 ملوچ - قسمت 35 00:08:11
92 12:08:24 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
93 12:08:50 کلیپ پیراهن پرستاره 00:03:54
94 12:12:44 وله رگلاژ 00:00:50
95 12:13:34 جشن نماز 00:04:26
96 12:18:00 جشن نماز 00:05:47
97 12:23:47 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
98 12:24:07 فتوکلیپ پویش پرچم-3 00:02:05
99 12:26:12 تیزر پاشو پاشو کوچولو - پویایی‌ها 00:00:55
100 12:27:07 دیپ‌داپ 00:02:51
101 12:29:58 آرم تایم (مسی به اکیدو می‌رود) 00:00:20
102 12:30:18 مسی به اکیدو می‌رود - قسمت 7 00:10:34
103 12:40:52 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
104 12:41:45 تیزر منطقه پرواز ممنوع 00:00:37
105 12:42:22 کلیپ چوپان و بره 00:02:23
106 12:44:45 آرم تایم (شهر قصه) 00:00:20
107 12:45:05 شهر قصه - قسمت 85 00:08:49
108 12:53:54 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
109 12:54:14 مولانگ 00:03:26
110 12:57:40 تیزر سینمایی بنیامین 00:00:26
111 12:58:06 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
112 13:00:06 آرم تایم (پابلو، روباه کوچولوی قرمز) 00:00:20
113 13:00:26 پابلو، روباه کوچولوی قرمز - قسمت 17 00:07:51
114 13:08:17 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
115 13:08:39 کلیپ خرگوش کوچولو 00:03:12
116 13:11:51 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
117 13:12:00 کاردستی‌های مهدپویا-نقاشی با مرکب 00:03:20
118 13:15:20 آرم تایم (خدا چه آفریده؟) 00:00:20
119 13:15:40 خدا چه آفریده؟ - قسمت 46 00:11:36
120 13:27:16 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:24
121 13:27:40 یاپ یاپس 00:02:15
122 13:29:55 آرم تایم (اژدهای مهربان من) 00:00:20
123 13:30:15 اژدهای مهربان من - قسمت 17 00:10:03
124 13:40:18 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
125 13:41:11 ماجراهای سعید 00:04:12
126 13:45:23 آرم تایم (نقاش کوچولو) 00:00:20
127 13:45:43 نقاش کوچولو - قسمت 70 00:11:06
128 13:56:49 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:21
129 13:57:10 تیزر سینمایی بنیامین 00:00:50
130 13:58:00 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
131 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
132 14:00:50 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
133 14:03:21 تلاوت قرآن 00:03:15
134 14:06:36 پویه سردار سلیمانی 00:01:28
135 14:08:04 آرم تایم (سینمایی بچه‌های محله گل‌ها) 00:00:25
136 14:08:29 باکس پف فیلم سینمایی بچه‌های محله گل‌ها 01:32:09
137 15:40:38 آرم تایم (بینا و دینا ) 00:00:20
138 15:40:58 بینا و دینا - قسمت 15 00:11:20
139 15:52:18 پویانمایی منهاج 00:02:29
140 15:54:47 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
141 15:55:09 کلیپ سردار 00:03:05
142 15:58:14 پویه سردار سلیمانی 00:01:28
143 15:59:42 وله دهه فجر 00:00:20
144 16:00:02 روزنامه دیواری انقلاب - قسمت 1 00:12:36
145 16:12:38 کلیپ جهان زیبا 00:02:22
146 16:15:00 آرم تایم (شکرستان) 00:00:20
147 16:15:20 شکرستان 00:16:21
148 16:31:41 آرم تایم (ورجه وورجه) 00:00:20
149 16:32:01 ورجه وورجه-3 - قسمت 15 00:20:37
150 16:52:38 پویه سردار سلیمانی 00:01:28
151 16:54:06 تیزر منهاج 00:02:46
152 16:56:52 وله دهه فجر 00:00:17
153 16:57:09 کلیپ کودکانه 00:02:46
154 16:59:55 آرم تایم (اژدها‌ سواران) 00:00:20
155 17:00:15 اژدها‌ سواران 1 و 2 - قسمت 26 00:22:13
156 17:22:28 آنونس سینمایی کلاس سوم ب 00:02:00
157 17:24:28 کلیپ خمینی ای امام 00:04:04
158 17:28:32 کدو بدو 00:01:34
159 17:30:06 آرم تایم (لاک‌پشت‌های نینجا) 00:00:20
160 17:30:26 لاک‌پشت‌های نینجا 00:17:06
161 17:47:32 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
162 17:48:08 دلنوشته 00:01:13
163 17:49:21 ایران آینده 00:01:44
164 17:51:05 وله رگلاژ 00:00:25
165 17:51:30 باکس تلاوت قرآن 00:03:30
166 17:55:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:25:30
167 18:20:30 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
168 18:21:06 کلیپ سفیران عشق 00:04:04
169 18:25:10 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
170 18:25:32 سبک زندگی 00:01:40
171 18:27:12 پویانمایی منهاج 00:02:29
172 18:29:41 آرم تایم (قلعه هزار اردک) 00:00:20
173 18:30:01 قلعه هزار اردک - قسمت 16 00:18:07
174 18:48:08 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
175 18:48:44 پویه سردار سلیمانی 00:01:28
176 18:50:12 کلیپ موسم فتح و ایمان 00:04:27
177 18:54:39 وله دهه فجر 00:00:20
178 18:54:59 تیزر منطقه پرواز ممنوع 00:01:16
179 18:56:15 خال‌خالی 00:03:46
180 19:00:01 آرم تایم (مل‌مل) 00:00:20
181 19:00:21 مل‌مل-5 - قسمت 101 00:53:55
182 19:54:16 پویه سردار سلیمانی 00:01:28
183 19:55:44 موسیقی فیلم بچه رئیس 00:01:46
184 19:57:30 ترافیک 00:02:15
185 19:59:45 آرم تایم (صلح‌بانان) 00:00:20
186 20:00:05 صلح‌بانان - قسمت 27 00:21:30
187 20:21:35 آرم استیشن دایره شیشه‌ای 00:00:10
188 20:21:45 کلیپ ایستاده ایم تا آخرین نفس 00:05:28
189 20:27:13 پویه سردار سلیمانی 00:01:28
190 20:28:41 گنجینه 00:01:08
191 20:29:49 آرم تایم (پلنگ دم دراز) 00:00:20
192 20:30:09 پلنگ دم دراز - قسمت 14 00:19:18
193 20:49:27 وله دهه فجر 00:00:30
194 20:49:57 کلیپ خمینی ای امام 00:03:29
195 20:53:26 وله دهه فجر 00:00:30
196 20:53:56 برنارد 00:03:10
197 20:57:06 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
198 20:57:29 آگهی بازرگانی 00:02:15
199 20:59:44 آرم تایم (جزیره دانش) 00:00:20
200 21:00:04 جزیره دانش - قسمت 40 00:21:46
201 21:21:50 آرم استیشن ماشین و توپ 00:00:22
202 21:22:12 پویه سردار سلیمانی 00:01:28
203 21:23:40 کلیپ مدرسه انقلاب 00:03:03
204 21:26:43 سبک زندگی 00:01:48
205 21:28:31 آنونس سینمایی کلاس سوم ب 00:02:00
206 21:30:31 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
207 21:30:54 آگهی بازرگانی 00:02:49
208 21:33:43 شب بخیر بچه‌ها - قسمت 135 00:25:36
209 21:59:19 وله شب بخیر بچه‌ها 00:00:41


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها