جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:04:42
4 08:07:13 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
5 08:07:33 کلیپ دو دوست 00:02:38
6 08:10:11 اعلام برنامه 00:00:45
7 08:10:56 تیزر پاشو پاشو کوچولو - پویایی‌ها 00:00:55
8 08:11:51 مولانگ 00:03:13
9 08:15:04 آرم تایم (قطارها) 00:00:20
10 08:15:24 قطارها - قسمت 41 00:04:50
11 08:20:14 آرم استیشن روز 00:00:20
12 08:20:34 ماجراهای جنگل 00:04:35
13 08:25:09 تیزر سینمایی بنیامین 00:00:57
14 08:26:06 ماموک 00:03:06
15 08:29:12 تیزر بزودی مجموعه ببعی 00:00:54
16 08:30:06 آرم تایم (موچولوها) 00:00:20
17 08:30:26 موچولوها - قسمت 39 00:09:47
18 08:40:13 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
19 08:40:35 کلیپ شادی 00:02:35
20 08:43:10 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
21 08:43:30 بندبندی‌ها 00:01:21
22 08:44:51 آرم تایم (جت سواران) 00:00:20
23 08:45:11 جت سواران-2 - قسمت 19 00:10:59
24 08:56:10 اعلام برنامه 00:00:35
25 08:56:45 کاردستی‌های مهدپویا-سر آدمک-2‎ 00:03:22
26 09:00:07 آرم تایم (ملوچ) 00:00:20
27 09:00:27 ملوچ - قسمت 42 00:08:14
28 09:08:41 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
29 09:09:07 تیزر پاشو پاشو کوچولو - پویایی‌ها 00:00:55
30 09:10:02 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:24
31 09:10:26 ترانه‌های اتل متل - همسایه 00:04:13
32 09:14:39 آرم تایم (مسی به اکیدو می‌رود) 00:00:20
33 09:14:59 مسی به اکیدو می‌رود - قسمت 14 00:10:44
34 09:25:43 اعلام برنامه 00:00:45
35 09:26:28 ترو ترو 00:03:26
36 09:29:54 آرم تایم (شهر قصه) 00:00:20
37 09:30:14 شهر قصه - قسمت 89 00:09:20
38 09:39:34 آرم استیشن روز 00:00:20
39 09:39:54 شن‌دونه‌ها 00:04:24
40 09:44:18 تیزر سینمایی بنیامین 00:00:29
41 09:44:47 آرم تایم (پابلو، روباه کوچولوی قرمز) 00:00:20
42 09:45:07 پابلو، روباه کوچولوی قرمز - قسمت 26 00:09:13
43 09:54:20 اعلام برنامه 00:00:35
44 09:54:55 کلیپ خدای برف و باران 00:01:51
45 09:56:46 تیزر منطقه پرواز ممنوع 00:01:03
46 09:57:49 یاپ یاپس 00:02:02
47 09:59:51 آرم تایم (قصه‌های جورواجور) 00:00:20
48 10:00:11 قصه‌های جورواجور - قسمت 5 00:12:34
49 10:12:45 تیزر بزودی مجموعه ببعی 00:00:54
50 10:13:39 اوم نوم 00:01:09
51 10:14:48 آرم تایم (حیوانات ماشینی) 00:00:20
52 10:15:08 حیوانات ماشینی - قسمت 45 00:10:08
53 10:25:16 تیزر سینمایی بنیامین 00:01:00
54 10:26:16 ترو ترو 00:03:36
55 10:29:52 آرم تایم (نقاش کوچولو) 00:00:20
56 10:30:12 نقاش کوچولو - قسمت 79 00:11:15
57 10:41:27 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
58 10:41:47 تیزر پاشو پاشو کوچولو - پویایی‌ها 00:00:55
59 10:42:42 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
60 10:44:42 آرم تایم (اژدهای مهربان من) 00:00:20
61 10:45:02 اژدهای مهربان من - قسمت 26 00:10:04
62 10:55:06 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
63 10:55:59 تیزر بزودی مجموعه ببعی 00:00:54
64 10:56:53 کلیپ خرگوش کوچولو 00:03:12
65 11:00:05 آرم تایم (خدا چه آفریده) 00:00:20
66 11:00:25 خدا چه آفریده؟ - قسمت 55 00:10:45
67 11:11:10 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:23
68 11:11:33 مولانگ 00:03:27
69 11:15:00 آرم تایم (قطارها) 00:00:20
70 11:15:20 قطارها - قسمت 42 00:04:52
71 11:20:12 اعلام برنامه 00:00:35
72 11:20:47 کاردستی‌های مهدپویا-آدم برفی-3‎ 00:03:05
73 11:23:52 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
74 11:24:08 باهم‌بازی 00:03:29
75 11:27:37 تیزر سینمایی بنیامین 00:01:00
76 11:28:37 اوم نوم 00:01:03
77 11:29:40 آرم تایم (موچولوها) 00:00:20
78 11:30:00 موچولوها - قسمت 40 00:09:05
79 11:39:05 آرم استیشن روز 00:00:20
80 11:39:25 کلیپ پروانه 00:02:15
81 11:41:40 تیزر منطقه پرواز ممنوع 00:00:19
82 11:41:59 ماموک 00:03:12
83 11:45:11 آرم تایم (جت سواران) 00:00:20
84 11:45:31 جت سواران-2 - قسمت 20 00:10:57
85 11:56:28 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
86 11:56:37 باهم‌بازی 00:03:21
87 11:59:58 آرم تایم (ملوچ) 00:00:20
88 12:00:18 ملوچ - قسمت 43 00:08:31
89 12:08:49 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
90 12:09:15 کلیپ گل‌های آفتاب‌گردان 00:02:17
91 12:11:32 وله رگلاژ 00:00:38
92 12:12:10 جشن نماز 00:05:50
93 12:18:00 جشن نماز 00:05:53
94 12:23:53 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
95 12:24:13 تیزر پاشو پاشو کوچولو - پویایی‌ها 00:00:55
96 12:25:08 ماجراهای جنگل 00:04:47
97 12:29:55 آرم تایم (مسی به اکیدو می‌رود) 00:00:20
98 12:30:15 مسی به اکیدو می‌رود - قسمت 15 00:10:47
99 12:41:02 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
100 12:41:55 تیزر منطقه پرواز ممنوع 00:00:37
101 12:42:32 کلیپ توپ 00:02:19
102 12:44:51 آرم تایم (شهر قصه) 00:00:20
103 12:45:11 شهر قصه - قسمت 88 00:08:18
104 12:53:29 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
105 12:53:49 ماجراهای سعید 00:03:32
106 12:57:21 تیزر سینمایی بنیامین 00:00:26
107 12:57:47 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
108 12:59:47 آرم تایم (پابلو، روباه کوچولوی قرمز) 00:00:20
109 13:00:07 پابلو، روباه کوچولوی قرمز - قسمت 25 00:09:10
110 13:09:17 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
111 13:09:39 کلیپ شاپرک 00:03:19
112 13:12:58 تیزر بزودی مجموعه ببعی 00:00:54
113 13:13:52 اوم نوم 00:00:51
114 13:14:43 آرم تایم (خدا چه آفریده؟) 00:00:20
115 13:15:03 خدا چه آفریده؟ - قسمت 54 00:11:33
116 13:26:36 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:24
117 13:27:00 دیپ‌داپ 00:02:56
118 13:29:56 آرم تایم (اژدهای مهربان من) 00:00:20
119 13:30:16 اژدهای مهربان من - قسمت 25 00:10:03
120 13:40:19 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
121 13:41:12 کاردستی‌های مهدپویا-اتوبوس 00:03:45
122 13:44:57 آرم تایم (نقاش کوچولو) 00:00:20
123 13:45:17 نقاش کوچولو - قسمت 78 00:11:12
124 13:56:29 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
125 13:56:38 تیزر بزودی مجموعه ببعی 00:00:54
126 13:57:32 کاردستی‌های مهدپویا-جوجه 00:02:28
127 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
128 14:00:50 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
129 14:03:21 تلاوت قرآن 00:03:15
130 14:06:36 آرم تایم (سینمایی افسانه شاهزاده کاگویا) 00:00:25
131 14:07:01 باکس پف فیلم سینمایی افسانه شاهزاده کاگویا 01:30:47
132 15:37:48 آرم تایم (پسر شجاع) 00:00:20
133 15:38:08 پسر شجاع - قسمت 17 00:21:36
134 15:59:44 آرم تایم (مهارت‌های زندگی) 00:00:20
135 16:00:04 مهارت‌های زندگی - قسمت 393 00:13:53
136 16:13:57 آرم تایم (شکرستان) 00:00:20
137 16:14:17 شکرستان - قسمت 19 00:16:52
138 16:31:09 آرم تایم (ورجه وورجه) 00:00:20
139 16:31:29 ورجه وورجه-3 - قسمت 8 00:21:48
140 16:53:17 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
141 16:53:53 کلیپ آرامش قبل از طوفان 00:03:38
142 16:57:31 تیزر فراخوان مجموعه دورت بگردم ایران 00:00:59
143 16:58:30 کدو بدو 00:01:27
144 16:59:57 آرم تایم (اژدها‌ سواران) 00:00:20
145 17:00:17 اژدها‌ سواران 1 و 2 - قسمت 30 00:21:15
146 17:21:32 آرم استیشن جوجه‌های آبی 00:00:38
147 17:22:10 تیزر منطقه پرواز ممنوع 00:01:16
148 17:23:26 کلیپ شوق حرم 00:04:13
149 17:27:39 سبک زندگی 00:01:29
150 17:29:08 تیزر فراخوان مجموعه دورت بگردم ایران 00:00:59
151 17:30:07 آرم تایم (لاک‌پشت‌های نینجا) 00:00:20
152 17:30:27 لاک‌پشت‌های نینجا 00:20:04
153 17:50:31 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
154 17:50:53 کلیپ علی کوچولو 00:03:54
155 17:54:47 اعلام برنامه 00:00:50
156 17:55:37 لذت دانایی 00:03:21
157 17:58:58 وله رگلاژ 00:00:32
158 17:59:30 باکس تلاوت قرآن 00:03:30
159 18:03:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:23:26
160 18:26:26 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
161 18:27:02 کلیپ عیدانه 00:03:06
162 18:30:08 آرم تایم (قلعه هزار اردک) 00:00:20
163 18:30:28 قلعه هزار اردک - قسمت 18 00:20:39
164 18:51:07 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
165 18:51:29 کلیپ مادر 00:04:15
166 18:55:44 تیزر منطقه پرواز ممنوع 00:00:38
167 18:56:22 اعلام برنامه 00:00:55
168 18:57:17 تیزر فراخوان مجموعه دورت بگردم ایران 00:00:59
169 18:58:16 دزد ناشی 00:01:30
170 18:59:46 آرم تایم(مهارت‌های زندگی) 00:00:20
171 19:00:06 مهارت‌های زندگی - قسمت 393 00:10:46
172 19:10:52 آرم استیشن جعبه و خودکار 00:00:21
173 19:11:13 کلیپ عید اومده 00:03:13
174 19:14:26 آرم تایم (شکرستان) 00:00:20
175 19:14:46 شکرستان - قسمت 19 00:16:10
176 19:30:56 آرم تایم (ورجه وورجه) 00:00:20
177 19:31:16 ورجه وورجه-3 - قسمت 8 00:24:26
178 19:55:42 آرم استیشن دایره شیشه‌ای 00:00:10
179 19:55:52 کلیپ مهمون بهشت 00:03:51
180 19:59:43 آرم تایم (اژدها‌ سواران) 00:00:20
181 20:00:03 اژدها‌ سواران 1 و 2 - قسمت 29 00:22:17
182 20:22:20 آرم استیشن جوجه‌های آبی 00:00:38
183 20:22:58 کلیپ خوشا به حالت ای روستایی 00:03:11
184 20:26:09 تیزر سینمایی بنیامین 00:01:00
185 20:27:09 تیزر فراخوان مجموعه دورت بگردم ایران 00:00:59
186 20:28:08 دانی 00:01:35
187 20:29:43 آرم تایم (لاک‌پشت‌های نینجا) 00:00:20
188 20:30:03 لاک‌پشت‌های نینجا - قسمت 16 00:19:51
189 20:49:54 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
190 20:50:30 کلیپ از تو ممنونم 00:03:19
191 20:53:49 تیزر منطقه پرواز ممنوع 00:01:21
192 20:55:10 مورف 00:01:42
193 20:56:52 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
194 20:57:15 آگهی بازرگانی 00:02:30
195 20:59:45 آرم تایم (قلعه هزار اردک) 00:00:20
196 21:00:05 قلعه هزار اردک - قسمت 42 00:20:33
197 21:20:38 آرم استیشن ماشین و توپ 00:00:22
198 21:21:00 کلیپ عیدانه 00:03:06
199 21:24:06 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
200 21:24:23 تیزر فراخوان مجموعه دورت بگردم ایران 00:00:59
201 21:25:22 آرم استیشن جوجه‌های آبی 00:00:38
202 21:26:00 رود رانر 00:05:27
203 21:31:27 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
204 21:31:50 آگهی بازرگانی 00:02:13
205 21:34:03 شب بخیر بچه‌ها - قسمت 144 00:25:12
206 21:59:15 وله شب بخیر بچه‌ها 00:00:45


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها